*
  • další portály..
  • ..
  • .
 
Portál NSZM ČR pro udržitelný rozvoj
pixel
 


Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6

Zdravá obec
web Zdravá obec
Politik programu Zdravá obec
Josef Březka
Telefon
+420 566 535 175
E-mail
Koordinátor programu Zdravá obec
Blanka Křížová
Telefon
+420 608 312 224
E-mail
 

Bory

Názvy hierarchických úrovní
A. "Oblast"
A.1 "Cíl"
A.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Rozvojová strategie obce Bory 2015-2025

A. Infrastruktura, doprava a majetek obce

Popis / Komentář:
Strategický cíl - Kvalitní zázemí a infrastruktura jsou základem dobře fungující obce

A.1 Kvalitní technická a dopravní infrastruktura

A.1.1 Vybudování a údržba technické infrastruktury
A.1.2 Údržba a rekonstrukce dopravní infrastruktury

A.2 Kvalitní zázemí pro společenské, sportovní a volnočasové aktivity v obci

A.2.1 Vytváření podmínek pro rozvoj kultury a sportu

A.3 Řádný technický stav obecních budov a památek

A.3.1 Péče o budovy v majetku obce a památky

B. Kvalita života v obci

Popis / Komentář:
Strategický cíl - Kvalitní školství, bohatý spolkový život a dostupné sociálně-zdravotní služby jsou zárukou spokojeného života obyvatel obce

B.1 Kvalitní systém vzdělávání, který pokrývá potřeby všech a je využíván i zájemci z okolí

B.1.1 Udržet kvalitní úroveň školství

B.2 V obci funguje bohatý spolkový život, občané ctí tradice a zakládají nové

B.2.1 Všestranná podpora spolkové činnosti

B.3 Obec rozšiřuje spektrum možností pro naplnění důstojného života občanů

B.3.1 Zajištění kvalitní sociální infrastruktury

B.4 Aktivní spolupráce a rozvoj partnerství

B.4.1 Vytvářet podmínky pro spolupráci

C. Ekonomika a cestovní ruch

Popis / Komentář:
Strategický cíl - Rozvinutá ekonomika a podnikání zvýší životní úroveň obyvatel obce

C.1 V obci jsou pracovní příležitosti, fungují služby a obec vytváří prostředí přející podnikání

C.1.1 Zlepšit podmínky pro podnikání a rozvoj služeb v obci

C.2 Bory jsou známé rekreačními a turistickými možnostmi

C.2.1 Zvýšení cestovního ruchu a propagace obce

D. Životní prostředí a péče o krajinu

Popis / Komentář:
Strategický cíl - Harmonická krajina a zdravá příroda jsou zárukou udržitelného rozvoje obce

D.1 Lidé rádi využívají pěkná a udržovaná veřejná prostranství

D.1.1 Kvalitní péče o veřejná prostranství v obci

D.2 Harmonická krajina a pestrá příroda

D.2.1 Systematická péče o krajinu
*