• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky


Logo ZM Hodonín
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Mgr. Ladislav Ambrozek
Telefon
+420 518 316 209
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Ing. Jana Holomčíková
Telefon
+420 518 316 249
E-mail
 

Hodonín

i
tisk
Tento modul byl vytvořen v rámci projektu "Strategické řízení v obcích", podpořeného OP LZZ a státním rozpočtem.

Rozpočet města Hodonína 2008 [závěrečný účet - výdajová část]

  2008 Odpovědnost Realizace Spolupráce
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
CELKOVÁ SUMA
Rozpočet města Hodonína 2008 [závěrečný účet - výdajová část]
857361 1597 858958 MěÚ
A. ODBOR EKONOMIKY A FINANCÍ (vnitřní pokladní správa + dotace příspěvkovým organizacím) 0 0 0
A.1 xxx 0 0 0
B. ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ 88422 0 88422
B.1 xxx 88422 0 88422
B.1.1 xxx 2547 0 2547
B.1.1.1 Sociální fond 2547 0 2547 OOVV
B.1.2 Zastupitelstvo města 4431 0 4431
B.1.2.1 MěZ - 5023-odměny zast.+výbory+komise 3189 0 3189 OOVV
B.1.2.2 MěZ - 5031-soc.zabezp. 634 0 634 OOVV
B.1.2.3 MěZ - 5032-zdravot.pojištění 287 0 287 OOVV
B.1.2.5 MěZ - 5167-vzdělávání 149 0 149 OOVV
B.1.2.6 MěZ - 5169-nákupy služeb j.n. 0 0 0 OOVV
B.1.2.7 MěZ - 5173-cestovné 158 0 158 OOVV
B.1.2.8 MěZ - 5176-účastnit.poplatky na konferenci 13 0 13 OOVV
B.1.3 Provoz Městského úřadu 81076 0 81076
B.1.3.1 A - 5011-platy 46321 0 46321 OOVV
B.1.3.2 A - 5021-dohody 418 0 418 OOVV
B.1.3.3 A - 5031-soc.zabezp. 12102 0 12102 OOVV
B.1.3.4 A - 5032-zdravot.pojištění 4189 0 4189 OOVV
B.1.3.5 A - 5038-ostatní pojistné 347 0 347 OOVV
B.1.3.6 A - 5132-ochranné pomůcky 35 0 35 OOVV
B.1.3.7 A - 5136-knihy, tisk 203 0 203 OOVV
B.1.3.8 A - 5137-DHM 1309 0 1309 OOVV
B.1.3.9 A - 5139-nákup j.n.(recykl.tonerů.. 1522 0 1522 OOVV
B.1.3.10 A - 5142-realizované kurzové ztráty 8 0 8 OOVV
B.1.3.11 A - 515.-energie (teplo, elektřina, voda) 3888 0 3888 OOVV
B.1.3.12 A - 5156-PHM 431 0 431 OOVV
B.1.3.13 A - 5161-poštovné 2032 0 2032 OOVV
B.1.3.14 A - 5162-telekomunikace 1145 0 1145 OOVV
B.1.3.15 A - 5163-služby peněž.ústavů 252 0 252 OOVV
B.1.3.16 A - 5166-konzultace a porad.služby 214 0 214 OOVV
B.1.3.17 A - 5167-školení, vzdělávání 886 0 886 OOVV
B.1.3.18 A - 5169-služby j.n.-strav.,internet,... 3758 0 3758 OOVV
B.1.3.19 A - 5171-opravy 590 0 590 OOVV
B.1.3.20 A - 5173-cestovné 441 0 441 OOVV
B.1.3.22 A - 5176 -účastnické poplatky na konference 14 0 14 OOVV
B.1.3.23 A - 5179- ost.nákupy 2 0 2 OOVV
