• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Logo ZM Brno
Zdravé město
web Zdravé město
Politik programu Zdravé město
Mgr. Petr Hladík
Telefon +420 542 172 220
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Ing. Ladislava Zítková
Telefon +420 542 173 075
E-mail

Brno

Strategický plán sociálního začleňování města Brno pro období 2016-2019

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
Krajské statutární město Brno
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2016 - 2019
Popis dokumentu
Strategický plán sociálního začleňování města Brna pro období 2016 – 2019 je komplexním návrhem řešení sociální inkluze v Brně, který v jednotlivých kapitolách podrobně popisuje oblasti vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti, bezpečnosti, dluhové problematiky, sociálních služeb i obecně podpory show
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano -- -- -- neuvedeno neuvedeno
TISK
i