*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Národní síť zdravých měst
Portál NSZM ČR pro udržitelný rozvoj
pixel
 
Info-systém podpořen ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo životního prostředíInfo-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
úvodní stránka › Profil Zdravého města a MA21

Profil Zdravého města a MA21

tisk
je on-line přehled provozovaný Národní sítí Zdravých měst ČR k porovnání a vzájemné inspiraci praxe pokročilých měst i městských částí.
V Profilu jsou sledovány prvky důležité zejména pro postup Zdravých měst, obcí a regionů a dalších realizátorů MA21, případně jiných nástrojů pro udržitelné municipality.
Pokud máte zájem o založení nového Profilu ZM a MA21, kontaktujte prosím Kancelář NSZM ČR na adrese: nszm@nszm.cz


x Chrudim
x Litoměřice
x Kopřivnice
x Vsetín
x Dačice
x Havlíčkův Brod
x Hlučín
x Jihlava
x Jilemnice
x Klatovy
x Krnov
x Letovice
x Liberec
x Moravská Třebová
x Opava
x Prachatice
x Praha 07
x Praha 08
x Praha 12
x Praha 14
x Praha 18
x Praha 20
x Praha 21
x Praha-Slivenec
x Prostějov
x Tábor
x Třeboň
x Valašské Meziříčí
x Velké Meziříčí
x Český Brod
x Ústí nad Labem
x Přeštice
Aktualizováno v roce20172016201620162016201620162016201720172016201620172016201620162016201620172016201720162016201720162016201620172017201620172016
Chrudim Litoměřice Kopřivnice Vsetín Dačice Havlíčkův Brod Hlučín Jihlava Jilemnice Klatovy Krnov Letovice Liberec Moravská Třebová Opava Prachatice Praha 07 Praha 08 Praha 12 Praha 14 Praha 18 Praha 20 Praha 21 Praha-Slivenec Prostějov Tábor Třeboň Valašské Meziříčí Velké Meziříčí Český Brod Ústí nad Labem Přeštice
1
D.1.1
Politik MA21
politik MA21 (funkce)
starostazastupitelstarosta1. místostarostka zastupitelstarostamístostarostkaprimátorstarostkaNmístostarostazastupitelnáměstek primátoramístostarostanáměstek
Mgr. Dalibor Halátek dle usnesení č. 107/06 ZM 11 bod 2
Radníradnízástupce starosty MČstarosta
uvolněný členy Rady MČ, politik zodpovědný za MA21,životní prostředí,organizování správy areálu Viničního domku
uvolněná radní
Mgr. I. Kolmanová
zástupkyně starostyHana Moravcová
starostka,usnesení RMČ č.1/2.7/14 potvrzení ve funkci zodpovědného politika pro projekt Zdravá MČ a MA21
zastupitelMgr. Lenka Kudláková
zástupkyně starostky
primátorka od 5.10.2místostarostkastarostkamístostarostkamístostarostastarosta1. náměstek zastupitel
předseda komise Zdravého města Přeštice
2
politik MA21 (polit. strana)
SNK ED
nez.
nez.
ODS
KDU-ČSLKDU-ČSLODS
ANO 2011
ČSSD
nez.
NANOKDU-ČSL
KDU-ČSL
Změna pro Li
Změna pro Liberec
bez polit. pN
Změna pro Opavu
Nezávislí
nez.
Koal. PRO 7SZ
Strana zelených
ANO 2011
Hnutí ANO 2011
TOP09
TOP09
hnutí
Šance pro Počernice
Otevř. ÚjezdSTANČSSD
ČSSD
Tábor 2020
KDU-ČSL
ANOČSSDODSUFO
nezávislý
3
pravidelné porady politika s koordinátorem MA21
4-5xM
mimo to ještě dle potřeby
5xM
mimo ještě dle potřeby
4xM1xtýdně
Jednání nemají přesný den a čas, ale jsou svolávána operativně dle potřeby a zpravidla častěji než 1xtýdně.
N2-3 xM5xR1 x týdně
pravidelné konzultační schůzky
1x2M
Převažuje telefonická a e-mailová komunikace a komunikace při jednání komise ZM
NA
1x týdně, jinak dle potřeby
5xR
mimo to ještě dle potřeby
A2xM
mimo to podle potřeby
1x M
dle potřeby
2xM
mimo to dle potřeby
2xM
Mimo to dle potřeby
jednou týdně
může být i častěji dle potřeby
1x týdně
dále podle potřeby
4xM
mimo to ještě dle potřeby
3xM
mimo to ještě dle potřeby
podle potřeb
kdykoliv je potřeba je možná schůzka
4xM
mimo to ještě dle potřeby
4xM
dále dle potřeby
4 x měsíčně
nejméně 3 x týdně a podle potřeby
dle potřeby1x týdně
schůzky vždy podle potřeby
1xM
navíc podle potřeby
1 x M
mimo to dle potřeby
1 -2 x M
mimo to ještě dle potřeby
1 M
+ dle potřeby
min. 6x R
případně ještě dle potřeby
4
D.1.2
Koordinátor MA21
koordinátor v rámci úřadu (úvazek, zařazení, kombinace s jinou prac. náplní)
1,0
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje - Zdravé město
1,0
Útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje
1,0
Odbor rozvoje města, odd. strategického plánování - koordinátorka pro Zdravé město a MA21
1,0
odbor školství a kultury         - koordinátor MA 21 a fairtradového města
0,5
Útvar tajemníka
- Projekt Zdravé město Dačice a MA21
- Sekretariát místostarosty
- Dobrovolné svazky obcí
- Benchmarking
A
kombinace s funkcí vedoucí oddělení řízení projektů v rámci pracovní náplně
0,3
spojeno s funkcí koordinátora Komunitního plánování Hlučínska + asistenta prevence kriminality
1,0
Kancelář primátora
0,5
Koordinátor je vedoucím odboru rozvoje, investic a majetku
N0,2
spojeno s funkcí vedoucího odboru strategického rozvoje
0,2
Odbor výstavby a ŽP - Zdravé město
A
manažer oddělení rozvojové koncepce
0,5
Odbor rozvoje města,kombinace s prac. náplní-investiční akce dotačního i nedot. charakteru
1,0
Odbor rozvoje města a strategického plánování
(referent odboru 1,0 úvazek + koordinátor MA21). Od 1.1.2017 schváleno RM přesun na pozici koordinátora Zdravého města na 1,0 úvazek
0,2
vedoucí odboru životního prostředí
1,01,0
koordinátorka MA21, zároveň vedoucí oddělení strategického rozvoje a MA21
plný úvazek
Změna organizačního řádu s účinnosti od 1.2.2016
1,0
Koordinátor pracuje na oddělení Strategického plánování a komunikace.

Koordinátor - projektový manažer P. George
A
0,5
kombinace
referentka Odboru místního hospodářství odd.péče o zeleň. funkce koordinátora zakotvena v organizačním řádu
1,0
referentka grantové podpory a koordinátorka MA21, referent odboru školství, kultury a MA21
0,3
referent doprava a životní prostředí,
místní správa
1,0
koordinátor je zařazen do struktury magistrátu jako samostatný pracovník Odboru kancelář primátora
1,0
zařazení přímo pod tajemníkem města + odbor životního prostředí
0,75
Pracovní smlouva jako koordinátor MA21
0,5
Kancelář starosty - odd. rozvoje města
1,0
Správní odbor - Zdravé město
1,0
PR manažerka
0,5
vedoucí odd. cestovního ruchu, Odbor strategického rozvoje
0,1
vykonává tajemník úřadu
4a
asistent koordinátora MA21 příp. jiný oficiální spolupracovník na MA21 v rámci úřadu (úvazek, zařazení, kombinace s jinou prac. náplní)
1,0
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje - Zdravé město
1,0
Útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje
NNNA
v kombinaci s pracovní náplní projektového manažera oddělení řízení projektů
0,5
Kancelář primátora, pracovník na DPČ
Asistentem je vedoucí oddělení rozvoje a investic
NAN
Odbor výstavby a ŽP - Zdravé město
A
specialista na zapojování veřejnosti do rozhodování
neN0,2
referent pro samosprávu a komunitní plánování
1,0
specialistka pro komunitní plánování, koordinuje projekty MA21 a UR
A
Koordinátor je zařazen v odboru Kancelář úřadu a je pod přímým řízením tajemníka. Koordinátor spolupracuje s operativní skupinou pro MA21 (neformální skupina ).
1,0
Asistent koordinátora - referent rozpočtu dotací a komunitního plánování Z. Straková
asistent neníNNNN
5
oficiální provázanost vůči MA21 (koordinátorovi) do odpovědností odborů
A
Pokyn tajemníka ke spolupráci zaměstnanců úřadu, kteří jsou pověřeni spolupracovat s koordinátorem ZM a MA21 (v rámci každého odboru)  
Organizační řád - článek 7, pro všechny odbory - zapojují veřejnost do rozvojových aktivit města prostřednictvím realizovaných akcí, projektů apod. v souladu s principy metody modernizace veřejné správy – místní Agendou 21 (plánovací setkání, kulaté stoly, veřejná projednání apod.)
NA
Organizační řád MěÚ
čl. 10, Zásady vnitřního styku. Navíc každý pracovník má v náplni práce bod: podílí se na realizaci úkolů v rámci zpracovaného Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice, Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Kopřivnice
NA
Spolupráce s ostatními odbory na aktivitách Zdravého města Dačice a MA21 přes tajemníka a starostu.
A
pokyn tajemníka ke spolupráci zaměstnanců v rámci úřadu
NA
Organizační řád
čl. 3, 3.2
čl.8 - Spolupráce
Všichni vedoucí odborů MMJ mají v náplni práce následující: „Spolupracuje při realizaci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 (PZM a MA21) – poskytuje informace do strategických dokumentů PZM a MA21, účastní se akcí pořádaných v rámci PZM a MA21 (veřejná projednávání, fóra, kulaté stoly, atd.) a dalších aktivit schválených RM a ZM (vyhodnocování indikátorů, vnitřní audity, atd.)“
NNN
spolupráce s ostatními odbory přes komisi ZM a MA21 Krnov
NNA
Pokyn tajemníka ke spolupráci zaměstnanců města, dále v Organizačním řádu - Článek X, odstavec 3)
Vedoucí odboru se aktivně zapojuje do realizace projektu Zdravé město a Místní agenda 21 a plní úkoly z projektu pro odbor vyplývající a je vstřícný vůči požadavkům koordinátora - koordinátorky projektu. Ke stejnému přístupu vede i své podřízené.

NNNA
V organizačním řádu je v čl. 10, písm. x uvedeno: "Vedoucí odborů se podílejí na prosazování místní Agendy 21 a úkolují v tomto směru podřízené zaměstnance"

