• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1700 aktuálních strategií a koncepcí, 20670 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 3328 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM
  • 113 metodik a 2649 indikátorů na Mozaika-UR.cz

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

Břeclav

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BřeclavStrategický plán rozvoje města Břeclavi (2014)
3.1 Růst kvality a kapacity služeb v sociální sféře a zdravotnictví viz dokument »
3.5 Posílení bezpečnosti ve městě viz dokument »

Koncepce

Znak BřeclavKoncepce prevence kriminality města Břeclav 2019-2022
1.1 Rozšíření MKDS (městský kamerový dohledový systém) 2020 viz dokument »
1.2 Asistenti prevence kriminality viz dokument »
1.3 Domovník - Preventista viz dokument »
1.4 Forenzní identifikační značení viz dokument »
1.5 Pokračování v osvětě seniorů v rámci preventivních opatření (letáčkové akce, konání prezentačních akcí s tématikou prevence kriminality a extremismu) viz dokument »
1.6 Prevence na školách, preventivní programy pro seniory viz dokument »
Znak BřeclavAkční plán města Břeclav pro oblasti Bezpečnost a prevence kriminality a zaměstnanost 2020-2022
1.1 Posílit spolupráci města při správě domů a řešení problémů v lokalitě prostřednictvím práce domovníků – preventistů viz dokument »
1.2 Zvýšit pocit bezpečí obyvatel města prostřednictvím zapojení asistentů prevence kriminality viz dokument »
1.3 Aktivní koordinace, síťování a vzdělávání v oblasti prevence a bezpečnosti viz dokument »
Znak BřeclavStrategický plán sociálního začleňování města Břeclav 2017–2019
1.1 Investiční zajištění opatření k podpoře bydlení viz dokument »
1.2 Personální a systémové podmínky pro podporu bydlení a prevenci problémů viz dokument »
2.1 Funkční systém opatření k řešení předlužení obyvatel viz dokument »
2.2 Podpora zaměstnanosti viz dokument »
3.1 Zlepšení pocitu bezpečí ve městě viz dokument »
3.2 Posílení prevence u dětí a mládeže viz dokument »
4.1 Kvalitní sociální služby pro práci s rodinou a jejich rozvoj viz dokument »
4.2 Vzdělávání viz dokument »
Znak BřeclavKomunitní plán sociálních služeb na území ORP Břeclav 2020-2022
1.1 Nastavení komunikace Nemocnice Břeclav a poskytovatelů sociálních služeb viz dokument »
1.2 Zajištění bydlení v domově s pečovatelskou službou viz dokument »
1.3 Pobytové zařízení pro osoby s poruchou autistického spektra viz dokument »
2.1 Zajištění odlehčení pro pěstounské rodiny a rodiče samoživitele viz dokument »
2.2 Prevence proti sociálně patologickým jevům u dětí a mládeže viz dokument »
3.1 Bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci viz dokument »
3.2 Zajištění dluhového poradenství na Břeclavsku viz dokument »
3.3 Zlepšení zdravotně – sociální péče o lidi se závažným duševním onemocněním viz dokument »
3.4 Pobytové zařízení pro osoby s duševním onemocněním viz dokument »
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006