• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Chrudim › Komunitní plánování  

Chrudim

i
tisk
Vysvětlivka: Níže naleznete přehled největších priorit veřejnosti, tzv. „10P“.... +

"10P" - Chrudim - Největší priority definované 20.2.2019 (Očima lidí)

  2019 2020
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Zajistit vhodný prostor pro vybudování Re-use centra (znovuvyužití odpadu) na území města Chrudim [C.1.1]
Co pro to děláme? hide
0 0 0 0 0 0
Snížit rychlost v úseku Chrudim - Slatiňany (dle projektu ŘSD) [G.1.1]
Co pro to děláme? hide
0 0 0 0 0 0
Vybudovat novou sportovní halu [D.1.1]
Co pro to děláme? hide
0 0 0 0 0 0
Revitalizovat náhon Na Valše (plovárna) [C.2.1]
Co pro to děláme? hide
0 0 0 0 0 0
Revitalizovat dětská hřiště a zahrady u škol a školských zařízení [D.2.1]
Co pro to děláme? hide
0 0 0 0 0 0
Vyhledat prostor pro oplocenou louku pro psy [C.3.1]
Co pro to děláme? hide
0 0 0 0 0 0
Obohatit kulturní program v rámci festivalu "Loutkářská Chrudim" (veřejné koncerty, hudební představení) [D.3.1]
Co pro to děláme? hide
0 0 0 0 0 0
Snížit rychlosti v ul. Na Ostrově (30 km/h) [G.1.2]
Co pro to děláme? hide
0 0 0 0 0 0
Vytvořit živé nábřeží - relaxační místa, lavičky, přístup k vodě, méně parkoviště [C.4.1]
Co pro to děláme? hide
0 0 0 0 0 0


Související dokumentace: Komunitní plán zdraví a kvality života Chrudim (2019-2020)

Všechny dosavadní komunitní plány a 10P

TISK
i