• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Bystřice (u Benešova)

Vysvětlivka: »Projektový zásobník ... +
tisk
i

Rozbalit všechna
+

Cíl ! Projekt Stádium přípravy projektu Průměr hodnocení udržitelného rozvoje *) Odpovědnost Předpokládaný celkový rozpočet Finance 2021 Roky realizace
B.1 Efektivní řízení Městského úřadu a organizací zřízených a založených městem Bystřice-sjednocení software úřadu pod jeden systém/emailového klienta, evidence smluv, evidence úkolů, spisové služby, účetnictví, personalistiky, správy majetku
5. Projekt probíhá
Hodík Michal 1 000 000 2020-2021
C.1 Marketing a destinační management Drachkov- Špýchar
2. Schválený záměr
Hodík Michal, Štěpánek Daniel 9 500 000 2019-2026

nová investice

Cíl ! Projekt Stádium přípravy projektu Průměr hodnocení udržitelného rozvoje *) Odpovědnost Předpokládaný celkový rozpočet Finance 2021 Roky realizace
B.3 Zajištění technické infrastruktury Božkovice - Připojení na přivaděč pitné vody Benešov-Sedlčany
4. Podána žádost o dotaci
Štěpánek Daniel 5 200 000 2021-2022
B.3 Zajištění technické infrastruktury Bystřice připojení na přivaděč pitné vody Bystřice
5. Projekt probíhá
Štěpánek Daniel 40 724 200 2021-2024
B.1 Efektivní řízení Městského úřadu a organizací zřízených a založených městem Bystřice - Manuál městských povrchů
2. Schválený záměr
Hodík Michal 50 000 2020-2021
E.3 Školství Bystřice - obnova vybavení kuchyně MŠ
4. Podána žádost o dotaci
Hodík Michal 115 552 3 698 2020-2021
E.3 Školství Bystřice - obnova vybavení kuchyně ZŠ
4. Podána žádost o dotaci
1 032 596 33 044 2020-2021
B.1 Efektivní řízení Městského úřadu a organizací zřízených a založených městem Bystřice - Plán mobility města
1. Námět
Hodík Michal, Štěpánek Daniel 150 000 2021-2022
A.2 Snížení kriminality a eliminace drogové problematiky Bystřice - Rozšíření stávajícího varovného a informačního systému města Bystřice, ZŠ a MŠ
4. Podána žádost o dotaci
Hodík Michal 5 000 000 2021-2022
A.2 Snížení kriminality a eliminace drogové problematiky Bystřice - Řešení bezpečnosti - kamerový systém města
1. Námět
0,1
Hodík Michal 1 100 000 100 000 2020-2022
A.1 Zvýšení kvality a rozvoj vzdělávacích a volnočas. aktivit Bystřice - Sportovní areál při ZŠ Bystřice
4. Podána žádost o dotaci
Hodík Michal 14 500 000 7 500 000 2020-2022
E.3 Školství Bystřice - úprava akustiky jídelny v ZŠ
4. Podána žádost o dotaci
470 000 13 031 2020-2021
E.3 Školství Bystřice - Zdravá škola - Systém rekuperace/řešení měření CO2 v učebnách/větrání zateplených a utěsněných učeben + fotovoltaika na střeše budovy
5. Projekt probíhá
Hodík Michal 11 016 000 3 573 000 2020-2022
C.1 Marketing a destinační management Bystřice- budova bývalého nádraží ČD
1. Námět
Štěpánek Daniel 0 2019-2022
B.3 Zajištění technické infrastruktury Bystřice- ČOV
1. Námět
Štěpánek Daniel 15 000 000 2021-2023
B.3 Zajištění technické infrastruktury Bystřice- dešťová kanalizace Karla Nového
1. Námět
Štěpánek Daniel 3 000 000 2021-2023
B.1 Efektivní řízení Městského úřadu a organizací zřízených a založených městem Bystřice- Elektronická úřední deska
4. Podána žádost o dotaci
Hodík Michal 350 000 2019-2021
C.2 Optimalizace výstavby infrastruktury pro cestovní ruch Bystřice- Koncepce cyklostezky
1. Námět
Hodík Michal 200 000 2019-2022
