*
  • další portály..
  • ..
  • .
 
Portál NSZM ČR pro udržitelný rozvoj
pixel
 


Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6

Logo ZM Chrudim
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Mgr. Petr Řezníček
Telefon
+420 469 657 140
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Šárka Trunečková ,DiS.
Telefon
+420 469 657 100
E-mail
úvodní stránkaChrudimRozvojové záměry › Strategické dokumenty  

Chrudim

i
tisk
 

Strategické dokumenty

  Seřadit: Dle typu Abecedně  

Strategický/koncepční dokument

Gestor Dokument Od Do
Chrudim Adaptační strategie města Chrudim na klimatickou změnu (2017) 2017 --
Chrudim Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015-2030 2015 2030
Chrudim Územní plán města Chrudim (2013) 2013 --
Dokumentů: 3

Implementační/akční dokument

Gestor Dokument Od Do
Chrudim Akční plán Koncepce školství města Chrudimi (2018) 2018 --
Chrudim Akční plán rozvoje města Chrudimě 2012-2015 | Rozpočet 2012 | Rozpočet 2013 | Rozpočet 2014 | Rozpočet 2015 2012 2015
Chrudim Akční plán rozvoje města Chrudimi (2018) 2018 2018
Dokumentů: 3

Koncepce

Gestor Dokument Od Do
Chrudim Akční plán Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Chrudim (2013) 2013 --
Chrudim Akční plán udržitelné energetiky města Chrudim (2017) 2017 --
Chrudim Aktualizace rozpočtového výhledu města Chrudim na období 2014-2016 2014 2016
Chrudim EMAS - Systém environmentálního řízení a auditu města Chrudimi (2009) 2009 --
Chrudim Energetická politika města Chrudim (2014) 2015 2024
Chrudim Komunitní plán sociálních služeb ve městě Chrudim (2016-2018) 2016 2018
Chrudim Koncepce prevence kriminality města Chrudim 2012-2016 2012 2016
Chrudim Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009-2018 2009 2018
Chrudim Koncepce rozvoje rekreačních lesů Podhůra 2011-2015 2011 2015
Chrudim Koncepce rozvoje sportovních areálů města Chrudim do roku 2015 2012 2015
Chrudim Koncepce školství města Chrudimi 2018-2028 2018 2028
Chrudim Plán Bezpečná komunita – stop úrazům (2010) 2010 --
Chrudim Plán odpadového hospodářství města Chrudim (2015) 2016 2020
Chrudim Regulační plán Městské památkové zóny (2014) 2014 --
Chrudim Studie rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi (2013) 2013 --
Chrudim Zdravotní plán města Chrudim 2015-2018 2015 2018
Dokumentů: 16

Celkem dokumentů: 22

..archiv show

.. vyberte dokumenty dle tématu
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
Životní prostředí
Udržitelná spotřeba a výroba
Doprava
Zdraví
Místní ekonomika
Vzdělávání a výchova
Kultura a místní tradice, sport
Sociální prostředí
Zemědělství a venkov
Globální odpovědnost


*