• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM

  • 3328 příkladů na DobráPraxe.cz
  • 569 videí Zdravých municipalit, regionů
  • 873 indikátorů měst pro členy
  • 1700 strategií a koncepcí, 20692 cílů
  • 81 komunitních plánů
  • 58 návodů v Metodice NSZM

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

Program akcí ke Světovému dni bez tabáku v Hodoníně

7. 5. 2007
Program je zaměřen na způsoby odvykání kouření - bude představen nový lék na trhu.
V rámci akcí se zájemci mohou dozvědět nejen o způsobech odvykání kouření, ale mohou se i poradit v oblastech snižování nadváhy, správné výživy a sportovní výživy. Dále nabízíme možnost nácviku správné techniky samovyšetřování prsu a také anonimní konzultaci při problémech s alkoholismem.
Příloha
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006