• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1700 aktuálních strategií a koncepcí, 20692 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 3328 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM
  • 113 metodik a 2649 indikátorů na Mozaika-UR.cz

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

Chrudim

Vysvětlivka: Níže naleznete přehled největších priorit veřejnosti, tzv. „10P“.... +
tisk
i

"10P" - Chrudim - Největší priority definované 19.2.2020 (Očima lidí)

Rozbalit všechna +
  2020 2021
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Vybudovat sjezd ke sportovištím [G.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Realizovat 3. část obchvatu ve spolupráci s ŘSD - zklidnit ulici Čáslavskou a napojit areál bývalé Transporty [G.1.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Vybudovat cyklostezku na Podhůru [G.2.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zajistit a realizovat sběr biologického odpadu z domácností plošně na celém území města [C.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Vyvolat setkání o zachování chrudimské nemocnice v současném rozsahu
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Oživit vánoční trhy, pro všechny trhy pořídit nový mobiliář [D.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zvýšit počet psychiatrů a psychologů pro děti a dospělé [B.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Podporovat festival Zlatá pecka [D.1.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Podpořit výstavbu nové sportovní haly u zimního stadionu [D.2.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zajistit dostupné bydlení pro sociálně znevýhodněné [E.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zajistit dostupné bydlení pro sociálně znevýhodněné [E.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Modernizovat sportovní halu a sokolovnu na Tyršově náměstí [D.2.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0


Související dokumentace: Komunitní plán zdraví a kvality života Chrudim (2020-2021) - 19.2.2020

zobrazit všechny dosavadní komunitní plány show
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006