• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM

  • 3328 příkladů na DobráPraxe.cz
  • 570 videí Zdravých municipalit, regionů
  • 873 indikátorů měst pro členy
  • 1701 strategií a koncepcí, 20705 cílů
  • 81 komunitních plánů
  • 58 návodů v Metodice NSZM

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

Havlíčkův Brod (Den bez tabáku 2017)

8. 6. 2017
31. 5. 2017 proběhl na ZŠ V Sadech projekt ke Světovému dni bez tabáku. Žáci diskutovali o vlivu kouření na člověka i na životní prostředí a hovořili rovněž o zákazu kouření v restauracích, který vstoupil v platnost právě od dnešního dne.

Součástí projektového vyučování byla také četba motivačních pohádek, dále různá pohybová a dechová cvičení či vyplňování pracovních listů. Některé děti projevily taktéž divadelní vlohy, když se s chutí zapojily do scénky "Odnaučujeme člověka kouřit". Starší žáci zase řešili matematické úlohy na téma "Kolik vlastně stojí cigareta?"

Děti i jejich učitelé si celou akci užili a společně vymysleli také trefné heslo pro celý den: RADĚJI NEŽ CIGARETU SPORTEM KU ZDRAVÍ!

Příloha
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006