C.2 Optimalizace výstavby infrastruktury pro cestovní ruch Bystřice- Koncepce kultury
1. Námět
Štěpánek Daniel 0 2019-2021
B.1 Efektivní řízení Městského úřadu a organizací zřízených a založených městem Bystřice- Městský informační systém - MIOS
1. Námět
Hodík Michal 2 500 000 2020-2021
C.1 Marketing a destinační management Bystřice- Muzeum loutek
1. Námět
Hodík Michal, Štěpánek Daniel 4 000 000 2021-2025
E.3 Školství Bystřice- Nové pracovny ZŠ Bystřice - jazyková učebna/přírodopis, chemie/fyzika
1. Námět
Hodík Michal, Štěpánek Daniel 0 2020-2021
D.1 Zlepšení stavu dopravního napojení a stavu komunikací Bystřice- P+R u KC
1. Námět
Hodík Michal 15 000 000 2019-2023
D.1 Zlepšení stavu dopravního napojení a stavu komunikací Bystřice- Parkoviště 2 - Nová
1. Námět
Hodík Michal 500 000 2019-2021
D.1 Zlepšení stavu dopravního napojení a stavu komunikací Bystřice- Parkoviště 9 - Družstevní
5. Projekt probíhá
Hodík Michal 250 000 2019-2021
D.1 Zlepšení stavu dopravního napojení a stavu komunikací Bystřice- Parkoviště na sídlišti, před stadionem a P+R
1. Námět
Hodík Michal 2 300 000 2019-2022
D.1 Zlepšení stavu dopravního napojení a stavu komunikací Bystřice- Parkoviště P+R Nádraží
projekt - neurčené stádium
Hodík Michal 5 000 000 2019-2021
B.1 Efektivní řízení Městského úřadu a organizací zřízených a založených městem Bystřice- Pasporty hrobů
MC Consult
2. Schválený záměr
Hodík Michal, Štěpánek Daniel 0 2021-2023
B.1 Efektivní řízení Městského úřadu a organizací zřízených a založených městem Bystřice- pasporty zeleně
5. Projekt probíhá
Hodík Michal, Štěpánek Daniel 782 870 2020-2021
B.3 Zajištění technické infrastruktury Bystřice- PD připojení - letiště Benešov na přivaděč vody
1. Námět
Štěpánek Daniel 11 000 000 2021-2022, 2024
B.3 Zajištění technické infrastruktury Bystřice- Pilotní projekt dálkových odečtů vodoměrů + navazující rozšiřování systému i pro veřejnost
5. Projekt probíhá
Hodík Michal, Štěpánek Daniel 300 000 2019-2021
E.6 Územní rozvoj Bystřice- Revitalizace Dr. E. Beneše
1. Námět
Hodík Michal 35 000 000 2019-2023
E.5 Zvyšování kvality životního prostředí Bystřice- revitalizace náhonu Zájezdech
2. Schválený záměr
Štěpánek Daniel 15 000 000 2019-2021
E.3 Školství Bystřice- řešení odstínění atria nástavby nad školní jídelnou - využitelnost v horkých letních dnech
1. Námět
Hodík Michal 500 000 2019-2022
D.1 Zlepšení stavu dopravního napojení a stavu komunikací Bystřice- stavba parkovacích ploch u MŠ + prostorů K+R
Parkoviště 13
5. Projekt probíhá
Hodík Michal 2 323 524 2020-2021
C.1 Marketing a destinační management Bystřice- Turistické a informační centrum
5. Projekt probíhá
Štěpánek Daniel 500 000 2021-2022
E.6 Územní rozvoj Bystřice- Urbanistická soutěž na řešení Centrum města Bystřice - Náměstí II. odboje a Ješutovo náměstí
5. Projekt probíhá
Hodík Michal 1 000 000 2019-2021
B.1 Efektivní řízení Městského úřadu a organizací zřízených a založených městem Bystřice- výtah v budově MÚ
1. Námět
Hodík Michal 1 500 000 2021-2022
E.1 Sociální oblast a zdravotnictví Bystřice- výtah ve zdravotním středisku
3. Schválená fiše s dokumentací
Hodík Michal, Štěpánek Daniel 1 500 000 2021-2022
E.6 Územní rozvoj Bystřice- Zastavovací studie - lokalita Západ - Za bytovkami
5. Projekt probíhá
