*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Národní síť zdravých měst
Portál NSZM ČR pro udržitelný rozvoj
pixel
 
Info-systém podpořen ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo: Ministerstvo životního prostředí


Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak Hodonín
Hodonín
www stránky

Logo ZM Hodonín
Zdravé město Hodonín
web Zdravé město a MA21
FB stránky ZM a MA21
Politik ZM a MA21
Mgr. Ladislav Ambrozek
Telefon
+420 518 316 209
E-mail
Koordinátor ZM a MA21
Ivana Hájková
Telefon
+420 518 316 249
E-mail

Hodonín

tisk
 

Projekty

Nenalezena žádná zpráva

projekt probíhá

. Město Litoměřice: Litoměřice - Miřejovická stráň
nové hřiště
Předpokládaný rozpočet:
3200 tis. Kč

Vloženo:
22.4.2014

Garant:
ŽP

. Město Litoměřice: Litoměřice - Podzemní kontejnery
1 kontejnerové hnízdo - 3 podzemní kontejnery (papír, sklo, plast)
Předpokládaný rozpočet:
1400 tis. Kč

Vloženo:
22.4.2014

Garant:
ŽP

. Město Litoměřice: Litoměřice - Bezbariérové přístupy
budování bezbariérových přístupů v Litoměřicích
Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
22.4.2014

Garant:
OÚR

. Město Litoměřice: Litoměřice - Mostky, lávky
opravy dle revizí
Předpokládaný rozpočet:
450 tis. Kč

Vloženo:
22.4.2014

Garant:
OÚR

. Město Litoměřice: Litoměřice - Křižovatka u Severky
spolufinancování úpravy (zadavatel ŘSD)
Předpokládaný rozpočet:
1740 tis. Kč

Vloženo:
22.4.2014

Garant:
OÚR

. Město Litoměřice: Litoměřice - Dalimilova ul.
úprava přechodu
Předpokládaný rozpočet:
580 tis. Kč

Vloženo:
22.4.2014

Garant:
OÚR


projekt zrealizován

. Město Litoměřice: Litoměřice - ZŠ Havlíčkova zateplení
kompletní zateplení pláště objektu a výměna otvorových výplní
Předpokládaný rozpočet:
42988 tis. Kč

Vloženo:
22.4.2014

Garant:
ŠKAS

. Město Litoměřice: Litoměřice - Jiráskovy sady
kompletní rekonstrukce parku
Předpokládaný rozpočet:
50000 tis. Kč

Vloženo:
22.4.2014

Garant:
ŽP

. Město Litoměřice: Litoměřice - Knihovna K.H. Máchy - výtah
bezbariérový přístup - výtah v objektu Knihovny
Předpokládaný rozpočet:
1650 tis. Kč

Vloženo:
22.4.2014

Garant:
ŠKAS

. Město Litoměřice: Litoměřice - Solární panely na budovách města
rozšíření solárního pole městského koupaliště
Předpokládaný rozpočet:
570 tis. Kč

Vloženo:
22.4.2014

Garant:
ŽP

. Město Litoměřice: Litoměřice - ZUŠ - bezbariérový chodník
vybudování bezbariérového chodníku v areálu zahrady ZUŠ
Předpokládaný rozpočet:
60 tis. Kč

Vloženo:
22.4.2014

Garant:
ŠKAS

. Město Litoměřice: Litoměřice - MŠ - výměna oken - provozovna Eliášova
výměna stávajících oken celé budovy MŠ Eliášova
Předpokládaný rozpočet:
1180 tis. Kč

Vloženo:
22.4.2014

Garant:
ŠKAS

. Město Litoměřice: Litoměřice - Centrum Srdíčko
výměna oken
Předpokládaný rozpočet:
1600 tis. Kč

Vloženo:
22.4.2014

Garant:
SOC

. Město Litoměřice: Litoměřice - Projekt MISTRAL - Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích
zvyšování kvality řízení MěÚ
Předpokládaný rozpočet:
2520 tis. Kč

