• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1699 aktuálních strategií a koncepcí, 20606 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 3328 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM
  • 113 metodik a 2597 indikátorů na Mozaika-UR.cz

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

Břeclav

Vysvětlivka: Níže naleznete přehled strategických a koncepčních dokumentů v místě či regionu.... +
tisk
i

.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost

  Seřadit: Dle typu Abecedně  

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Strategický plán rozvoje města Břeclavi (2014) 2014 2020
Strategie rozvoje úřadu Břeclav (2015) 2015 --
Dokumentů: 2

Strategický dokument

Dokument Od Do
Akční plán města Břeclav pro oblasti Bezpečnost a prevence kriminality a zaměstnanost 2020-2022 2020 2022
Informační strategie města Břeclav (2015) 2015 --
Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Břeclav 2020-2022 2020 2022
Koncepce prevence kriminality města Břeclav 2019-2022 2019 2020
Metodika zlepšování se systémem zavádění inovací (2015) 2015 --
Plán odpadového hospodářství města Břeclav 2017-2026 2017 2026
Strategický plán sociálního začleňování města Břeclav 2017–2019 2017 2019
Strategie rozvoje sportu ve městě Břeclavi 2018-2022 2018 2022
Územní energetická koncepce města Břeclav (2013) [akt. 2013] 2013 --
Dokumentů: 9

Politický dokument

Dokument Od Do
Programové prohlášení koalice Mladí a neklidní, ANO, Společně pro Břeclav a KDU-ČSL v Břeclavi 2019-2022 2019 2022
Dokumentů: 1

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Dopravní studie Břeclav (2013) 2013 --
Generel bezbariérových tras a bezbariérové dopravy na území města Břeclavi (2011) 2011 --
Generel cyklistické dopravy ve městě Břeclav (2014) 2014 --
Generel dopravy města Břeclav (2005) 2005 --
Generel odvodnění města Břeclav (2010) 2010 --
Územní plán Břeclav (2017) 2017 --
Dokumentů: 6

Celkem dokumentů: 18


..archiv show
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006