• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky


Logo ZM Chrudim
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Ing. František Pilný , MBA
Telefon
+420 469 657 141
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Šárka Trunečková , DiS.
Telefon
+420 469 657 100
E-mail
 

Chrudim

i
tisk
Rok:  2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030

Komunitní plán zdraví a kvality života Chrudim (2009-2010)

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Zlepšování komunikace mezi veřejností a radnicí
01 Počet účastníků na veřejných projednáváních za rok osob Št
02 Počet jedinečných návštěvníků webových stránek města za kalendářní rok počet Sd
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Atraktivita města pro návštěvníky
14 Počet návštěvníků ze zahraničí informujících se v Informačním centru osob Sk
15 Počet českých turistů, kteří navštívili Informační centrum osob Sk
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Kvalitní zdravotnické služby ve městě
03 Počet úkonů v domácnosti v oblasti domácí péče ("kirké") počet sb
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Kvalita ovzduší ve městě
10 Měření znečištění ovzduší na vybraném krizovém místě (křižovatka na průtahu) ANO/NE km
11 Hodnoty množství polétavého prachu, CO2, NOx v ovzduší km
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Kvalitní odpadové hospodářství města
04 Množství vytříděného odpadu kg/osobu km
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Nabídka dětských hřišť
07 Počet hřišť počet Duš
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Bezpečná cesta dětí do školy
05 Počet nebezpečných míst počet mk
06 Počet opravených míst počet mk
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Programy podpory zdraví na školách
08 Počet zapojených škol do programu WHO "Škola podporující zdraví" počet Ms
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Dostupné sociální služby včetně informací o jejich nabídce
22 Počet poskytovatelů sociálních služeb počet rp
23 Aktualizovaný Katalog poskytovatelů v tištěné podobě nebo na webu a/n md
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Zvyšování kvality bydlení ve městě
18 Výčet sídlišť, ve kterých byla započata revitalizace počet Har
19 Počet nových bytů počet Pk
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Kvalitní služby v rámci prevence sociálně – patologických jevů
10 Počet organizací poskytující prevenci sociálně patologických jevů počet rp
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Bezpečnost občanů
09 Počet bezpečnostních kamer kamerového systému počet rp
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Kvalitní MHD
11 Počet cestujících přepravených MHD za rok počet mk
12 Počet km MHD za rok km mk
13 Podíl bezbariérových autobusů na celkovém vozovém parku provozovatele MHD % mk
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Kvalitní podmínky pro podnikání a pracovní příležitosti
16 Míra nezaměstnanosti ve městě k 31.12. % sb
TISK
i