probíhá úprava stránek
  • naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky


Logo ZM Hodonín
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Mgr. Ladislav Ambrozek
Telefon
+420 518 316 209
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Ing. Jana Holomčíková
Telefon
+420 518 316 249
E-mail
 

Hodonín

i
tisk
Názvy hierarchických úrovní
1. "Strategická priorita"
1.1 "Cíl"
1.1.1 "Opatření"
1.1.1.1 "Projekt"

Akční plán rozvoje města Hodonína a IPRM (2007)

Akční plán rozvoje města Hodonína a IPRM (2007)
1.ROZVOJ PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST
1.1Rozšířit nabídku zaměstnání ve městě
2.ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU, KULTURY A PAMÁTEK
2.1Vytvořit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu ve městě a okolí včetně podpory navazujících aktivit
3.ROZVOJ BYDLENÍ
3.1Zlepšení podmínek pro rozvoj bydlení, zejména mladých občanů města
4.ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
4.1Dosáhnout aktivního přístupu města a občanů k životnímu prostředí a zvýšit spokojenost občanů se svým zdravím
4.1.1Zklidnění a regulace dopravy ve městě
4.1.2Zvýšení čistoty města a úrovně údržby zeleně a veřejných prostranství
4.1.3Omezení produkce odpadů navýšením separovaného sběru spolu s podporou ekologické výchovy občanů
4.1.4Návrh protipovodňových opatření a nakládání s povrchovými a odpadními vodami
5.ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO ŽIVOTA MĚSTA
5.1Zapojit veřejnost do života města a dosáhnout spokojenosti občanů s možností účastnit se místního plánování a rozhodování
5.1.1Zkvalitnění vzájemné komunikace město - organizace města - občan
5.1.2Zvýšení informovanosti občanů a využití zpětných vazeb
5.1.3Zapojení veřejnosti do plánování a rozhodování
TISK
i