www.praha8.cz/file/ULu/Organizacni-rad-UMC-Praha-8.pdf
Odbor OKU

Koordinátor je zařazen v odboru Kancelář úřadu a je pod přímým řízením tajemníka. Koordinátor spolupracuje s operativní skupinou pro MA21 (neformální skupina).
A
Vyplývá z organizačního řádu,čl. 5.13 - Vedoucí zaměstnanci a ostatní pracovníci městské části Praha 14 spolupracují na realizaci projektu Zdravé město a místní Agendy 21.
5.21.1.3. Činnost oddělení strategického plánování a komunikace
N
Koordinátor pracuje na Oddělení projektů a strategií, jednotlivé odbory spolupracují na naplňování MA21 dle potřeby
ano
v organizačním řádu zakotvena povinnost vedoucích odborů spolupracovat s koordinátorem a vést k tomu své podřízené
A
Všichni zaměstnanci úřadu mají v pracovních náplních povinnost naplňovat Strategický plán MČ, spolupracovat na realizaci MA21
N
všichni 3 zaměstnanci úřadu spolupracují na základě ústního pokynu
A
Organizační řád MěÚ Prostějov (z r. 2011)
A
Organizační řád - koordinátor NSZM (MA21) a EVVO zařazen pod úsek tajemníka
A
Pokyn tajemníka ke spolupráci zaměstnanců úřadu, kteří jsou pověřeni spolupracovat s koordinátorem ZM a MA21 (v rámci každého odboru)
N
(Výzva tajemníka ke spolupráci zaměstnanců úřadu, kteří jsou pověření spolupracovat s koordinátorem ZM a MA21)
NA
Plán hlavních úkolů MěÚ na kalendářní rok.
A
Na základě souhlasu tajemníka ke spolupráci v rámci aktivit MA21 (veřejná projednání apod.)
A
spolupráci s vedoucími odborů a oddělení zajišťuje tajemník jako koordinátor MA21
6
D.1.3
C.5.1
Komise rady města pro MA21
samostatná komise MA21 (příp. ZM a MA21)
A
Komise připravuje a vyhodnocuje Akční plán zlepšování, má schválený Plán činnosti komise, připravuje témata Grantů ZM a MA 21, vyhodnocuje granty apod.
A
Komise připravuje a vyhodnocuje Akční plán zlepšování, připravuje náplně kampaní a spravuje Integrovaný grantový systém ZM a MA21
A
Komise připravuje a podílí se na vyhodnocení Akčního plánu zlepšování. Jsou zde řešeny všechny připravované akce týkající se Projektu Zdravé město a MA 21.
A
komise připravuje a vyhodnocuje Akční plán zlepšování pro daný rok, dále se podílí na přípravě akcí pro veřejnost
A
Komise Zdravého města Dačice a místní Agendy 21
A
Komise RM pro Zdravé město a místní Agendu 21 - Havlíčkův Brod. Připravuje Akční plán zlepšování a zpracovává hodnotící zprávu realizace místí Agendy 21
AA
Komise Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 (zřízena usnesením č. 143/14-RM ze dne 4.12.2014)
A
Komise se vyjadřuje k Akčnímu plánu zlepšování a hodnotící zprávě, řeší aktuální podněty občanů a podílí se na přípravě kampaní
NA
od roku 2013
A
Komise rozděluje fin.prostředky(granty ZM),  organizuje kampaně a další akce.
A
Komise pro MA 21
A
Komise připravuje a vyhodnocuje Akční plán zlepšování, připravuje témata grantového systému, podílí se aktivně na přípravě kampaní a dalších aktivit
NA
Komise jmenovaná RM, celý název Komise zdravého města, MA21, životního prostředí a environmentální výchovy. Je rozdělená na tři samostatné sekce, které na společném jednání komise informují o své činnosti a komise pak k tomu přijme usnesení. Komise připravuje a vyhodnocuje Plán zlepšování, připravuje jednotlivé kampaně a aktivity
AAA
Komise pro místní Agendu 21 jmenovaná Radou MČ.
A
Komise pro komunitní plánování a MA21, zřízena usnesením č.709/RMČ/2014 - Komise je poradním orgánem RMČ v oblasti rozvoje městské části sledující zdraví, udržitelný rozvoj, kvalitu života, sociální služby a služby pro občany v nepříznivé sociální situaci. Podílí se na zlepšování Zdravé městské části, místní Agendy 21, vnějších vztahů a spolupráci s neziskovými organizacemi.
Zápisy lze najít na: www.praha14.cz/samosprava/komise-rady/
A
Komise Zdravého města a MA21 spolupracuje na přípravě kampaní a dalších akcí, na veřejných projednáních, navrhuje Radě MČ Plán zlepšování a průběžně ho vyhodnocuje.
www.letnany.cz/clanky.php
ano
Komise RMČ pro projekt Zdravá MČ a MA21 je ustavena usnesením č.4/2.1/14 z 16.12.2014, změna ve složení komise schválena RMČ usnesením č.45/2,5/16 z 2.2.2016,zápisy a složení komise na www.pocernice.cz/samosprava/rada/komise/komise-pro-nszm-a-ma21/zapisy-komise-pro-projekt-zdrava-mc-a-ma21/
A
Komise Zdravé MČ a MA21 je stanovena usnesením RMČ41/0697/2016 ze dne 30.8.2016. Komise spolupracuje na přípravě kampaní, na veřejných projednáních a záležitostech týkajících se komunitní úrovně. Navrhuje Radě MČ Plán zlepšování a průběžně ho vyhodnocuje. Vyjadřuje se k výsledkům anket, dotazníkových šetření. Organizačně zajišťuje veřejné fórum.
Zápisy a statut komise jsou uveřejněny na adrese:
www.praha21.cz/komise-rady/komise-zdrave-mestske-casti-a-mistni-agendy-21
A
Komise je ustanovena Pokynem č. 35 starostky (při výkonu funkce rady)
A
Komise připravuje a vyhodnocuje plnění Akčního pánu zlepšování, rozděluje finanční prostředky - granty ZM, organizuje kampaně a další akce, ...
A
Komise životního prostředí, Zdravého města a MA21 - připravuje a vyhodnocuje Plán zlepšování, dotace
A
Schvaluje Plán zlepšování, navrhuje garanty pro fórum ZM, přináší podněty pro práci ZM, atd.
A
Komise připravuje a vyhodnocuje Plán zlepšování ZM a MA21 a plánuje akce pod záštitou projektu Zdravé město, vyhodnocuje granty.
A
Komise připravuje Akční plán zlepšování, má schválený Plán činnosti komise, připravuje témata Grantů ZM a MA21, vyhodnocuje granty apod.
A
Bc. Jakub Nekolný - předseda, zodpovědný, politik, starosta města Český Brod
Petra Ištvániková - místopředsedkyně, koordinátorka MA21, veřejný sektor
Irena Vomáčková - veřejný sektor
Renata Neufusová - neziskový sektor, LECCOS, z.s.,
Petr Fořt - podnikatelský sektor, Ameba Production spol. s r.o.
A
Komise pro sociální a zdravotní problematiku a místní Agendu 21
A
komise zpracovává všechny oficiální dokumenty MA 21 a ZM, připravuje i návrh komunitního plánu zdraví a kvality života
7
předseda komise MA21
starosta
politik ZM a MA 21
zastupitel
politik ZM
starosta
politik ZM a MA 21
projektový manažer AERV o.p.s.starostaA
odpovědný politik MA 21
Tereza Šimánková- koordinátor MgA. Karolína Koubová
zastupitelka - Fórum Jihlava, primátor a politik odpovědný za PZM a MA21 je stálým hostem Komise PZM a MA21
zastupitel
MUDr. Alexandra Opluštilová
NA
politik ZM a MA21
zastupitel
politik ZM a MA 21
náměstek primátora
politik ZM a MA21
místostarosta
politik ZM a MA 21
Mgr. Dalibor Halátek
politik Zdravého města, náměstek primátora
radní
politička ZM a MA21 je členkou komise a pověřená vedením sekce Zdravé město
radní
politik ZM a MA 21
politik MA21A
předseda komise
zastupitel
J. Hron - TOP09
zástupkyně starosty
politik ZM a MA21
Mgr.Karolína Klímová
zastupuje SRPMŠ Chodovická z.s.
člen ZO Český zahrádkář. svazZástupkyně starostky
odpovědný politik MA21
primátorka
politička ZM a MA21
člen politického hnutí Jinakstarostka
politik ZM
odborník
jednatelka Národní sítě podpory zdraví, o.s.
člen komiseA
Bc. Jakub Nekolný
Mgr. Lenka Jaremovázastupitel
politik ZM a MA 21
8
průměrný interval mezi zasedáními komise MA21
6xR
6xrok , dle potřeby je svoláno jednání i nad tento počet
10xR
10x ročně
6xR
Dle momentální potřeby.
6xR
Jednání svolávána dle potřeby
8xR
Dle potřeby
3xR
dle potřeby je svoláno mimořádné jednání
3xR9/R
každý měsíc s výjimkou července, sprpna a prosince, dĺe potřeby je svoláno další jednání
10xR
Jednání probíhá každý měsíc mimo prázdninového období
NA
1x za 2 měsíce, jinak dle potřeby
5xR
vícekrát dle potřeby
A
cca 1x měsíčně
1x za 2 M
6x za rok, podle potřeby je svoláno jednání i nad tento počet
2x ročně
dle potřeby
6xR
Dle otřeby svoláno jednání i nad tento počet.
3xR
Mimo to dle potřeby
1 x měsíčně2x ročně
podle potřeby, nepravidelně,
8xR
10xrok
4xR
Dle potřeby je svoláno jednání i nad tento počet
ANO
10xR
5xR
dle potřeby je svoláno jednání i nad uvedený počet
4xR
dále dle potřeby
6xR
Dle potřeby projednávají členové komise telefonicky či e-mailem akce, které je nutné řešit.
dle potřeby
min. 4x za rok, jednání skoro každý měsíc
1x měsíčně6xRNA
Poradní orgány RM zasedají jednou za měsíc
cca 1 M10xR
podle předem schváleného plánu
9
oficiální dohody o spolupráci s partnery na celkové realizaci MA21 (počet dohod, web s přehledem)
63
39 s partnery z řady škol, NNO apod. +17 nekuř. provoz.
dohody v rámci KPSS
42
spolupráce s cca 40 organizacemi (nesmluvní vztahy), 25 nekuřáckých provozoven (certifikáty), 17 fairtradových provozoven
75
Spolupráce s cca 50 organizacemi (smluvní vztahy v rámci dotačních programů města), 13 nekuř. provozoven, dohody v rámci KPSS
90
Oficiální spolupráce s partnery v rámci projektů (SF EU), dále oficiální spolupráce v procesu komunitního plánování péče a Fairtradového města Vsetína.
10NN
existuje 12 partnerů bez oficiálních dohod
N
Spolupráce samozřejmě funguje s NNO, veřejnými organizacemi i podnikateli, ale písemné dohody o spolupráci uzavřeny nejsou.
2 +8
v roce 2007 uzavřeny partnerské smlouvy se ZŠ Harracha a Oblastní charitou Jilemnice (s ostatními partnery nebyly dohody uzavřeny písemně)
NA
20
NN
Dohody o spolupráci jsou rozpracované, s některými subjety uzavíráme dohody na 1 rok
N15
Smlouvy o spolupráci schváleny RM. Partneři jsou z řad škol, neziskovek, knihovna apod.
10
MČ nemá uzavřeny oficiální dohody o spolupráci, protože spolupráce s místními spolky a školami je na dobré úrovni.
NN
smlouvy o partnerství uzavírají obvykle jednotlivé odbory podle garance za konkrétní aktivity
N
MČ nemá oficiální dohody s partnery, pravidelné spolupracuje s NNO, základními a metřskými školami a podnikatelskými subjekty.
14
MČ nemá uzavřeny oficiální dohody o spolupráci, protože spolupráce s místními spolky a školami je na dobré úrovni.
není
MČ nemá oficiální dohody o spolupráci, protože spolupráce funguje velmi dobře i bez nich
N
MČ nemá uzavřeny oficiální dohody o spolupráci, protože spolupráce s místními spolky a školami je na dobré úrovni.
N
MČ nemá oficiální dohody.
2
spolupráce se 40 organizacemi včetně škol, 5 aktivních podnikatelských subjektů
NN
dohody v rámci aktivit ZM jsou neoficiální
N
spolupráce s partnery probíhá v rámci neoficiální dohody
NNN
dohody s PO a nezisk.organizacemi pouze neoficiální - spolupracují na dobrovolné bázi
10
D.2.1
Plánování investičních akcí s veřejností
proškolení úřadu v metodách komunikace (v případě mrg. proškolení obcí)
A
Institut komunitního rozvoje Ostrava - vzdělávací modul na téma "Zapojování veřejnosti s vazbou na UR" za účasti 21 úředníků MěÚ opakovaně (již 3x), připravuje se i v roce 2016 - tentokrát s propojením na energetický management,
A
školení probíhá v rámci workshopů Strategického týmu udržitelného rozvoje.
A
Pro vybrané pracovníky v r. 2008,
2 další školení v letech 2011 a 2012 - Občanské sdružení Občan v akci (Veřejná setkání, Zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů), v rámci projektu Strategický plán města Kopřivnice 2013/2014 - Berman group, s.r.o (Principy a metody SP)
ANA
Dne 19.05.2016 - vzdělávací akce na téma udržitelný rozvoj, místní Agenda 21 a komunikace s veřejností
AA
15. - 16. září 2016 - dvoudenní školení pro vedení města a úředníky MMJ (převážně vedoucí odborů) k MA21 a Auditu UR, školitel Institut komunitního rozvoje Ostrava - Ing. Dana Diváková.
NNNNA
Proškolení úředníků v rámci zvyšování kvality řízení - komunikační strategie - v roce 2016 plánované 3 dny.
NA
Významné investiční akce jsou projednávány s veřejností. Proškolení úřadu v metodách komunikace s veřejností - v únoru 2016.
NA
V roce 2013 v rámci projektu Otevřený úřad. Další školení bude uskutečněno v roce 2017.
A
investiční akce jsou projednávány. Aktuální termíny veřejných projednání jsou zveřejňovány na wwww.praha12.cz
A
Hromadné kurzy pro úředníky MČ Praha 14:Komunikace v obtížných situacích,  Komunikace s veřejností – základy komunikace, Řešení konfliktních situací, Prevence stresu
A
Vzdělávací kurzy pro úředníky MČ Praha 18: Jednání s lidmi, Řešení konfliktních situací, Asertivní chování, Rétorika a komunikace
ano
uskutečnilo se participativní rozpočtováni se žáky třech základních škol, vítězný projekt Chvalská matematická kostka byl předán žákům ZŠ Stoliňská v září 2016, druhý v pořadí Pumptrack se připravuje realizaci na jaře 2017. Pro vedoucí pracovníky ÚMČ byl byl ve spolupráci s Institutem komunitního vzdělávání připraven celodenní seminář "Komunikačních a prezentačních dovednosti pro prezentaci aktivit MA21
NN
Tempo Trading Ostrava, Aproxi Zlín - probíhá školení vybraných  pracovníků
A
Institut komunitního rozvoje - vzdělávací seminář "MA21 a udržitelný rozvoj" za účasti 14 lidí (úředníků a vedení města)
A
Pravidelné vzdělávání uředníků
NNNA
Komunikační dovednosti - pro zaměstnance na přepážkách
11
většina investičních akcí projednávána s veřejností metodami komunitního akčního plánování
A
Organizační řád - článek 7, pro všechny odbory - zapojují veřejnost do rozvojových aktivit města prostřednictvím realizovaných akcí, projektů apod. v souladu s principy metody modernizace veřejné správy – místní Agendou 21 (plánovací setkání, kulaté stoly, veřejná projednání apod.)
26 projednání - (kulaté stoly, plánovací setkání, veřejná projednání, setkání s obyvateli místních částí apod.)
www.chrudim.eu/zdrave-mesto/planovaci-setkani.html, www.chrudim.eu/zdrave-mesto/desatero-problemu-mesta-chrudim.html; www.chrudim.eu/zdrave-mesto/desatero-problemu-mesta-ocima-mladeze.html
A
Zpracována je metodika projektových dnů (projekt MISTRAL), součástí je návrh na zabezpečení veřejných projednání odbory MěÚ a spolupráce s koordinátorem ZM a MA21.
veřejná projednávání invest. záměrů, akcí, kulaté stoly
A
Všechny investiční akce projednávány s veřejnosti (veřejná projednání, kulaté stoly, plánovací setkání, apod.) - v souladu s principy MA 21
A
Všechny investiční akce projednávány s veřejností za spolupráce s tímto pověřenou Agenturou pro ekonomický rozvoj Vsetínska, je to součástí Akčního plánu zlepšování MA 21. Často probíhají formou tzv. "kotlů se starostou"
A
Pořádání kulatých stolů
A
veřejná projednávání investičních akcí formou kulatých stolů a opakujících se setkání vedení města s veřejností
NA
Většina velkých investičních akcí projednávána s veřejností (revitalizace sídlišť, apod.)
Významné rozvojové dokumenty projednávány s veřejností (internetové projednávání územního plánu - tzv. PUPík - viz dobrá praxe)
extranet.jihlava-city.cz/pup/mapa/. V roce 2016 2x veřejné projednání lokality Koželužského potoka a Skalky.
A
Nejdůležitější investiční akce bývají projednávány v rámci kulatých stolů a v implementační skupině pro strategický plán města Jilemnice
NA
Nejdůležitější investiční akce bývají projednávány v rámci kulatých stolů.
A
1 projednání v rámci ÚP, veřejné projednání vedení s občany místních částí města Letovice.
N
projednávání investičních akci s veřejností několikrát ročně
A
4x ročně a podle potřeby
A
Kulaté stoly, Veřejná projednávání - prostor bývalého obchodního domu Slezanka a výstavby nového bazénu, Otevřená ranice, Fórum Zdravého města
Více informací na uvedených odkazech:
www.opava-city.cz/cs/opavane-se-mohli-seznamit-s-projektem-noveho-kryteho-bazenu
www.opava-city.cz/cs/obchodni-centrum-za-slezankou-se-stavet-nebude
A
Oficiálně zakotveno není.Projednávání s veřejností je podporováno vedením města.Uskutečnilo se např. setkání s obyvateli připravované regenerace parku.
A
veřejné projednání zajišťují příslušné odbory ve spolupráci s koordinátorem MA 21
N
Na podzim 2016 bude předložen Radě MČ Praha 8 ke schválení Metodický pokyn pro komunitní plánování. V prosinci 2016 bude Zastupitelstvu MČ Praha 8 předložen ke schválení Strategický plán udržitelného rozvoje pro období 2017 - 2026 společně s Metodickým pokynem pro strategické plánování.
A
Veřejné setkání k plánovanému napojení Prahy 12 na obchvat Prahy, dne 9.2. 2015 v Modřanském biografu.
www.praha12.cz/bude-nebo-nebude-privadec-na-prazsky-okruh/d-39151/p1=1533


Veřejné setkání k projektu Šance (developerský projekt bytové zástavby, 24.6.2015, v Modřanském biografu.
www.praha12.cz/tiskova-zprava-k-verejne-diskusi-nad-projektem-sance/d-41801


Veřejná setkání k projektovému záměru Obytný soubor Neoriviera. Dne 25.3.2015
www.praha12.cz/vismo/dokumenty2.asp

Veřejné setkání k investičnímu záměru v ulici Dolnocholupická proběhlo dne 26.2.2016 v Modřanském biografu.
A
Investiční akce projednávány ve spolupráci s příslušnými odbory - některé akce částečně projednávány s veřejností
A
Veřejná projednání zajišťují příslušné odbory ve spolupráci s koordinátorkou MA21.
ano
větší investiční akce jsou diskutovány s veřejností prostřednictvím tématických setkáních s radními nebo formou kulatých stolů.
Stejným způsobem projednáván i akční plán Strategického plánu rozvoje MČ
A
Veřejná projednání zajišťují příslušné odbory ve spolupráci s koordinátorkou MA21 dle Metodického pokynu pro komunikaci s veřejností s platností od 25.1.2012:
dms.praha21.cz:8080/share/s/-Y_zJI1oTUGBfR219IINrA

RMČ Praha 21 vydala dne 4.3.2014 Metodický pokyn pro strategické plánování a řízení, který v bodě 12 rámcově vymezuje provázání komunitního a strategického plánování: www.praha21.cz/stranky/293-dokumenty-a-publikace/4470-vnitrni-predpisy.html
A
Většinu investičních akcí projednáváme s veřejností formou komunitního plánování.
4
2016 - probíhají setkání vedení města s veřejností,  v současné době proběhlo 25. května 2016 v Kulturním kubu Duha na téma Změna účtování elektřiny pro domácnost
AA
Většina velkých investičních akcí projednávána s veřejností (např. modernizace lázeňských provozů atd.). Pravidelná setkání veřejnosti s vedením města.
N
s veřejností se projednávají jen některé investice, zejména většího rozsahu
NA
Vedení města projednává ve spolupráci s vedoucími odboru významné investiční akce města dle potřeby: www.cesbrod.cz/item/budouci-vyuziti-arealu-nemocnice
A
Připravujeme
A
svoláváno dle potřeby částí města, k dispozici webové diskusní fórum
15
C.8.1
Hodnotící zpráva MA21
pravidelný roční Plán zlepšování MA21
A
Plán zlepšování je schvalován v Radě města (usnesení), stejně tak i vyhodnocení plánu za uplynulý rok -
vyhodnocení 2016 -


A
Roční Akční plán zlepšování a jeho vyhodnocení schvalováno RM
A
Schvalován V Radě města (usnesení) a projednán v Zastupitelstvu města. Stejně tak i vyhodnocení plánu za uplynulý rok.
A
Hodnotící zpráva spolu s akčním plánem zlepšování MA 21 jsou schvalovány zastupitelstvem města v 1. polovině kalendářního roku
A
Aktuální plán zlepšování je každoročně schvalován v radě města spolu s hodnotící zprávou MA21 za uplynulý rok.
www.dacice.cz/mesto-3/zdrave-mesto-a-ma21-1/plan-zlepsovani-2016/
A
plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2016 schválen radou města dne 18.04.2016 usnesením č. 313/16.
AA
Plán zlepšování je vždy schvalován Radou města Jihlavy (usnesením), obdobně i vyhodnocení plánu za uplynulý rok
A
Plán zlepšování je schvalován v zastupitelstvu města (usnesení), stejně tak i Hodnotící zpráva s vyhodnocením  plánu za minulý rok
NA
Plán zlepšování je schvalován v Zastupitelstvu města (usnesení), stejně tak i vyhodnocení plánu za uplynulý rok.
A
Akční plán zlepšování je vždy schvalován Radou města  Letovic (usnesením), obdobně i hodnotící zpráva za uplynulý rok.
A
Plán zlepšování je schvalován v Radě města (usnesení), stejně tak i vyhodnocení plánu za uplynulý rok
A
Plán zlepšování je každoročně pravidelně předložen radě města a zastupitelstvu města ke schválení.
Současně předkládáme vyhodnocení za uplynulý rok.
A
Plán zlepšování 2016 je schválen Radou města (usnesení č. 1200/35 RM16)
A
Projednáváno vžy začátkem roku v Radě města
A
Roční Plán zlepšování a Hodnotící zprávu sestavuje Komise MA21, RMČ schvaluje
A
RMČ Praha 8 schválila 3.2.2016 Plán zlepšování procesu MA21.

