• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Politik programu Zdravé město
Ing. František Pilný , MBA
Telefon +420 469 657 141
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Šárka Trunečková , DiS.
Telefon +420 469 657 100
E-mail

Chrudim

Anketa: Spokojený občan Chrudim (2006)

G. PROBLÉM VE MĚSTĚ CELKOVĚ (dle počtu hlasů)

F. HRDOST NA MĚSTO

E. SPOKOJENOST S OBLASTMI ŽIVOTA VE MĚSTĚ

E.1 Zásobování potravinami a jiným zbožím

E.2 Dostupnost služeb osobního charakteru

E.3 Dostupnost zdravotní péče

E.4 Dostupnost vzdělání

E.5 Sportovní vyžití

E.6 Životní prostředí

E.7 Volnočasové aktivity dětí a mládeže

E.8 Kultura ve městě

E.9 kvalita mezilidských vztahů

E.10 Bezpečnost/kriminalita

E.11 Dostupnost bydlení

E.12 Nabídka pracovních míst

E.13 doprava

D. SPOKOJENOST S PRACÍ INSTITUCÍ

D.1 Dostupnost ZŠ

D.2 Sportovní areály města

D.3 Městská knihovna

D.4 Dostupnost MŠ

D.5 Centrum sociálních služeb

D.6 chrudimská beseda

D.7 Divadlo, kino

D.8 technické služby

D.9 městská policie

D.10 městský úřad

B. SPOKOJENOST S MHD

B.1 Hustota sítě MHD

B.2 Návaznost spojů MHD

B.3 Frekvence spojů MHD

A. SPOKOJENOST S MOŽNOSTMI PARKOVÁNÍ

A.1 Parkování jinde ve městě

A.2 Parkování na sídlištích

A.3 Parkování v centru

9. SPOKOJENOST S PÉČÍ O VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

9.1 Městská zeleň

9.2 Parky

9.3 dětská hřiště

8. SPOKOJENOST SE SLUŽBAMI MĚSTA

8.1 Odvoz odpadů

8.2 Chrudimský zpravodaj

8.3 Starost o kulturní památky

8.4 informační centrum

8.5 úřední deska

8.6 webové stránky města

8.7 Dostupnost veřejných služeb

8.8 Stav chodníků

8.9 Stav silnic

TISK
i