*
  • další portály..
  • ..
  • .
 
Portál NSZM ČR pro udržitelný rozvoj
pixel
 


Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak Hodonín
Hodonín
www stránky

Logo ZM Hodonín
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Mgr. Ladislav Ambrozek
Telefon
+420 518 316 209
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Ivana Hájková
Telefon
+420 518 316 249
E-mail
 

Hodonín

Tento modul byl vytvořen v rámci projektu "Strategické řízení v obcích", podpořeného OP LZZ a státním rozpočtem.

Rozpočet města Hodonína 2008 [závěrečný účet - výdajová část]

  2008 Odpovědnost Realizace Spolupráce
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
CELKOVÁ SUMA
Rozpočet města Hodonína 2008 [závěrečný účet - výdajová část]
857361 1597 858958 MěÚ
A. ODBOR EKONOMIKY A FINANCÍ (vnitřní pokladní správa + dotace příspěvkovým organizacím) 0 0 0
A.1 xxx 0 0 0
B. ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ 88422 0 88422
B.1 xxx 88422 0 88422
B.1.1 xxx 2547 0 2547
B.1.1.1 Sociální fond 2547 0 2547 OOVV
B.1.2 Zastupitelstvo města 4431 0 4431
B.1.2.1 MěZ - 5023-odměny zast.+výbory+komise 3189 0 3189 OOVV
B.1.2.2 MěZ - 5031-soc.zabezp. 634 0 634 OOVV
B.1.2.3 MěZ - 5032-zdravot.pojištění 287 0 287 OOVV
B.1.2.5 MěZ - 5167-vzdělávání 149 0 149 OOVV
B.1.2.6 MěZ - 5169-nákupy služeb j.n. 0 0 0 OOVV
B.1.2.7 MěZ - 5173-cestovné 158 0 158 OOVV
B.1.2.8 MěZ - 5176-účastnit.poplatky na konferenci 13 0 13 OOVV
B.1.3 Provoz Městského úřadu 81076 0 81076
B.1.3.1 A - 5011-platy 46321 0 46321 OOVV
B.1.3.2 A - 5021-dohody 418 0 418 OOVV
B.1.3.3 A - 5031-soc.zabezp. 12102 0 12102 OOVV
B.1.3.4 A - 5032-zdravot.pojištění 4189 0 4189 OOVV
B.1.3.5 A - 5038-ostatní pojistné 347 0 347 OOVV
B.1.3.6 A - 5132-ochranné pomůcky 35 0 35 OOVV
B.1.3.7 A - 5136-knihy, tisk 203 0 203 OOVV
B.1.3.8 A - 5137-DHM 1309 0 1309 OOVV
B.1.3.9 A - 5139-nákup j.n.(recykl.tonerů.. 1522 0 1522 OOVV
B.1.3.10 A - 5142-realizované kurzové ztráty 8 0 8 OOVV
B.1.3.11 A - 515.-energie (teplo, elektřina, voda) 3888 0 3888 OOVV
B.1.3.12 A - 5156-PHM 431 0 431 OOVV
B.1.3.13 A - 5161-poštovné 2032 0 2032 OOVV
B.1.3.14 A - 5162-telekomunikace 1145 0 1145 OOVV
B.1.3.15 A - 5163-služby peněž.ústavů 252 0 252 OOVV
B.1.3.16 A - 5166-konzultace a porad.služby 214 0 214 OOVV
B.1.3.17 A - 5167-školení, vzdělávání 886 0 886 OOVV
B.1.3.18 A - 5169-služby j.n.-strav.,internet,... 3758 0 3758 OOVV
B.1.3.19 A - 5171-opravy 590 0 590 OOVV
B.1.3.20 A - 5173-cestovné 441 0 441 OOVV
B.1.3.22 A - 5176 -účastnické poplatky na konference 14 0 14 OOVV