www.praha8.cz/appo/usn/676
A
Plán zlepšování na rok 2017  Zprávu o naplňování MA21 za rok 2016 schválila Rada MČ dne 22.11.2016.
www.praha12.cz/dokumenty-k-ma21/d-46070
A
Plán zlepšování je schvalován v Radou města a Zastupitelstvem, stejně tak i vyhodnocení plánu za uplynulý rok
www.praha14.cz/samosprava/wp-content/uploads/sites/3/2014/05/PZ2015.pdf
A
Roční Plán zlepšování sestavuje Komise MA21, RMČ ho schvaluje a zároveň vyhodnocuje plnění předchozího roku
ano
Roční Plán zlepšování sestavuje Komise pro projekt Zdravá MČ a MA21, RMČ ho schvaluje a zároveň vyhodnocuje plnění předchozího roku.
zdravehornipocernice.cz/
A
Roční Plán zlepšování sestavuje Komise MA21, RMČ ho schvaluje a zároveň vyhodnocuje plnění předchozího roku
www.praha21.cz/informace/mistni-agenda-21
A
Pravidelný roční plán zlepšování připravuje Komise pro MA21 a schvaluje zastupitelstvo.
A
Roční Akční plán zlepšování a jeho vyhodnocení schvalováno RM 2. 2. 2016
A
Plán zlepšování je schvalován v RM (usnesení). Hodnotící zpráva předkládána zastupitelstvu města.
A
Plán zlepšování je schvalován radou i zastupitelstvem města.
A
Plán zlepšování schvaluje každý rok Rada města a Zastupitelstvo (usnesení), plán zde: www.valasskemezirici.cz/doc/43888/
NA
Plán zlepšování je schvalován RM (usnesení ze dne 8.6.2016), stejně tak i vyhodnocení plánu za uplynulý rok - www.cesbrod.cz/section/zdravy-brod-ma21-a-zdrave-mesto
A
Schvalován RM
A
Plán zlepšování i hodnotící zprávu za předchozí rok projednává a schvaluje rada města
17
součástí Plánu zlepšování MA21 je roční harmonogram akcí
N
roční harmonogram akcí je součástí ročního plánu činnosti komise, který schvaluje Rada města -
www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/-plan-cinnosti-komise-zma-ma-21_2016-.pdf
Plán zlepšování je spíše zaměřen na zkvalitnění procesu v rámci MěÚ, zahrnuje návrhy na nové aktivity v roce 2016 a návrhy na vylepšení stávajících aktivit v roce 2016 - www.chrudim.eu/cs/download/-akcni-plan-ma-21_chrudim_2016-.pdf
A
Plán zlepšování obsahuje časový plán akcí
A
Harmonogram byl poprvé zařazen do Plánu zlepšování 2011
A
Plán zlepšování obsahuje plán akcí
A
Hodnotící zpráva je každoročně předkládána do rady města spolu s Plánem zlepšování MA21 www.dacice.cz/mesto-3/zdrave-mesto-a-ma21-1/plan-zlepsovani-2016/
A
Plán zlepšování zahrnuje plánované aktivity na rok 2016, stávající aktivity jsou doplněny novými, které zkvalitňují proces realizace MA 21
A
součástí Plánu zlepšování je přehled akcí a rozdělení do jednotlivých měsíců
A
plán obsahuje výčet kampaní k niž se město přoipojí a dále výčet plánovaných akcí (neobsahuje akce,které reagují na aktuálně nastalé potřeby či problémy)
A
Plán zlepšování obsahuje plán akcí
NA
Plán zlepšování obsahuje plán akcí.
A
Plán zlepšování obsahuje kampaně, kterých se město zúčastní, včetně akcí, které se netýkají kapaní.
A
Plán zlepšování obsahuje i harmonogram plánovaných akcí
N
Hodnotící zpráva je každoročně pravidelně předkládána k projednání radě města a poté i zastupitelstvu města, její součástí je harmonogram akcí
Radou města schválena společně s Plánem zlepšování na rok 2016 i Hodnotící zpráva za rok 2015)
A
Harmonogram akcí je součástí, schvaluje Rada města
AA
Plán zlepšování je rozdělen na komunitní oblast, strategickou, osvětovou a medializaci.
A
Plán zlepšování obsahuje termíny plnění.
www.praha12.cz/dokumenty-k-ma21/d-46070
N
výroční zpráva MA21 za období 2010 - 2014 scválena usnesením  č.11/ZMČ /2015
www.praha14.cz/samosprava/vyrocni-zprava/
A
Harmonogram akcí je součástí Plánu zlepšování
ano
Roční Plán zlepšování sestavuje Komise pro projekt Zdravá MČ a MA21, RMČ ho schvaluje a zároveň vyhodnocuje plnění předchozího roku. Zastupitelstvo bere na vědomí.
zdravehornipocernice.cz/
N
Plán zlepšování deklaruje obecně realizaci kampaní, veřejného fóra a veřejných projednání. Uveřejněn na odkazu: www.praha21.cz/tema/zdrava-mc-a-mistni-agenda-21/1086-mistni-agenda-21.html
A
Obsahem nebo přílohou.
A
plán akcí je součástí Plánu zlepšování a schvaluje ho rada města, vyplývají z něho konkrétní aktivity,koordinátoři kvality spolupracují s koordinátorkou např. na přípravě fóra Zdravého města
AA
Harmonogram akcí je zpracováván samostatně a projednáván na jednáních komise. V plánu zlepšování jsou shrnuty pouze nejzásadnější akce ZM.
A
Harmonogram akcí připravuje Komise pro ZM a MA21 každý rok, je předkládán RM a ZM s plánem zlepšování.
NA
ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2016 schvaluje RM (Rada města) www.cesbrod.cz/section/zdravy-brod-ma21-a-zdrave-mesto
A
Schvalován RM
A
významnější akce (účast při kampaních) jsou součástí plánu a rozpočtu ZM + MA 21
18
pravidelné roční vyhodnocení Plánu zlepšování MA21
A
vyhodnocení je připraveno v rámci komise ZM a MA 21, je předloženo RM ke schválení (usnesení) - vyhodnocení za rok 2016 -
A
Roční vyhodnocení Plánu zlepšování je předloženo RM na vědomí
A
Vyhodnocení je připraveno v rámci komise PZM a MA 21, je předkládáno Radě města i Zastupitelstvu města ke schválení.
A
Vyhodnocení vždy na poslední komisi MA 21 v kalendářním roce a následně v hodnotící zprávě o MA 21.
AA
Hodnotící zpráva realizace místní Agendy 21 za kalendářní rok 2015 byla schválena radou města dne 18.04.2016 usnesením číslo 312/16.
AA
vyhodnocení plánu připravuje koordinátorka, je projednáni na komisi PZM a MA21 a je předloženo ke schválení Radě města Jihlavy (usnesení)
A
vyhodnocení je připraveno v rámci komise ZM a MA 21, je předloženo zastupitelstvu města ke schválení (usnesení)
NA
Roční vyhodnocení Plánu zlepšování je předloženo ZM.
A
Hodnotící zprávu zpracovává koordinátor a je předložena Radě města.  
A
Hodnotící (výroční zpráva) je předkládána RM
A
Hodnocení za uplynulý rok je připraveno a projednáno v rámci komise ZM a MA21 a bude předloženo radě města ke schválení
NA
Vyhodnocení předloženo RM ke schválení
A
Roční Plán zlepšování a Hodnotící zprávu sestavuje Komise MA21, RMČ schvaluje
A
Hodnotící zpráva za předchozí rok a za období leden až květen 2016 byla schválena usnesením RMČ dne 1.6.2016

www.praha8.cz/appo/usn/676
N
Vyhodnocení Plánu zlepšování na rok 2016 bude na předloženo Skupině pro MA21
A
Hodnotící zpráva je součástí Plánu zlepšování MA21 a je  projednávána Komisí pro komunitní plánování a MA21,RMČ a ZMČ
,pravidelně každý rok je zpracována zpráva hodnotící zapojování veřejnosti tzv. Zpráva o participaci veřejnosti
www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/zdrava-mestska-cast-mistni-agenda-21/
AAno
Vyhodnocení připravuje Komise pro projekt Zdravá MČ a MA21 a předkládá prostřednictvím zodpovědného politika MA21 Radě a Zastupitelstvu MČ
A
Vyhodnocení připravuje Komise MA21 a předkládá prostřednictvím koordinátora MA21 Radě MČ
A
Zpracovává koordinátor a schvaluje (bere na vědomí) zastupitelstvo.
A
Schváleno radou města 1.3.2016 č.usnesení: 6149
A
Hodnotící zpráva za uplynulý rok  předkládána zastupitelstvu města.
A
Plán zlepšování se vyhodnocuje na konci roku pouze v rámci komise.
A
Vyhodnocení je připraveno v rámci komise ZM a MA21 a předloženo RM v rámci zprávy o projektu MA21 a ZM za daný rok (usnesení)
NA
Průběžně po celý rok na poradách s politikem MA21
A
pravidelně projednávána a schvalována radou města nejpozději v únoru následujícího roku
19
roční Výroční zpráva MA21
A
Výroční zpráva ZM a MA 21 je přílohou č.1 výroční zprávy Městského úřadu Chrudim, kterou schvaluje Rada města -
A
vypracována samostatně za ZM a MA21, předkládána RM
N
Výroční zpráva ZM a MA 21 obsažena ve Zprávě o činnosti Městského úřadu města Kopřivnice vždy pro jednotlivý rok. Předkládána RM.
A
Výroční zpráva o MA 21 je prezentace z obhajob - volně dostupná na webu města
www.mestovsetin.cz/obhajoba-ma-21/ds-18938/archiv=1&p1=6528
ANA
1x ročně předkládána radě města
N
Magistrát města Jihlavy nevydává pravidelné Výroční zprávy, pouze závěrečný účet města
NNA
Výroční zpráva ZM a MA 21 je předkládána na schůzi ZM.
A
Její součástí je vyhodnocení Plánu zlepšování MA21
A
Výroční zpráva ZM a MA 21 je součástí výroční zprávy Městského úřadu Moravské Třebové www.moravskatrebova.cz/cs/radnice/dokumenty.html
NNAN
Z důvodu zahájení implementace MA21 v MČ Praha 8 v březnu 2015, bude Výroční zpráva prvně zpracována za rok 2016
AAA
Výroční zpráva je každoročně předkládána Radě MČ
www.letnany.cz/clanky.php
A
Roční zpráva MA21 je součástí Výroční zprávy MČ a je uveřejněna na odkazu: www.praha21.cz/dokumenty-a-publikace/kancelar-starosty-a-tajemnika/vyrocni-zpravy-mc-praha-21.html
NA
Výroční zprávu každoročně schvaluje RM i ZM (11.4.2016)
A
Hodnotící zpráva je zpracovávána každoročně na konci roku. Schvaluje rada i zastupitelstvo.
A
Výroční zprávu schvaluje RM v rámci Zprávy o projektu Zdravé město a místní Agendě 21
NAA
Schvalována RM
A
pravidelně projednávána a schvalována radou města nejpozději v únoru následujícího roku, je součástí výroční zprávy města
20
C.3.1
Webové stránky MA21
odkaz na web MA21 z hlavní stránky města
A
na hlavní stránce města je v pravém horním rohu umístěno logo ZM a MA 21
www.chrudim.eu
www.chrudim.eu/zdrave-mesto.html
A
odkaz z hlavní webové  města LTM
www.litomerice.cz, zdravemesto.litomerice.cz/
A
V pravé střední části stránek města www.koprivnice.cz přímý proklik na stránky Zdravého města Kopřivnice www.koprivnice.cz/index.php
AA
Přes webové stránky města www.dacice.cz je možný vstup na ZM a MA21 dvěma způsoby, a to buď přes levé menu nebo přes banner umístěný na pravé straně
www.dacice.cz/mesto-3/zdrave-mesto-a-ma21-1/
A
na hlavní stránce města je umístěno logo MA 21

AA
na hlavní stránce je vpravo dole banner odkazující na web Zdravého města (obsahuje informace o MA21)
www.jihlava.cz/
A
na hlavní stránce města je v levém horním rohu řádek s odkazem na Zdravé město www.mestojilemnice.cz/
NA
Na hlavní stránce města je v dolní části stránky umístěn přímý odkaz na ZM: krnov.cz/
A
Na stránce města je na levé straně ZDRAVÉ MĚSTO
www.letovice.net
AA
na hlavní stránce je dole logo ZM a MA21 - www.mtrebova.cz

A
www.opava-city.cz/cs
www.opava-city.cz/cs/co-je-projekt-zdrave-mesto-mistni-agenda-21
V roce 2017 je plánováno spuštění nového webu Zdravého města Opavy
A
Na hlavní stránce je v pravém sloupci logo ZM doplněné textem projekt Zdravé město a MA21 - na www.prachatice.eu
AAAAAanoAAA
na stránce města je v dolní části logo ZM a MA21
www.prostejov.eu

www.prostejov.eu/cs/samosprava/zdrave-mesto-prostejov/A
na hlavní straně webových stránek města na levé straně logo Zdravého města Tábora www.taborcz.eu
A
www.mesto-trebon.cz/  odkaz na web MA21 v pravém horním rohu u sloganu "Město pro zdraví těla i ducha"
A
V levé liště dole je umístěno logo ZM a MA21 města Valašské Meziříčí, www.valasskemezirici.cz/doc/30435/
NAA
Na hlavní stránce města je ve "filmovém pásu" umístěno logo ZM
www.usti-nad-labem.cz
21
speciální internetová adresa pro web MA21
AAAAA
FB
AAAANAAAN
Speciální internetové stránky Zdravého města Opavy budou funkční od 1.1.2017.
ANAAANanoANAAAANNA
22
C.7.1
Kampaně v rámci MA21
počet kampaní za minulý rok, na kterých se koord.MA21 podílel
5+1
DZe, DBT, DBÚ, ETM a EDBA, DZd - Pochod generací, Běh naděje, Veletrh informací, Fórum pro zdraví apod., Den s Technickými službami - spolupráce na akci
5+2
DZe, DBT, NDBÚ, ETM, DZd, 30 dní pro NS, Fairtradová snídaně
4+2
DZe, DBÚ, ETM, DZd (+ Pochod všech generací, Den Seniorů)
6
DZe, ETM, 30DNS, Fairtradové město Vsetín, Den bez bariér, Česko proti chudobě
4+1
Den bez tabáku a Dny zdraví, Den země, Den bez aut, Ukliďme Česko
6
Den stromů, Den bez aut, Světový týden kojení, Světový den zdraví, Světový den bez tabáku
6
DZe, DBT, DBÚ, ETM, Den stromů, Den seniorů,
5
Den Země, Světový den bez tabáku, Jihlavský den zdraví, ETM a EDBA, Světlo pro AIDS, Do práce na kole
2
DZe, ETM a EDBA
N3
Den Země, Evropský týden mobility, Dny zdraví
5
DZe,DBT,DBÚ,ETM a ADBA,DZd
3
Den Země, Ukliďme Česko, Týden mobility
5
Den Země, Den bez tabáku, Den bez úrazů, ETM a EDBA, Dny zdraví,
A
Den stromů 2016, Den Země 2016, Evropský týden mobility 2016,Na úřad bez aut,Den sociálních služeb, Noc venku, Dny urologické prevence v rámci MOVEMBRU, Potravinová sbírka pro potřebné, Den seniorů
5+1
DZe, DBT, ETM a EDBA, DZd
(+ 30 dní NS)
6
Ukliďme Česko - Ukliďme Sedmičku, Den Země, Evropský týden udržitelného rozvoje, Zdravá Sedmička, Evropský týden mobility, Dny IZS
5
Den Země, Dny zdraví - 5 akcí, Evropský týden mobility, Evropský týden udržitelného rozvoje, Ukliďme Česko

www.praha8.cz/Kampane-MA21
2
Den Země 2016, Fórum udržitelného rozvoje 2016, Dvanáctka žije zdravě!
3
Den Země, Dny Zdraví, Setkání kultur, Evropský týden mobility,Evropský týden udržitelného rozvoje, Den bez tabáku
5
Den Země, Dny zdraví, Běh naděje, Den bez tabáku, Evropský týden mobility
ano
Den Země, Den bez úrazu, Dny zdraví
2
Den Země, Dny zdraví
N3+2
DZe, Tvořím, tedy jsem, DBÚ, DZd (2x), Prostějovská koloběžka,Den s IZS, Burza volného času, Pochod všech generací, Cykloběh proti drogám, Biojarmark, Věda v ulicích,(+ Týden NS), Svátek seniorů, Den bez úrazu
2
Den Země, Dny zdraví
A
Den Země, Dny Zdraví, Červen bez úrazů
6
2017: Den Země, Den bez úrazů (Hurá, děti, bezpečně na prázdniny!), Dny zdraví, Fairtradová snídaně, Týden sociálních služeb
NA
Ukliďme Pošembeří!Den bez tabáku, Evropský týden mobility.... www.cesbrod.cz/section/zdravy-brod-aktuality
12
Dny Zdraví 2x, ETM, Den Země, Ukliďme Svět, Ukliďme Česko, Den bez úrazu, Světový den diabetu, Na kole jen s přilbou, Do práce na kole, Light Up, Den s odpady, Den bez aut
2
Den Země, ETM a EDBA
23
C.7.2
Vzdělávání k UR
seminář pro zastupitele, úřad a komisi o UR a MA21
A
Institut komunitního rozvoje Ostrava - vzdělávací modul na téma "Zapojování veřejnosti s vazbou na UR" pro zaměstnance MěÚ je připraven i na rok 2015 (10.- 11.6.2015)
seminář pro zastupitelé města a veřejnost na téma "Seminář na téma "Co je projekt Zdravé město a místní Agenda 21"
www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/plakat-co-je-projekt-zm-a-ma21_2015.pdf; www.facebook.com/588630844523438/photos/a.588745907845265.1073741828.588630844523438/822967144423139/;
seminář pro zastupitele města, zaměstnance MěÚ a veřejnost s Pavlem Nováčkem  téma „Udržitelný rozvoj - reálná šance nebo jen "zbožné přání"?“   - www.youtube.com/watch ; www.facebook.com/588630844523438/photos/a.588745907845265.1073741828.588630844523438/809370585782795/
seminář na téma strategické plánování a řízení pro zaměstnance MěÚ a zastupitelé města
A
2016 - školení k principům UR a udržitelné energetice                2015 - workshop k auditů UR
Seminář pro zaměstnance úřadu k udržitelnému rozvoji - implementace MA21 v municipalitě kategorie B (20 úředníků). 2014
A
Seminář pro Tým pro sledování udržitelného rozvoje města Kopřivnice - Ekologická stopa Kopřivnice a udržitelný rozvoj (RNDr. Viktor Třebický, Ph.D.).
A
Dílčí prezentace za pomoci organizací ve městě do MA 21 zapojených na zastupitelstvu města 2013, 2014. V roce 2015 proškolil Petr Švec vedoucí odborů.
A
Téma: Jak se daří světu? Na cestě k udržitelnosti... zaměřeno na plýtvání s potravinami (2015)
Přednášející: Michal Broža, Informační centrum OSN v Praze
Určené pro Městský úřad Dačice a komisi Zdravého města Dačice a MA21
A
Dne 19.05.2016 - vzdělávací akce na téma udržitelný rozvoj, místní Agenda 21 a komunikace s veřejností
A
Seminář MA21 a udržitelný rozvoj pro vedení města, vedoucí odborů a tiskovou mluvčí města
A
15. - 16. září 2016 - dvoudenní školení pro vedení města a úředníky MMJ (převážně vedoucí odborů) k MA21 a Auditu UR, školitel Institut komunitního rozvoje Ostrava - Ing. Dana Diváková.
A
Školení na téma "udržitelný rozvoj a MA21", lektora Dana Diváková - Institut komunitního rozvoje.
NA
21.11.2014 - seminář "Strategický plán jako nástroj pro udržitelný rozvoj měst a obcí"
N
Dne 12.5.2016 se konal seminář "Principy udržitelného rozvoje na strategické plánování a kvalitu života"
N
plánováno - Institut komunitního rozvoje Ostrava
A
"Procesní řízení - optimalizace procesů pro oblasti udržitelného rozvoje" ATTN Consulting, s.r.o. za účasti 14 úředníků v roce 2014.
Druhý cyklus školení zaměstnanců k udržitelnému rozvoji - oblast Komunikační strategie úřadu - za účasti 62 úředníků v roce 2015
N
V roce 2016 zapojení města do projektu MOZAIKA. Vedení města a vedoucí pracovníci vybraných odborů se jednání účastnili.
N
v říjnu 2016 proběhlo vzdělávání členů komise
A
Udržitelný rozvoj a místní Agenda 21
1
Seminář pro úředníky 31.5.2016, kteří mají na starosti catering nebo zabezpečení občerstvení sekretariátů.

