• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Benešov

i
tisk
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BenešovStrategický plán rozvoje města Benešov 2014-2020 [akt. 2016]
3.1 Kapacita a kvalita škol viz dokument »
3.5 Výborné podmínky pro vzdělávání viz dokument »
5.4 Služby státu, kraje a nestátních neziskových organizací ve městě - střední školství, sociální služby apod. viz dokument »
Znak BenešovPlán udržitelného rozvoje města Benešov 2019-2030
2.4 Provázat vzdělávací systém ve městě na potřeby trhu práce viz dokument »
9.1 Podpora mimoškolního vzdělávání viz dokument »
9.2 Kapacitně zajistit vzdělávací systém ve městě (učitelé i prostory) viz dokument »
9.3 Reagovat vhodně na nové trendy viz dokument »
Znak BenešovAkční plán udržitelného rozvoje města Benešov 2019-2023
2.3 Provázat vzdělávací systém ve městě na potřeby trhu práce viz dokument »
9.1 Kapacitně zajistit vzdělávací systém ve městě (učitelé i prostory) viz dokument »
9.2 Reagovat vhodně na nové trendy viz dokument »

Strategický dokument

Znak BenešovStrategie území správního obvodu ORP Benešov 2015-2024
1.1 Vysoká finanční náročnost obecního školství viz dokument »

Koncepce

Znak BenešovPlán protidrogové prevence města Benešov 2017-2020
1.5 NAPLŇOVÁNÍ POŽADAVKŮ Z OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ viz dokument »
Znak BenešovMístní akční plán vzdělávání SO ORP Benešov (2017)
1.1 Zajištění dostatečného počtu speciálních pedagogů a odborníků ve vzdělávání viz dokument »
1.2 Zajištění kvalifikovaných pedagogů a odborníků pro výuku klíčových kompetencí viz dokument »
1.3 Vzdělávání pedagogů a pracovníků vzdělávacích organizací viz dokument »
2.1 Rozšíření kapacit mateřských škol viz dokument »
2.2 Podpora inkluze v mateřských a základních školách a organizacích zájmového a neformálního vzdělávání viz dokument »
2.3 Zajištění kapacit a vybavení pro moderní výuku dětí a žáků viz dokument »
2.4 Zajištění nabídky aktivit mimoškolního, zájmového a neformálního vzdělávání viz dokument »
3.1 Spolupráce zřizovatelů škol na udržitelném rozvoji venkovského školství viz dokument »
3.2 Spolupráce a výměna zkušeností mezi školami viz dokument »
3.3 Spolupráce škol s orgány státní správy, poskytovateli sociálních služeb a dalšími subjekty viz dokument »
3.4 Zapojení škol do komunitního života obcí viz dokument »
3.5 Projekty spolupráce škol viz dokument »
TISK
i