B.1.3.25 A - 5361-nákup kolků 8 0 8 OOVV
B.1.3.26 A - 5362-platby daní a poplatků, kolky 9 0 9 OOVV
B.1.3.27 A - 5909 -neinvestiční výdaje 40 0 40 OOVV
B.1.3.28 A - 6122-stroje a zařízení (kopírky) 474 0 474 OOVV
B.1.3.29 A - 6123-dopravní prostředky 439 0 439 OOVV
B.1.4 Cestovní doklady 368 0 368
B.1.4.1 Cestovní doklady (dotace ze zdrojů ČR, JmK) 303 0 303 OOVV
B.1.4.2 cestovní doklady 65 0 65 OOVV
C. ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2375 0 2375
C.1 xxx 2375 0 2375
C.1.1 ZŠ - materiál, služby 102 0 102
C.1.1.1 ZŠ - materiál, služby / přeprava žáků 6 0 6 OŠM
C.1.1.2 ZŠ - materiál, služby / setkání dětí a škol 9 0 9 OŠM
C.1.1.3 ZŠ - materiál, služby / den dětí 37 0 37 OŠM
C.1.1.4 Činnost dětského parlamentu 21 0 21 OŠM
C.1.1.5 ZŠ - materiál, služby / ost.(konkurzy, propagace) 30 0 30 OŠM
C.1.2 volný čas prázdniny 72 0 72
C.1.2.1 Zasedání Studentského parlamentu 2 0 2 OŠM SVČ
C.1.2.2 Volný čas prázdniny / minifestival 18 0 18 OŠM SVČ
C.1.2.3 Den studentstva 14 0 14 OŠM SVČ
C.1.2.4 Volný čas mládeže (prázdniny / neplánované) 39 0 39 OŠM SVČ
C.1.3 ostatní MŠ 45 0 45
C.1.3.1 Plakát MŠ, setkání dětí u starosty 5 0 5 OŠM
C.1.3.2 Den učitelů, beseda s důchodci 13 0 13 OŠM
C.1.3.3 Ostatní (konkurzy, propagace) 26 0 26 OŠM
C.1.4 kultura 202 0 202
C.1.4.1 Výtvarné sympozium 180 0 180 OŠM
C.1.4.2 30 dní pro občanský sektor 7 0 7 OŠM
C.1.4.5 kultura / neplánované 15 0 15 OŠM
C.1.5 xxx 1954 0 1954
C.1.5.1 Klub mladých (vybavení apod.) 0 0 0 OŠM SVČ
C.1.5.2 kultura - Masaryk památník 800 0 800 OŠM
C.1.5.3 památky 111 0 111 OŠM
C.1.5.4 kultura - oslavy výročí 780 let (6 akcí) 277 0 277 OŠM
C.1.5.5 Vzdělávání veřejnosti (Univerzita volného času) 76 0 76 OŠM
C.1.5.6 Středisko volného času (příspěvek na provoz) 690 0 690 OŠM SVČ
D. ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 166341 0 166341
D.1 xxx 166341 0 166341
D.1.1 Sociální dávky 161482 0 161482
D.1.1.1 Sociální dávky - přenesená působnost 161482 0 161482 OSS
D.1.2 Sociální pohřby 11 0 11
D.1.2.1 Pohřebné 11 0 11 OSS
D.1.3 Dotace a příspěvky na provozní náklady 4649 0 4649
D.1.3.1 Pečovatelská služba 1467 0 1467 OSS Homedica, o.p.s.
D.1.3.2 Dotace Homedica 0 0 0 OSS Homedica, o.p.s.
D.1.3.3 dotace - rezerva 0 0 0 OSS
D.1.3.4 Charita - Domov pro matky s dětmi 420 0 420 OSS Oblastní charita Hodonín
D.1.3.6 Dárky dětem 37 0 37 OSS
D.1.3.7 Dotace - Psychocentrum Domeček 1284 0 1284 OSS Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.
