• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1700 aktuálních strategií a koncepcí, 20667 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 3328 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM
  • 113 metodik a 2649 indikátorů na Mozaika-UR.cz

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

Břeclav

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BřeclavStrategický plán rozvoje města Břeclavi (2014)
3.1 Růst kvality a kapacity služeb v sociální sféře a zdravotnictví viz dokument »
3.3 Rozvoj nabídky volnočasových aktivit a podpora sportování viz dokument »

Koncepce

Znak BřeclavKoncepce prevence kriminality města Břeclav 2019-2022
1.8 Výstavba a rekonstrukce dětských hřišť viz dokument »
Znak BřeclavStrategie rozvoje sportu ve městě Břeclavi 2018-2022
1.1 výstavba nové či chybějící sportovní infrastruktury viz dokument »
1.2 údržba a rozvoj stávající sportovní infrastruktury v majetku města viz dokument »
1.3 podpora údržby a rozvoje sportovišť, která nejsou v majetku města viz dokument »
1.4 podpora sportovních klubů, spolků i jednotlivců a tím i reprezentaci města viz dokument »
1.5 propagace pohybu, sportu a pozitivního vnímání sportovních aktivit u občanů viz dokument »
2.1 Vyvolat u dětí a mládeže zájem o sport a podpořit jejich potřebu sportu jako samozřejmou součást zdravého životního stylu viz dokument »
Znak BřeclavKomunitní plán sociálních služeb na území ORP Břeclav 2020-2022
1.1 Nastavení komunikace Nemocnice Břeclav a poskytovatelů sociálních služeb viz dokument »
3.3 Zlepšení zdravotně – sociální péče o lidi se závažným duševním onemocněním viz dokument »
3.4 Pobytové zařízení pro osoby s duševním onemocněním viz dokument »
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006