www.praha8.cz/Urad-Prahy-8-vzdelava-sve-pracovniky-v-oblasti-udrzitelneho-rozvoje-1.html

A
1.4. 2016 Akreditovaný vzdělávací program NSZM ČR - PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V NÁVAZNOSTI
NA STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A KVALITU ŽIVOTA
A
2012 - seminář UR a MA21 (NSZM)
2013 - seminář UR a strategické plánování Úmč Praha 14 v praxi

2014 - Udržitelné nakládání s odpady –  „ Kompostování“

2015 - Dobrá praxe – Místní Agenda 21 aneb Litoměřice inspirují městské části Prahy v realizaci MA21

2015 - Školení o indikátorech udržitelnosti v MČ Praha 14

2016 - Udržitelná energetika - Nová zelená úspora

2016 - Udržitelný rozvoj - Co je to odpad
A
V březnu 2015 proběhl seminář Principy UR v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života
ano
byl realizován seminář "Dobrá praxe - Místní Agenda 21 aneb Litoměřice inspirují městské části Prahy v realizaci MA21
N
11.11.2016 - vzdělávací program pro průběžné vzdělávání úředníků - Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života. Školitel: Petr Švec
A
1.4.2016 všichni úředníci ÚMČ absolvovali vzdělávací program „Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života“. Seminář organizovala NSZM, školetelem byl Ing. Petr Švec.
seminář k MA21 a UR pro úřad a partnery se uskutečnil v roce 2012 (NSZM)

UDRŽITELNÉ a ENVIROMENTÁLNÍ NAKLÁDÁNÍ s ODPADY v PŘÍRODĚ ANEB VLIV ODPADŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - lektorka je krajská koordinátorka programu Škola pro udržitelný život

A
Institut komunitního rozvoje - vzdělávací seminář "MA21 a udržitelný rozvoj" za účasti 14 lidí (úředníků a vedení města)
A
První seminář proběhl v roce 2013 pod vedením Ing. Petra Švece pro cca 30 zaměstnanců úřadu, ředitelů škol a dalších institucí v Třeboni. Zúčastnilo se i několik zájemců z řad veřejnosti.Další seminář proběhl v roce 2016.
N
2017: v plánu proškolení zaměstnanců MěÚ, zastupitelů
NA
Seminář na téma udržitelný rozvoj zeleně v obcích a ve městech. www.cesbrod.cz/item/seminar-na-meu-probehl-uspesne
1
Příprava strategického plánu rozvoje města podle zásad udržitelného rozvoje - pro členy ZM, úředníky MÚ i zájemce z řad občanů
24
semináře pro další cílové skupiny o UR a MA21
A
seminář pro zastupitelé města a veřejnost na téma "Seminář na téma "Co je projekt Zdravé město a místní Agenda 21"
www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/plakat-co-je-projekt-zm-a-ma21_2015.pdf; www.facebook.com/588630844523438/photos/a.588745907845265.1073741828.588630844523438/822967144423139/;
seminář pro školy a veřejnost s Pavlem Nováčkem  téma „Udržitelný rozvoj - reálná šance nebo jen "zbožné přání"?“  - www.youtube.com/watch ; www.facebook.com/588630844523438/photos/a.588745907845265.1073741828.588630844523438/809370585782795/
v roce 2016 město Chrudim v rámci projektu Zdravé město a MA 21 ve spolupráci s Gymnáziem Josefa Ressela v Chrudimi pořádalo ke Dni Země unikátní přednášku pro studenty středních škol k udržitelnému rozvoji v oblasti ekologie a ochrany klimatu spojenou s diskuzí na téma „Tři zlomy v dějinách lidstva“ - akci navštívilo 90 studentů
A
semináře o globálních cílech tisíciletí a fair trade na školách a příspěvkových organizacích, pro seniory
A
V rámci akce Místní férová snídaně (vzdělávání v rámci problematiky globální odpovědnosti, fairtradového obchodu), seminář pro veřejnost Ekologická stopa města Kopřivnice a udržitelný rozvoj (RNDr. Viktor Třebický, Ph.D.).
A
V rámci kampaně VSETÍN PROTI CHUDOBĚ zejména pro školy
2014, 2015, 2016 - proběhne přednáška vedená panem Jaroslavem Martinkem z cdv.
A
Seminář pro zemědělská družstva v okolí města Dačice na téma "Udržitelné hospodaření se zemědělskou půdou" (02/2016)

Seminář pro projektanty, pracovníky stavebních úřadů a představitele samosprávy na téma "Udržitelné hospodaření s dešťovou vodou" (03/2016)

www.dacice.cz/mesto-3/zdrave-mesto-a-ma21-1/

Konference určená široké odborné veřejnosti z celé ČR na téma: "Udržitelné hospodaření s vodou a zelená infrastruktura ve městě a okolí" (11/2016)

Semináře určené pro žáky škol, učitele a širokou veřejnost na téma "Udržitelné hospodaření vodou, ochrana vod a také zaměřené na vodní díla a protipovodňová opatření" (09 a 10/2016)
A
Dne 19.05.2016 - vzdělávací akce na téma udržitelný rozvoj, místní Agenda 21 a komunikace s veřejností - byli zúčastněni i zástupci NNO, příspěvkových organizací města
AA
11.02.2015 se od 17 hodin v ZŠ Nad Plovárnou Jihlava uskutečnila beseda pro obyvatele lokality Na Slunci "Udržitelná domácnost a třídění bioodpadů" (reflektuje 10P z Fóra ZM 2014, v lokalitě se smíšenou zástavbou se od března 2015 odděleně sbírá a sváží bioodpad)
A
v rámci projektu Jilemnice - udržitelná  proběhla přednáška pro členy dětského parlamentu na téma udržitelného rozvoje. V roce 2016 proběhla přednáška pro žáky ZŠ Harracha - vysvětlení pojmu udržitelný rozvoj pomocí hry Fishbanks.
NA
přednáška (Jiří Bílek ze společnosti ENVIRTA CZ) a výstava „Víme, co  dýcháme? aneb Prach pod elektronovým mikroskopem“, konaná od 4. - 28. února 2014 v budově Radnice
AA
Mý věci - promítání filmu s diskusí (globální odpovědnost, udržitelná výroba a spotřeba)
N
"Seminář k udržitelnému rozvoji" ve spolupráci se Svazem měst a obcí a Charitou bude proveden seminář pro veřejnost zaměřený na seniory. Datum konání 29.11.2016.
N
V roce 2016 zapojení v rámci Dne stromů - akce pro koordinátory EVVO, pedagogy
A
Semináře k UR pro úředníky v roce 2012, pro školní děti v roce 2013, seniory v roce 2014
A
Evropský týden udržitelného rozvoje
2
Seminář pro veřejnost 22. 9. 2016 o udržitelné spotřebě a výrobě spojený s vernisáží výstavy Férová káva
www.praha8.cz/Udrzitelna-vyroba-a-spotreba-na-Praze-8.html