D.1.3.8 Tlumočení sluchově postiženým 12 0 12 OSS
D.1.3.9 klub důchodců Koupelní 741 0 741 OSS
D.1.3.11 Den seniorů 34 0 34 OSS
D.1.3.12 Dotace - Centrum pro rodinu 110 0 110 OSS CpR
D.1.3.13 Dotace - K-centrum 80 0 80 OSS
D.1.3.14 Dotace - Linka důvěry 24 0 24 OSS PPP
D.1.3.15 Dotace - Sdružení Rómů a národ.menšin v Hodoníně 440 0 440 OSS Sdružení Romů a národnostních menšin
D.1.4 Komunitní plánování sociálních služeb 199 0 199
D.1.4.1 Katalog soc. a dalších podpůr. služeb 92 0 92 OSS
D.1.4.5 zajištění stánku pro NNO a veletrh Medical Fair Brno 20 0 20 OSS
D.1.4.6 Náklady spojené s procesem KPSS 88 0 88 OSS
E. ODBOR INVESTIC A ÚDRŽBY 454595 350 454945
E.1 xxx 454595 350 454945
E.1.1 xxx 454595 350 454945
E.1.1.1 Nebezp.odpady (sběrný dvůr) 714 0 714 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.2 Vývoz odp.košů 1200 0 1200 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.3 Likvidace černých skládek 182 0 182 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o. MěP, Občané Hodonína
E.1.1.4 Údržba zeleně 11076 0 11076 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.5 Lázeňský park a centrum (provoz, údržba) 1535 0 1535 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.6 Fontána - provoz 410 0 410 Oddělení údržby a veřejné zeleně
E.1.1.7 Svoz směsný komunální odpad 17076 0 17076 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.8 Provoz sběrného dvora 1085 0 1085 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.9 Separovaný odpad (sklo, papír, plasty, kartony) 1567 0 1567 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.10 Naučná stezka Letokruhy 21 0 21 Oddělení údržby a veřejné zeleně
E.1.1.11 Zelené město (zaměstnanost studentů přes prázdniny (6 týdnů) - úklid lokalit) 300 350 650 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.12 Ekologická výchova vč. osvětových kampaní (EV 60 tis.; kampaně DBA, TM, Den Země) 205 0 205 Oddělení údržby a veřejné zeleně
E.1.1.13 Městský mobiliář hřiště investice 401 0 401 Oddělení údržby a veřejné zeleně
E.1.1.14 Zpětný odběr elektrozařízení (poplatky firmám za likvidaci) 77 0 77 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.15 Rekultivace devast.ploch (vč. obnovy stromové zeleně) 1500 0 1500 Oddělení údržby a veřejné zeleně
E.1.1.16 Úklid kolem odp. košů, kontejnerů 657 0 657 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.17 Materiál - sáčky pro psy 83 0 83 Oddělení údržby a veřejné zeleně
E.1.1.18 Údržba městského mobiliáře 779 0 779 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.19 Odborný lesní hospodář 55 0 55 Oddělení údržby a veřejné zeleně
E.1.1.20 Nástavba lodi (ve vlastnictví města) 1292 0 1292 Oddělení investic
E.1.1.21 Obstarání mola, lodi, přístaviště (provozní záležitosti) 173 0 173 ORM
E.1.1.22 Dotace MHD (provozní záležitosti; podpora města) 4318 0 4318 ORM ČSAD Hodonín
E.1.1.23 Chodníky svépomocí 149 0 149 ORM
E.1.1.24 Asanace budov města (příprava území pro budpoucí investici) 107 0 107 ORM
E.1.1.25 Posudky + GP + PD (příprava území pro budpoucí investici) 414 0 414 ORM
E.1.1.26 Voda+plyn+el.energie (v budovách města v provozování IaD) 38 0 38 ORM
E.1.1.27 Veřejné osvětlení - investice a velké opravy (doplňování, obnova) 157 0 157 ORM
E.1.1.28 Veřejné osvětlení - údržba a provoz 6911 0 6911 Oddělení investic
E.1.1.29 Opravy nemovitostí (budovy ve vlastnictví města; vč. rezervy) 689 0 689 Oddělení investic
E.1.1.30 Větší opravy komunikací (chodníky, vozovky) 2148 0 2148 ORM
