• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Brno

i
tisk
Vysvětlivka: Níže naleznete přehled strategických a koncepčních dokumentů v místě či regionu.... +

.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost

  Seřadit: Dle typu Abecedně  

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Vize a strategie Brno 2050 (2017) 2017 2050
Dokumentů: 1

Strategický dokument

Dokument Od Do
Energetická koncepce statutárního města Brno [akt. 2005] 2005 --
Komunitní plán sociálních služeb města Brno 2016-2017 2016 2017
Koncepce ekonomického rozvoje města Brno (2009) 2009 --
Koncepce obecního školství města Brno 2014-2020 2014 2020
Koncepce prevence kriminality ve městě Brně na léta 2008-2012 2008 2012
Koncepce rekreačního využití příměstských lesů Města Brna (2012) 2012 --
Koncepce rodinné politiky města Brno (2008) 2008 --
Koncepce sportu města Brno 2018-2030 2018 2030
Koncepce zdravotnických služeb zajišťovaných v městských zdravotnických zařízeních města Brno (2012) 2012 --
Plán aktivního stárnutí ve městě Brně a jeho evaluace (2012) 2012 --
Plán udržitelné městské mobility města Brna (2017) 2017 --
Plán zdraví města Brna 2018-2030 2018 2030
Program ke zlepšení kvality ovzduší statutárního města Brna (2012) 2012 --
Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016-2020 2016 2020
Program rozvoje kultury města Brna a jeho evaluace (2012) 2012 --
Strategický plán sociálního začleňování města Brno pro období 2016-2019 2016 2019
Strategie a koncepce rozvoje univerzitního školství v Brně a její evaluace (2012) 2012 --
Strategie bydlení města Brno 2018-2030 2018 2030
Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí 2018-2021 2018 2021
Zásady pro rozvoj adaptací na změnu klimatu ve městě Brně: s využitím ekosystémově založených přístupů (2016) 2016 --
Dokumentů: 20

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Generel cyklistické dopravy na území města Brna (2010) 2010 --
Dokumentů: 1

Celkem dokumentů: 22


..archiv show
TISK
i