• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Břeclav

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BřeclavStrategický plán rozvoje města Břeclavi (2014)
3.2 Podpora vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů viz dokument »

Koncepce

Znak BřeclavKoncepce prevence kriminality města Břeclav 2019-2022
1.6 Prevence na školách, preventivní programy pro seniory viz dokument »
Znak BřeclavStrategický plán sociálního začleňování města Břeclav 2017–2019
4.2 Vzdělávání viz dokument »
Znak BřeclavMetodika zlepšování se systémem zavádění inovací (2015)
4.4 Vzdělávání – nastavit efektivní a kvalitní systém vzdělávání viz dokument »
TISK
i