• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Boskovice

i
tisk
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BoskoviceStrategický plán města Boskovice 2016-2026
4.1 ZAJISTIT TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚSTA, ABY DNEŠNÍ ROZVOJ NEBYL NA ÚKOR DALŠÍCH GENERACÍ viz dokument »
4.2 SLEDOVAT A ŘEŠIT STAV VÝZNAMNÝCH SÍDELNÍCH LOKALIT A OBJEKTŮ (ČÁSTI MPZ, OKOLÍ VELENU, SOKOLOVNA, PANSKÝ DVŮR, JÍZDÁRNA…) viz dokument »
4.5 ZPRACOVAT ÚZEMNÍ STUDIE PLYNOUCÍ Z ÚP viz dokument »
4.33 UDRŽENÍ AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE S PARTNERSKÝMI MĚSTY viz dokument »
5.1 PRŮBĚŽNÉ ZDOKONALOVÁNÍ ELEKTRONIZACE AGEND MĚÚ BOSKOVICE viz dokument »
5.2 ÚPRAVA WEBOVÝCH STRÁNEK MĚSTA viz dokument »
5.3 UPRAVIT TECHNICKÝ STAV BUDOV ÚŘADU viz dokument »
5.4 ZKVALITNĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI ÚŘADU viz dokument »
5.5 ŘEŠIT KAPACITU ARCHIVŮ A SPISOVEN viz dokument »
5.6 ŘEŠIT ODPOVÍDAJÍCÍ STAV ODBORNÉHO PERSONÁLU V SOUVISLOSTI S AKTUÁLNÍ AGENDOU MĚÚ viz dokument »
5.8 ZVÝŠENÍ PŘÍMÉ KOMUNIKACE S OBČANY (NAPŘÍKLAD FORMOU DISKUZÍ U KULATÝCH STOLŮ) viz dokument »
5.9 VYČLENIT FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA DIGITÁLNÍ DOKUMENTACE MĚSTA viz dokument »
5.10 ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE S OSADNÍMI VÝBORY viz dokument »
5.11 DOSTATEČNĚ REGULOVAT REKLAMY NA ÚZEMÍ MĚSTA viz dokument »
6.1 VYTVOŘENÍ JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTA A JEHO ORGANIZACÍ – GRAFICKÉHO MANUÁLU viz dokument »
6.2 PERSONÁLNÍ POSÍLENÍ OBLASTI MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE viz dokument »
TISK
i