• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Břeclav

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BřeclavStrategický plán rozvoje města Břeclavi (2014)
1.1 Podpora podnikání a vzniku pracovních míst ve městě viz dokument »
1.2 Podpora spolupráce veřejné a soukromé sféry viz dokument »
1.3 Rozvoj základní a doplňkové infrastruktury a nabídky pro cestovní ruch viz dokument »
1.4 Efektivní řízení města jako destinace cestovního ruchu viz dokument »
3.4 Rozvoj kultury a jejího atrakčního potenciálu pro cestovní ruch viz dokument »

Koncepce

Znak BřeclavAkční plán města Břeclav pro oblasti Bezpečnost a prevence kriminality a zaměstnanost 2020-2022
2.1 Zavedení tréninkových pracovních míst viz dokument »
2.2 Rozvoj kompetencí, mentoring a další podpora cílové skupiny viz dokument »
2.3 Nastavit systém síťování a zajistit dostupné odborné poradenství viz dokument »
Znak BřeclavStrategický plán sociálního začleňování města Břeclav 2017–2019
2.2 Podpora zaměstnanosti viz dokument »
TISK
i