• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Chrudim

Vysvětlivka: »Projektový zásobník ... +
tisk
i

Rozbalit všechna
+

nová investice

Cíl Projekt Popis Průměr hodnocení udržitelného rozvoje *) Odpovědnost Předpokládaný celkový rozpočet Finance 2020 Roky realizace
B.2
Zajistit ve městě doprav...
Dopravní napojení sportovišť města
0,9
OIN 11 000 000 2019, 2020
B.2
Zajistit ve městě doprav...
Terminál veřejné dopravy Chrudim
0,7
OIN 61 000 000 2020
B.1
Zajistit kvalitní životn...
Vybudování nové ČOV MŠ Topol
0,5
OIN 1 700 000 2020
B.3
Zaručit kvalitní urbanis...
Výstavba nové knihovny
0,7
OIN 5 000 000 2020

oprava/​rekonstrukce

Cíl Projekt Popis Průměr hodnocení udržitelného rozvoje *) Odpovědnost Předpokládaný celkový rozpočet Finance 2020 Roky realizace
C.1
Podporovat kvalitní škol...
DDM - nová otopná soustava
0,3
OIN 1 200 000 2019, 2020, 2021
B.1
Zajistit kvalitní životn...
MŠ Na Valech - oprava střešní konstrukce, zateplení podlahy půdy
0,5
OIN 4 000 000 2020
C.1
Podporovat kvalitní škol...
Rekonstrukce odborných učeben včetně zajištění bezbariérovosti v ZŠ Školní náměstí, budova Sladkovského
0,5
ÚPR 4 260 000 2020
B.2
Zajistit ve městě doprav...
Rekonstrukce ulice Na Kopci Chrudim - I. Etapa/A
0,5
OIN 2 070 000
2 070 000 (Rozpočet města)
2020
B.2
Zajistit ve městě doprav...
Rekonstrukce ulice Na Kopci Chrudim - I. Etapa/B
0,5
OIN 2 500 000
2 500 000 (Rozpočet města)
2020
B.1
Zajistit kvalitní životn...
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ U Stadionu
0,7
OIN 30 000 000
25 170 000 (Rozpočet města)
4 000 000 (Dotační zdroje)
2020
B.1
Zajistit kvalitní životn...
výměna kotle MŠ Topol
OIN 250 000 2020
B.1
Zajistit kvalitní životn...
ZŠ Dr. Malíka - výměna elektroinstalace - 3.patro
0,0
OIN 2 000 000 2020

jiný typ

Cíl Projekt Popis Průměr hodnocení udržitelného rozvoje *) Odpovědnost Předpokládaný celkový rozpočet Finance 2020 Roky realizace
C.2
Vytvářet širokou nabídku...
DÚR Letní kino - dle cenové nabídky arch. Škardy
0,8
ÚPR 777 546 2020
B.1
Zajistit kvalitní životn...
Separační dvůr Chrudim - projektové a inženýrské činnosti
0,7
ÚPR 2 650 000 2020, 2021
C.2
Vytvářet širokou nabídku...
Sportovní hala - studie
1,0
ÚPR 800 000 2020
B.3
Zaručit kvalitní urbanis...
Územní studie veřejných prostranství města Chrudim
0,9
ÚPR 180 000 2020
B.1
Zajistit kvalitní životn...
Zpracování plánu ÚSES pro ORP Chrudim
0,6
OŽP 2 500 000
888 360 (Dotační zdroje)
2020, 2021, 2022, 2023
Vytvořeno v systému DataPlán NSZM


TISK
i