• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Dačice

i
tisk
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak DačiceStrategický plán rozvoje města Dačice 2016-2025 (s výhledem do roku 2030)
A.1 Optimalizovat vnitřní dopravní vztahy města viz dokument »
A.2 Zlepšit vnější dopravní napojení města viz dokument »
A.3 Zlepšit podmínky pro nemotorové formy dopravy viz dokument »

Strategický dokument

Znak DačiceStrategie rozvoje Regionu Renesance 2014-2020
2.1 Koordinace a společný postup v otázce rozvoje páteřní infrastruktury (severo-jižní propojení regionu – II/406 a II/410, západo-východní propojení – I/23, příp. další páteřní infrastruktura) viz dokument »
2.2 Rozvoj dostupnosti a prostupnosti regionu veřejnou dopravou viz dokument »
Znak DačiceStrategie Mikroregionu Dačicko v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy 2015-2024 (verze 02/2015)
4.1 Nedostatečná dopravní obslužnost (školy, školská zařízení, volnočasové aktivity, sociální služby, pracovní příležitosti a turistické lokality) viz dokument »
4.2 Chybějící infrastruktura a návaznosti tras v cyklistické dopravě viz dokument »
4.3 Nedostatečná kapacita páteřních komunikací, chybějící obchvaty a nutná modernizace železniční tratě 227 viz dokument »
TISK
i