• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Benešov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BenešovStrategický plán rozvoje města Benešov 2020-2024
1.8 Volný čas a cestovní ruch viz dokument »
Znak BenešovPlán udržitelného rozvoje města Benešov 2019-2030
10.1 Podpora a zapojení dětí do kultury města viz dokument »
10.2 Zlepšit podmínky pro seniory v oblasti kultury a společenských vazeb viz dokument »
10.3 Vznik koncepčních dokumentů viz dokument »
10.4 Zvýšit význam turistického ruchu ve městě viz dokument »
10.5 Rozvíjet kulturu ve městě viz dokument »

Strategický dokument

Znak BenešovStrategie území správního obvodu ORP Benešov 2015-2024
4.1 Zajištění propagace viz dokument »
TISK
i