*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 


Chrudim

Organizační struktura
OSTATNÍ subjekty (Chrudim) T Aeroklub, o.s.
Amalthea
Archa, středisko výchovné péče pro děti a mládež
BESIP
Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.
Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje
Centrum psycho-sociální pomoci, Rodinná a manželská poradna
Česká abilympijská asociace
Český červený kříž, oblastní spolek
Česky svaz ochránců přírody, Chrudim
ČEZ
Divadelní spolek J.N. Štěpánka, o.s.
Dům dětí a mládeže
Ekocentrum Paleta, o. s.
Ex libris
Farní charita
K - centrum Pardubice
Klub českých turistů
Kometa
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje - územní pracoviště Chrudim
KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s.
LAXUS o.s.
Loutkářský soubor Ahoj Chrudim
Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s.
Mama klub
Mikroregion Chrudimsko
Momo Chrudim, o.p.s.
Most pro lidská práva, o.s.
Muzeum loutkářských kultur
Nemocnice Chrudim
Občanké sdružení Altus
Občanská poradna
Péče o duševní zdraví, o.s.
Pěvecký sbor Salvátor
Policie ČR, Chrudim
Regionální muzeum
Rytmus, o.p.s.
Šance pro Tebe, o.s.
Smíření, o.s.
SOPRE CR
Společnost seniorů
Společnost STOB
Sportovní kluby
Stavební bytové družstvo
Středisko ranné péče v Pardubicích
Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim
Střední škola zemědělská a VOŠ Chrudim
Střední školy
Studentský parlament
SZÚ Pardubice
Tichý svět v Chrudimi,o.s.
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s., pracoviště Chrudim
Tyfloservis
Úřad práce
Veolia Transport - Východní Čechy
Vodní záchranná služba Českého červeného kříže
Vodní zdroje
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - pobočka Chrudim
Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích
 

OSTATNÍ subjekty (Chrudim)

Adresa --

Spolugesce
*