• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Břeclav

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BřeclavStrategický plán rozvoje města Břeclavi (2014)
2.1 Rozvoj technické infrastruktury viz dokument »
2.3 Zlepšení kvality životního prostředí a městské zeleně viz dokument »

Koncepce

Znak BřeclavPlán odpadového hospodářství města Břeclav 2017-2026
11.1 V návaznosti na Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2011 – 2020 JMK a ČR zajistit komplexní informační podporu o problematice, včetně podpory zavedení problematiky předcházení vzniku odpadů do školních osnov a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit související s ochranou a tvorbou životního prostředí viz dokument »
11.4 Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů viz dokument »
11.5 Podporovat zvýšení účinnosti prosazování problematiky předcházení vzniku odpadů v aktivitách a činnostech kolektivních systémů a systémů zpětně odebíraných výrobků viz dokument »
Znak BřeclavÚzemní energetická koncepce města Břeclav (2013) [akt. 2013]
1.7 cílevědomé snižovat emisní zátěž ze zdrojů spalujících tuhá, kapalná i plynná paliva viz dokument »
TISK
i