• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Pozvánka na Den Země

10. 4. 2015
Pozvánka na Den Země - Město Dobříš se již sedmým rokem hlásí k této kampani a ve spolupráci s dobříšskými neziskovými organizacemi a školami organizuje akce propagující smysl Dne Země. V termínu od 20. (pondělí) do 26. (neděle) dubna zaštituje úklid veřejných prostranství i okolí města. Zajišťuje organizaci, potřebný materiál pro sběr odpadu i jeho svoz.
Město Dobříš se již sedmým rokem hlásí k této kampani a ve spolupráci s dobříšskými neziskovými organizacemi a školami organizuje akce propagující smysl Dne Země. V termínu od 20. (pondělí) do 26. (neděle) dubna zaštituje úklid veřejných prostranství i okolí města. Zajišťuje organizaci, potřebný materiál pro sběr odpadu i jeho svoz. Pokud máte zájem se k akci přidat i Vy, jste vítáni! V tomto případě kontaktujte odbor životního prostředí MěÚ Dobříš osobně, telefonicky (tel.: 318 533 380), či e-mailem (harmanova@mestodobris.cz). Rádi Vám podáme doplňující informace. Těšíme se na spolupráci.

Při úklidu, pro odlehčení pracovního nasazení organizujeme opět soutěž o největší (nejlepší) kuriozitu, která se při této činnosti nalezne. Tři kolektivy objevitelů nejzajímavějšího předmětu získají sladké ocenění od města Dobříš a Pekařství a cukrářství Stáňa. Soutěž je nutné brát jako kolektivní hru pro zábavu při pomoci přírodě. Přihlásit se lze zasláním fotografie nalezeného předmětu nejlépe na e-mailovou adresu výše. Vyhodnocení zaslaných materiálů a vyhlášení výherců bude provedeno v týdnu po ukončení akce.

V tomto „týdnu Země“ se bude ve městě konat několik zajímavých společenských a kulturních, ekologicky zaměřených akcí, které se váží k tomuto významnému dni. Informace o nich si jistě přečtete na okolních stránkách těchto listů.

Město Dobříš děkuje za pomoc s úklidem veřejných prostranství a okolí města i za jakoukoliv jinou iniciativu zachraňující alespoň kousek našeho životního prostředí. Na všechny akce města, konané k oslavě Dne Země, jste srdečně zváni.Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru životního prostředíPříloha
TISK
i