Hodík Michal 230 000 2019-2021
D.1 Zlepšení stavu dopravního napojení a stavu komunikací Dopravní řešení Božkovice
1. Námět
Hodík Michal 15 000 000 2019-2021
B.3 Zajištění technické infrastruktury Drachkov - nové světelné body u TJ a spolkového domu
1. Námět
60 000 2021-2023
D.2 Zajištění dopravní obslužnosti území Drachkov- Autobusové zastávky
2. Schválený záměr
Hodík Michal 300 000 2019-2021
D.1 Zlepšení stavu dopravního napojení a stavu komunikací Jírovice- Výstavba komunikace u Macků
3. Schválená fiše s dokumentací
Hodík Michal 1 400 000 2021-2023
B.3 Zajištění technické infrastruktury jírovice, Jarkovice, Semovice - Odkanalizování a čištění odpadních vod
2. Schválený záměr
35 000 000 2020-2021
B.3 Zajištění technické infrastruktury Líšno - připojení obce na přivaděč pitné vody vč. vodovodu a přípojných míst
1. Námět
Štěpánek Daniel 15 515 000 2021-2024
A.1 Zvýšení kvality a rozvoj vzdělávacích a volnočas. aktivit Líšno- spolkový dům
3. Schválená fiše s dokumentací
0,2
Hodík Michal 12 000 000 2021-2022
B.1 Efektivní řízení Městského úřadu a organizací zřízených a založených městem Městský architekt města Bystřice
2. Schválený záměr
Hodík Michal 0 2021-2022
E.3 Školství Místní akční plán Posázaví
5. Projekt probíhá
Štěpánek Daniel 0 2019-2022
B.3 Zajištění technické infrastruktury Mokrá Lhota - napojení osady Mokrá Lhota na přivaděč vody a výstavba vodovodní sítě
3. Schválená fiše s dokumentací
Hodík Michal, Štěpánek Daniel 10 000 000 2021-2025
A.1 Zvýšení kvality a rozvoj vzdělávacích a volnočas. aktivit Mokrá Lhota - Přístřešek ke skladu sportovního náčiní na fotbalovém hřišti
3. Schválená fiše s dokumentací
0,3
Hodík Michal 1 080 000 2021
E.6 Územní rozvoj Nesvačily- Budova řízení letového provozu Letiště Benešov
projekt - neurčené stádium
Hodík Michal, Štěpánek Daniel 11 000 000 2021-2023
B.3 Zajištění technické infrastruktury Nesvačily- vodovod- připojení na přivaděč pitné vody Benešov-Sedlčany
4. Podána žádost o dotaci
Štěpánek Daniel 3 300 000 2021-2022
A.2 Snížení kriminality a eliminace drogové problematiky Ouběnice - instalace radaru
1. Námět
0,1
Hodík Michal 10 000 2021-2022
C.2 Optimalizace výstavby infrastruktury pro cestovní ruch Ouběnice - Oprava hřbitovní zdi
3. Schválená fiše s dokumentací
Štěpánek Daniel 1 000 000 2020-2021
C.1 Marketing a destinační management Ouběnice - výroba pamětní desky obětem Heyndrichiády
2. Schválený záměr
1 000 2021-2022
A.1 Zvýšení kvality a rozvoj vzdělávacích a volnočas. aktivit SDH Bystřice - pořízení nové CAS
4. Podána žádost o dotaci
0,1
Hodík Michal 6 350 000 3 850 000 2021-2022
B.1 Efektivní řízení Městského úřadu a organizací zřízených a založených městem Strategický plán na roky 2021 - 2027
5. Projekt probíhá
Hodík Michal 160 000 2020-2021
E.5 Zvyšování kvality životního prostředí Tůně - ČSOP
5. Projekt probíhá
430 687
430 687 (Dotační zdroje)
2019-2021
E.5 Zvyšování kvality životního prostředí Výsadba álejí - ČSOP
5. Projekt probíhá
Štěpánek Daniel 1 700 000 100 000 2020-2022
E.5 Zvyšování kvality životního prostředí Vytvoření nového subjektu Lesní mateřská škola pro možné alternativní předškolní vzdělávání
1. Námět
Hodík Michal 900 000 2019-2021
B.2 Rozvoj spolupráce a komunikace Zásobník projektů - Data plán
5. Projekt probíhá
0,2
0 2019-2027

