• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Evropský týden mobility a den bez aut v Bolaticích

19. 10. 2007
Popis aktivit a shodnocení ETM v Bolaticích v roce 2007

2. ročník kampaně Evropský týden mobility (ETM)  se uskutečnil v Bolaticích ve dnech 16. – 22. 9. 2007. Obec se tak zapojila do celostátní akce, která je zaměřena na udržitelný způsob dopravy.
Také  u nás jsme vyvinili aktivity vedoucí ke zlepšení bezpečnosti  silničního provozu, zvyšovali jsme povědomí veřejnosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu, apelovali jsme na nutnost zlepšení ovzduší i životního prostředí.

Obec společně s dalšími organizacemi realizovala řadu aktivit:

Aktivity vedoucí k bezpečnosti silničního provozu:
- ve dnech ETM byla dokončena kruhová křižovatka v centru obce, kterou spolu s obcí Bolatice financoval Moravskoslezský kraj a která přispívá ke zklidnění dopravy
- obec realizovala na ulicích v okolí školy, školky, kostela zónu s omezenou rychlostí (30 km/hod.) a s upozorněním na pohyb dětí ve vozovce
- obec začala budovat tři nové přechody pro chodce (2 ks na ul. Hlučínská, 1 ks na ul. Opavská)
- na ul. Padoly byly pro zklidnění dopravy nainstalovány dva retardéry

Aktivity vedoucí ke zlepšení povědomí veřejnosti v oblasti zvýšení bezpečnosti silničního provozu
- v týdnu od 17. do 21. 9. obdrželi žáci ZŠ letáčky o významu ETM, o tom jak prospívá pohyb na čerstvém vzduchu, jak doprava  více a více škodí živnostenskému prostředí.
- žáci ZŠ do mapky obce zakreslovali svou bezpečnou cestu do školy a navrhovali řešení, jak zlepšit bezpečnost chodců,
- žáci ZŠ se svými pedagogy navštěvovali novou kruhovou křižovatku, u které si vysvětlovali, jak se jezdí v kruhové křižovatce a jak bezpečně přejít cesty
- Den bez aut – čtvrtek 20. 9. od 16,00 do 17,00 hod. byla uzavřena část ul. Školní, na které probíhaly koloběžkové závody a závody na inlinových bruslích

Aktivity vedoucí k procvičení návyků pro výšení bezpečnosti silničního provozu a ochraně životního prostředí
- čtvrtek 20. 9. od 15,30 hod.
- Cyklistické výlety po Hlučínsku“ – 20. 9. a 22. 9 . – byly uspořádány dva cyklovýlety za krásami Hlučínska – účast cca 20 lidí
- „Na kole jen s přilbou“ – děti si zkoušely na kole jízdu zručnosti, seznámily se s různými typy přileb, kol – účast více jak 50 dětí
- „Koloběžkové závody a závody na inline bruslích“ – pro děti MŠ a ZŠ – účast asi 40 dětí
- „Malování na asfalt“ pro děti MŠ a jejich rodiče (kreslení přírody,....) – účast více jak 120 dětí a 100 dospělých

Účastníci akcí obdrželi diplomy, drobné dárky, odměny. Celá akce ETM a Den bez aut byla prezentována v obecním zpravodaji, v regionálním deníku, na internetových stránkách obce a Hlučínska.
Spolu s obcí organizovali ETM a Den bez aut tyto organizace: Základní škola a Mateřská škola Bolatice, Sbor dobrovolných hasičů, Dětská organizace kondor, Klub turistů.
TISK
i