*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 Logo ZM Hodonín
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Mgr. Ladislav Ambrozek
Telefon
+420 518 316 209
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Ing. Jana Holomčíková
Telefon
+420 518 316 249
E-mail
 

Hodonín

Názvy hierarchických úrovní
1. "Strategický cíl"
1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Strategický plán rozvoje města Hodonín 2017-2022

1. Podporovat ekonomický rozvoj města

1.1 Podpora místní ekonomiky a zaměstnanosti

1.2 Podpora příchodu podnikatelských subjektů do města

1.3 Rozvoj ploch pro podnikání a bydlení

1.4 Stabilizace finančních zdrojů města

2. Podporovat rozvoj infrastruktury a zlepšování životního prostředí

2.1 Budování a rekonstrukce dopravní infrastruktury

2.2 Rozvoj dopravy v klidu a optimalizace veřejné dopravy

2.3 Rozvoj nemotorové dopravy

2.4 Rozvoj odpadového hospodářství

2.5 Údržba a revitalizace veřejné zeleně a veřejného prostranství

2.6 Odstranění/využití brownfields

3. Zlepšit kvalitu života obyvatel ve městě

3.1 Zlepšení bezpečnosti ve městě

3.2 Dostupné sociální služby

3.3 Podpora vzdělanosti obyvatel

3.4 Rozvoj kultury a sportu

3.5 Stabilizace počtu obyvatel

4. Podporovat rozvoj cestovního ruchu

4.1 Podpora propagace a řízení v oblasti cestovního ruchu

4.2 Rozvoj infrastruktury a služeb v cestovním ruchu

4.3 Podpora místní a mezinárodní spolupráce

5. Zapojení veřejnosti do života města

5.1 Posílení komunikace veřejné správy s občany

5.2 Podpora spolupráce města a místních iniciativ včetně spolupráce s jinými obcemi

*