• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Hodonín

i
tisk
Vysvětlivka: Sledování ukazatelů a indikátorů a porovnání se s ostatními pomáhá při vyhodnocování postupu... +
Ekostopa

Ekologická stopa je souhrnným ukazatelem vlivu člověka (města, státu) na životní prostředí. Stanovuje, jaké množství přírodních zdrojů daná jednotka spotřebovává a kolik odpadů produkuje. Ekologická stopa převádí spotřebu zdrojů a produkci odpadů a odpovídající plochy produktivní země, které jsou nutné k jejich zajištění, resp. odstranění.

Rok Ekostopa
municipality
Ekostopa
obyvatele
2010  160997.6512  6
Indikátory / Ukazatele k jednotlivým dokumentům

Komunitní plán zdraví a kvality života Hodonín (2018-2019)

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2019 Skutečnost 2019 Vyhodnocení Zdroj
Možnosti pro sportovní vyžití
Využití sportovních ploch pro veřejnost počet osob - návštěvnost Hajmanová Petra
Spokojenost obyvatel s možnostmi pro sportovní vyžití % OOVV

..archiv show
Dobrá praxe
Hodonín: Terénní sociální práce s osobami bez přístřeší
Projekt zaměřený na terénní sociální práci s osobami bez přístřeší ve městě Hodoníně a jeho ORP byl uveden do praxe z důvodu potřeby řešit přímo v terénu problematiku osob bez přístřeší.

Hodonín: Zavedení systému přidělování dotací sportovním oddílům formou grantových poukázek
Město zavádí nový, průhlednější a jednodušší systém přidělování dotací neziskovým organizacím

Hodonín: Systém sociální integrace ve městě
Systematický přístup města k problematice sociálního začleňování, vycházející z komunitního plánování sociálních služeb.

Hodonín: Ekologicky příznivý provoz úřadu
Ekologie je součástí rozvoje nejen úřadu, ale rovněž dalších organizací a institucí spolupracujících s městem.

Hodonín: Dětský parlament
Členové Dětského parlamentu jsou respektovanými partnery města

Hodonín: Bezbariérová MHD
Projekt na rozvoj dopravní obslužnosti v regionu má usnadnit pohyb a orientaci ve městě zdravotně znevýhodněním občanům

Hodonín: Centrum pro rodinu
Centrum pomáhá rodinám s dětmi a jejich jednotlivým členům a zároveň se s nimi aktivně podílí na veřejném životě ve městě
Indikátory ke Společným tématům
TISK
i