E.1.1.31 TESPRA - vysprávky MK (chodníky, vozovky; vč. moviliáře) 3999 0 3999 Oddělení investic TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.32 Ruční očista (údržba a očista komunikací a zelených ploch) 2675 0 2675 Oddělení investic TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.33 Strojní očista (údržba a očista komunikací) 3197 0 3197 Oddělení investic TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.34 Zimní údržba (údržba komunikací) 518 0 518 ORM TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.35 Svoz SKO - uložení odpadu (při strojní očistě) 25 0 25 Oddělení investic TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.36 Prodloužení chodníku přístav 2000 0 2000 Oddělení investic
E.1.1.37 Monitoring - skládka Rohatec (bývalá skládka) 108 0 108 Oddělení údržby a veřejné zeleně
E.1.1.38 Opravy kanalizací 583 0 583 Oddělení investic
E.1.1.39 Sanace velká kasárna 15518 0 15518 Oddělení investic
E.1.1.40 Křižovatka u Arkusu (kruhový objezd vč. chodníku, cyklostezky, přeložek) 755 0 755 ORM
E.1.1.41 MK Příční 11409 0 11409 Oddělení investic
E.1.1.42 Čekárny MHD 20 0 20 Oddělení investic
E.1.1.43 Hřbitov - havarijní stav zdi 3838 0 3838 Oddělení investic
E.1.1.44 Náhradní výsadby (vsypové loučky) 0 0 0 Oddělení údržby a veřejné zeleně
E.1.1.45 Masarykovo nám.- rekonstrukce I.etapa 22938 0 22938 Oddělení investic
E.1.1.46 Kanalizace Velkomoravská 11865 0 11865 Oddělení investic
E.1.1.47 Informační systém (orientační tabule s názvy ulic) 30 0 30 ORM
E.1.1.48 Mimořádná úprava rybníka Cigánky (čištění a zpevnění břehů) 20 0 20 ORM
E.1.1.49 CO - investice sirény 0 0 0 ORM
E.1.1.50 Kryty CO - správa 84 0 84 ORM
E.1.1.51 Hlasovací zařízení (zapůjčení; místnost jednání ZM) 200 0 200 ORM
E.1.1.52 Hlasovací zařízení (místnost jednání ZM) 925 0 925 Oddělení investic
E.1.1.53 Kontejnerová stání 152 0 152 ORM TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.54 Zimní stadion - rekonstrukce (v letní sezóně in-line bruslení) 333 0 333 ORM
E.1.1.55 ZŠ - opravy (vč. výměny oken a zateplování) 4665 0 4665 ORM
E.1.1.56 MŠ - opravy (vč. výměny oken a zateplování) 4348 0 4348 Oddělení investic
E.1.1.57 Technická infrastruktura Velká kasárna II.etapa (PD a zahájená stavby) 23142 0 23142 ORM
E.1.1.58 Investice v BH (bytové hosp.) 24367 0 24367 ORM
E.1.1.59 Investice v TH (tepelné hosp.) 4519 0 4519 Oddělení investic
E.1.1.60 Hřbitov - organizační složka 2176 0 2176 Oddělení údržby a veřejné zeleně Správa městského hřbitova
E.1.1.61 VPP - strážci parku, úklid města 1462 0 1462 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.62 Kino Svět - výměna sedadel 2108 0 2108 ORM DK
E.1.1.63 Parkovací automaty (instalace nových parkovacích automatů) 318 0 318 ORM
E.1.1.64 DK investice - PD DK 1066 0 1066 ORM DK
E.1.1.65 Rekonstrukce koupaliště 222128 0 222128 ORM TEZA Hodonín
E.1.1.66 ZOO - stavební úpravy vrátnice 167 0 167 ORM ZOO Hodonín
E.1.1.68 Informační systém budov MěÚ (jednotný na všech budovách) 500 0 500 ORM
E.1.1.69 Infrastruktura Rybáře 3. stavba (dokončení PD) 211 0 211 ORM
E.1.1.70 MK Komenského (chodník, vozovka, VO - přesun do 2009) 122 0 122 ORM
E.1.1.71 památník T.G.M. (viz odbor školství) 245 0 245 ORM
E.1.1.72 Pasport kanalizace (dešťová + splašková) 0 0 0 ORM
E.1.1.73 Správní budova hřbitov PD 304 0 304 ORM
E.1.1.74 Asanace hotel a bývalá ZUŠ 26239 0 26239 ORM
F. ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ 6167 0 6167
F.1 xxx 6167 0 6167
F.1.1 xxx 6167 0 6167
F.1.1.1 údržba nemovitostí (ve vlastnictví města) 44 0 44 MPO
F.1.1.2 Nájemné za půdu (platí se např. Českým drahám) 58 0 58 MPO
F.1.1.3 Kolky (objednávky, návrhy na vklad) 53 0 53 MPO
