• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Boskovice

i
tisk
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BoskoviceStrategický plán města Boskovice 2016-2026
1.1 PODPORA ZAMĚSTNANOSTI viz dokument »
1.2 PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ viz dokument »
1.3 PODPORA ROZVOJE PRŮMYSLU viz dokument »
1.4 PODPORA HOSPODAŘENÍ MĚSTA SE ZAMĚŘENÍM NA UDRŽENÍ EKONOMICKÉ STABILITY viz dokument »
2.8 ZAJIŠTĚNÍ POKRYTÍ MĚSTA KVALITNÍM DIGITÁLNÍM TELEVIZNÍM SIGNÁLEM viz dokument »
4.3 PODPORA VÝSTAVBY RD viz dokument »
4.4 PODPORA VÝSTAVBY STARTOVACÍCH BYTŮ, BYTŮ PRO SENIORY, BEZBARIÉROVÝCH UPRAVITELNÝCH BYTŮ, BYTŮ PRO SOCIÁLNĚ SLABÉ A OHROŽENÉ OBYVATELE viz dokument »
4.7 DEFINOVAT PŘEDMĚTY VEŘEJNÉHO ZÁJMU V NÁVAZNOSTI NA AKTUÁLNÍ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB MĚSTA A JEHO OBYVATEL viz dokument »
4.8 SPOLUPRACOVAT S TECHNICKÝMI UNIVERZITAMI A ZAJISTIT JEJICH ÚČAST V URBANISTICKÝCH A ARCHITEKTONICKÝCH SOUTĚŽÍCH viz dokument »
4.19 PODPOROVAT INVESTORY PŘINÁŠEJÍCÍ ZAMĚSTNANOST A ŘEŠIT PRÁCI SOCIÁLNĚ POTŘEBNÝCH viz dokument »
4.31 PODPOROVAT PROVÁZANOST SUBJEKTŮ CESTOVNÍHO RUCHU viz dokument »
4.32 PODPOROVAT NOVODOBÉ TRENDY V CESTOVNÍM RUCHU VE MĚSTĚ viz dokument »
4.34 ZAJISTIT OBSAHOVĚ PŘIMĚŘENÉ, ALE STEJNĚ KVALITNÍ ZÁZEMÍ V MĚSTSKÝCH ČÁSTECH viz dokument »
5.6 ŘEŠIT ODPOVÍDAJÍCÍ STAV ODBORNÉHO PERSONÁLU V SOUVISLOSTI S AKTUÁLNÍ AGENDOU MĚÚ viz dokument »
6.3 ZAJISTIT KVALITNÍ PROPAGACI MĚSTA ZAMĚŘENOU NA CÍLOVÉ SKUPINY viz dokument »
TISK
i