probíhá úprava stránek
  • naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky


Logo ZM Hodonín
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Mgr. Ladislav Ambrozek
Telefon
+420 518 316 209
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Ing. Jana Holomčíková
Telefon
+420 518 316 249
E-mail
 

Hodonín

i
tisk
Názvy hierarchických úrovní
1. "Strategická priorita"
1.1 "Cíl"
1.1.1 "Opatření"
1.1.1.1 "Projekt"

Akční plán rozvoje města Hodonína a IPRM (2007)

1. ROZVOJ PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

1.1 Rozšířit nabídku zaměstnání ve městě


2. ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU, KULTURY A PAMÁTEK

2.1 Vytvořit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu ve městě a okolí včetně podpory navazujících aktivit


3. ROZVOJ BYDLENÍ

3.1 Zlepšení podmínek pro rozvoj bydlení, zejména mladých občanů města


4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

4.1 Dosáhnout aktivního přístupu města a občanů k životnímu prostředí a zvýšit spokojenost občanů se svým zdravím

4.1.1 Zklidnění a regulace dopravy ve městě

4.1.2 Zvýšení čistoty města a úrovně údržby zeleně a veřejných prostranství

4.1.3 Omezení produkce odpadů navýšením separovaného sběru spolu s podporou ekologické výchovy občanů

4.1.4 Návrh protipovodňových opatření a nakládání s povrchovými a odpadními vodami

5. ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO ŽIVOTA MĚSTA

5.1 Zapojit veřejnost do života města a dosáhnout spokojenosti občanů s možností účastnit se místního plánování a rozhodování

5.1.1 Zkvalitnění vzájemné komunikace město - organizace města - občan

5.1.2 Zvýšení informovanosti občanů a využití zpětných vazeb

5.1.3 Zapojení veřejnosti do plánování a rozhodování

TISK
i