• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1691 aktuálních strategií a koncepcí, 47468 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 113 metodik a 2535 indikátorů na Mozaika-UR.cz
  • 3324 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

Chrudim

Vysvětlivka: »Projektový zásobník ... +
tisk
i

Rozbalit všechna
+

nová investice

Cíl Projekt Stádium přípravy projektu Průměr hodnocení udržitelného rozvoje *) Odpovědnost Předpokládaný celkový rozpočet Finance 2020 Roky realizace
B.2 Zajistit ve městě dopravu podporující kvalitní život občanů Dopravní napojení sportovišť města 5. Projekt probíhá 0,9
OIN 11 000 000 2019, 2020
B.2 Zajistit ve městě dopravu podporující kvalitní život občanů Terminál veřejné dopravy Chrudim 5. Projekt probíhá 0,7
OIN 61 000 000 2020
B.1 Zajistit kvalitní životní prostředí s důrazem na udržitelný rozvoj Vybudování nové ČOV MŠ Topol 1. Námět 0,5
OIN 2 200 000 2020, 2021
B.3 Zaručit kvalitní urbanistický rozvoj s ohledem na potenciál města a nejvhodnější strategický směr se zajištěním ochrany kulturních i přírodních hodnot území Výstavba nové knihovny 1. Námět 0,7
OIN 5 000 000 2020

oprava/​rekonstrukce

Cíl Projekt Stádium přípravy projektu Průměr hodnocení udržitelného rozvoje *) Odpovědnost Předpokládaný celkový rozpočet Finance 2020 Roky realizace
C.1 Podporovat kvalitní školství a vzdělávání (Chrudim Athény východních Čech) DDM - nová otopná soustava 2. Schválený záměr 0,3
OIN 1 200 000 2019, 2020, 2021
B.1 Zajistit kvalitní životní prostředí s důrazem na udržitelný rozvoj MŠ Na Valech - oprava střešní konstrukce, zateplení podlahy půdy 7. Projekt ukončen zcela 0,5
OIN 4 000 000 2020
C.1 Podporovat kvalitní školství a vzdělávání (Chrudim Athény východních Čech) Rekonstrukce odborných učeben včetně zajištění bezbariérovosti v ZŠ Školní náměstí, budova Sladkovského
3. Schválená fiše s dokumentací 0,5
ÚPR 4 260 000 2020
B.2 Zajistit ve městě dopravu podporující kvalitní život občanů Rekonstrukce ulice Na Kopci Chrudim - I. Etapa/A
5. Projekt probíhá 0,5
OIN 2 070 000 2 070 000 2020
B.2 Zajistit ve městě dopravu podporující kvalitní život občanů Rekonstrukce ulice Na Kopci Chrudim - I. Etapa/B
5. Projekt probíhá 0,5
OIN 2 500 000 2 500 000 2020
B.1 Zajistit kvalitní životní prostředí s důrazem na udržitelný rozvoj Snížení energetické náročnosti budovy MŠ U Stadionu 6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost) 0,7
OIN 30 000 000 25 170 000 2020
B.1 Zajistit kvalitní životní prostředí s důrazem na udržitelný rozvoj výměna kotle MŠ Topol 7. Projekt ukončen zcela
OIN 250 000 2020
B.1 Zajistit kvalitní životní prostředí s důrazem na udržitelný rozvoj ZŠ Dr. Malíka - výměna elektroinstalace - 3.patro
7. Projekt ukončen zcela 0,0
OIN 2 000 000 2020

jiný typ

Cíl Projekt Stádium přípravy projektu Průměr hodnocení udržitelného rozvoje *) Odpovědnost Předpokládaný celkový rozpočet Finance 2020 Roky realizace
C.2 Vytvářet širokou nabídku kulturních, společenských, sportovních a volnočasových aktivit; zachovat kulturní dědictví DÚR Letní kino - dle cenové nabídky arch. Škardy projekt - neurčené stádium 0,8
ÚPR 777 546 2020
C.2 Vytvářet širokou nabídku kulturních, společenských, sportovních a volnočasových aktivit; zachovat kulturní dědictví Sportovní hala - studie projekt - neurčené stádium 1,0
ÚPR 800 000 2020
B.3 Zaručit kvalitní urbanistický rozvoj s ohledem na potenciál města a nejvhodnější strategický směr se zajištěním ochrany kulturních i přírodních hodnot území Územní studie veřejných prostranství města Chrudim projekt - neurčené stádium 0,9
ÚPR 180 000 2020
B.1 Zajistit kvalitní životní prostředí s důrazem na udržitelný rozvoj Zpracování plánu ÚSES pro ORP Chrudim 5. Projekt probíhá 0,6
OŽP 2 500 000
888 360 (Dotační zdroje)
2020, 2021, 2022, 2023
Vytvořeno v systému DataPlán NSZM


TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006