B.1.3.23 A - 5179- ost.nákupy 2 0 2 OOVV
B.1.3.25 A - 5361-nákup kolků 8 0 8 OOVV
B.1.3.26 A - 5362-platby daní a poplatků, kolky 9 0 9 OOVV
B.1.3.27 A - 5909 -neinvestiční výdaje 40 0 40 OOVV
B.1.3.28 A - 6122-stroje a zařízení (kopírky) 474 0 474 OOVV
B.1.3.29 A - 6123-dopravní prostředky 439 0 439 OOVV
B.1.4 Cestovní doklady 368 0 368
B.1.4.1 Cestovní doklady (dotace ze zdrojů ČR, JmK) 303 0 303 OOVV
B.1.4.2 cestovní doklady 65 0 65 OOVV
C. ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2375 0 2375
C.1 xxx 2375 0 2375
C.1.1 ZŠ - materiál, služby 102 0 102
C.1.1.1 ZŠ - materiál, služby / přeprava žáků 6 0 6 OŠM
C.1.1.2 ZŠ - materiál, služby / setkání dětí a škol 9 0 9 OŠM
C.1.1.3 ZŠ - materiál, služby / den dětí 37 0 37 OŠM
C.1.1.4 Činnost dětského parlamentu 21 0 21 OŠM
C.1.1.5 ZŠ - materiál, služby / ost.(konkurzy, propagace) 30 0 30 OŠM
C.1.2 volný čas prázdniny 72 0 72
C.1.2.1 Zasedání Studentského parlamentu 2 0 2 OŠM SVČ
C.1.2.2 Volný čas prázdniny / minifestival 18 0 18 OŠM SVČ
C.1.2.3 Den studentstva 14 0 14 OŠM SVČ
C.1.2.4 Volný čas mládeže (prázdniny / neplánované) 39 0 39 OŠM SVČ
C.1.3 ostatní MŠ 45 0 45
C.1.3.1 Plakát MŠ, setkání dětí u starosty 5 0 5 OŠM
C.1.3.2 Den učitelů, beseda s důchodci 13 0 13 OŠM
C.1.3.3 Ostatní (konkurzy, propagace) 26 0 26 OŠM
C.1.4 kultura 202 0 202
C.1.4.1 Výtvarné sympozium 180 0 180 OŠM
C.1.4.2 30 dní pro občanský sektor 7 0 7 OŠM
C.1.4.5 kultura / neplánované 15 0 15 OŠM
C.1.5 xxx 1954 0 1954
C.1.5.1 Klub mladých (vybavení apod.) 0 0 0 OŠM SVČ
C.1.5.2 kultura - Masaryk památník 800 0 800 OŠM
C.1.5.3 památky 111 0 111 OŠM
C.1.5.4 kultura - oslavy výročí 780 let (6 akcí) 277 0 277 OŠM
C.1.5.5 Vzdělávání veřejnosti (Univerzita volného času) 76 0 76 OŠM
C.1.5.6 Středisko volného času (příspěvek na provoz) 690 0 690 OŠM SVČ
D. ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 166341 0 166341
D.1 xxx 166341 0 166341
D.1.1 Sociální dávky 161482 0 161482
D.1.1.1 Sociální dávky - přenesená působnost 161482 0 161482 OSS
D.1.2 Sociální pohřby 11 0 11
D.1.2.1 Pohřebné 11 0 11 OSS
D.1.3 Dotace a příspěvky na provozní náklady 4649 0 4649
D.1.3.1 Pečovatelská služba 1467 0 1467 OSS Homedica, o.p.s.
D.1.3.2 Dotace Homedica 0 0 0 OSS Homedica, o.p.s.
D.1.3.3 dotace - rezerva 0 0 0 OSS
D.1.3.4 Charita - Domov pro matky s dětmi 420 0 420 OSS Oblastní charita Hodonín
D.1.3.6 Dárky dětem 37 0 37 OSS
D.1.3.7 Dotace - Psychocentrum Domeček 1284 0 1284 OSS Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.
