• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Bystřice (u Benešova)

i
tisk
Vysvětlivka: »Projektový zásobník ... +

Rozbalit všechna
+

Cíl Projekt Popis Průměr hodnocení udržitelného rozvoje *) Odpovědnost Předpokládaný celkový rozpočet Finance 2020 Roky realizace
E.5
Zvyšování kvality životn...
Bystřice- Analýza rizik ve Splavském rybníku
Štěpánek Daniel 1 406 300 2019, 2020
B.1
Efektivní řízení Městské...
Bystřice-sjednocení software úřadu pod jeden systém/emailového klienta, evidence smluv, evidence úkolů, spisové služby, účetnictví, personalistiky, správy majetku
probíhá analýza
Hodík Michal, Trochová Martina 1 000 000 2019, 2020
C.1
Marketing a destinační m...
Drachkov- Špýchar
realizuje se
Hodík Michal, Štěpánek Daniel 9 500 000 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

nová investice

Cíl Projekt Popis Průměr hodnocení udržitelného rozvoje *) Odpovědnost Předpokládaný celkový rozpočet Finance 2020 Roky realizace
D.1
Zlepšení stavu dopravníh...
"Bystřice - Dopravní značení - Podklad ke Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, PDPS"
DOPAS - řešení umístění vodorovného i svislého dopravního značení ve vybraných lokalitách města s cílem zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy
Hodík Michal 1 000 000 2019, 2020
B.3
Zajištění technické infr...
Božkovice - Připojení na přivaděč pitné vody Benešov-Sedlčany
Štěpánek Daniel 3 000 000 2019, 2020, 2021
B.1
Efektivní řízení Městské...
Bystřice- Aktualizace pasportu veřejného osvětlení a komunikací
MK - Consult Šikula
příprava, navazuje na pasport komunikací
Hodík Michal 0 2019, 2020
C.1
Marketing a destinační m...
Bystřice- budova bývalého nádraží ČD
- jedná se s SŽDC, ČD
- odkup
- rekonstrukce
- vybudování muzea vystěhování
- čeká se na převod majetku ČD na SŽDC, vypracování znaleckého posudku
Štěpánek Daniel 1 2019, 2020, 2021, 2022
B.3
Zajištění technické infr...
Bystřice- ČOV
Stavba odstředivky pro snížení objemu vody v kalech, intenzifikace ČOV, kalolis
Štěpánek Daniel 15 000 000 2019, 2020, 2021
B.3
Zajištění technické infr...
Bystřice- dešťová kanalizace Karla Nového
Štěpánek Daniel 3 000 000 2019, 2020, 2021, 2022
B.1
Efektivní řízení Městské...
Bystřice- Elektromobil
Hodík Michal 850 000 2019, 2020
B.1
Efektivní řízení Městské...
Bystřice- Elektronická úřední deska
realizace v rámci projektu Bystřice - na dobré cestě financovaného z OPZ výzvy 092
Hodík Michal, Trochová Martina 350 000 2019, 2020, 2021
C.2
Optimalizace výstavby in...
Bystřice- Koncepce cyklostezky
Vybudování nových cyklostezek po Bystřicku
- napojení Votic, Bystřice, Benešov, zajistit soulad úseků cyklostezek s UP