Vloženo:
22.4.2014

Garant:
USPUR

. Město Litoměřice: Litoměřice - Projekt MAESTRO - Místní Agenda, energetika a strategický rozvoj
rozvoj energetického managementu ve vazbě na strategické řízení a zapojování veřejnosti
Předpokládaný rozpočet:
3199 tis. Kč

Vloženo:
22.4.2014

Garant:
USPUR

. Město Litoměřice: Litoměřice - Střelecký ostrov
instalace nových hracích prvků
Předpokládaný rozpočet:
400 tis. Kč

Vloženo:
22.4.2014

Garant:
OÚR

. Město Litoměřice: Litoměřice - Plavecký bazén - výměna dlažby, odtoková kanalizace
výměna dlažby a oprava odtokové kanalizace velkého bazénu
Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
22.4.2014

Garant:
ŠKAS

. Město Litoměřice: Litoměřice - Masarykova ZŠ - oprava stropů
oprava stropů budovy Masarykovy ZŠ - I. etapa
Předpokládaný rozpočet:
450 tis. Kč

Vloženo:
22.4.2014

Garant:
ŠKAS

. Město Litoměřice: Litoměřice - Chodník Dobrovského
oprava chodníku
Předpokládaný rozpočet:
600 tis. Kč

Vloženo:
22.4.2014

Garant:
OÚR

. Město Litoměřice: Litoměřice - Chodník Revoluční
dokončení opravy
Předpokládaný rozpočet:
500 tis. Kč

Vloženo:
22.4.2014

Garant:
OÚR

. Město Litoměřice: Litoměřice - Chodník sídliště Litoměřice
oprava chodníku - litý asfalt
Předpokládaný rozpočet:
600 tis. Kč

Vloženo:
22.4.2014

Garant:
OÚR

. Město Litoměřice: Litoměřice - Parkoviště A. Muchy
oprava propadlého povrchu
Předpokládaný rozpočet:
350 tis. Kč

Vloženo:
22.4.2014

Garant:
OÚR

. Město Litoměřice: Litoměřice - Parkoviště ul. na Valech
úprava povrchu a odvodnění
Předpokládaný rozpočet:
3900 tis. Kč

Vloženo:
22.4.2014

Garant:
OÚR

. Město Litoměřice: Litoměřice - Sídliště Cihelna
oprava komunikace a parkování
Předpokládaný rozpočet:
250 tis. Kč

Vloženo:
22.4.2014

Garant:
OÚR


. -
Vloženo:
29.11.2016

. -
Vloženo:
29.11.2016

. -
Vloženo:
29.11.2016

. -
Vloženo:
29.11.2016

. -
Vloženo:
29.11.2016

. -
Vloženo:
29.11.2016

. -
Vloženo:
29.11.2016

. -
Vloženo:
29.11.2016

. -
Vloženo:
29.11.2016

. -
Vloženo:
11.5.2015

. -
Vloženo:
12.5.2015

. -
Vloženo:
12.5.2015

. -
Vloženo:
13.5.2015

. -
Vloženo:
10.6.2015

. -
Vloženo:
17.9.2015

. -
Vloženo:
2.10.2015

. -
Vloženo:
2.10.2015

. -
Vloženo:
2.10.2015

. -
Vloženo:
2.10.2015

. -
Vloženo:
2.10.2015

. -
Vloženo:
2.10.2015

. -
Vloženo:
2.10.2015

. -
Vloženo:
2.10.2015

. -
Vloženo:
2.10.2015

. -
Vloženo:
2.10.2015

. -
Vloženo:
5.10.2015

. -
Vloženo:
5.10.2015

. -
Vloženo:
5.10.2015

. -
Vloženo:
5.10.2015

. -
Vloženo:
5.10.2015

. -
Vloženo:
5.10.2015

. -
Vloženo:
5.10.2015

. -
Vloženo:
5.10.2015

. -
Vloženo:
20.10.2015

. -
Vloženo:
20.10.2015

. -
Vloženo:
22.10.2015

. -
Cílová skupina:
senioři, široká veřejnost, děti a mládež - testovací!!!