D.1.3.8 Tlumočení sluchově postiženým 12 0 12 OSS
D.1.3.9 klub důchodců Koupelní 741 0 741 OSS
D.1.3.11 Den seniorů 34 0 34 OSS
D.1.3.12 Dotace - Centrum pro rodinu 110 0 110 OSS CpR
D.1.3.13 Dotace - K-centrum 80 0 80 OSS
D.1.3.14 Dotace - Linka důvěry 24 0 24 OSS PPP
D.1.3.15 Dotace - Sdružení Rómů a národ.menšin v Hodoníně 440 0 440 OSS Sdružení Romů a národnostních menšin
D.1.4 Komunitní plánování sociálních služeb 199 0 199
D.1.4.1 Katalog soc. a dalších podpůr. služeb 92 0 92 OSS
D.1.4.5 zajištění stánku pro NNO a veletrh Medical Fair Brno 20 0 20 OSS
D.1.4.6 Náklady spojené s procesem KPSS 88 0 88 OSS
E. ODBOR INVESTIC A ÚDRŽBY 454595 350 454945
E.1 xxx 454595 350 454945
E.1.1 xxx 454595 350 454945
E.1.1.1 Nebezp.odpady (sběrný dvůr) 714 0 714 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.2 Vývoz odp.košů 1200 0 1200 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.3 Likvidace černých skládek 182 0 182 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o. MěP, Občané Hodonína
E.1.1.4 Údržba zeleně 11076 0 11076 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.5 Lázeňský park a centrum (provoz, údržba) 1535 0 1535 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.6 Fontána - provoz 410 0 410 Oddělení údržby a veřejné zeleně
E.1.1.7 Svoz směsný komunální odpad 17076 0 17076 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.8 Provoz sběrného dvora 1085 0 1085 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.9 Separovaný odpad (sklo, papír, plasty, kartony) 1567 0 1567 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.10 Naučná stezka Letokruhy 21 0 21 Oddělení údržby a veřejné zeleně
E.1.1.11 Zelené město (zaměstnanost studentů přes prázdniny (6 týdnů) - úklid lokalit) 300 350 650 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.12 Ekologická výchova vč. osvětových kampaní (EV 60 tis.; kampaně DBA, TM, Den Země) 205 0 205 Oddělení údržby a veřejné zeleně
E.1.1.13 Městský mobiliář hřiště investice 401 0 401 Oddělení údržby a veřejné zeleně
E.1.1.14 Zpětný odběr elektrozařízení (poplatky firmám za likvidaci) 77 0 77 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.15 Rekultivace devast.ploch (vč. obnovy stromové zeleně) 1500 0 1500 Oddělení údržby a veřejné zeleně
E.1.1.16 Úklid kolem odp. košů, kontejnerů 657 0 657 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.17 Materiál - sáčky pro psy 83 0 83 Oddělení údržby a veřejné zeleně
E.1.1.18 Údržba městského mobiliáře 779 0 779 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.19 Odborný lesní hospodář 55 0 55 Oddělení údržby a veřejné zeleně
E.1.1.20 Nástavba lodi (ve vlastnictví města) 1292 0 1292 Oddělení investic
E.1.1.21 Obstarání mola, lodi, přístaviště (provozní záležitosti) 173 0 173 ORM
E.1.1.22 Dotace MHD (provozní záležitosti; podpora města) 4318 0 4318 ORM ČSAD Hodonín
E.1.1.23 Chodníky svépomocí 149 0 149 ORM
E.1.1.24 Asanace budov města (příprava území pro budpoucí investici) 107 0 107 ORM
E.1.1.25 Posudky + GP + PD (příprava území pro budpoucí investici) 414 0 414 ORM
E.1.1.26 Voda+plyn+el.energie (v budovách města v provozování IaD) 38 0 38 ORM
E.1.1.27 Veřejné osvětlení - investice a velké opravy (doplňování, obnova) 157 0 157 ORM
E.1.1.28 Veřejné osvětlení - údržba a provoz 6911 0 6911 Oddělení investic
E.1.1.29 Opravy nemovitostí (budovy ve vlastnictví města; vč. rezervy) 689 0 689 Oddělení investic
E.1.1.30 Větší opravy komunikací (chodníky, vozovky) 2148 0 2148 ORM
