• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Boskovice

i
tisk
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BoskoviceStrategický plán města Boskovice 2016-2026
2.1 ŘEŠENÍ PRŮJEZDNOSTI MĚSTEM viz dokument »
2.2 OPRAVA A UDRŽENÍ DOBRÉHO STAVU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ viz dokument »
2.3 LOKALIZACE DALŠÍHO MOŽNÉHO PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ viz dokument »
2.5 ZACHOVAT PŘESTUPNÍ VAZBY VE SMĚRU NA PRAHU PO ZBUDOVÁNÍ BOSKOVICKÉ SPOJKY viz dokument »
4.6 ZPRACOVAT STUDIE PROVEDITELNOSTI DOPRAVNÍCH ŘEŠENÍ V NÁVAZNOSTI NA ÚP (R43, OBCHVAT NA JEVÍČKO…) viz dokument »
4.27 NAVRHNOUT DLOUHODOBOU KONCEPCI CYKLOTRAS VČETNĚ CYKLOSTEZEK viz dokument »
TISK
i