Cyklostezka Votice - Bystřice, v jednání, přípravy - smlouva o spolupráci (Votice, Olbramovice), navazující 2. a 3. etapa - podzim 2019
Hodík Michal, Trochová Martina 200 000 2019, 2020, 2021, 2022
B.1
Efektivní řízení Městské...
Bystřice- Koncepce podpory sportu/volnočasových aktivit - systém financování/ podpory
Hodík Michal, Trochová Martina 0 2019, 2020
B.1
Efektivní řízení Městské...
Bystřice- Městský informační systém - MIOS
navigace po městě, návaznost na logotypy, grafika,...
Hodík Michal 2 500 000 2019, 2020
E.3
Školství
Bystřice- Nové pracovny ZŠ Bystřice - jazyková učebna/přírodopis, chemie/fyzika
Modernizace ZŠ
- připravuje se
- aktualizace podkladů do MAP, nabídka rozvoje vzdělávacích aktivit v rámci celoživotního vzdělávání
Hodík Michal, Štěpánek Daniel, Trochová Martina 0 2019, 2020
D.1
Zlepšení stavu dopravníh...
Bystřice- Oprava povrchů chodníků ul. Družstevní ul., silnice
Hodík Michal 4 500 000 2019, 2020
D.1
Zlepšení stavu dopravníh...
Bystřice- P+R u KC
Hodík Michal 15 000 000 2019, 2020
D.1
Zlepšení stavu dopravníh...
Bystřice- Parkoviště 2 - Nová
Hodík Michal 0 2019, 2020
D.1
Zlepšení stavu dopravníh...
Bystřice- Parkoviště 9 - Družstevní
Hodík Michal 0 2019, 2020
D.1
Zlepšení stavu dopravníh...
Bystřice- Parkoviště na sídlišti, před stadionem a P+R
Součástí PD Chod - rekonstrukce ulice Spartakiádní, Ke stadionu a Sokolská
Hodík Michal 2 300 000 2019, 2020
D.1
Zlepšení stavu dopravníh...
Bystřice- Parkoviště P+R Nádraží
Parkoviště, realizuje se
- potvrzena cenová nabídka k odkupu od ČD/SŽDC
Hodík Michal 5 000 000 2019, 2020, 2021
B.1
Efektivní řízení Městské...
Bystřice- Participativní rozpočet
Stanovení části rozpočtu o kterém mohou přímo rozhodovat občané města a osad. Určení způsobu jakým se budou podávat návrhy na akce realizované z participativní části rozpočtu města a způsob jakým se bude vybírat projekt k realizaci z došlých návrhů
Hodík Michal, Škvorová Klára, Trochová Martina 500 000 2019, 2020, 2021, 2022
B.1
Efektivní řízení Městské...
Bystřice- pasporty zeleně
připravuje se
Hodík Michal, Štěpánek Daniel 500 000 2020
B.3
Zajištění technické infr...
Bystřice- PD připojení - letiště Benešov na přivaděč vody
připojení letiště Benešov
Štěpánek Daniel 11 000 000 2019, 2020
E.6
Územní rozvoj
Bystřice- Revitalizace Dr. E. Beneše
příprava studií k veřejnému projednání - venkovní výstavní systém
Hodík Michal, Trochová Martina 35 000 000 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
E.3
Školství
Bystřice- řešení odstínění atria nástavby nad školní jídelnou - využitelnost v horkých letních dnech
Hodík Michal 500 000 2019, 2020, 2021, 2022
E.5
Zvyšování kvality životn...
Bystřice- sběrný dvůr
OPŽP
- pořízení nového vybavení
- vůz - lis/drtička/kontejnery
Štěpánek Daniel 9 000 000 2019, 2020
D.1
Zlepšení stavu dopravníh...
Bystřice- stavba parkovacích ploch u MŠ + prostorů K+R
Parkoviště 13
Hodík Michal, Trochová Martina 0 2019, 2020
B.1
Efektivní řízení Městské...
Bystřice- symboly města
Doplnění symbolů města. Aktuálně má město pouze znak - doplnění o vlajku a pečeť