E.1.1.31 TESPRA - vysprávky MK (chodníky, vozovky; vč. moviliáře) 3999 0 3999 Oddělení investic TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.32 Ruční očista (údržba a očista komunikací a zelených ploch) 2675 0 2675 Oddělení investic TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.33 Strojní očista (údržba a očista komunikací) 3197 0 3197 Oddělení investic TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.34 Zimní údržba (údržba komunikací) 518 0 518 ORM TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.35 Svoz SKO - uložení odpadu (při strojní očistě) 25 0 25 Oddělení investic TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.36 Prodloužení chodníku přístav 2000 0 2000 Oddělení investic
E.1.1.37 Monitoring - skládka Rohatec (bývalá skládka) 108 0 108 Oddělení údržby a veřejné zeleně
E.1.1.38 Opravy kanalizací 583 0 583 Oddělení investic
E.1.1.39 Sanace velká kasárna 15518 0 15518 Oddělení investic
E.1.1.40 Křižovatka u Arkusu (kruhový objezd vč. chodníku, cyklostezky, přeložek) 755 0 755 ORM
E.1.1.41 MK Příční 11409 0 11409 Oddělení investic
E.1.1.42 Čekárny MHD 20 0 20 Oddělení investic
E.1.1.43 Hřbitov - havarijní stav zdi 3838 0 3838 Oddělení investic
E.1.1.44 Náhradní výsadby (vsypové loučky) 0 0 0 Oddělení údržby a veřejné zeleně
E.1.1.45 Masarykovo nám.- rekonstrukce I.etapa 22938 0 22938 Oddělení investic
E.1.1.46 Kanalizace Velkomoravská 11865 0 11865 Oddělení investic
E.1.1.47 Informační systém (orientační tabule s názvy ulic) 30 0 30 ORM
E.1.1.48 Mimořádná úprava rybníka Cigánky (čištění a zpevnění břehů) 20 0 20 ORM
E.1.1.49 CO - investice sirény 0 0 0 ORM
E.1.1.50 Kryty CO - správa 84 0 84 ORM
E.1.1.51 Hlasovací zařízení (zapůjčení; místnost jednání ZM) 200 0 200 ORM
E.1.1.52 Hlasovací zařízení (místnost jednání ZM) 925 0 925 Oddělení investic
E.1.1.53 Kontejnerová stání 152 0 152 ORM TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.54 Zimní stadion - rekonstrukce (v letní sezóně in-line bruslení) 333 0 333 ORM
E.1.1.55 ZŠ - opravy (vč. výměny oken a zateplování) 4665 0 4665 ORM
E.1.1.56 MŠ - opravy (vč. výměny oken a zateplování) 4348 0 4348 Oddělení investic
E.1.1.57 Technická infrastruktura Velká kasárna II.etapa (PD a zahájená stavby) 23142 0 23142 ORM
E.1.1.58 Investice v BH (bytové hosp.) 24367 0 24367 ORM
E.1.1.59 Investice v TH (tepelné hosp.) 4519 0 4519 Oddělení investic
E.1.1.60 Hřbitov - organizační složka 2176 0 2176 Oddělení údržby a veřejné zeleně Správa městského hřbitova
E.1.1.61 VPP - strážci parku, úklid města 1462 0 1462 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.62 Kino Svět - výměna sedadel 2108 0 2108 ORM DK
E.1.1.63 Parkovací automaty (instalace nových parkovacích automatů) 318 0 318 ORM
E.1.1.64 DK investice - PD DK 1066 0 1066 ORM DK
E.1.1.65 Rekonstrukce koupaliště 222128 0 222128 ORM TEZA Hodonín
E.1.1.66 ZOO - stavební úpravy vrátnice 167 0 167 ORM ZOO Hodonín
E.1.1.68 Informační systém budov MěÚ (jednotný na všech budovách) 500 0 500 ORM
E.1.1.69 Infrastruktura Rybáře 3. stavba (dokončení PD) 211 0 211 ORM
E.1.1.70 MK Komenského (chodník, vozovka, VO - přesun do 2009) 122 0 122 ORM
E.1.1.71 památník T.G.M. (viz odbor školství) 245 0 245 ORM
E.1.1.72 Pasport kanalizace (dešťová + splašková) 0 0 0 ORM
E.1.1.73 Správní budova hřbitov PD 304 0 304 ORM
E.1.1.74 Asanace hotel a bývalá ZUŠ 26239 0 26239 ORM
F. ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ 6167 0 6167
F.1 xxx 6167 0 6167
F.1.1 xxx 6167 0 6167
F.1.1.1 údržba nemovitostí (ve vlastnictví města) 44 0 44 MPO
F.1.1.2 Nájemné za půdu (platí se např. Českým drahám) 58 0 58 MPO
F.1.1.3 Kolky (objednávky, návrhy na vklad) 53 0 53 MPO
