• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Hodonín

Organizační struktura
OSTATNÍ subjekty (Hodonín) T Běžecký klub
Centrum prevence drogových závislostí
Centrum pro rodinu
Český červený kříž
ČSAD Hodonín
další místní organizace a podnikatelské subjekty zaměřené na sport a zdravý životní styl
Dětský parlament města Hodonína
DHV ČR, spol. s r.o.
Domov pro matky s dětmi, Hodonín
Domov pro seniory Bažantnice
DSO Obce pro Baťův kanál
Ekocentrum Dúbrava
Evropský polytechnický institut pobočka Hodonín
Galerie výtvarného umění
Gymnázium Hodonín
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ÚO Hodonín
Hodonínské mažoretky
Hodonínské taneční soubory
Hodonínské ZŠ
Homedica, o.p.s.
Homedica, s.r.o.
JSDH
Klub Českých turistů, Hodonín
Klub Mladých
Kluby důchodců
Krajská hygienická stanice Brno, územní pracoviště Hodonín
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Krizové centrum drogových závislostí
kulturní instituce
Masarykovo muzeum
Mikroregion Hodonínsko
Mláděž českého červeného kříže
Nemocnice TGM Hodonín
OÁZA Hodonín
Občané Hodonína
občanská sdružení
Oblastní charita Hodonín
OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Hodonín
Okresní soud
organizace pro volnočasové aktivity dětí
Pečovatelská služba Homedica o.p.s.
Pedagogicko psychologická poradna
podnikatelé
Policie ČR, Hodonín
poskytovatelé služeb sociální prevence
Přístaviště U jezu
Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.
Region Slovácko
S-centrum Hodonín, příspěvková organizace
Sdružení Romů a národnostních menšin
Sdružení výtvarných umělců moravských
Slovácky krúžek
Spádové obce Hodonína
Správa a údržba silnic
Správa městského hřbitova
SŠ Hodonín
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Hodonín
Středisko volného času
Svaz důchodců ČR
Svaz zdravotně postižených
Terapeutická komunita KROK o.s.
TJ Slovan
TJ Sokol
Úřad práce Hodonín
Ve spolupráci s Jihomoravským krajem
Základní umělecká škola
Zelený dům pohody
celá struktura

OSTATNÍ subjekty (Hodonín)

Adresa --


Odpovědnosti v dokumentech nebyly nalezeny.
TISK
i