• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM

  • 3328 příkladů na DobráPraxe.cz
  • 570 videí Zdravých municipalit, regionů
  • 873 indikátorů měst pro členy
  • 1701 strategií a koncepcí, 20705 cílů
  • 81 komunitních plánů
  • 58 návodů v Metodice NSZM

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

Havlíčkův Brod (Den bez tabáku 2018)

11. 6. 2018
Popis průběhu konání kampaně Den bez tabáku

V rámci kampaně se na Základní škole V Sadech ve spolupráci s městem Havlíčkův Brod uskutečnil 23.5.2018 projektový den.  Žáci se vyjadřovali k zákazu kouření v restauracích i veřejných prostorách a také hlasovali o tom, zda by měl být tento zákon zlehčen, či dokonce zrušen.
Na I. stupni se v dopolední výuce nejprve objevovaly motivační pohádky a pohybové aktivity, poté již začaly děti samy umělecky ztvárňovat dané téma, přičemž vznikala spousta zajímavých prací.
„Projektové vyučování žáky zcela vtáhlo a nakonec si všichni připomněli osvědčené loňské heslo RADĚJI NEŽ CIGARETU SPORTEM KU ZDRAVÍ!“ uvedla ředitelka školy Milena Honsová.
Akce, které se zúčastnilo téměř 400 žáků, byla podpořena dotací ze Zásad  MA 21 a Zdraví 2020  Zastupitelstva Kraje Vysočina.
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006