Hodík Michal 200 000 2019, 2020
C.1
Marketing a destinační m...
Bystřice- Turistické a informační centrum
Infocentrum, umístění do budovy U Jelena nebo budova JZD
Štěpánek Daniel 500 000 2019, 2020, 2021, 2022
E.6
Územní rozvoj
Bystřice- Urbanistická soutěž na řešení Centrum města Bystřice - Náměstí II. odboje a Ješutovo náměstí
Optimalizace výstavby
- urbanistická soutěž / architektonická soutěž / koncepce - příprava urbanistické soutěže
Hodík Michal, Trochová Martina 1 000 000 2019, 2020
E.6
Územní rozvoj
Bystřice- územní studie Lokalita Jih - U dráhy
zpracovává se studie - ÚS7
Hodík Michal 85 000 2019, 2020
E.6
Územní rozvoj
Bystřice- Územní studie Lokalita Východ - U hřbitova
zadána - ÚS5
Hodík Michal 85 000 2019, 2020
E.3
Školství
Bystřice- Venkovní učebny ZŠ Bystřice
Modernizace ZŠ
- dokončuje se studie
- nové altány pro venkovní výuku nejen v prostoru mez budovami 1.stupně a jídelnou
Hodík Michal, Trochová Martina 3 000 000 2019, 2020
B.1
Efektivní řízení Městské...
Bystřice- výtah v budově MÚ
bezbariérový přístup do 1NP - stavební úřad, starosta
Hodík Michal 1 500 000 2019, 2020, 2021, 2022
B.1
Efektivní řízení Městské...
Bystřice- WIFI4EU
- bezplatný přístup do WiFi sítě v budovách města a na veřejném prostranství
Hodík Michal, Trochová Martina 420 000
375 000 (Dotacni zdroje)
2019, 2020
E.6
Územní rozvoj
Bystřice- Zastavovací studie - lokalita Západ - Za bytovkami
připravuje se
- zadána studie
Hodík Michal 230 000 2019, 2020
E.3
Školství
Bystřice- Zdravá škola - Systém rekuperace/řešení měření CO2 v učebnách/větrání zateplených a utěsněných učeben
Hodík Michal 0 2019, 2020, 2021
D.1
Zlepšení stavu dopravníh...
Dopravní řešení Božkovice
Hodík Michal 15 000 000 2019, 2020, 2021
D.2
Zajištění dopravní obslu...
Drachkov- Autobusové zastávky
Hodík Michal 0 2019, 2020
D.1
Zlepšení stavu dopravníh...
Jírovice - Jarkovice- Chodník podél silnice II/14, 1. etapa, 3. úsek
smlouva k užívání pozemků KSÚS - neplatná, vyřizuje se
rozhodnutí zastupitelstva k realizaci
platné stavební povolení, PD a rozpočet připraveno
Hodík Michal, Trochová Martina 7 500 000 2019, 2020, 2021, 2022
D.1
Zlepšení stavu dopravníh...
Jírovice- Výstavba komunikace u Macků
výstavba
Hodík Michal 1 400 000 2019, 2020
D.2
Zajištění dopravní obslu...
Jiřín- Autobusové zastávky
Hodík Michal 0 2019, 2020
B.3
Zajištění technické infr...
Líšno - připojení obce na přivaděč pitné vody vč. vodovodu a přípojných míst
Štěpánek Daniel 15 515 000 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2026
D.2
Zajištění dopravní obslu...
Líšno- autobusové zastávky- parcely
Hodík Michal 0 2019, 2020
A.1
Zvýšení kvality a rozvoj...
Líšno- spolkový dům
Výstavba spolkového domu pro volnočasové aktivity
0,2
Hodík Michal, Trochová Martina 12 000 000 2019, 2020
B.1
Efektivní řízení Městské...
Manuál městských povrchů města Bystřice
připravuje se
Hodík Michal 50 000 2020, 2021
B.1
Efektivní řízení Městské...
Městský architekt města Bystřice
Hodík Michal 0 2020, 2021, 2022
E.3
Školství
Místní akční plán Posázaví
probíhá průběžně, zadávání projektů ZŠ a MŠ do MAP, aktivity projektu MAP Posázaví
