• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1693 aktuálních strategií a koncepcí, 47483 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 113 metodik a 2535 indikátorů na Mozaika-UR.cz
  • 3324 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

Dobříš

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Koncepce

Znak DobříšAkční plán prevence kriminality města Dobříš na rok 2019
1.3 Efektivní primární prevence ve školách viz dokument »
Znak DobříšKomunitní plán sociálních služeb regionu Dobříšsko 2008-2013
1.4 Podpora vzdělávání viz dokument »
Znak DobříšPlán prevence kriminality města Dobříš 2017-2021
3.1 Realizace komplexních, dlouhodobých a certifikovaných preventivních programů ve školách viz dokument »
3.2 Optimalizace počtu žáků ve školních třídách a s tím související navýšení kapacit základních škol viz dokument »
3.3 Navýšení kapacit družin, školních klubů, tělocvičen a jídelen při základních školách viz dokument »
3.5 Zvyšování kvalifikace školních metodiků prevence (absolvování specializačního studia) viz dokument »
3.6 Možnost vzdělávání pedagogů přímo ve školách (eliminace nutnosti suplování, snižování nákladů) viz dokument »
3.7 Zajištění finančních zdrojů na školního psychologa viz dokument »
4.7 Zvyšování odborné úrovně školních metodiků prevence v této oblasti viz dokument »
6.4 Podpora vzdělávacích, volnočasových a aktivizačních aktivit pro seniory viz dokument »
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006