• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Znak Hlučín
Hlučín
www stránky
Logo ZM Hlučín
Zdravé město
web Zdravé město
Politik programu Zdravé město
Mgr. Petra Řezáčová
Telefon +420 595 020 300
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Bc. Sabina Lorencová
Telefon +420 595 020 317
E-mail

Hlučín

Plán odpadového hospodářství města Hlučín 2017-2022

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Město Hlučín
Datum schválení
11.3.2017
Doba platnosti
2017 - 2022
Popis dokumentu
Plán odpadového hospodářství je zpracován v souladu se závaznou částí plánu Moravskoslezského kraje. Tento plán je povinna v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, zpracovat každá obec, která produkuje ročně více než 10 t nebezpečného nebo více než 1000 t ostatního odpadu. show
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano -- -- -- 1 rok při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován, a to nejpozději do 6 měsíců od změny podmínek tak jak ukládá § 44 zákona o odpadech
TISK
i