Štěpánek Daniel, Trochová Martina 0 2019, 2020, 2021, 2022
B.3
Zajištění technické infr...
Nesvačily- vodovod- připojení na přivaděč pitné vody Benešov-Sedlčany
BN-Sedlčany
- napojení na rozvod, globus, zprovoznění, jako záložní nebo souběžný zdroj vody
Štěpánek Daniel 1 300 000 2019, 2020
C.2
Optimalizace výstavby in...
Oprava hřbitovní zdi Ouběnice
připraveno k podání žádosti o dotaci, výzva do 22.2.2019 je pozastavena, nestihnuto z důvodu nepřipravenosti projektu, muselo být stavební povolení - kulturní památka, zpracování projektové dokumentace, přípravy podkladů ke stavebnímu povolení, vyjádření památkářů,...
Štěpánek Daniel, Trochová Martina 1 000 000 2020, 2021
B.1
Efektivní řízení Městské...
Plán mobility města Bystřice
Strategické plánování a řízení
- rozhodnout se - jak udělat, celkově celá Bystřice nebo částečně, potřeba pro žádosti o projekty - výtahy, projekty ZŠ, atd.
- výzva OPZ - celková, částečně bude muset z rozpočtu pro výtah Zdravotní středisko
Hodík Michal, Štěpánek Daniel 150 000 2020, 2021
A.2
Snížení kriminality a el...
Řešení bezpečnosti - kamerový systém města Bystřice
Pořízení kamerového systému města Bystřice a napojení na dohledové centrum a PČR, příprava k podání projektové žádosti MV leden 2020
0,1
Hodík Michal, Trochová Martina 1 100 000
1 000 000 (Dotacni zdroje)
100 000 (Rozpocet mesta)
2020
B.3
Zajištění technické infr...
Služby Bystřice- dovybavení vozu
Štěpánek Daniel 600 000 2020, 2021
A.1
Zvýšení kvality a rozvoj...
Sportovní (fotbalový) areál při ZŠ Bystřice
Vybudování nového sportovního areálu při ZŠ Bystřice.
- koncepční řešení pro fotbal, lukostřelce, sportovní hala, kabiny, workout, posilovna, restaurace
Hodík Michal, Trochová Martina 14 500 000
7 500 000 (Rozpocet mesta)
2020, 2021, 2022
B.1
Efektivní řízení Městské...
Strategický plán na roky 2021 - 2031
podána žádost o dotaci v rámci výzvy 092 OPZ, čeká se na vyhodnocení žádosti
Hodík Michal, Trochová Martina 400 000 2019, 2020, 2021
B.3
Zajištění technické infr...
TES - studie proveditelnosti napojení osad Božkovice, Nesvačily, Líšno, Mokrá Lhota
Technicko-ekonomická studie
Hodík Michal, Štěpánek Daniel 150 000 2019, 2020
B.3
Zajištění technické infr...
TES - studie proveditelnosti napojení osad Tožice, Drachkov, Jírovice, Jarkovice, Semovice na přivaděč
Technicko-ekonomická studie
Štěpánek Daniel 265 000 2019, 2020
E.5
Zvyšování kvality životn...
Tůně - ČSOP
příprava k podání žádosti o dotaci OPŽP
Trochová Martina 800 000 2019, 2020, 2021
E.5
Zvyšování kvality životn...
Výsadba álejí - ČSOP
připravuje se k podání žádosti o dotaci OPŽP
Štěpánek Daniel 600 000 2019, 2020, 2021
E.5
Zvyšování kvality životn...
Vytvoření nového subjektu Lesní mateřská škola pro možné alternativní předškolní vzdělávání
Nová Lesní mateřská škola
Hodík Michal 900 000 2019, 2020, 2021
A.1
Zvýšení kvality a rozvoj...
Zámková dlažba za společenským domem Nesvačily
Zhotovení podloží, dodávka a pokládka obrubníků a zámkové dlažby za společenským domem Nesvačily.
Hodík Michal, Štěpánek Daniel, Trochová Martina 0 2020

