• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Boskovice

i
tisk
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BoskoviceStrategický plán města Boskovice 2016-2026
4.8 SPOLUPRACOVAT S TECHNICKÝMI UNIVERZITAMI A ZAJISTIT JEJICH ÚČAST V URBANISTICKÝCH A ARCHITEKTONICKÝCH SOUTĚŽÍCH viz dokument »
4.10 ŘEŠIT NEDOSTATEK MOŽNOSTÍ UMÍSTĚNÍ DĚTÍ DO 3 LET viz dokument »
4.11 POSÍLIT TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V SOULADU S PRIORITAMI MŠMT viz dokument »
4.12 VYUŽÍT FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ K VYBUDOVÁNÍ UČEBEN, MODERNIZACI A DOPLNĚNÍ VYBAVENÍ A POMŮCEK viz dokument »
4.13 ZAJISTIT PROVÁZANOST VÝUKY SPORTU NA SPORTOVNÍ KLUBY, SPOLUPRÁCI MEZI ŠKOLAMI A SPORTOVNÍMI KLUBY viz dokument »
4.24 NAJÍT UMÍSTĚNÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY, S KLUBEM SENIORŮ viz dokument »
5.7 PODPOROVAT VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ V JEJICH OBORU viz dokument »
TISK
i