*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 Logo ZM Hodonín
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Mgr. Ladislav Ambrozek
Telefon
+420 518 316 209
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Ing. Jana Holomčíková
Telefon
+420 518 316 249
E-mail
úvodní stránkaHodonín › Měření úspěchů  

Hodonín

i
tisk
Nápověda: Sledování ukazatelů a indikátorů a porovnání se s ostatními pomáhá při vyhodnocování postupu... >>

Měření úspěchů

Ekostopa

Ekologická stopa je souhrnným ukazatelem vlivu člověka (města, státu) na životní prostředí. Stanovuje, jaké množství přírodních zdrojů daná jednotka spotřebovává a kolik odpadů produkuje. Ekologická stopa převádí spotřebu zdrojů a produkci odpadů a odpovídající plochy produktivní země, které jsou nutné k jejich zajištění, resp. odstranění.

Rok Ekostopa
municipality
Ekostopa
obyvatele
2010  160997.6512  6
Indikátory / Ukazatele k jednotlivým dokumentům

Komunitní plán zdraví a kvality života Hodonín (2018-2019)

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Možnosti pro sportovní vyžití
Využití sportovních ploch pro veřejnost počet osob - návštěvnost Hajmanová Petra
Spokojenost obyvatel s možnostmi pro sportovní vyžití % OOVV


..archiv show
Dobrá praxe
Hodonín: Zavedení systému přidělování dotací sportovním oddílům formou grantových poukázek
Město zavádí nový, průhlednější a jednodušší systém přidělování dotací neziskovým organizacím

Hodonín: Obec přátelská rodině 2009
Hodonín se stal v roce 2009 vítězem celorepublikové soutěže, jejímž cílem je motivovat obce a města k podpoře rodin s dětmi a vyvolat zájem o realizaci prorodinných aktivit

Hodonín: Systém sociální integrace ve městě
Systematický přístup města k problematice sociálního začleňování, vycházející z komunitního plánování sociálních služeb.

Hodonín: Ekologicky příznivý provoz úřadu
Ekologie je součástí rozvoje nejen úřadu, ale rovněž dalších organizací a institucí spolupracujících s městem.

Hodonín: Dětský parlament
Členové Dětského parlamentu jsou respektovanými partnery města

Hodonín: Bezbariérová MHD
Projekt na rozvoj dopravní obslužnosti v regionu má usnadnit pohyb a orientaci ve městě zdravotně znevýhodněním občanům

Hodonín: Centrum pro rodinu
Centrum pomáhá rodinám s dětmi a jejich jednotlivým členům a zároveň se s nimi aktivně podílí na veřejném životě ve městě
Indikátory ke Společným tématům
*