Zastupitelstvo mladých se zapojilo do soutěže Za udržitelný svět a vzdělali se v cílech udržitelného rozvoje SGDs
www.praha8.cz/Zastupitelstvo-mladych-uspesne-reprezentovalo-MC-Praha-8.html
A
„Energie – budoucnost lidstva“.Žáci ZŠ K Dolům besedovali o energetice s jaderným expertem. Akce proběhla dne
3. 11. 2015   v modřanské Základní škole K Dolům.
A
2011 - seminář UR a MA21 (NSZM)
2013 - seminář UR a strategické plánování Úmč Praha 14 v praxi
2014 - seminář o nakládání s bioodpady -  kompostování (EKODOMOV)
2015 - seminář Předávání zkušeností Dobré praxe v oblasti udržitelného rozvoje a MA 21 ve spolupráci s městem kategorie „B“ – Litoměřicemi
2015 - Školení o indikátorech udržitelnosti v MČ Praha 14
2016 - Seminář na téma udržitelná energetika ve spolupráci s SFŽP, proškoleno 11 zástupců SVJ
2016 - Co je to odpad? ve spolupráci s Ekocentrum Koniklec, proškoleno 80 dětí ze ZŠ
A
vzdělávací akce pro žáky ZŠ, pro seniory i veřejnost
neNN
V rámci Férové snídaně ve spolupráci s Městskou knihovnou dochází ke vzdělávání přítomných s cílem upozornit na těžké podmínky, v jakých pracují děti.
A
2015 - osvětová přednáška k  UR pro studenty táborského gymnázia
A
Vzdělávací program pro žáky osmých tříd ZŠ téma Změny klimatu
A
2017: přednáška Udržitelný rozvoj a komunitou podporované zemědělství (A. Malíková a pozemkový spolek Jeseník nad Odrou)
NA
Pro studenty místního gymnázia: Územní plánování ve vztahu k udržitelnému rozvoji města Český Brod
www.cesbrod.cz/item/udrzitelne-uzemni-planovani
A
Pracovní seminář Udržitelná adaptace města Ústí n. L. na klimatické změny www.usti-nad-labem.cz/files/turistum/pozvanka_seminar_udrzitelna-adaptace-mesta_k-podpisu.pdf
Seminář Prevence úrazů u dětí v mateřských školách www.usti-nad-labem.cz/files/turistum/prevence-urazu-pro-ms_pozvanka_na_seminar.pdf
1
viz bod 23 akce společná pro obě skupiny
25
C.10.1
Veřejné fórum k celkovému rozvoji města
počet účastníků veřejného fóra
135
2016
(90.0%)
220
2015
(110.0%)
105
2015
(105.0%)
155
2015
(110.7%)
110
2015
(137.5%)
2015
(nan%)
120
2015
(150.0%)
110
2015
(157.1%)
75
2016
(107.1%)
60
2016
(inf%)
80
2015
(106.7%)
55
2015
(84.6%)
115
2016
(inf%)
70
2015
(87.5%)
60
2015
(100.0%)
145
2015
(145.0%)
90
2015
(180.0%)
2015
(nan%)
92
2016
(131.4%)
85
2015
(121.4%)
85
2016
(94.4%)
55
2015
(110.0%)
120
2015
(109.1%)
40
2016
(inf%)
65
2015
(108.3%)
120
2015
(141.2%)
100
2015
(142.9%)
65
2016
(65.0%)
63
2016
(84.0%)
2015
(0.0%)
62
2016
(62.0%)
60
2015
(85.7%)
26
facilitace veř.fóra
NSZMNSZMNSZMNSZM
Dana Diváková
NSZMA
Ing. Dana Diváková - expert NSZM
NSZMNSZMNSZM
Dana Diváková
NNSZMNSZMNSZMNSZM
Ing. Dana Diváková
A
NSZM
NSZM
NSZM
NSZMA
Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ČR
A
V návaznosti na priority (P10) vybrané během Fóra byly priority a jejich pořadí ověřeno veřejnou anketou dostupnou na internetu, v Novinách Praha 12 (hlasování internetový dotazníkový portál, e-maily,sběrná místa hlasovacíh lístků.
www.praha12.cz/anketa-ukazala-priority-obcanu-prahy-12/d-45115/p1=1916
ANSZMNSZMNSZMNSZM Petr ŠvecNSZMNSZMNSZM
Dana Diváková
NSZMNNNSZMNSZM
27
veřejné fórum od roku
2002
veřejné projednání od počátku vytvořeného Plánu zdraví a kvality života, poté projednání Desatera problémů města Chrudim metodou 10P od roku 2008
2002
každoročně od 2002 se vzrůstající návštěvností
20072002
Běží od začátku procesu MA 21
A
2013
A
2015
200820082006
nejprve veřejné vytvoření Plánu zdraví a kvality života, následovalo projednávání desatera problémů města Jilemnice
N20122005
Od roku 2008projednání Desatera problémů města Letovice metodou 10P .
20162006A
Pravidelné Fóra Zdravého města Opava od roku 2012
2010
2010
200920162011
K NZSM MČ Praha 12 přistoupila až v roce 2015, předchozí Fóra byla organizována bez přímého vedení NZSM.
20102011ano
2014
2011
V roce 2011 bylo pořádáno bez vedení NSZM, protože MČ Praha 21 je členem NSZM od roku 2012
www.praha21.cz/tema/zdrava-mc-a-mistni-agenda-21/2106-zapojovani-verejnosti.html
20162002
Veřejné projednávání od roku 2002, následně "10P"
200820122010
Fórum Zdravého města s projednáním 10P z předchozího roku a identifikace nových 10P
N201020072008
od 2009 pravidelně vyhodnocováno plnění Komunitního plánu zdraví a kvality života, metodou 10P a anketou ověřováno
28
účast starosty na veř.fóru
A
pravidelně
A
pravidelně
A
každoročně
AA
pravidelně
AAPravidelněANAA
každoročně
N
účast náměstka primátora
A
pravidelně
A
pravidelná účast vedení města a samozřejmě politika Zdravého města Mgr. Dalibora Halátka, společně s politikem Zdravého města byl na Fóru přítomen i první náměstek primátora Ing. Martin Víteček
A
pravidelně
AAne
Fóra 2016 se účastnila většina členů Rady MČ.
A
pravidelně
A
účastní se pravidelně
ano
účastní se pravidelně
A
účastní se pravidelně
AANO
pravidelně
A
pravidelně
A
Starostka se jako politik Zdravého města účastní každého fóra.
ANA
pravidelně
A
nepravidelně
A
pravidelně
29
účast tajemníka na veř.fóru
A
pravidelně
A
pravidelně
A
každoročně
AA
pravidelně
AAPravidelněANAA
každoročně
NA
pravidelně
NNN
ÚMČ v době veř. fóra bez tajemníka
N
Tajemník byl v době konání veřejného fóra před ukončením svého pracovního poměru.
A
Účastnil se aktivně jak přípravy , tak i samotné akce .
A
pravidelně
A
účastní se pravidelně
ano
účastní se pravidelně
A
účastní se pravidelně
A
zástupkyně starostky
Ano
pravidelná
A
pravidelně
A
Účastní se
ANA
pravidelně
NA
pravidelně
30
hlídání dětí na veř.fóru
A
zajišťuje rodinné centrum Mama klub Chrudim po celou dobu konání akce spolu s tvořivou dílnou
A
zajišťují partneři
NN
Pro matky s dětmi bylo realizováno samostatné "předfórum" v rodinném a mateřském centru
NNNA
V roce 2015 a 2016 byla možnost nechat děti v době konání FZM ZADARMO cvičit s lektorkami v tělocvičně Sokol Jihlava (cvičení pro předškoláčky a cvičení se švihadly).
A
Zajištěno v Informačním centru mládeže.
NNNNA
zajišťuje Mateřské centrum Sluníčko
A
Zajišťuje Středisko volného času v Opavě, formou koutku pro děti s programem.
A
zajistily studentky pedagogické školy
AA
Osmička pro rodinu - příspěvková organizace
NA
2014,2015
Nano
zajišťováno rodinným centrem MUM
A
V roce 2015 prvně, zajistil NEPOSEDA
NNEA
pravidelně
N
Děti mají k dispozici dětský koutek, kde si mohou kreslit a hrát (bez hlídání).
NNNNA
v případě potřeby zajištěno prostřednictvím PO KKC
31
panelové prezentace partnerů na veř.fóru
A
neziskové organizace, školy, drobní podnikatelé, MAS Chrudimsko apod.
A
školy a neziskové organizace
AANA
Senior Point Havlíčkův Brod, Oblastní spolek ČČK HB, FOKUS Vysočina,
NN
V sále není prostor k panelové prezentaci.
A
školy, Mateřské centrum Rodinka
NA
neziskové organizace
A
Součástí jsou fotografie z akcí, případně výstava obrázků z mateřské školy.
NA
školy, neziskové organizace,
NN
součástí jsou buď fotografie z akcí, případně výstava obrázků či jiné tvorby dětí a mládeže
NN
Na veřejném fóru se konala panelová prezentace předsedy Komise pro životní prostředí ohledně revitalizace veřejných ploch, prezentace některých projektů, které realizují odbory ÚMČ a prezentace zpracovatele Strategického plánu udržitelného rozvoje.
A
Pocitová mapa - Dr. Jiří Pánek
N
součástí jsou buď fotografie z akcí, kampaní a invetičních akcí
NneN
V sále není prostor pro panelové prezentace
NANO
Dětské zastupitelstvo
A
NANA
Výstupy pracovních skupin dle klíčových oblastí SP
A
nepravidelně
N
32
propagace místních produktů nebo FT na veř.fóru
A
propagace Regionální produkt Železné hory prostřednictvím MAS Chrudimsko, tombola s regionálními produkty FT dárky
A
prodejní stánky nezisk. organizací, výrobků fairtrade a ochutnávka FT, ochutnávka od místní Unie ovocnářů
A
FT občerstvení - káva, čaj
ANA
Zdravá výživa VIA VITA
A
jako občerstvení se podávají hlučínské koláče
N
Ne
A
tombola s regionálními produkty
NA
potraviny a nápoje podporující zdraví, prodej výrobků místních neziskových organizací
NNNA
občertvení zajistila Nemocnice Prachatice a.s. za využití regionálních produktů
AN
Fairtradové produkty propagujeme na jiných akcích, např. Konference škol podporujících zdraví 1.6.2016, Seminář k udržitelné spotřebě na úřadech 31.5.2016, jednání komise MA21.
NA
proběhla prezentace a prodej výrobků aktivních seniorů z Klubu seniorů
A
propagace FT výrobků, FT občerstvení
neNNANO
Lipka o. s. - provozují sociálně-terapetickou dílnu, cukrárna - občerstvení
NANNA
nepravidelně
A
potraviny a nápoje podporující zdraví
33
jiné populární prvky veřejného fóra
A
doprovodný program - měření cholesterolu, glykémie, slosování vstupenek o ceny, panely o MA 21, prezentace partnerských organizací, TOP projekt neziskové organizace v hodnotě 6.000,00 Kč
A
prodej a prezentace NO         ochutnávky FT a produkce místních ovocnářů; doprovodný program, slosovatelná vstupenka, šek na finanční obnost pro organizaci/aktivitu a nejvyšším počtem hlasů
A
šek na 15 000 Kč, šek financován z rozpočtu města Kopřivnice, FT občerstvení, prezentace partnerských organizací.
A
Propojení s kampaní Fair trade, je tam osvěta a občerstvení o fair trade. V roce 2016 využití pocitových map.
NA
doprovodný program - vystoupení skupiny Kwende Kafo, měření tlaku a BMI, prezentace zdravé výživy, prodej výrobků chráněných dílen
A
tombola hlavní cena tablet
A
tombola, občerstvení od místních firem, v roce 2015 a 2016 - Pocitová mapa, výběr TOP Akcí ve městě
A
kulturní vystoupení  většinou dětí, tombola, panely o MA 21, drobné dárky pro první příchozí
NA
doprovodný program - tombola, panely o MA 21, zdravé občerstvení a ochutnávky zdarma
A
Tombola, pbčerstvení
A
Propagace zdravého životního stylu
N
V roce 2016 Pocitová mapa
N
V rámci dobrovolného program byl letos zařazen projekt Emise a jeho prezentace. Projekt studentů Slezského gymnázia v Opavě je velmi úspěšným projektem ochrany ovzduší na území města Opavy. Více informací na stránkách:
emise.slezgymopava.cz/web/
A
Promítání reportáže o MA21 v Prachaticích, tombola
A
Tombola
A
Občané chtěli vědět informace o některých konkrétních projektech, proto byli k dispozici zástupci jednotlivých úřadů a projekty nebo studie projektů.
NA
veřejné fórum proběhlo v 8 lokalitách MČ Praha 14, ve venkovních prostorách
A
občerstvení, tombola
ano
Diskuse s projektantem nad novou studii na revitalizaci Nolčova parku
NNANO
Prodejní výstavka výrobků a oděvů Českého červeného kříže, Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, výtěžek se používá na charitativní účely, např. úklidy v domácnostech seniorů
A
tombola, občerstvení
A
tombola, občerstvení
A
doprovodný program - měření tělesných ukazatelů zdraví Českým červeným křížem, tombola
NA
Slosování vstupenek o ceny
A
V rámci doporovodného programu měření tuku, cholesterolu, BMI, losování vstupenek o ceny...
A
fotografie z činnosti ZM z minulých let, občerstvení, tombola
33a
jiné populární prvky veřejného fóra - šek (finanční podpora konkrétní aktivity - hlasování na veř. fóru)
A
poukázka v hodnotě 5.000 Kč pro TOP projekt neziskové organizace
A
2016 - participativní rozpočet 150 tis. Kč; 2015 - 10 tis. Kč; šek na 40 tis. Kč, 2013, 2014 - hrazeno z projektu MAESTRO
A
Finanční podpora konkrétní aktivity pomocí hlasování přímo na veř. fóru města Kopřivnice (šek na 15 000 Kč).
NNA
hlasování o podpoře přihlášeného projektu NNO z rozpočtu města v rámci realizace MA 21
NNNA
Šek v hodnotě 3000,- Kč.
A
Podpora projektů NNO  - podpora 5000 Kč pro 3 projekty NNO dle hlasování účastníků
neNNNNNneNNENNNNA
nepravidelně
N
33b
jiné populární prvky veřejného fóra - participativní rozpočet (podpora invest. projektů - hlasování na veř. fóru)
NA
Participativní rozpočet, Vize 2050 (spolupráce COŽP UK)
NNNNNNNNneNNNNNneNNENNNNA
připravujeme
N
34
anketa k ověření výsledků fóra
A
veřejnou anketou, která probíhala ve městě od 5. 3. do 13. 4. 2016 a byla distribuována co nejširšímu okruhu adresátů – zejména prostřednictvím Chrudimského zpravodaje, Informačního centra,klientského centra MěÚ, knihovny, mateřských škol, webových stránek města nebo FB apod.
· odevzdáno bylo 324 platných dotazníků a 11 dotazníků s neplatnými hlasy
· hlasováním prostřednictvím SMS systému města – doručeno bylo 50 SMS
· hlasováním SMS prostřednictvím D21 – doručeno 257 hlasů
A
anketa - na webu ZM a v tištěné podobě od 15. 4. do 15. 5. 2016, 403 hlasujících
A
548 respondentů
A
v roce 2016 nově realizováno za pomoci společnosti D21, zapojilo se 175 občanů
A
Formou sociologického průzkumu realizovaného firmou MindBridge Consulting na reprezentativním vzorku n = 400 obyvatel.
A
738 respondentů hlasovalo elektronicky,
35 respondentů odevzdalo tištěnou formu anketního lístku
A
641 respondentů
A
501 respondentů v roce 2016. Květnová anketa probíhala elektronicky (278 respondentů) i na papírových anketních lístcích (223 respondentů), které se dostaly do všech schránek ve městě spolu s radničními novinami.
A
V roce 2016 515 platných odevzdaných lístků.
NA
na webu ZM, Facebooku i v tištěné podobě - 427 vrácených platných anketních lístků z FZM 2014
A
veřejná anketa probíhala od 20.5. do 20.6.2016, odevzdáno bylo  637 lístků, z toho 19 neplatných. Celkem bylo 618 platných lístků. .
A
anketa v Libereckém zpravodaji a na webu města
A
V roce 2016 bylo 383 respondentů v papírové podobě, přes internet se zapojilo 77 respondentů
A
Fórum Zdravého města se konalo 24.10.2016. Od 30.10.2016 probíhá na webu města elektronické hlasování. V měsíčníku Hláska mají možnost občané města hlasovat pomocí anketních lístků. Hlasování končí 31.12.2016. V tomto termínu končí i pocitová mapa města, kterou mají občané možnost letos poprvé vyplnit. Informace o výsledcích budou známy na začátku ledna 2017 a hned na nejbližším ZM budou informováni zastupitelé města.
Ke dni 30.11.2016 hlasovalo elektronicky 65 občanů.
A
ukončena v březnu 2016, výsledky projednány v RM 30.3.2016 schválení garanti zodpovědní za řešení jednotlivých podnětů, koncem listopadu koordinátorka předkládá RM informaci o plnění podnětů, v prosinci prijednání v ZM
A
258 respondentů
A
Anketa je řešena formou internetového hlasování Demokracie 2.1, zároveň byl proveden Sociologický průzkum na vzorku 500 respondentů.
www.praha8.cz/Ankety-a-pruzkumy.html
A
V návaznosti na priority (P10) vybrané během Fóra byly priority a jejich pořadí ověřeno veřejnou anketou dostupnou na internetu, v Novinách Praha 12 (hlasování internetový dotazníkový portál, e-maily,sběrná místa hlasovacíh lístků.
www.praha12.cz/anketa-ukazala-priority-obcanu-prahy-12/d-45115/p1=1916
A
2015 - 1142 respondentů
2016 - anketa neproběhla
Aano
elektronické hlasování ve spolupráci s Demokracie 2.1. Ankety se zúčastnilo 368 hlasujících.Verifikace probíhala pomocí SMS
A
171 respondentů
A
205 respondentů
A
162 respondentů
A
r.2015 - 531 respondentů
A
230 anketních lístků
A
celkem 1 171 respondentů, zapojeny všechny základní školy (prostřednictvím dětí hlasovali rodiče)
NAA
Anketa probíhala od 1. do 31. 12. 2016, byla uveřejněna na webu a FB města, na dvou místech k dispozici v listinné podobě. Četnost odpovědí 2073.
A
194 odevzdaných anketních lístků
35
následné kulaté stoly k vybraným problémům z výstupů fóra (počet a témata)
43
kulatý stůl na téma prorodinné aktivity, kulatý stůl ke geotermálnímu projektu, veřejné projednání Pokratice
3
1. jednání sportovní komise o návrhu - bezúplatné spřístupnění sportovišť, 2. jednání v rámci pracovních skupin KPSS o tréninkovém zaměstnání pro nepřizpůsobivé občany, 3. Jednání o navýšení počtu pořizovaných kompostérů v rámci projektu financovaného z dotace.
3
parkování v centru, chodníky v centru, úpravy náměstí Svobody, bezpečnost a regenerace městského parku
3
- Řešení křižovatky na Palackého náměstí
- Revitalizace Kancnýřova sadu a studie multifunkční haly
- Rekonstrukce Městského kulturního střediska Dačice
A
Kulaté stoly na téma projektových záměrů řešení cyklodopravy, dopravy v klidu, zeleň ve městě.
A
Kulatý stůl na téma stavba nové víceúčelové haly ve městě (TOP 3) přes 48 účastníků (občanů města)
3
Fórum Zdravého města - 13.4.2016, DIOD
Fórum mladých - 2.3.2016, DIOD
Kulatý stůl k dopravě - 19.9.2016, DIOD
7
V roce 2016: 2x jednání k podobě nového parku na sídlišti Spořilov, 2x jednání s místní části v Hrabačově, kulatý stůl "budoucnost a okolí sportovišť u nemocnice a areálu OSP", kulatý stůl "výstavba rodinných domů v lokalitě Nouzov", kulatý stůl "volnočasový areál Hraběnka a koupaliště".
NA
2013 - veřejná prezentace koncepční studie modernizace a rozšíření Městských lázní Krnov, 2014 - panelová diskuze Horní Opava a vodní dílo Nové Heřminovy
N4 ročně
Kulatý stůl k tématu z roku 2016-projednání Revitalizace bloku Sluneční, Dopravní úpravy ulice Olomoucká
N1
Kulatý stůl - financování sociáloních služeb
NN
Bude řešeno po zpracování celkových výsledků na podzim 2016.
N
V roce 2016 se uskutečnily kulaté stoly v návaznosti na fórum - 2x kulaté stoly mladých , 1 x podnikatelé, 1 x ŽP, 2x SVJ/BD
A
září - veřejné projednání zastavovací studie Broumarská Sever - Jih (protipovodňová opatření a nevyhovující stav koryta řeky Rokytky, kultivace přístupových cest a ploch ke Kyjskému rybníku)
A
Rovné příležitosti a rodinná politika, parkování v Ostravské
ano
kulatý stůl zklidnění dopravy, kulatý stůl k cyklokoncepci HP, kulatý stůl k výstavbě tělocvičny
A
kulaté stoly na téma: Doprava, školství, využití polyfunkčního domu Level
N2
řešení výstavby centra města - problematika KaS centra (společenský dům) 2 kulaté stoly
A
např. investice do lázeňství, komunitní plánování
2
Kulaté stoly ke 2 ověřeným problémům z roku 2016
NNN
38
B.11.1
Strategie k UR
strategie k UR
2015 - 2030
14.3.2016 byl ZM schválen Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015 - 2030
www.chrudim.eu/mesto/strategicke-dokumenty/strategicky-plan-udrzitelneho-rozvoje-mesta-chrudimi-2015--2030-.html
2012-2030
Strategický plán rozvoje města Litoměřice - aktualizace 2012 www.litomerice.cz/strategicky-plan
2007-2022
Strategický plán rozvoje města Kopřivnice
A
Strategický plán města Vsetín, BSC platnost do roku 2020 www.mestovsetin.cz/strategicke-rozvojove-dokumenty/ds-12766/p1=6911
2016 - 2020
... 2016 byl ZM schválen Strategický plán rozvoje města Dačice na období 2016 - 2020
A
strategický plán rozvoje města Havlíčkův Brod
2008-2018
Strategický plán rozvoje města Hlučína 2008-2018
A do 2020
Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 v současnosti probíhá příprava Integrovaného plánu rozvoje území statutárního města Jihlavy 2014 - 2020 (IPRÚ)
www.jihlava.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta-jihlavy/d-500097/p1=72158
2008 -2025NA
Strategický plán rozvoje města Krnova
- v průběhu roku 2015 dojde k aktualizaci nového strategického plánu
A
30.6.2016 byl zastupitelstvem schválen "Program  rozvoje města Letovice" na rok 2016-2023.
2014 - 2020
Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014 - 2020
NN2016-2022
Strategický plán rozvoje MČ Praha 7 2016 - 2022 schválení v Zastupitelstvu leden/únor 2016
A
V současné době je zpracováván SPUR, který bude předložen ke schválení do ZMČ v prosinci 2016.
A
Strategický plán MČ Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj; schválen dne 4.12.2012 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-20-010-12.
<a href="www.praha12.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx">www.praha12.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx</a>
NN2012 - 2022
Strategický plán rozvoje MČ Praha 21, uveřejněn na odkazu: www.praha21.cz/sluzby-a-informace/udrzitelny-rozvoj-mc/strategicky-plan-mc.html
N2010-2020A
Strategický plán rozvoje Tábora 2014 - 2020
A
Strategický plán rozvoje města Třeboně 2008 - 2020
www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/strategicky-plan.html
2003-2020
Strategický plán rozvoje města VM 2014-2020 www.valasskemezirici.cz/doc/39493/,
Strategie dobrého vládnutí města Valašské Meziříčí (2014)
NA
Aktualizovaný Strategický plán Města Český Brod do roku 2022 - prosinec 2011 www.cesbrod.cz/media/3/05_pdf/stratplakt1211.pdf
A
Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020
A
Strategický plán rozvoje města, komunitní plány
39
střednědobý plán ke strategii (3-7 let)
N
K nové strategii bude zpracován Akční plán na 1 rok provázaný s rozpočtem
NNA
Koncepce rozvoje města Vsetín se zaměřením na využití prostředků strukturálních fondů dle aktuálně platného projektovacího období
NNNA do 2020
Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 (usnesení č. 81/14-ZM ze dne 18.2.2014)
NNA
Střednědobý plán rozvoje sociálních a návazných služeb města Krnova 2013 - 2016
NNNNNNNA
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hl.m.Prahy na období 2013-2015
p12.helpnet.cz/sites/default/files/soubory/strednedoby_plan_rozvoje_socialnich_sluzeb_na_uzemi_hl.m.prahy_na_obdobi_2013-2015-1-103.pdf

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na území
městské části Praha 12 v letech 2015-2020
p12.helpnet.cz/sites/default/files/soubory/komunitni_plan_rozvoje_socialnich_sluzeb_v_mestske_casti_praha_12_v_letech_2015_-_2020-103.pdf

