• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Logo ZM Brno
Zdravé město
web Zdravé město
Politik programu Zdravé město
Mgr. Petr Hladík
Telefon +420 542 172 220
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Ing. Ladislava Zítková
Telefon +420 542 173 075
E-mail

Brno

Koncepce sportu města Brno 2018-2030

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Koncepce sportu města Brno 2018-2030
[Konc.sportu Brno 2018-2030]
Odpovědná instituce
Krajské statutární město Brno
Datum schválení
10.4.2018
Doba platnosti
2018 - 2030
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení na ZZM č. Z7/38
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano -- -- -- v průběhu kalendářního roku 1 rok
TISK
i