F.1.1.4 Platby daní z převodu nemovitostí (3 % daň z převodu platí město i za MBS) 3200 0 3200 MPO
F.1.1.5 Pozemky, nemov. - výkupy / Výhon (doprava), komunikace Na Pískách (doprava), Partyzánská (chodníky), Horní Plesová (bydlení), okolí knihovny (parkovací plochy)) 1651 0 1651 MPO
F.1.1.6 Právní poradenství (souvisí s výkupy pozemků) 437 0 437 MPO
F.1.1.7 GP - služby (geometrické plány) 724 0 724 MPO
G. MĚSTSKÁ POLICIE 16243 0 16243
G.1 xxx 16243 0 16243
G.1.1 xxx 16243 0 16243
G.1.1.1 Běžné výdaje - platy 9458 0 9458 MěP
G.1.1.2 Běžné výdaje 5276 0 5276 MěP
G.1.1.3 Opravy a udržování 400 0 400 MěP
G.1.1.4 Prevence kriminalita (prevence v ZŠ - propagační materiály) 439 0 439 MěP
G.1.1.5 Kriminalita - 2 měřiče, stojany (nformační měřiče rychlosti; bezpečnostní stojany na jízdní kola u koupaliště) 320 0 320 MěP
G.1.1.6 Kamerový systém - parkoviště (náměstí) 350 0 350 MěP
H. ODBOR ROZVOJE MĚSTA 4091 922 5013
H.1 xxx 4091 922 5013
H.1.1 xxx 891 922 1813
H.1.1.1 Bezbariérové MHD (aktualizace webu) 0 0 0
H.1.1.2 Velká kasárna (revitalizace areálu) 71 0 71
H.1.1.3 Služby - změny ÚP, RPZ,vícetisky (provozní náklady) 146 0 146
H.1.1.4 Geodetická zaměření - podklady pro PD (provozní náklady) 190 0 190
H.1.1.5 Znalecké posudky - podklady pro PD (provozní náklady) 104 0 104
H.1.1.6 Strategický plán (IPRM - Integrovaný plán rozvoje města) 143 0 143
H.1.1.7 Územní plán vč. ÚAP 236 922 1158
H.1.1.8 RPZ Lučina 0 0 0
H.1.2 PD + studie dle požadavků MěR a MěZ 3034 0 3034
H.1.2.1 GIS (projektová dokumentace) 0 0 0
H.1.3 Projekt Zdravé město 166 0 166
I. MĚSTSKÁ KNIHOVNA 7982 0 7982
I.1 xxx 7982 0 7982
I.1.1 xxx 7982 0 7982
I.1.1.1 Běžné výdaje - platy 2608 0 2608 Městská knihovna Hodonín
I.1.1.2 Běžné výdaje(provozní náklady, energie, mj. přednášky, besedy, autorská čtení) 3325 0 3325 Městská knihovna Hodonín
I.1.1.3 Knihovna - opravy 0 0 0 Městská knihovna Hodonín
I.1.1.4 Knihovna - investice (pulty, šatna) 0 0 0 Městská knihovna Hodonín
I.1.1.5 Knihovna - regionální funkce - P 2049 0 2049 Městská knihovna Hodonín
J. KANCELÁŘ STAROSTY, MÍSTOSTAROSTŮ A TAJEMNÍKA 10700 0 10700
J.1 xxx 10700 0 10700
J.1.1 xxx 10700 0 10700
J.1.1.1 Informační centrum 141 0 141 Oddělení vnějších vztahů
J.1.1.2 Akce oddělení vnějších vztahů 230 0 230 Oddělení vnějších vztahů
J.1.1.3 Cestovní ruch a propagace - CELKEM 2893 0 2893 Oddělení vnějších vztahů
J.1.1.4 Zahraniční vztahy 233 0 233 Oddělení vnějších vztahů
J.1.1.6 Infokanál - provoz 1128 0 1128 Odbor kanceláře starosty a místostarostů
J.1.1.7 Hodonínské listy 1031 0 1031 Odbor kanceláře starosty a místostarostů
J.1.1.8 Hasiči 310 0 310 Odbor kanceláře starosty a místostarostů JSDH
J.1.1.9 Hasiči 5 0 5 Odbor kanceláře starosty a místostarostů JSDH
J.1.1.10 Reprefond+věcné dary 783 0 783 Odbor kanceláře starosty a místostarostů
J.1.1.11 Informatici - výpočetní technika 3476 0 3476 Oddělení informatiky
J.1.1.12 Informatici - opravy 55 0 55 Oddělení informatiky
J.1.1.13 Informatici - výpočetní technika 414 0 414 Oddělení informatiky
K. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 987 325 1312
K.1 xxx 987 325 1312
K.1.1 xxx 987 325 1312
K.1.1.1 Vodní toky 9 0 9 OŽP
K.1.1.2 Vodní toky - údržba, opravy 261 0 261 OŽP
K.1.1.3 Protipovodňová opatření 148 0 148 OŽP
K.1.1.4 Myslivecká výstava 5 0 5 OŽP
K.1.1.5 Deratizace, desinsekce 282 0 282 OŽP
K.1.1.6 Monitoring ovzduší 266 0 266 OŽP
K.1.1.7 Státní správa-lesní hospodář, výsadba dřevin 15 325 341 OŽP
L. ODBOR EKONOMIKY A FINANCÍ - splátka úvěrů 99456 0 99456
L.1 xxx 99456 0 99456
L.1.1 xxx 99456 0 99456
L.1.1.2 Splátka jistin 31556 0 31556 Odbor ekonomiky a financí
TISK
i