Koncepce řešení problematiky bezdomovectví v MČ Praha 12
p12.helpnet.cz/sites/default/files/soubory/koncepce_bezdomovectvi-103.pdf
NA
Strategie zpracována ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, kde jsou zpracovány krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé koncepční dokumenty. Do této strategie byly a jsou včleňovány požadavky místní samosprávy.
ano
Strategický plán  rozvoje MČ Praha 20 na období 2013-2020
NNAA
v rámci koaliční smlouvy
2003-2020
Strategický plán rozvoje města VM 2014-2020 www.valasskemezirici.cz/doc/39493/,
Strategie dobrého vládnutí města Valašské Meziříčí (2014)
NA
Proběhla revize Strategického plánu v 2013
A
Akční plán je součástí strategického plánu
40
akční plán strategii (1-2 let)
A
bude schvalován s rozpočtem na rok 2017
2016
Akční plán
2016-2017A
Každý rok priorozace dle 3 kategorií A,B,C
NA
Akční plán ke Strategickému plánu rozvoje města Havlíčkův Brod
2016-2017
Akční plán na roky 2016-2017
A
Akční plán 2016 ke Strategickému plánu rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 (Usneseníč.141_16_ZM ze dne 12.4.2016 12. jednání_Akční plán 2016)
2015 - 2016
Akční plán je zpracováván implementační skupinou. www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/6432/akcniplan2012-2014.xls
NA
Roční plán zlepšování Zdravého města Krnov
A
Roční plán zlepšování Zdravého města Letovice.
NNNNA
Akční plán MČ Praha 7 schválení leden/únor 2016
A
Akční plán bude zpracován jako jeden z výstupu SPUR na podzim 2016.
A
ANALÝZA KAPACIT A DOSTUPNOSTI MÍSTNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12
p12.helpnet.cz/sites/default/files/soubory/analyza_kapacit_a_dostupnosti_mistni_site_socialnich_sluzeb-103.pdf
2015 - 2016Nano
Akční plán Strategického plánu na období 2015-2016
2013 - 2014N
bude vycházet z nového Strategického plánu pro udržitelný rozvoj města Prostějova
A
vychází ze Strategického plánu
N2015
Akční plán ke strategii:
www.valasskemezirici.cz/doc/32490/ (aktualizuje se každý rok)
NA
AKČNÍ PLÁN 2014–15 KE STRATEGICKÉMU PLÁNU MĚSTA ČESKÝ BROD DO R. 2022 www.cesbrod.cz/media/3/05_pdf/akcniplan2014-15.pdf
N
bude zpracována v rámci aktualizace strategického plánu
42
Územní plán
A
vydán ZM 11.11.2013, nabyl účinnosti 28.11.2013
A
UP aktualizován 2013 dle SPRM
AA
Územní plán s platností od dubna 2010, v roce 2014 probíhá aktualizace, bude schvalována v posledním zastupitelstvu 2014.
A
Změna č. 2 Územního plánu města Dačice byla schválena zastupitelstvem města dne ... 2016

www.dacice.cz/radnice/mestsky-urad/odbory-mestskeho-uradu/odbor-stavebni-urad/uzemni-planovani/
A
ÚP vydán 15.09.2014, nabyl účinnosti 23.10.2014
A
Územní plán vydán r. 2004
A
aktuální verze ÚP je účinná od 19.2.2013
webserver.jihlava-city.cz/arcgis/uup/detail.php
A
vydán ZM 12.10.2011, č.usnesení 55/11, účinnost 17.10.2011
NA
vydán ZM 19.5.2010, nabyl účinnosti 8.6.2010), změna č. 1 vydána ZM 26.6.2013, nabyla účinnosti 20.7.2013.
NNNA
Platí stávající z roku 1994,scválen ZM dne 31. října 1994. V letošním roce bude schválen nový ÚP
N
Územní plán zpracováví hl. ,město Praha, MČ ho může připomínkovat
N
Územní plán zpracovává hl.m.Praha, městská část je pouze účastník řízení s možností podávání připomínek.
A
Územní plán zpracovává hl.město Praha, MČ ho může připomínkovat
N
Územní plán zpracovává hl.město Praha, MČ ho může připomínkovat
N
Územní plán zpracovává hl. město Praha, MČ ho může připomínkovat
ano
Územní plán zpracovává hl.město Praha, MČ ho může připomínkovat
N
Územní plán zpracovává hl.město Praha, MČ ho může připomínkovat
N
Územní plán zpracovává hl.město Praha, MČ ho aktivně připomínkuje.
A
Územní plán města Prostějova nabyl účinnosti
27.06.2014
A
Územní plán Tábor vydaný na základě usnesení Zastupitelstva města Tábora č.103/3/11 dne 31.1.2011, s nabytím účinnosti 17.2.2011.
A
Územní plán Třeboň byl schválen Zastupitelstvem města Třeboň na zasedání 26. listopadu 2012
A
vydán ZM 1.11.2012, nabyl účinnosti 20.11.2012
NA
Po veřejném projednání a zapracování připomínek. Podklady:  www.cesbrod.cz/category/strategicke-dokumenty
A
Probíhá tvorba nového ÚP.
územní plán ve stadiu pořizování
43
rozpočet plně provázán se strategií / akčním plánem
A
v systému DataPlán doposud, akční plán k nové strategii bude schvalován současně s rozpočtem v prosinci 2016 na rok 2017.
A
Projekty z AP jsou zahrnuty v rozpočtu
A
DataPlán
A
Je v systému Dataplán
NNAA
Všechny jmenovité akce jsou součástí rozpočtu tř. Kapitálové výdaje a dále části rozpočtu Projekty - dotační tituly.
www.jihlava.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx
N
Provázání je nyní úkolem (námětem) z CAF
NNNNNNN
Snaha provázat
N
Bude řešeno na podzim 2016.
AAANANA
rozpočet provázán a určen občanům i institucím města pro reálné a interaktivní sledování hospodaření města od 1.2. 2014 - "rozklikávací rozpočet"
AA
rozpočet provázán k akčnímu plánu strategie pro r.2015
NAAN
bude doplněno po aktualizaci strategického plánu
51
B.12.1
Dílčí koncepce k tématům UR
energetická koncepce
A
Energetický management schválen ZM 29.9.2014
Environmentální politika schválena také v ZM
A
Energetická koncepce (1995), aktualizace plánována na 2011
Energetický plán města Litoměřice 2014 - 2030 (schváleno2014)
A
Energetický plán města na období 2010 - 2022, energetický management
A
Energetická koncepce - probíhá aktualizace a celá oblast povýšena na energetický management
NNNA
Územní energetická koncepce města Jihlavy - poslední aktualizace v roce 2011, další aktualizace se předpokládá v roce 2015.
Doporučené formy zásobování energií v jednotlivých typech území (částech města) a zásady zásobování energií u nových staveb byly schváleny v rámci změn č.8 ÚP města Jihlavy s účinností od 19. 2. 2013.
ANA
Byly provedeny analýzy jednotlivých objektů a správních budov v majetku města, z které vyplynuly nějaké požadavky na snížení energetické náročnosti budov, které se postupně realizují.
N
zpracovává se
NNNNNNNA
energetická koncepce je zajištěna pravidelnými aukcemi vedoucími ke snížení energetické náročnosti a úsporám
NNNA
Územní energetická koncepce 2013
C:\Users\dvorakova alena\Desktop\UEK 2013
A
součástí územního plánu města řešení energetické koncepce
NA
Územní energetická koncepce (2007)
NA
Zpracované energetické štítka a tepelné audity na vybraných budovách v majetku města.
N
52
dopravní koncepce
A
Generel dopravy v centru města, Plán udržitelné mobility bude zpracován po otevření 2. etapy obchvatu města
A
Plán udržitelné mobility 2017
A
Komplexní dopravní studie (2009), Cyklostrategie (2014)
A
Existují dopravní studie z roku 2006, dále jen AZ za oblast doprava
NA
generel dopravy v klidu středu města Havlíčkův Brod
NA
Dopravní koncepce města Jihlavy, Generel cyklistické dopravy města Jihlavy, Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Jihlavy
NNNNN
zpracovává se
NNNNA
Generel bezmotorové dopravy

www.praha8.cz/Genrel-bezmotorove-dopravy.html
NAA
Bylazpracována studie řešení dopravní situace v klidu, jejímž cílem je zlepšení celé dopravní infrastruktury a parkování v oblasti Letňan.
NA
Generel a cyklogenerel schválen usnesením ZMČ17/0212/13 dne 16. 12. 2013
www.praha21.cz/stranky/173-aktuality/3077-novy-dopravni-generel-a-cyklisticky-generel-v-mc-praha-21.html
NA
Koncepce dopravní infrastruktury součástí ÚP, Generel cyklistické dopravy
Příprava cyklogenerelu plánována příští rok.
N
Centrem městěm prochází mezinárodní silnice a silnice I.tř. - řešení je na úrovni kraje (obchvat města v řešení)
NA
Generel dopravy v centru města
A
Bude součástí nového ÚP.
N
53
koncepce podpory zdraví (zdravotní plán)
A
Zdravotní plán města Chrudim 2015 - 2018 - schválen ZM v květnu 18.5.2015, vychází z aktuální zdravotní analýzy obyvatel města Chrudim
www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/koncepce/zdravotni-plan-mesta-chrudim-2015-2018
A
Zdravotní plán 2015 - 2017 (aktualizace 2015), Aktualizace Zdravotní analýzy 2016
A
2012 - zpracována Analýza ukazatelů zdravotního stavu, jako 1. krok, Zdravotní plán města Kopřivnice pro období 2014 - 2016, www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/zdravotni_plan.pdf
A
Zdravotní plán (od 2008), v roce 2012 zpracován Koncept podpory zdravotnictví -  www.mestovsetin.cz/dilci-koncepce/ds-18955/archiv=0&p1=6911
v roce 2015 vytvořen nový zdravotní plán města
NNNA
Zdravotní plán města Jihlavy, v současnosti se zpracováná aktualizce na léta 2015 - 2017
www.jihlava.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx
N
Zdravotní plán bude zpracováván v letech 2017 - 2018 v rámci schváleného projektu "Rozvoj MA21 v Jilemnici".
NNNNNNA
Schválen Zdravotní plán města
NNNN
Státní zdravotní ústav nevede data po městských částech, ale jako celek za Prahu
A
MČ Praha 18 má zpracován Projekt podpory zdraví. Byl nám udělen titul Podnik podporující zdraví. V rámci projektu regenerace sídliště Letňanské Lentilky se provádí proměna ploch na plochy s herními prvky a relaxačními zónami.
NN
Státní zdravotní ústav nevede data po městských částech, ale jako celek za Prahu
N
plánuje se v roce 2012 - zpracovaná analýza zdravotního stavu obyvatel
www.dataplan.info/cz/prostejov/rozvojove-zamery/koncepce/zdravotni-plan-mesta-prostejov-2013-2015
A
Zdravotní plán
NA
Zdravotní plán města Valašské Meziříčí na léta 2015-2017 www.valasskemezirici.cz/assets/File.ashx
NA
V rámci Komunitního plánu služeb.
A
Vznikne v rámci tvorby nové strategie rozvoje města.
N
54
koncepce/metoda usv
A
EMAS - Environmentální politika, Environmentální prohlášení ověřené v roce 2015, je zpracován  energetický management
A
Benchmarking
NA
ISO 14000 (od 2004), systém funguje i nadále bez následné recertifikace
NNNNA
EMAS- Environmentální politika, Environmentální prohlášení ověřené v roce 2012 (platné do 2015)
www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/5837/certifikatemas.pdf
NNNNNNNNNNNA
v rámci udržitelné spotřeby a výroby byla získána dotace z ESF a probíhá rekultivace devastovaných území v oblasti průmyslové zóny
NNN
Plán akcí ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty Prostějov 2015
A
Místní program ke snižování imisí a emisí ve městě
NNNA
Ve spolupráci s ZŠ,které mají tituly Ekoškola.
N
55
koncepce v sociální oblasti
AA
4. KPSS 2014 - 2017
Koncepce rodinné politiky (schváleno ZM 16.9.2014)
A
KPSS (2013 - 2016)
A
V roce 2015 dokončen 3. komunitní plán pro celé ORP Vsetín
A
Komunitní plán sociálních služeb 2016 - 2017

www.dacice.cz/e_download.php
A
Střednědobý plán sociálních služeb
A
Střednědobý plán sociálních služeb 2014-2017
A
KPSS - schválen v roce 2007, aktualizace každoročně do 30.6., poslední schválena ZM dne 16.6.2016
ANA
Střednědobý plán rozvoje sociálních a návazných služeb 2013 - 2016

Strategický plán sociálního začleňování
A
Město Letovice spadá pod Město Boskovice s ORP, které má vypracováno KPSS.
A
KPSS (2014 - 2016)
A
V roce 2016 se zpracovává nová KPSS.
NA
KPSS (2010-2014)připravuje se pro 2015-2019, bude schvalován v lednu 2015
N
Rok 2016 aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb
NN
Koncepce řešení problematiky bezdomovectví v MČ Praha 12
p12.helpnet.cz/sites/default/files/soubory/koncepce_bezdomovectvi-103.pdf
AA
KPSS
NNNA
www.prostejov.eu/files/Urad/Soc/KPSS/strednedobyplan.pdf, na webu města elektronický katalog sociálních služeb v Prostějově
sockat.prostejov.eu/
A
KPSS 2013-2015,
Akční plán sociálních služeb ORP Tábor pro rok 2016
A
Nový Komunitní plán sociálních služeb 2015 - 2018
A
Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2017
Koncepce přípravy na stárnutí populace města Valašské Meziříčí 2017-2027
NA
V rámci Komunitního plánu sociálních služeb.
www.cesbrod.cz/section/strategicky-plan-mesta
A
Podána žádost na zpracování komunitního plánu.
A
KPSS 2016-2018
56
koncepce v ekonomické oblasti
A
Rozpočtový výhled 2015 - 2018 - www.chrudim.eu/cs/download/rozpoctovy-vyhled-2015-2018_kompletni.pdf
Aktualizace rozpočtového výhledu 2014 - 2016
www.chrudim.eu/mesto/financni-dokumenty/aktualizace-rozpoctoveho-vyhledu-na-obdobi-2014-2016.html
pravidla pro zadlužování města a dotační pravidla jsou zveřejněna na intranetu
A
Ekonomická analýza financování municipálního sportu ve městě Litoměřice
A
Pravidla pro zadlužování města + dotační pravidla - viz. intranet, rozpočotvý výhled pro období 2013 - 2015 www.koprivnice.cz/index.php
A
Plán procesní optimalizace MěÚ (2011-2012)
AA
rozpočtový výhled EO
NA
Rozpočtový výhled statutárního města Jihlavy byl schvalován v ZM 20.6.2016 na roky 2017-2019 – usnesení č. 158/16 - ZM
N
Rozpočtový výhled ze zákona
NNNA
Rozpočtový výhled, Pravidla pro poskytování finančních příspěvků městem Moravská Třebová, Pravidla pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice, Pravidla pro poskytování půjček z fondu rozvoje bydlení, www.mtrebova.cz/radnice/vybrane-vnitrni-predpisy-mesta,
rozpočtový výhled včetně SWOT analýzy financí,Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města včetně definovaných KPI, Analýza financí města
NA
Rozpočtový výhled
NNA
Strategická koncepce rozvoje městské části Praha 12 v souvislosti s čerpáním externích finančních zdrojů do roku 2022
A
Rozpočtový výhled , finanční plán
www.praha14.cz/urad-mestske-casti/o-uradu-mc-p14/rozpocet/
A
UR v ekonomické oblasti, jinak řečeno udržitelný život, je realizován prostřednictvím výstavby Lentilek a výstavbou lesoparku a povede ke zlepšení životní úrovně při zachování přírodních hodnot pro další generace.
NNNA
rozpocet.prostejov.eu/
pravidla pro zadlužování města i dotační pravidla jsou na intranetu města
A
Rozpočtový výhled města Třeboně 2016-2019
NNA
Rozpočtový výhled na dvouleté období.
A
Vznikne v rámci tvorby nové strategie rozvoje města.
A
rozpočtový výhled do roku 2020
www.prestice-mesto.cz (samospráva,hospodaření města, rozpočet a rozp.výhled)
57
koncepce v oblasti turismu / cest.ruchu
AA
Program obnovy kulturních památek
Marketingová studie cestovního ruchu
A
skončila v r 2009, nová naplánovaná v AP
A
Koncepce cestovního ruchu (2010)
NNNA
Koncepce kultury a cestovního ruchu byla zpracovávána v průběhu roku 2016 a 15.12.2016 bude projednána na zasedání zastupitelstva, CR je součástí Strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020, Strategický cíl prioritní oblasti D: Vytvoření bohaté nabídky pro trávení volného času obyvatel i návštěvníků města včetně zvýšení atraktivity města Jihlavy jako turistického cíle
NNA
Strategie rozvoje cestovního ruchu:
SLEZSKO BEZ HRANIC - NOVÁ TURISTICKÁ DESTINACE: www.silesiatourism.com/www/cz/ostatni/

Dále zahrnuta v koncepcích:
- krajská: verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cr_odborne_info.html
- Euroregion Praděd
NNNNNNNNA
Naučná stezka Prahy 14 "14 zastavení na Praze 14" vznikla ve spolupráci s místní ZŠ, délka cca 12 km, vede přes celou MČ, ukazuje 14 zajímavostí P14 www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/uvod-o-praze-14/naucna-stezka/