Vloženo:
5.11.2015

. 1. Právnická - Litoměřice - testovací!!!: -
Cílová skupina:
Děti a mládež, senioři, široká veřejnost - testovací!!!

Vloženo:
5.11.2015

. -
Vloženo:
7.1.2016

. -
Vloženo:
11.1.2016

. -
Vloženo:
11.1.2016

. -
Vloženo:
11.1.2016

. -
Vloženo:
11.1.2016

. -
Cílová skupina:
Někteří rodiče a děti si dodnes neosvojili zásady zdravého životního stylu, mají nedostatek pohybu a nedbají dostatečně o své zdraví. Zdravá ZŠ a MŠ Lingua Universal se chce neustále zabývat touto problematikou a zkvalitňovat tak vztah žáků k jejich životnímu stylu, a tím ovlivňovat postoje a přístup rodiny.
Cílem tohoto týdenního projektu je vést žáky a jejich rodiče k osvojení zdravého životního stylu, ukázat nejen dětem, ale i veřejnosti důležitost propojení mezi zdravou stravou, pohybem, duševní hygienou, pohodou prostředí a prevencí zdraví.
Cílem je také zkvalitnění myšlení a přístupu žáků v oblasti zdravého životního stylu a zdůraznění jejich odpovědnosti v této oblasti.
I přes časté aktivity v rámci kolektivu pro posílení přátelského prostředí ve škole se pedagogové, rodiče a žáci setkávají s problémovými situacemi ve vzájemných vztazích v jednotlivých třídách či mezi jednotlivými ročníky.


Vloženo:
12.1.2016

. -
Cílová skupina:
Někteří rodiče a děti si dodnes neosvojili zásady zdravého životního stylu, mají nedostatek pohybu a nedbají dostatečně o své zdraví. Zdravá ZŠ a MŠ Lingua Universal se chce neustále zabývat touto problematikou a zkvalitňovat tak vztah žáků k jejich životnímu stylu, a tím ovlivňovat postoje a přístup rodiny.
Cílem tohoto týdenního projektu je vést žáky a jejich rodiče k osvojení zdravého životního stylu, ukázat nejen dětem, ale i veřejnosti důležitost propojení mezi zdravou stravou, pohybem, duševní hygienou, pohodou prostředí a prevencí zdraví.

Vloženo:
12.1.2016

. -
Vloženo:
29.1.2016

. Město Český Brod: -
Cílová skupina:
Prioritně bude pozornost zaměřena na děti a mládež, dále seniory, dospělé a obyvatele sdružené v zájmových spolcích a neziskových organizacích. Jasné zapojení bude prostřednictvím konkrétní spolupráce na aktivitách projektu, které jsou na tyto skupiny zaměřené. V rámci projektu se uskuteční několik otevřených setkání, na kterých budou všichni vyzváni k projevu svých názorů na sledovaná témata UR, která se týkají předmětu zájmu vytipovaných cílových skupin a dále budou prezentovány potřeby a možnosti města a okolí z hlediska UR a bude to také příležitost pro prezentaci cílových skupin. Viz.příloha

Vloženo:
5.2.2016

. -
Vloženo:
10.3.2016

. -
Vloženo:
5.4.2016

. -
Vloženo:
13.7.2016

. -
Vloženo:
13.7.2016

. -
Vloženo:
13.7.2016

. -
Vloženo:
13.7.2016

. -
Vloženo:
13.7.2016

. -
Vloženo:
20.7.2016

. -
Vloženo:
19.9.2016

. -
Vloženo:
19.9.2016

. -
Vloženo:
19.9.2016

. -
Vloženo:
19.9.2016


*