F.1.1.4 Platby daní z převodu nemovitostí (3 % daň z převodu platí město i za MBS) 3200 0 3200 MPO
F.1.1.5 Pozemky, nemov. - výkupy / Výhon (doprava), komunikace Na Pískách (doprava), Partyzánská (chodníky), Horní Plesová (bydlení), okolí knihovny (parkovací plochy)) 1651 0 1651 MPO
F.1.1.6 Právní poradenství (souvisí s výkupy pozemků) 437 0 437 MPO
F.1.1.7 GP - služby (geometrické plány) 724 0 724 MPO
G. MĚSTSKÁ POLICIE 16243 0 16243
G.1 xxx 16243 0 16243
G.1.1 xxx 16243 0 16243
G.1.1.1 Běžné výdaje - platy 9458 0 9458 MěP
G.1.1.2 Běžné výdaje 5276 0 5276 MěP
G.1.1.3 Opravy a udržování 400 0 400 MěP
G.1.1.4 Prevence kriminalita (prevence v ZŠ - propagační materiály) 439 0 439 MěP
G.1.1.5 Kriminalita - 2 měřiče, stojany (nformační měřiče rychlosti; bezpečnostní stojany na jízdní kola u koupaliště) 320 0 320 MěP
G.1.1.6 Kamerový systém - parkoviště (náměstí) 350 0 350 MěP
H. ODBOR ROZVOJE MĚSTA 4091 922 5013
H.1 xxx 4091 922 5013
H.1.1 xxx 891 922 1813
H.1.1.1 Bezbariérové MHD (aktualizace webu) 0 0 0
H.1.1.2 Velká kasárna (revitalizace areálu) 71 0 71
H.1.1.3 Služby - změny ÚP, RPZ,vícetisky (provozní náklady) 146 0 146
H.1.1.4 Geodetická zaměření - podklady pro PD (provozní náklady) 190 0 190
H.1.1.5 Znalecké posudky - podklady pro PD (provozní náklady) 104 0 104
H.1.1.6 Strategický plán (IPRM - Integrovaný plán rozvoje města) 143 0 143
H.1.1.7 Územní plán vč. ÚAP 236 922 1158
H.1.1.8 RPZ Lučina 0 0 0
H.1.2 PD + studie dle požadavků MěR a MěZ 3034 0 3034
H.1.2.1 GIS (projektová dokumentace) 0 0 0
H.1.3 Projekt Zdravé město 166 0 166
I. MĚSTSKÁ KNIHOVNA 7982 0 7982
I.1 xxx 7982 0 7982
I.1.1 xxx 7982 0 7982
I.1.1.1 Běžné výdaje - platy 2608 0 2608 Městská knihovna Hodonín
I.1.1.2 Běžné výdaje(provozní náklady, energie, mj. přednášky, besedy, autorská čtení) 3325 0 3325 Městská knihovna Hodonín
I.1.1.3 Knihovna - opravy 0 0 0 Městská knihovna Hodonín
I.1.1.4 Knihovna - investice (pulty, šatna) 0 0 0 Městská knihovna Hodonín
I.1.1.5 Knihovna - regionální funkce - P 2049 0 2049 Městská knihovna Hodonín
J. KANCELÁŘ STAROSTY, MÍSTOSTAROSTŮ A TAJEMNÍKA 10700 0 10700
J.1 xxx 10700 0 10700
J.1.1 xxx 10700 0 10700
J.1.1.1 Informační centrum 141 0 141 Oddělení vnějších vztahů
J.1.1.2 Akce oddělení vnějších vztahů 230 0 230 Oddělení vnějších vztahů
J.1.1.3 Cestovní ruch a propagace - CELKEM 2893 0 2893 Oddělení vnějších vztahů
J.1.1.4 Zahraniční vztahy 233 0 233 Oddělení vnějších vztahů
J.1.1.6 Infokanál - provoz 1128 0 1128 Odbor kanceláře starosty a místostarostů
J.1.1.7 Hodonínské listy 1031 0 1031 Odbor kanceláře starosty a místostarostů
J.1.1.8 Hasiči 310 0 310 Odbor kanceláře starosty a místostarostů JSDH
J.1.1.9 Hasiči 5 0 5 Odbor kanceláře starosty a místostarostů JSDH
J.1.1.10 Reprefond+věcné dary 783 0 783 Odbor kanceláře starosty a místostarostů
J.1.1.11 Informatici - výpočetní technika 3476 0 3476 Oddělení informatiky
J.1.1.12 Informatici - opravy 55 0 55 Oddělení informatiky
J.1.1.13 Informatici - výpočetní technika 414 0 414 Oddělení informatiky
K. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 987 325 1312
K.1 xxx 987 325 1312
K.1.1 xxx 987 325 1312
K.1.1.1 Vodní toky 9 0 9 OŽP
K.1.1.2 Vodní toky - údržba, opravy 261 0 261 OŽP
K.1.1.3 Protipovodňová opatření 148 0 148 OŽP
K.1.1.4 Myslivecká výstava 5 0 5 OŽP
K.1.1.5 Deratizace, desinsekce 282 0 282 OŽP
K.1.1.6 Monitoring ovzduší 266 0 266 OŽP
K.1.1.7 Státní správa-lesní hospodář, výsadba dřevin 15 325 341 OŽP
L. ODBOR EKONOMIKY A FINANCÍ - splátka úvěrů 99456 0 99456
L.1 xxx 99456 0 99456
L.1.1 xxx 99456 0 99456
L.1.1.2 Splátka jistin 31556 0 31556 Odbor ekonomiky a financí
*