*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 Logo ZM Chrudim
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Mgr. Petr Řezníček
Telefon
+420 469 657 140
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Šárka Trunečková ,DiS.
Telefon
+420 469 657 100
E-mail
 

Chrudim

Názvy hierarchických úrovní
B. "Pilíř"
B.1 "Cíl"
B.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Akční plán rozvoje města Chrudimi (2017)

B. Environmentální oblast (životní prostředí, územní rozvoj, doprava, bydlení)

B.1 Zajistit kvalitní životní prostředí s důrazem na udržitelný rozvoj

B.1.1 Rozvíjet efektivní odpadové hospodářství
B.1.3 Naplňovat Energetickou politiku města - snižovat energetickou náročnost objektů v majetku města
B.1.5 Zajišťovat řádnou údržbu toků na území města a jejich čistotu

B.2 Zajistit ve městě dopravu podporující kvalitní život občanů

B.2.3 Rozvoj infrastruktury a bezpečnost v dopravě

B.3 Zaručit kvalitní urbanistický rozvoj s ohledem na potenciál města a nejvhodnější strategický směr se zajištěním ochrany kulturních i přírodních hodnot území

B.3.1 Zajistit kvalitní urbanismus
B.3.2 Podpořit kvalitní bydlení

C. Sociálně - společenská oblast (sociální oblast, zdraví, vzdělávání, kultura, sport, volnočasové aktivity)

C.1 Podporovat kvalitní školství a vzdělávání (Chrudim Athény východních Čech)

C.1.1 Zajistit stabilní podporu města pro udržení infrastruktury kvalitních škol a školských zařízení

C.2 Vytvářet širokou nabídku kulturních, společenských, sportovních a volnočasových aktivit; zachovat kulturní dědictví

C.2.5 Podporovat dostatečně širokou nabídku sportovních a volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie

D. Strategické řízení, kvalitní úřad a organizace města

D.1 Zajistit zdravé financování - účelně a hospodárně nakládat s finančními prostředky a majetkem města a jím zřizovaných organizací bez nezodpovědného zadlužování

D.1.5 Zefektivnění nakládání s majetkem města
*