*
  • další portály..
  • ..
  • .
 
Portál NSZM ČR pro udržitelný rozvoj
pixel
 


Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak Hodonín
Hodonín
www stránky

Logo ZM Hodonín
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Mgr. Ladislav Ambrozek
Telefon
+420 518 316 209
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Ivana Hájková
Telefon
+420 518 316 249
E-mail
 

Hodonín

Názvy hierarchických úrovní
1. "Strategická priorita"
1.1 "Cíl"
1.1.1 "Opatření"
1.1.1.1 "Projekt"

Rozbalit detaily

Akční plán rozvoje města Hodonína a IPRM (2007)

Vize
Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním centrem se zdravým životním prostředím a spokojenými obyvateli. Ctí své historické tradice, současně klade důraz na svůj rozvoj a dbá na růst životní úrovně svých obyvatel.

1. ROZVOJ PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

1.1 Rozšířit nabídku zaměstnání ve městě

2. ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU, KULTURY A PAMÁTEK

2.1 Vytvořit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu ve městě a okolí včetně podpory navazujících aktivit

3. ROZVOJ BYDLENÍ

3.1 Zlepšení podmínek pro rozvoj bydlení, zejména mladých občanů města

4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

4.1 Dosáhnout aktivního přístupu města a občanů k životnímu prostředí a zvýšit spokojenost občanů se svým zdravím

K naplňování cíle směřuje prioritní cíl B.2 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Zvýší se informovanost občanů v oblasti zdravotní prevence a propagace zdravého životního stylu
4.1.1 Zklidnění a regulace dopravy ve městě
Popis / Komentář:
K naplňování opatření směřuje prioritní cíl H.1 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Bude se zlepšovat dopravní bezpečnost ve městě K naplňování opatření směřuje prioritní cíl H.2 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Bude pokračovat budování cyklostezek K naplňování opatření směřuje prioritní cíl H.... »

4.1.2 Zvýšení čistoty města a úrovně údržby zeleně a veřejných prostranství
Popis / Komentář:
Shodné s prioritním cílem C.1 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Zlepší se péče o veřejnou zeleň a městský mobiliář

K naplňování opatření směřuje prioritní cíl C.9 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Zlepší se čistota města

4.1.3 Omezení produkce odpadů navýšením separovaného sběru spolu s podporou ekologické výchovy občanů
Popis / Komentář:
K naplňování opatření směřuje prioritní cíl C.7 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Bude komplexně řešeno nakládání s odpady ve městě

K naplňování opatření směřuje prioritní cíl C.8 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Občané budou spoluzodpovědni za péči o životní prostředí a čistotu ve městě

4.1.4 Návrh protipovodňových opatření a nakládání s povrchovými a odpadními vodami
Popis / Komentář:
K naplňování opatření směřuje prioritní cíl A.2 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Město bude mít kvalitní krizový systém (A.2.1 Aktualizace povodňového plánu)

K naplňování opatření směřuje prioritní cíl C.6 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Budou realizována protipovodňová opatření

5. ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO ŽIVOTA MĚSTA

5.1 Zapojit veřejnost do života města a dosáhnout spokojenosti občanů s možností účastnit se místního plánování a rozhodování

5.1.1 Zkvalitnění vzájemné komunikace město - organizace města - občan
Popis / Komentář:
K naplňování opatření směřuje prioritní cíl A.1 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Město bude kvalitně a strategicky řízeno (A.1.1 Pořádání kulatých stolů k jednotlivým oblastem života města)

5.1.2 Zvýšení informovanosti občanů a využití zpětných vazeb
Popis / Komentář:
K naplňování opatření směřuje prioritní cíl A.1 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Město bude kvalitně a strategicky řízeno (A.1.1 Pořádání kulatých stolů k jednotlivým oblastem života města)

5.1.3 Zapojení veřejnosti do plánování a rozhodování
Popis / Komentář:
K naplňování opatření směřuje prioritní cíl A.1 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Město bude kvalitně a strategicky řízeno (A.1.1 Pořádání kulatých stolů k jednotlivým oblastem života města)

*