oprava/​rekonstrukce

Cíl ! Projekt Stádium přípravy projektu Průměr hodnocení udržitelného rozvoje *) Odpovědnost Předpokládaný celkový rozpočet Finance 2021 Roky realizace
E.2 Bytová politika města Bystřice - Bytový dům Syllabova 99
5. Projekt probíhá
Hodík Michal 7 150 000 2020-2021
C.2 Optimalizace výstavby infrastruktury pro cestovní ruch Bystřice - Oprava fasády Památníku obětem válek/požární zbrojnice SDH Bystřice
2. Schválený záměr
Hodík Michal 1 500 000 2020-2022
A.1 Zvýšení kvality a rozvoj vzdělávacích a volnočas. aktivit Bystřice - rekonstrukce a vybavení městské knihovny
2. Schválený záměr
Hodík Michal 700 000 2021-2022
C.1 Marketing a destinační management Bystřice- budova u Jelena
2. Schválený záměr
Hodík Michal, Štěpánek Daniel 40 000 000 2020-2024
A.1 Zvýšení kvality a rozvoj vzdělávacích a volnočas. aktivit Bystřice- Fasáda budovy v ulici K Líšnu, č.p. 118
1. Námět
Hodík Michal, Štěpánek Daniel 150 000 2021-2022
A.1 Zvýšení kvality a rozvoj vzdělávacích a volnočas. aktivit Bystřice- Komunitní centrum Bystřice
3. Schválená fiše s dokumentací
0,7
Hodík Michal, Štěpánek Daniel 45 000 000 2019-2023
E.3 Školství Bystřice- MŠ vzduchotechnika v ŠJ
2. Schválený záměr
Hodík Michal 1 500 000 2020-2021
B.1 Efektivní řízení Městského úřadu a organizací zřízených a založených městem Bystřice- Nová moderní služebna MP v prostorách dnešní podatelny MÚ
1. Námět
Hodík Michal 2 500 000 2020-2022
A.1 Zvýšení kvality a rozvoj vzdělávacích a volnočas. aktivit Bystřice- Oprava fasády budovy Staré školy Dr. E. Beneše 115
5. Projekt probíhá
Hodík Michal 3 510 000 2011, 2020-2021
E.3 Školství Bystřice- Opravy budov MŠ dle požadavků vedení MŠ
1. Námět
Hodík Michal 100 000 2019-2022
E.6 Územní rozvoj Drachkov - celková rekonstrukce kapličky
1. Námět
500 000 2021-2022
E.2 Bytová politika města Jarkovice - Bytový dům Jarkovice 25
2. Schválený záměr
Hodík Michal 2 300 000 2020-2022
A.1 Zvýšení kvality a rozvoj vzdělávacích a volnočas. aktivit Mokrá Lhota - Hasičská zbrojnice - zateplení veřejné budovy
2. Schválený záměr
0,3
Hodík Michal 7 500 000 2020-2021
E.2 Bytová politika města Ouběnice - Bytový dům Ouběnice 44
2. Schválený záměr
Hodík Michal 2 121 000 2020-2022
E.5 Zvyšování kvality životního prostředí Radošovice - Oprava nádrže
5. Projekt probíhá
Hodík Michal, Štěpánek Daniel 1 152 654 2019-2021
D.1 Zlepšení stavu dopravního napojení a stavu komunikací Rekonstrukce ulice Spartakiádní, Ke stadionu a Sokolská
2. Schválený záměr
Hodík Michal 10 000 000 2019-2021

jiný typ

Cíl ! Projekt Stádium přípravy projektu Průměr hodnocení udržitelného rozvoje *) Odpovědnost Předpokládaný celkový rozpočet Finance 2021 Roky realizace
B.1 Efektivní řízení Městského úřadu a organizací zřízených a založených městem Bystřice - na dobré cestě
5. Projekt probíhá
0,2
Hodík Michal 5 664 298 2020-2022
Vytvořeno v systému DataPlán NSZM

Projekty - editace

TISK
i