*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 Logo ZM Hodonín
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Mgr. Ladislav Ambrozek
Telefon
+420 518 316 209
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Ing. Jana Holomčíková
Telefon
+420 518 316 249
E-mail
 

Hodonín

Nepřímé vazby: Tematické vazby

Rozpočet města Hodonína 2008 [závěrečný účet - výdajová část]

Zobrazit nepřímé vazby spadající pod cíl:
Rozpočet města Hodonína 2008 [závěrečný účet - výdajová část]
A. ODBOR EKONOMIKY A FINANCÍ (vnitřní pokladní správa + dotace příspěvkovým organizacím)
B. ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
C. ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
D. ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
E. ODBOR INVESTIC A ÚDRŽBY
F. ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
G. MĚSTSKÁ POLICIE
H. ODBOR ROZVOJE MĚSTA
I. MĚSTSKÁ KNIHOVNA
J. KANCELÁŘ STAROSTY, MÍSTOSTAROSTŮ A TAJEMNÍKA
K. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
L. ODBOR EKONOMIKY A FINANCÍ - splátka úvěrů

*