• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Hlučín

Vysvětlivka: Sledování ukazatelů a indikátorů a porovnání se s ostatními pomáhá při vyhodnocování postupu... +
tisk
i
Ekostopa

Ekologická stopa je souhrnným ukazatelem vlivu člověka (města, státu) na životní prostředí. Stanovuje, jaké množství přírodních zdrojů daná jednotka spotřebovává a kolik odpadů produkuje. Ekologická stopa převádí spotřebu zdrojů a produkci odpadů a odpovídající plochy produktivní země, které jsou nutné k jejich zajištění, resp. odstranění.

Rok Ekostopa
municipality
Ekostopa
obyvatele
2010  61659.8405  4

Dobrá praxe
Hlučín: Výukové DVD o odpadech "Popeláčci"
I malé děti se mohou zábavnou formou naučit, jak správně zacházet s odpadem.

Hlučín: Besedy s občany natáčené internetovou televizí
Pravidelné besedy s občany k aktuálním tématům vysílá hlučínská internetová televize.

Hlučín: Burza kroužků pro děti a mládež
Žáci základních a středních škol se seznamují s aktuální nabídkou volnočasových aktivit.

Hlučín: "Kluby klubům" - pravidelná setkání seniorů z širokého okolí
Třetího setkání s názvem "Kluby klubům" se zúčastnilo více než 200 seniorů z Hlučína a okolí

Hlučín: Ruku v ruce aneb den sociálních služeb a zdraví
Představení poskytovatelů sociálních služeb veřejnosti
Indikátory ke Společným tématům
TISK
i