oprava/​rekonstrukce

Cíl Projekt Popis Průměr hodnocení udržitelného rozvoje *) Odpovědnost Předpokládaný celkový rozpočet Finance 2020 Roky realizace
C.1
Marketing a destinační m...
Bystřice- budova u Jelena
řešit celou budovu komplexně, zadána studie, řešení havarijního stavu spodní části, včetně kavárny, řešení výtahu, Muzeum Loutek v návaznosti na přestěhování knihovny, Česká pošta
- studie na střechu (využití prostor pod střechou), řešení průchodu, řešení fasády
Hodík Michal, Štěpánek Daniel 40 000 000 2019, 2020, 2021, 2022
A.1
Zvýšení kvality a rozvoj...
Bystřice- Fasáda budovy v ulici K Líšnu, č.p. 118
Oprava budovy
Hodík Michal, Štěpánek Daniel 150 000 2019, 2020, 2021
A.1
Zvýšení kvality a rozvoj...
Bystřice- Komunitní centrum Bystřice
rekonstrukce budovy, vytvoření prostor pro knihovnu, sociální služby a spolky, řízení ke stavebnímu povolení, příprava projektu a hledání vhodného dotačního titulu dle připravenosti projektu, vyřizuje se stavební povolení, dokončuje se rozpočet
0,7
Hodík Michal, Štěpánek Daniel, Trochová Martina 45 000 000 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
E.3
Školství
Bystřice- MŠ odizolování staré budovy, vzduchotechnika v ŠJ, polytechnická dílna
Rozvoj školského zařízení - projekty v MAP
Hodík Michal 1 500 000 2019, 2020
B.1
Efektivní řízení Městské...
Bystřice- Nová moderní služebna MP v prostorách dnešní podatelny MÚ
přestavba MÚ
Hodík Michal 2 500 000 2019, 2020, 2021, 2022
B.1
Efektivní řízení Městské...
Bystřice- Oprava fasády MÚ
0,5
Hodík Michal, Štěpánek Daniel 3 600 000
3 600 000 (Rozpocet mesta)
2019, 2020, 2021
C.2
Optimalizace výstavby in...
Bystřice- Oprava válečného hrobu Rudoarmějců v Bystřici
Chodník hřbitov
Mobilář
Voda
architekt zpracovává studii, projednává se s Ruskou ambasádou a Česko-ruskou obchodní komorou, zpracování studie, peníze přislíbeny Ruskou ambasádou
Hodík Michal, Štěpánek Daniel, Trochová Martina 1 600 000
300 000 (Dotacni zdroje)
1 250 000 (Rozpocet mesta)
2019, 2020
E.3
Školství
Bystřice- Opravy budov MŠ dle požadavků vedení MŠ
opravy budov
Hodík Michal 100 000 2019, 2020, 2021, 2022
E.6
Územní rozvoj
Bystřice- Rekonstrukce bytu Líštěnecká č.p. 170
realizuje se
Hodík Michal 500 000 2019, 2020
E.2
Bytová politika města
Bytový dům Bystřice, Syllabova 99
1. odvlhčení budovy
2. zateplení budovy, PD, zpracovává se energetické posouzení, bude se připravovat k podání žádosti o dotaci IROP
Hodík Michal, Trochová Martina 6 000 000 2020
E.2
Bytová politika města
Bytový dům Jarkovice 26
zateplení, pasport energetické náročnosti, příprava k podání projektové žádosti o dotaci IROP
Hodík Michal, Trochová Martina 2 300 000 2019, 2020
E.2
Bytová politika města
Bytový dům Ouběnice 44
zateplení, pasport energetické náročnosti, příprava projektu k podání projektové žádosti IROP
Hodík Michal, Trochová Martina 2 121 000 2020
A.1
Zvýšení kvality a rozvoj...
Hasičská zbrojnice Mokrá Lhota - zateplení veřejné budovy
zateplení veřejné budovy, rekonstrukce, zadržování srážkových vod, připravuje se k podání žádosti o dotaci na zateplení veřejných budov OPŽP výzva 121., Mokrá Lhoty 93
0,3
Hodík Michal, Trochová Martina 7 500 000 2020
A.1
Zvýšení kvality a rozvoj...
Oprava a zateplení hasičské zbrojnice Božkovice
Oprava, zateplení, rekonstrukce, 2020 PD, realizace 2021,2022
Hodík Michal 0 2020, 2021, 2022
C.2
Optimalizace výstavby in...
Oprava fasády Památníku obětem válek/požární zbrojnice SDH Bystřice
zpracována studie
Hodík Michal 1 500 000 2020
E.5
Zvyšování kvality životn...
Radošovice- Oprava nádrže
geodeticky zaměřeno, zadáno zpracování PD
Hodík Michal, Štěpánek Daniel 1 500 000 2019, 2020
B.3
Zajištění technické infr...
Rekonstrukce podtlakové kanalizace
Štěpánek Daniel 10 000 000 2019, 2020, 2021
D.1
Zlepšení stavu dopravníh...
Rekonstrukce ulice Spartakiádní, Ke stadionu a Sokolská
Oprava, rekonstrukce
Hodík Michal 10 000 000 2019, 2020

jiný typ

Cíl Projekt Popis Průměr hodnocení udržitelného rozvoje *) Odpovědnost Předpokládaný celkový rozpočet Finance 2020 Roky realizace
B.1
Efektivní řízení Městské...
Bystřice - na dobré cestě
efektivní veřejná správa - aktualizace strategického plánu, vzdělávání úředníků, Komunikační strategie města Bystřice, Komunikační platforma ZBYSTŘI, pořízení nové elektronické úřední desky, čeká se na vyhodnocení projektové žádosti OPZ, výzva č. 092
0,2
Hodík Michal, Trochová Martina 5 664 298
566 430 (Rozpocet mesta)
4 814 653 (Dotacni zdroje)
2020, 2021


TISK
i