*
  • další portály..
  • ..
  • .
 
Portál NSZM ČR pro udržitelný rozvoj
pixel
 


Znak Dobříš
Dobříš
www stránky

Zdravé město
web Zdravé město
Politik programu Zdravé město
Ing. Denisa Havlíčková
Telefon
+420 731 619 667
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Šárka Krůtová ,DiS.
Telefon
+420 318 533 310
E-mail
 

Dobříš

Informace nejsou aktualizovány po anketě
Rozbalit detaily

Komunitní plán zdraví a kvality života Dobříš (2018-2019)

A. PRÁCE MĚSTA, FUNGOVÁNÍ ÚŘADU

A.1 Sjednocení pracovišť/budov městského úřadu P

Stav:
špatný

Popis / Komentář:
V současnosti prakticky nereálné.

B. OBČANSKÁ VYBAVENOST, INFRASTRUKTURA, VÝSTAVBA

C. DOBŘÍŠ AKTIVNÍ A BEZPEČNÁ, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

D. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ

D.1 Zajištění dostatku pitné vody pro další rozvoj města P

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
Zajištěno, v běhu hledání vlastních záložních zdrojů

D.2 Podpora třídění odpadu P

Stav:
neutrální

Popis / Komentář:
na úřadě a ve školách podpořeno třídění zavedením košů

E. DOPRAVA

E.1 Kompletní opravy silnic a chodníků P

Stav:
špatný

Popis / Komentář:
Příprava Hálkova (Malá Strana)

Náměty / Záměry:
- kvalitně opravovat celé úseky, ne pouze jednotlivé výtluky
- koordinovat se zásahy do povrchů v budoucnosti.

E.2 Vytlačení/eliminace nákladní dopravy z města - např. obchvat, mýtné brány atd. P

Stav:
neutrální

Popis / Komentář:
Začleněno do nově schválené ÚPD, vnesení do návrhu krajské dokumentace

F. CESTOVNÍ RUCH, MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ

F.1 Zajištění možnosti veřejného koupání P

Stav:
špatný

Popis / Komentář:
Kromě zlepšení stavu kvality vody v Papeži se mnoho nezměnilo

*