• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Den Země - Ukliďme Pošembeří

13. 10. 2017
Ve dnech 17.března až 10.dubna 2017 proběhla na území regionu Pošembeří osvětová kampaň s názvem Ukliďme Pošembeří!
Český Brod ležící na území regionu Pošembeří se také zapojil do uvedené kampaně v rámci svých aktivit projektu udržitelnosti projektu Učíme se udržitelnému rozvoji, Zdravé město a MA 21. V našem katastru uklízelo 13 skupin. Statistka úklidu v celém regionu Pošembeří přinesla tato čísla: letos se zapojilo téměř 2 589 dobrovolníků, kteří pracovali v 71 skupinách.  Společnými silami zbavili přírodu a veřejná prostranství přes 67 500 kg směsného odpadu, 700 kg plastů, 3 200 kg skla a 500 kg papíru, nasbírali téměř 289 pneumatik a označili 18 černých skládek.  
Příloha
TISK
i