• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1693 aktuálních strategií a koncepcí, 47483 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 113 metodik a 2535 indikátorů na Mozaika-UR.cz
  • 3324 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

Dobříš

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak DobříšAkční plán rozvoje města Dobříš 2019-2020
A.1 Volný čas viz dokument »
A.2 Aktivní a bezpečná komunita viz dokument »
Znak DobříšStrategický plán udržitelného rozvoje města Dobříš 2008-2028 [akt. 2012]
A.1 Volný čas viz dokument »
A.2 Aktivní a bezpečná komunita viz dokument »

Koncepce

Znak DobříšAkční plán prevence kriminality města Dobříš na rok 2019
1.5 Bezpečné trávení volného času dětí a mládeže viz dokument »
Znak DobříšPlán prevence kriminality města Dobříš 2017-2021
5.1 Analýza volnočasových aktivit poskytovaných na území města a v nejbližším okolí (zaměření, kapacity, rozvojové potřeby) viz dokument »
5.2 Zajištění dostatečné nabídky volnočasových aktivit pro různé cílové skupiny viz dokument »
5.5 Vybudování spolkového domu, jakožto zázemí pro různé typy volnočasových aktivit viz dokument »
6.4 Podpora vzdělávacích, volnočasových a aktivizačních aktivit pro seniory viz dokument »
Znak DobříšMarketingová strategie města Dobříš (2018)
1.1 Podpora značky (brand building) viz dokument »
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006