• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Chrudim

Vysvětlivka: Níže naleznete přehled strategických a koncepčních dokumentů v místě či regionu.... +
tisk
i

.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost

  Seřadit: Dle typu Abecedně  

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Akční plán rozvoje města Chrudimi (2022) 2022 2022
Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015-2030 2015 2030
Dokumentů: 2

Strategický dokument

Dokument Od Do
Aalborgské závazky města Chrudim (2009) 2009 --
Adaptační strategie města Chrudim na klimatickou změnu (2017) 2017 --
Akční plán Koncepce školství města Chrudimi (2018) 2018 --
Akční plán udržitelné energetiky města Chrudim (2017) 2017 --
EMAS - Systém environmentálního řízení a auditu města Chrudimi (2009) 2009 --
Energetická politika města Chrudim (2014) 2015 2024
Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb města Chrudim 2019–2020 2019 2020
Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2021-2028 2021 2028
Koncepce školství města Chrudimi 2018-2028 2018 2028
Plán odpadového hospodářství města Chrudim (2015) 2016 2020
Roční akční plán MAP II v ORP Chrudim 2020-2021 2020 2021
Zdravotní plán města Chrudim (2019) 2019 --
Dokumentů: 12

Politický dokument

Dokument Od Do
Programové prohlášení Rady města Chrudim 2018–2022 2018 2022
Dokumentů: 1

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Regulační plán Městské památkové zóny Chrudim (2014) 2014 --
Střednědobý výhled města Chrudim 2019-2023 2019 2023
Studie rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi (2013) 2013 --
Územní plán města Chrudim (2013) 2013 --
Dokumentů: 4

Celkem dokumentů: 19


..archiv show
TISK
i