Pravidelně aktualizovaná cyklomapa Prahy 14 vydaná v tištěné podobě v roce 2014 - zdarma k dispozici občanům, digitálně ke stažení na webu www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/wp-content/uploads/sites/4/2014/09/cyklomapa-P14_text_final-i-s-textem.pdf
Letňany jsou hlavně nákupním centrem a provozování výstav na výstavišti PVA Letňany je dostatečnou zárukou cestovního ruchu.
NNNA
Koncepce rozvoje příměstské rekreace, zvýšení protierozních opatření, revitalizace cestní sítě (2008-2015)
A
Strategie rozvoje cestovního ruchu na Třeboňsku, Udržitelný rozvoj CR.
NNA
Ve zpracování
A
Vznikne v rámci tvorby nové strategie rozvoje města.
N
58
C.9.1
B.13.1
Grantový systém k UR
samostatný grant.systém pro MA21
A
komise MA21 navrhuje pravidla a témata, a doporučuje schválení projektů
www.chrudim.eu/zdrave-mesto/granty-zm.html
A
Dotační program Zdravého města Litoměřice na rozvoj města, podporuje oblasti UR, spravuje ho komise ZM a MA21
A
Dotační program 1/ORM/2015 - Zdravé město: více na www.koprivnice.cz/index.php
A
pro každý rok jsou schvalována schémata grantů na celoroční činnost a sociálního grantu
NNA
Dotační program města na podporu MA21 (sport, kultura, osvěta a další)
A
Dotační program Projektu Zdravé město a MA21 od roku 2013 (Usnesení č. 23_16-RM_Pravidkla pro poskytování dotací +22_16-RM Výzva_7.1.2016). Komise PZMA a MA21 navrhuje pravidla a výzvy a doporučuje projekty ke schválení Radě města Jihlavy
www.jihlava.cz/dotacni-program-projektu-zdrave-mesto-a-ma21/ds-55072/p1=89149
N
zástupci z komise ZM a MA21jsou součástí  grantové komise z pozice posouzení projektů z hlediska udržitelného rozvoje (pravidla , výzvy , výsledky viz odkaz: www.mestojilemnice.cz/cz/infoserver/odbory-uradu/odbor-financni/granotvy-program/
NN
v řešení
A
Na rok 2016 byly schváleny žádosti, které splňovaly  kritéria dle vypracovaného  Programu zdravého města.  
NA
Komise ZM a MA21 navrhuje témata a doporučuje projekty ke schválení. Grantový systém zastřešuje finanční odbor MÚ.
NNNA
Mikrogranty na zvelebování vzhledu veřejného prostoru MČ Praha 8 pro rok 2016

www.praha8.cz/Mikrogranty-2016
NA
V rámci grantového/dotačního řízení MČ je podporována podoblast "podpora realizace projektu Zdravá MČ a MA21"
www.praha14.cz/samosprava/dulezite-informace/dotace/
A
Dotační systém MČ Praha 18 podporuje MA21
ano
účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 v celkové částce 50 tisíc Kč.
zdravehornipocernice.cz/
ANA
komise PZM a MA21 vypisuje témata dotační systému, doporučuje přidělení fin.částky
A
Program města Tábora na podporu Zdravého města - prioritní témata dle Zdravotního plánu, Program města Tábora na podporu ochrany ŽP
NA
komise MA21 posuzuje žádosti o granty, vyhodnocuje je. Rozvoj komunitního života je oblastí pro poskytování grantů a finančních podpor malého rozsahu z rozpočtu města
NAA
Komise navrhuje témata a doporučuje RM ke schválení
N
59
B.14
Získávání ext. zdrojů pro MA21
podpora z Rev. fondu MŽP nebo ze Švýcarských fondů MŽP
A
2015 - 2016 - podpora z Programu švýcarsko-české spolupráce, poskytovatel dotace MŽP
A
projektu Mobilita21 2016 - 2018; PATH 2016-2018; READY 21 - Udržitelý rozvoj, Energetika, Místní Agenda, Doprava výzvy pro 21. století; MAESTRO - Místní agenda, energetika a strategický rozvoj 2013/14 -(MŽP) Revolvingový fond - MŽP do 2012
A
Revolvingový fond MŽP ČR 2010, 2011
2014 - podána žádost z výzvy MŽP - zatím nerozhodnuto
A
Historicky z 1. výzvy revolvingového fondu 2010 - 2012
Výzva 11/15, čerpání v období 2016-2018
NNNA
Projekt „Nastartování procesu trvalého zapojení veřejnosti do správy věcí veřejných v Jihlavě“ (smlouva zaevidována pod č. 1382/KP/08)
A
V r. 2012 podpora z Revolvingového fondu - projekt Jilemnice - město zeleně, 2015 - 2016 podpora ze Švýcarských fondů - projekt Jilemnice - udržitelná.
NNNNNNA
Bioodpad řešíme společně - z Fondu švýcarsko-české spolupráce - ukončeno
A
Projekt Udržitelná Sedmička, realizace 2016-2017
NNA
Revolvingový fond MŽP ČR:2010 - Projekt "Městská část Praha  14 zavádění Místní Agendy 21 jako nástroje pro zajištění efektivní participace" dokončeno 2012

Projekt "Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu místní Agendy 21", 2014 - 2016


N
Z národního programu Životní prostředí ze SFŽP výzva č. 11/2015 na Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ hlukem a prachem a znečištěním ovzduší s využitím zkušeností s aplikací místní Agendy 21 ve výši 667 291,- Kč


A
Revolvingový fond MŽP na projekt realizace naučné stezky Klánovickým lesem, 2012 - 2013
NAA
Revolvingový fond MŽP ČR (např. farmářské trhy)
NNA
www.cesbrod.cz/item/projekt-privetivy-cesky-brod
Revolvingového fondu - projekt Přívětivý Český Brod
N
60
jiná dotační a grantová podpora pro systém MA21 (národní, přeshraniční, mezinárodní)
A
Nadace Partnerství, Pardubický kraj, SFŽP
A
projekt KOUMES 2017 - 2018 (OPZ); MISTRAL - Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích 2013/14(MV)
A
Revolvingový fond MŽP ČR: 2010 - dokončení projeltu „Realizace místní Agendy 21 v Kopřivnici aneb Kolo kolem Kopru“, 2011-zahájení projektu „Realizace místní Agendy 21 aneb Živá Kopřivnice"(ukončení2012), 2011 realizace projektu „Realizace místní Agendy 21 aneb Jsme to, co jíme!“
A
Sociální facilitace - úřady bez hranic (OP LZZ)
Komunitní plánování péče v ORP Vsetín - (OP LZZ)
A
SFŽP - 2016 až 2018
Podpora udržitelného rozvoje v Dačicích
Dotace 800 tis. Kč (80%)
A
Kraj Vysočina - podpora naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 - realizace projektu v roce 2016
A
Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu MA21
A
Kraj Vysočina (2012, 2013, 2014, 2015, 2016)
A
2014 - Grant Libereckého kraje na zajištění Evropského týdne mobility, 2016 - Grant Libereckého kraje na "Zapojování veřejnosti do plánování rozvoje, Jilemnice".
NA
Moravskoslezský kraj
A
Na rok 2016 byla využita dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na podporu MA 21.
A
SFŽP, OPZ
NNA
Nadace ČEZ
A
Projekt Zdravá Sedmička
A
Dotace na podporu MA21 v oblasti zdraví a zdravý životní styl z Magistrátu hl. města Prahy ve výši 100 000 Kč.

www.praha8.cz/Ziskali-jsme-dotaci-na-oblast-zdravi-a-zdraveho-zivotniho-stylu.html

Podpořen projekt Místní Agenda 21 - Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 8 z Národního programu životní prostředí
www.praha8.cz/Projekt-Mistni-agenda-21-Cesta-k-udrzitelnemu-rozvoji-v-Praze-8.html
A
Účelová dotace HMP pro podporu aktivit MA21 v roce 2016
A
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Projekt "MAP Praha 14" - Záměrem projektu je rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání v MŠ a ZŠ a jeho dostupnosti pro každé dítě a žáka na správním území MČ Praha 14 prostřednictvím MAP do roku 2023. Projekt dává zejména důraz na podporu rozvoje kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení, pedagogických pracovníků a dalších organizací, zlepšením strategického vedení vzdělávání, podporu spolupráce, vytvoření podmínek pro rozvoj kvality práce vedoucích pracovníků a pedagogických pracovníků a rozvoj školské infrastruktury.

Proejkt "Klíč k úspěchu" - Hlavním cílem projektu je prostřednictvím budování moderního inkluzivního prostředí na jednotlivých školách zapojených do realizace projektu postupně vyrovnávat možnosti dětí a žáků z rozdílného socioekonomického a kulturního prostředí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Operační program Zaměstnanost
Projekt "Příměstské letní tábory Praha 14" - hlavním cílem projektu je usnadnit rodičům dětí mladšího školního věku sladění pracovního rytmu s péčí o děti v době hlavních školních prázdnin prostřednictvím zajištění kvalitní a dostupné péče ve formě 5 různě tematicky zaměřených příměstských táborů

Operační program Praha pól růstu
Projekt "Rozvoj komunitního života na Praze 14" - Cílem projektu je vytvoření uceleného komplexního modelu za účelem vytváření proinkluzivního prostředí škol a podmínek pro začleňování dětí a žáků s odlišným sociokulturním kontextem, resp. žáků s odlišným mateřským jazykem. Prioritou projektu je přispět k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostřední, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Ministerstvo vnitra ĆR
Proejkt „Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14“ - . Cílem celého projektu je zkvalitnění soužití mezi cizinci a většinovou společností a usnadnění začleňování cizinců do společnosti.
A
realizuje se projekt z ESF, ketrý zahrnuje i podporu MA21
N
Dotace MHMP na podporu zdraví na projekt Počernice celý rok v pohybu v celkové částce 38 000,- Kč
NNA
Olomoucký kraj, MŽP, Nadační fond Veolia
A
Jihočeský kraj, SFŽP (Národní program)
A
Komunitní plánování soc. služeb na Třeboňsku (OPLZZ, Jihočeský kraj)
A
sponzorské dary od podniků ve VM, dotace ze sociálně-zdravotního programu Zlínského kraje
NAN
61
jiné zdroje pro systém MA21
A
VZP - smlouva na podporu kampaní
NA
2012 - projekt „Kopřivnický rok aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce“ - Dotační program na podporu MA21 v MSK
A
OP LZZ Vzdělávací program pro manažery NNO, reakce na výzvu MŽP č. 11/15
NNNA
OP LZZ projekt "Rozvoj zaměstnanců a členů zastupitelstva a zefektivnění vzdělávacího procesu statutárního města Jihlavy
Projekt "Zkvalitnění MA21 v Jihlavě" ze SFŽP ČR,
VZP - smlouva na podporu kampaní (2015,2016)
A
V r. 2016 schválen projekt z Operačního programu Zaměstnanost, PO 3.4 Efektivní veřejná správa, projekt "Rozvoj MA21 v Jilemnici".
NNNNa
2014 - VZP - smlouva na podporu kampaní,
2016 - Svaz měst a obcí + Charita - zastřešení Semináře o udržitelném rozvoji.
NA
VZP - podpora kampaní
NNNA
Darovací smlouvy ( finanční dary, hmotné dary) s podnikatelskými subjekty -  (Play Games, Coca - Cola, Globus, IKEA, Ekospol, Hornbach )

Dohody o splupráci - materiální dary, poukazy ( Psí kusy, Ryoal Canin, Psí sporty, veterinární ambulance Bryksova, Metropole Vet, Ren fotostudio, JuWital, Centrum černý Most, Happy dog, GodDog)
A
většina kulturních a sportovních akcí realizovaných v rámci MA21 se realizuje z externích zdrojů (90% financí)
N
Dar firmy EGU-HV Laboratory a.s. k financování workshopu se žáky ZŠ Stoliňská k rozšíření využití jejich projektu z participativního rozpočtování Chvalská matematická kostka v hodnotě 10 000,- Kč
A
KOLEKTORY Praha a.s., smlouva o propagaci
NA
Česká průmyslová pojišťovna - podpora kampaně Dny zdraví, Svátku seniorů, Sřevotour, Každý svého zdraví strůjcem
A
spolufinancování VZP na Dnech zdraví, spolupráce se Zdravotním ústavem
A
VZP podpora Jihočeského festivalu zdraví
A
MAS Rožnovsko (v přípravě)
NA
V rámci jednorázových akcí - sponzoři.
N
62
B.15
Stanovení vlastních indikátorů pro UR
počet pravidelně vyhodnocovaných indikátorů ve strategii
106333
na úrovni opatření
10
vlastní indikátory k BSC:
Č.Ind. INDIKÁTOR
1.1 Počet obyvatel k 1.1. daného roku
2.1 Počet dokončených bytů v ORP za předchozí kalendářní rok
3 Ekologická stopa gha/obyvatele
3.1 Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch dle ÚP v ha
3.2 Plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch dle ÚP v ha
3.3 Finanční objem dokončených projektů projektů, realizovaných z IPRM Vsetín
4.1 Celkový počet přestupků
5.1 Počet cestujících
5.2 Cena základního jízdného
5.3 Výdaje na dopravní územní obslužnost
6.1 Míra nezaměstnanosti kontaktní pracoviště Vsetín
6.2. Dosažitelní uchazeči celkem
7.1 Počet dětí v MŠ
7.2. Příspěvek na 1 žáka - MŠ
7.3. Počet žáků ZŠ
7.4. Příspěvek na 1 žáka - ZŠ
8. Počet organizací ve městě (kultura, sport, volný čas, sociál, ostatní)
9. Celkové příjmy
9.1 Podíl kapitálových výdajů na celkových
9.2 Podíl přijatých dotací na celkových příjmech
9.3 Ukazatel dluhové služby v %
10. Procentuální účast ve volbách do zastupitelstva města Vsetín
NNA
3
-bezbariérové trasy ve městě
-množství separovaného odpadu na 1 ob.
-docházková vzdálenost ke kontejnerům na separovaná odpad
31
Vlastní sada indikátorů se vztahuje ke Strategickému plánu rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 - www.jihlava.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx
12
Sada respektující 3 pilíře UR, průběžně sledovaná:
1.Spokojenost obyvatel s místním společenstvím
2.Počet pracovních míst v malých a středních podnicích
3.Nová výstavba (počet a plocha nově zkolaudovaných objektů k bydlení)
4.Saldo obyvatel (přírůstek či úbytek obyvatel)
5.Délka zrekonstruovaných místních komunikací
6.Způsob dopravy (podíl cest veřejnou dopravou)
7.Počet parkovacích stání na obyvatele
8.Registrovaná míra nezaměstnanosti
9.Produkce komunálního odpadu a podíl vytříděných složek
10.Naplněnost kapacity střední školy/Úspěšnost absolventů střední školy v přijetí na vysokou školu
11.Návštěvnost muzea a informačního centra
12.Ekologická stopa města
13.Dostupnost veřejných prostranství – podíl obyvatel bydlících ve vzdálenosti do 300 m od ploch veřejných prostranství
14.Nápad trestných činů na území města
15.Podíl obyvatel napojených na kanalizaci s koncovou ČOV
Pozn: Se změnou metodiky na MPSV za ministra Drábka nejsou údaje u míře nezaměstnanosti...
NA
spotřeba elektřiny (domácnosti, průmysl a služby), spotřeba zemního plynu, energie z obnovitelných zdrojů (výroba tepla z biomasy), všechny druhy mobility (kromě motocyklů), produkce komunálních odpadů a separace komunálního odpadu.
NA
součást schválené strategie rozvoje, připravuje s aktualizace
NNA
Ekologická stopa města
A
V rámci Strategického plánu rozvoje
N
Bude součástí Strategického plánu udržitelného rozvoje na podzim 2016.
NA
Místně specifické indikátory na odkazu:
indikatory.ci2.co.cz/cs/profil/praha-14
ANO
Bylo zpracováno téma Kultura a místní tradice
34
Indikátory cílů strategického plánu, uveřejněny na odkazu: www.praha21.cz/tema/strategicke-planovani-a-rizeni/1116-strategicky-plan-mc.html
N9NNNA
Indikátory v klíčových oblastech Strategického plánu
N
65
počet pravidelně vyhodnocovaných shodných indikátorů (společných pro několik strat. dokumentů)
382313610
Při upgradu metody BSC došlo ke snížení počtu sledovaných indikátorů ze 33 na 10.
NNA
3
31
Vlastní sada indikátorů se vztahuje ke Strategickému plánu rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 - www.jihlava.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx
NNNNNA
Stanovena sada místně specifických indikátorů, první vyhodnocování proběhne až za rok 2016
NNNA
2015 -  Spokojenost obyvatel s kvalitou veřejného prostoru (ECI A.1)
Podíl umístěných dětí v MŠ
Počet provozoven živnostníků
Počet nehod v dopravě
Modal split
Spokojenost obyvatel s mírou zapojení do veřejného života
Spokojenost obyvatel s nabídkou volnočasových aktivit pro děti
Kvalita ovzduší
Nápad trestných činů
Pocit bezpečí obyvatel MČ
Intenzita dopravy na nejfrektovanějších komunikacích
Délka opatření pro cyklisty v dopravním prostoru
Plocha zeleně
Plocha brownfields
Počet poskytovatelů sociálních služeb
Výdaje MČ na sociální služby

indikatory.ci2.co.cz/cs/mistne-specificke
6N34
První vyhodnocení indikátorů strategických cílů je za rok 2013. Vyhodnocení uveřejněno na odkazu: www.praha21.cz/tema/strategicke-planovani-a-rizeni/1116-strategicky-plan-mc.html
N29
29
NNNA
V rámci dílčích koncepcí (Koncepce MPP, Lokální strategie rozvoje ZŠ)
N
66
B.16
Sledování mezinárodních indikátorů UR
Ekologická stopa
A
ES města podrobný výpočet - 2004, 2009, 2011,2015
dále je každoročně od roku 2011 prováděn výpočet pomocí kalkulátoru na www.ekostopa.cz
ES úřadu - 2009, 2010, 2011, 2012, 2015,
uhlíková stopa 2012, 2016
A
ES 2007, 2014
uhlíková stopa 2014
A
ES města =5,87, biokapacita=0,41
A
ES města, od 2011
NNA
ES města, v roce 2011
A
ES města 2011, 2015
A
ES města
NA
od roku 2008
NNNN
V roce 2015 město začalo sledovat indikátory udržitelného rozvoje:
- ES 2015
- Spokojenost obyvatel s místním příslušenstvím
- Mobilita a přeprava cestujících
- Místně specifické indikátory
indikatory.ci2.co.cz/cs/profil/opava
A
ES města
NNNN
bude provedena ekologická stopa TIMUR
NN
Ekologická stopa by měla být prvně stanovena v roce 2015
NA
řešení v r. 2012
NNNNN
68
Spokojenost s místním společenstvím
A
2004, 2007, 2009, 2012, 2015 - www.chrudim.eu/zdrave-mesto/spolecne-evropske-indikatory.html
(viz A.21.2)
A
2007, 2011, 2014
A
2005,2008,2010,2012,2014
(viz A.21.2)
ANNA
2010,2013,2016
AA
2011, 2013, 2015 sledování v rámci projektu Jilemnice - udeřžitelná
www.mestojilemnice.cz/cz/zdrave-mesto/indikatory/
NNNNNNA
anketa v roce 2009
NNNA
Prvně v roce 2015 - A1 - Spokojenost s místním společenstvím
výsledky na odkazu:

