• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Dobříš

i
tisk
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak DobříšStrategický plán udržitelného rozvoje města Dobříš 2008-2028 [akt. 2012]
1.1 Inspirovat se konkrétními projekty viz dokument »
1.3 Držet se zvolené strategie a aktualizovat ji viz dokument »
1.4 Komunitně plánovat, realizovat projekty se zapojením veřejnosti viz dokument »
1.5 Zkvalitnit informovanost viz dokument »
1.6 Respektovat udržitelný rozvoj (udržovat v rovnováze ekonomický, sociální a ekologický pilíř) viz dokument »
1.7 Zajistit efektivní a transparentní zadávání zakázek a uzavírání kvalitních smluv viz dokument »
1.8 Získávat finanční prostředky z jiných zdrojů než z města viz dokument »
1.9 Zajistit udržitelné řízení a správu obce, vč. městského úřadu viz dokument »
A.2 Aktivní a bezpečná komunita viz dokument »
A.3 Občanská vybavenost viz dokument »
A.5 Infrastruktura viz dokument »
C.3 Výstavba viz dokument »
Znak DobříšAkční plán rozvoje města Dobříš 2019-2020
1.3 Držet se zvolené strategie a aktualizovat ji viz dokument »
1.4 Komunitně plánovat, realizovat projekty se zapojením veřejnosti viz dokument »
1.6 Respektovat udržitelný rozvoj (udržovat v rovnováze ekonomický, sociální a ekologický pilíř) viz dokument »
A.2 Aktivní a bezpečná komunita viz dokument »
A.3 Občanská vybavenost viz dokument »
C.3 Výstavba viz dokument »

Koncepce

Znak DobříšMarketingová strategie města Dobříš (2018)
1.2 Podpora Public relations a Media relations viz dokument »
1.3 Podpora internetové komunikace viz dokument »
1.4 Podpora interní komunikace viz dokument »
Znak DobříšPlán prevence kriminality města Dobříš 2017-2021
2.5 Kvalitní a dostatečné veřejné osvětlení viz dokument »
3.4 Zajištění finančních zdrojů na realizaci programů primární prevence na školách (z rozpočtu města i z externích zdrojů) viz dokument »
3.7 Zajištění finančních zdrojů na školního psychologa viz dokument »
Znak DobříšKomunitní plán sociálních služeb regionu Dobříšsko 2008-2013
1.2 Efektivní využívání finančních prostředků viz dokument »
Znak DobříšAkční plán rozvoje sociálních a návazných služeb regionu Dobříšsko 2010-2011
6.2 Vznik metodiky a dotačního fondu/kapitoly rozpočtu města Dobříše pro podporu sociálních a návazných služeb viz dokument »
TISK
i