• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM

  • 3328 příkladů na DobráPraxe.cz
  • 570 videí Zdravých municipalit, regionů
  • 873 indikátorů měst pro členy
  • 1701 strategií a koncepcí, 20705 cílů
  • 81 komunitních plánů
  • 58 návodů v Metodice NSZM

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

Pomůže kuřákům Světový den bez tabáku?

26. 5. 2010
V České republice kouří asi třetina lidí, tedy dva a půl milionů obyvatel. Z nich dvě třetiny chtějí s kouřením přestat, ale jen padesáti tisícům ročně se to podaří. Procentuálně nejhůře je na tom s kouřením věková skupina 15 ¬-18 let. Je mezi nimi 30 % kuřáků, s vyšším věkem procento klesá. A jak na kouření? S řešením této otázky může pomoci 31.5.2010 - den, vyhlášený jako Světový den bez tabáku.

Město Hodonín  ve spolupráci  se Státním  zdravotním  ústavem, dislokovaným pracovištěm  Brno  a Oblastní charitou Hodonín – Kontaktním centrem pro drogové závislosti  pořádá akce ke  SVĚTOVÉMU DNI BEZ TABÁKU 2010 :    
VE ČTVRTEK DNE 27. 5. 2010
Den otevřených dveří Kontaktního centra pro drogové závislosti Hodonín, Pančava 56
       Od  8:30 do 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin (možnost pro laickou            i odbornou veřejnost zhlédnout prostory K-centra, získat podrobné informace o zařízení, o drogách a drogové situaci na Hodonínsku, drogové poradenství)
V PONDĚLÍ   DNE  31. 5. 2010
Zdraví a závislost
Od  8:30  do  17: 00  hodin  v  budově  městského úřadu Hodonín, Horní Valy 2, zasedací místnost  č. 105 bude probíhat následující program:
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Od 9:30 – 12: 30 hodin
Preventivní  program  pro žáky ZŠ a SŠ na téma prevence drogových závislostí.

PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

Dopolední blok:
Od 8:30 - 11:00  hodin

 ZVÝHODNĚNÁ CENA : Kompletní vyšetření (cukr, cholesterol, tlak, tuk) 100,-  Kč
 Měření  krevního  tlaku (zdarma)
 Měření tělesného  tuku (zdarma)
 Měření hladiny cukru v krvi (nalačno, 50,-Kč/ vyšetření)
 Měření hodnoty celkového cholesterolu (100,-Kč/ vyšetření)


Odpolední blok
Od 13:00 – 17:00  hodin
 Měření Bodystatem (300,-Kč/ vyšetření).
 Měření spirometrem.
 Bezplatné poradenství v odvykání kouření.
 Bezplatné individuální drogové poradenství pro rodiče a osoby blízké uživatelům drog.
 Prezentace výrobků na odvykání kouření.
 Změření hodnot  krevního  tlaku,  podkožního tuku a cholesterolu.
 Zdarma obdržíte zdravotně – výchovné materiály.


Pro měření na  BODYSTATU je nutné mít co nejoptimálnější hydrataci (zavodnění). Pro zdárný průběh vyšetření dodržte, prosím, následující postup:

• nejezte a nepijte  4-5 hodin před vyšetřením
• necvičte 12 hodin před vyšetřením – dehydratace po cvičení může falešně zvyšovat procento tuku
• nepijte alkohol a kofein 24 hodin před vyšetřením


Na zajímavý program Vás srdečně zve Petra Hajmanová, koordinátorka PZM a MA21, Ivana Hájková, ORM, tel: 518316255, Mgr. Petra Nekvapilová, petra.nekvapilova@post.cz, ,  Hana Zapletalová, hanazapletalova@seznam.cz , SZÚ, pracoviště Brno, 549 255 758, Bc. Josef Čajka, DiS.  k-centrum.hodonin@caritas.cz,  , Kontaktní centrum pro drogové závislosti Hodonín, 518 343 842Další aktivity, které budou v Hodoníně probíhat v rámci kampaně proti kouření a jiným závislostem:

ÚTERÝ 25. 5. 2010

ZŠ U Červených domků pořádá  „Mašličkové kolečko“ pro své žáky  – kolečko k dané tématice v areálu ZŠ.

STŘEDA  26. 5. 2010

Sportovní dopoledne pro mateřské školy s ukázkou „Kids atletics“. Akci připravila ZŠ U Červených domků.

Pro veřejnost : od 14:00  do 17:00 hod  připravil Zelený dům pohody soutěžní odpoledne v areálu zahrady Zeleného domu pohody . Vytvoří se několik stanovišť zaměřených na pohybové, smyslové a vědomostní soutěže.


ČTVRTEK  27. 5. 2010

Centrum pro rodinu  pořádá od 16:00 hodin  pro rodiče s dětmi akci s názvem Zvířátka také nekouří.

NEDĚLE   30. 5. 2010

NORDIC WALKING PROCHÁZKA.  Sraz u křižovatky ulic Lipová alej a      U Cihelny v 15:00 hod. Pro kuřáky i nekuřáky NW hole k zapůjčení zdarma.


Ke kampani v  rámci Světového dne bez tabáku se připojuje dále:  
MŠ Hodonín, ul. Jánošíkova 13

Vzdělávací aktivity zaměřené proti kouření a drogám – čtení známé knihy „Filipova dobrodružství“, vyprávění dětem o škodlivosti kouření, pití alkoholu   a užívání drog.
V rámci výtvarných činností  -  tvorba „plakátku“, diskuse s dětmi            o škodlivosti kouření.

MŠ a ZŠ, Nám.B.Martinů 5
V rámci školy proběhne projektové vyučování na téma  TÝDEN BEZ TABÁKU, tématická výuka POCHOD ZA ZDRAVÍM a 2. – 5. třída se zúčastní projektu NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT.
V rámci Dnů otevřených dveří - WORKSHOP se zaměřením na zdravý životní styl.  

ZŠ Hodonín, Mírové nám.19
Ve dnech 25. 5. - 31. 5. 2010 proběhne v rámci školy  literární soutěž -  „BOJUJEME SE ZÁVISLOSTÍ“,  výtvarná soutěž - „KOUŘENÍ – NAŠE ZDRAVÍ“ a  přednáška o škodlivosti kouření.

MŠ Mozaika
„Skřítek Nikotin“ , který dětem objasňuje, proč je kouření pro organismus škodlivé – vlastní projekt.

Příloha
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006