indikatory.ci2.co.cz/cs/profil/praha-14
NANANNNNN
70
jiné ECI indikátory
A3,A4
uhlíková stopa a mobilita a místní  přeprava cestujících - 2004, 2007, 2009, 2012, 2016 - www.chrudim.eu/zdrave-mesto/spolecne-evropske-indikatory.html,
B.6
A.3 Mobilita a místní přeprava 2011, 2014
Bezpečná cesta 2008
zdravemesto.litomerice.cz/indikatory-ur/spolecne-evropske-eci.html
A3, B7
od 2010
všech 10NNA3
2010,2013,2016
A3
2011, 2013, 2015
A
A3
NA
Ekologická stopa (od r. 2008), uhlíková stopa (od r. 2010)
NN
připravuje se
NNNNNNA
Poprvé v roce 2015 - A3 - Mobilita a místní přeprava
výsledky na odkazu:

indikatory.ci2.co.cz/cs/profil/praha-14
NANA1NNNNN
72
B.17
Certifikované proškolení koordinátora
zlatý certifikát koordinátora MA21
A
platný do 31.12.2016
A
19. 3. 2015
A
přezkoušení při nadcházející škole NSZM (Ostrava)
N
postupné absolvování školení koordinátora vedoucí k získání zlatého certifikátu
A
platný do 31. 12. 2017
A
platný do 31.12.2017
NA
platný do 31.12.2017
A
platný do 31.12.2015
NA
platný do 31.12.2015
A
platný do 31.12.2017
A
platný do 31.12.2017
A
planost do 31.12.2017
N2010
platný do 31.12.2016
A
Získáno 4. 11. 2016 na Podzimní škole ZM v Krnově
ANA
platný od roku 2015 do 31.12.2017
Aano
zlatý certifikát od 2014
N
nový koordinátor od 1.5.2016
A
Koordinátor získal Zlatý certifikát 4. 11. 2016
A
platný do 31. 12. 2016
A
platný do 31.12.2016
- obnoven v r.2016
A
platný do 31.12.2016
A
Platný do 31.12.2016, dále dle podmínek vzdělávací instituce
NNA
3 certifikáty + zlatý certifikát
A
od 2014
73
B.18
Sdílení příkladů dobré praxe
návštěvy jiných municipalit u vás
3x
Litoměřice, Jihlava, Tábor, Boskovice - kontrola MA 21 na místě,
Jihlava - audit UR
Univerzita Karlova v Praze, Fakulty humanitních studií v čele s PhDr. Ivanem Ryndou - www.facebook.com/permalink.php
5x
2016 - Trnava, Praha 7, Člověk v Tísni, Jablonec n/N, Hrádek; 2015 -Chrudim - Kontrola na místě, Kopřivnice- projekt dům seniorů, Chrudim . energetický managemant
1x
Uherské Hradiště, Vysoké Mýto, Pardubice,  tajemníci
A
zástupci měst jezdí do Vsetína, naposledy únor 2016 představení systémů řízení kvality ve veřejné správě zástupcům města Rožnov pod Radhoštěm, dále pravidelně z MAS Hornolidečsko, Hornovsacko a Střední Vsetínsko.
NNA
prezentace Zdravého města Hlučín na konferenci MSK
NNNNNNA
Boskovice, Litoměřice,
Nšx
České Budějovice, Písek, Třeboň
A
MČ Praha Slivenec
A
MČ Praha 6, MČ Praha 10, MČ Praha 4, MČ Praha 21, MČ Praha 7
NA
MČ Horní Počernice, MČ Praha 7,MČ Praha 4
NAno
MČ získala razítko Dobré praxe za sdílení zkušeností s participativním rozpočtováním se žáky ZŠ. Pro sdílení dobré praxe byla na www.zdravehornipocernice.cz zřízena stránka příklady dobré praxe, kde budou zveřejňovány aktivity místních NNO a škol
2x
MČ Praha 20, MČ Praha 10
NA
např. Jarní škola NSZM 2015
A
Prachatice, Štětí, Dačice
A
Vsetín - kontrola MA21 na místě
NA
Setkání měst Brody v Brody, benchmarkingová iniciativa.
AN
74
návštěvy v jiných municipalitách za účelem osvěty k MA21
1x
Plzeň - workshop Řeky ve městě (vazba na MA 21)
A
2016 - Praha (participativní rozpočet)
A
Nový Jičín - MAS
A
zástupci měst jezdí na různé konference či za příklady dobré praxe po ČR. Naposledy srpen 2014 Jablonec nad Nisou - odkup Zásobování teplem a Trutnov - rekonstrukce kulturního zařízení.
NNAA
Hradec Králové
NNNNNA
Chrudim, Litoměřice
N3X
České Budějovice, Písek, Třeboň
A
Litoměřice, MČ Praha 8
A
MČ Praha 4, MČ Praha 7, MČ Praha 20
A
Účast pracovníků MČ Praha- Slivenec na semináři k UR pořádaném MČ Praha 12 v Modřanech dne 1.4.2016
A
Chrudim
NN3x
Litoměřice, MČ Praha 13, MČ Praha 4
NA
Písek
A
Prachatice
NNA
Setkání měst Brody v Brody, benchmarkingová iniciativa, návštěva v IC po Středočeském kraji
AN
75
mezinárodní spolupráce MA21
NA
člen Energy Cities
A
Každoroční akce:
Motýlek (přehlídka tvorby handicap. dětí, finanční podpora města, vždy min. polská účast)
Běh rodným krajem Emila Zátopka (polomaratón, mezinár. účast, v rámci ETM a EDBA)
A
spolupráce s municipalitami v rámci projektů (Norsko, Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko)  
NNNA
Projekt "Angažovanci" kraje Vysočina - seminář pro místní experty MA21, Dolní Rakousko, Martinsberg
NNNNNNNNNNNA
zahraniční stáže ( Španělsko - Madrid, Nizozemí - Veldhoven), pro představitelé a zaměstnanci ÚMČ Praha 14, program je zaměřen na strategické plánování s cílem začlenění obyvatel sociálně vyloučených romských komunit
A
návštěvy izraelských měst
NNN
Každoroční akce: Nordic Walking ve městě i lázních Slatinice,
lekce chůze v Krnově - lektorka z Prostějova
A
Dánsko-Horsens
NNA
Návštěva partnerského města ve Francii (Pontarlier),partnerství husitských měst.
A
Projekt Vital CIties
N
76
A.19
Oficiální orgán samosprávy pro sledování UR
oficiální orgán samosprávy pro sledování stavu UR (v rámci strategie)
A
Zastupitelstvo města schválilo Strategický tým pro rozvoj města Chrudim, je doplněný o externistu - architekt města, možnost přizvání expertů dle potřeby,  Jeho náplní je systematické řízení udržitelného rozvoje ve městě. Tým bude pracovat v souladu se schválenou Deklarací Zdravého města a místní Agendy 21 (schváleno Zastupitelstvem města v roce 2001) a bude mít postavení výboru zřízeného Zastupitelstvem města Chrudim ve smyslu § 117 a následující zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
A
Strategický tým udržitelného rozvoje schváleno RM
A
Radou města jmenovaný Tým pro sledování stavu UR města Kopřivnice
A
Vytvořen Tým pro udržitelný rozvoj, který se skládá z vedení a předsedů komisí rady města popřípadě komisemi určenými experty za každou oblast. Tento orgán má v zadání závazek směřovat k UR
NNNA
Komise pro územní plánování a strategický rozvoj Rady města Jihlavy
N
Pouze je starostou města zřízena implementační skupina ke strategii města Jilemnice
NNNA
Výbor zastupitelstva města pro strategický rozvoj města - odborníci z řad veřejnosti, možnost přizvání expertů
NNNNA
Komise pro MA21 - ustanovena RMČ Praha 12
A
Strategický tým pro řízení a rozvoj MČ Praha 14 vznikl v roce 2012.
Účelem zřízení STRR bylo koordinovat přístup řídící a organizační struktury k udržitelnému rozvoji. Jeho cílem je podílet se na vytvoření, implementaci a monitoringu „Strategického plánu rozvoje MČ“ a inspirovat zainteresované skupiny na tom, aby se podílely na vytváření nové společné budoucnosti. STRR vytváří praktický prostor pro přenos informací mezi jednotlivými zástupci MČ s cílem zajistit co nejefektivnější systematické využití času, práce a financí pro účelný a udržitelný rozvoj MČ. STRR se schází 4x ročně. Zastupitelstvu MČ Prahy 14 je každoročně předkládána Zpráva o jeho činnosti.
A
Strategický tým tvoří samospráva, vedoucí odborů a externí pracovník územního rozhodování.
N
pracovní skupina " Strategický plán" vedená radní pro strategii Jeho členové jsou starostka, 2 vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje a místního hospodářství, cyklokoordinátor, urbanistka, zástupce občanského sdružení a koordinátorka MA21
A
Strategický tým jmenován usnesením RMČ22/0371/11 dne 9. 8. 2011. Týmu předsedá starosta - politik ZMČ a MA21 a je složen z vedoucích odborů, garantů oblastí strategického plánu. Hlavním cílem je řešení plnění cílů strategie, jejich indikátorů a výstupů veřejného fóra. Zápisy a seznam členů je uveřejněn na odkazu: www.praha21.cz/tema/strategicke-planovani-a-rizeni/2045-strategicky-tym.html
NNA
Za strategii a hodnocení UR odpovídá Komise pro ZM a MA21 Rady města VM
NA
Činnost sleduje kulturní komise.
N
77
A.20
Management kvality v rámci úřadu
základní metody (CAF, BM)
A
CAF, BM
A
BM
A
CAF, BM
A
Benchmarking
A
benchmarking
NNN
V současné době probíhá na MMJ projekt "Zavedení procesního řízení" - aplikace metod procesního řízení na MMJ za účelem zvyšování efektivity výkonu veřejné správy. Jedná se o první praktický krok, který je třeba učinit před rozhodnutím o zavedení některé metody managementu kvality v rámci úřadu (realizátor Equica, a.s.).
Projekt NSZM ČR -  PORTFOLIO - statutární město Jihlava se připojilo k tomuto projektu v roce 2016, 2017 se připravuje workshop s vedením města k metodě kvality
A
CAF
NNNA
BM od roku 2006, každoročně
NNN
Plánováno zavést CAF
NNNA
CAF, BM
NN
v roce 2015 by měl být zahájen sebehodnotící systém CAF
NA
CAF, BM
NA
CAF, BM
NA
Proběhlo školení kmenových zaměstnanců v rámci výzvy č.53 OPLLZ.
N
78
pokročilé metody (BSC, ISO, EMAS, SixSigma, ad.)
EMAS
EMAS a nyní postupné zavádění normy ISO 50001 v rámci připravovaného energetického managementu
NA
BSC, dříve SixSigma
SixSigma se nyní nerealizuje - náplň manažera Q přechází pod tajmeníka. Realizace projektu Dílna kvality - zaměření: procesní řízení a rozpracovávání BSC
A
BSC
NNNNA
EMAS (od 2012)
NNNA
ISO 27001 : 2014
NNNNNAA
ISO 9001
NNNA
Manažer kvality - vedoucí odboru kanceláře tajemníka
NA
BSC
NNISO
78a
oficiální tým manažerů kvality (garantů za různé metody kvality)
N
v přípravě - tým budou tvořit zástupci, kteří mají na starosti metody CAF, BM, EMAS a MA 21
NA
vede tajemník, manažerka kvality, koordinátorka PZM a MA21, risk. manažer, vedoucí OSP, vedoucí OPE, rozšířený tým: OF, kontrola, energetik, správní činnosti, vedoucí informatik
A
Celá strategie směřuje k UR a je provázány s akčními plány.
NNNNNNNNA
Management kvality řízení v rámci MÚ, v roce 2016 certifkát CIMAF - NOMINACE.

www.moravskatrebova.cz/cs/radnice/dokumenty.html
NNNNNA
Přezkoumání QMS vedením je prováděno v plánovaných intervalech na poradách, které za tímto účelem svolává tajemník ÚMČ po dohodě se starostou MČ tak, aby byla zajištěna  kontinuita vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti systému. Porad se zúčastňuje starosta MČ a jeho zástupci (dle možností), tajemník ÚMČ – jako představitel managemnetu QMS dle notem ISO,manažer kvality a vedoucí odborů. Další osoby jsou přizvány s ohledem na projednávané činnosti na základě rozhodnutí tajemníka ÚMČ.
A
ISO 9001, CAF
NNN
připravuje se vytvoření skupiny zástupců jednotlivých metod kvality
NA
V rámci dobrého vládnutí bude zaměstnán manažer kvality - v přípravě
NN
79
A.21.1
Udržení / zlepšování stavu a vlivu na UR (dle indikátorů)
A
zpracování auditu UR v 10 oblastech UR, získání kategorie "A" dle kritérií MA21 (2013), 2015 zpracování nového sebehodnocení auditu UR, v roce 2016 obhajoba kategorie A
A
2015 - zpracování auditů UR pro jednotlivé oblasti
A
zpracování auditů UR pro jednotlivé oblasti, do konce roku 2014 zpracování všech 10 auditů
A
Viz. hodnocení oblastí rozvoje dle Aalborgských závazků
NNNNN
V roce 2011 zavedeno indikátory zavedeny
NNNNNA
Sledováno dle kritérií v databázi MA21 na CENIA, od roku 2010 dosahováno úrovně C
NNNANNA
stav sledovaných indikátorů je dobrý,zlepšuje se indikátor - parkoviště
- probíhá zpracování auditu
A
Zpracování auditů UR ve 3 oblastech UR - r.2016
NNNA
Aktualizace Strategického a Akčního plánu
N
80
A.21.2
Udržení / zlepšování spokojenosti obyvatel s kvalitou života a s MA21
viz B.16
"Ve sledování spokojenosti obyvatel sledujeme trendy, vyhodnocujeme výsledky a snažíme se přijímat nápravná opatření při negativních výsledcích.  Výsledky sledování pravidelně zveřejňujeme na webu města, jsou s nimi seznamováni zastupitelé města. Spokojenost obyvatel se drží nad hranicí 85 %., což je obecně považováno za výborný výsledek."
A
spokojenost dle ECI
A.1 2007 89,3%
A.1 2011 81,9%
A.1 2014 90,2%
viz B.16
ECI1:
2005: 87,4 % spokojeno
2008: 92,3 % spokojeno
2010: 88,6 % spokojeno
2012: 85,7 % spokojeno
2014: 83,9 % spokojeno
dle zpracovatelské společnosti - spokojenost stabilizovaná
A
Viz. hodnocení oblastí rozvoje dle Aalborgských závazků.
2014 opět měření ECI 1.
NNA
vyhodnocujem výsledky ankety, snažíme se přijímat opatření
A
Spokojenost obyvatel se drží na stejné úrovni v roce 2015 zaznamenala mírný pokles (2011 78,5%, 2013 78,6%, 2015 71,8%).
A
v roce 2011 sledováno poprvé
NA
Postoje obyvatelstva sledujeme v rámci Fóra Zdravého města, kde probíhají veřejné ankety.
NNN
na konci roku 2015 začalo město sledovat Indikátory udržitelného rozvoje a to konkrétně:
Spojenost obyvatel s místním příslušenstvím;
Mobilitu a přepravu cestujících;
Místně specifické indikátory v dopravě
NNNAA
2015 -  Kategorie: A1 - Spokojenost obyvatel indikatory.ci2.co.cz/cs/profil/praha-14
NNA
významný nárůst spokojenosti,na 80 % (13%)
Výsledky průzkumu spokojenosti jsou podněty pro jednání orgánů města, reagují na konkrétní výsledky průzkumu
NA
2017 - zpracována pocitová mapa města. Proběhne šetření v oblasti spokojenosti obyvatel
NA
V rámci fóra tzv.TOP 10.
N
81
Studentský parlament / Dětské zastupitelstvo
A
Studentský parlament
A
Zastupitelstvo mládeže Litoměřice
A
Dětské zastupitelstvo Kopřivnice
A
Dětský parlament (koordinuje DDM Alcedo)
A
Studentský parlament
NNA
Žákovský parlament funguje v 5 základních školách, v roce 2015 proběhlo setkání - www.jihlava.cz/ostatni/ms-89146/p1=89146, v roce 2017 připravujeme výjezdy žákovských parlamentů v rámci projektu "Zlepšení MA21 v Jihlavě" ze SFŽP ČR
A
Dětský parlament (děti ze 6.- 9. třídy + prima až kvarta gymnázia)
NA
Studentský parlament
NNNA
pravidelná účast na Fórech Zdravého města
A
Studentská rada
AA
Zastupitelstvo mladých vytvořeno v červnu 2016.

www.praha8.cz/zm
NA
Žákovské zastupitelstvo Prahy  14 koordinace úřad MČ Praha 14 a DDM Praha 9, činnost od 9/2013
www.facebook.com/zakovskezastupitelstvo/

www.praha14.cz/samosprava/dulezite-informace/projekty/zakovske-zastupitelstvo/
NNA
Žákovské zastupitelstvo Újezd nad Lesy vzniklo v roce 2011 jako neformální skupina mladých lidí, informace uveřejněny na odkazu: www.praha21.cz/kontakty/skolstvi/zakovske-zastupitelstvo.html
NA
Dětské zastupitelstvo (10 let historie)
- organizují besedy s politiky i kulaté stoly - prezentace proběhla na Fóru ZM 3. 6. 2014
NNA
Městský dětský a studentský parlament pod Střediskem volného času Domeček
NA
Ve spolupráci s Informačním centrem pro mládež  (ICM) se školními parlamenty
AN
82
Mladé fórum k rozvoji města
AA
od 2011
A
od 2010
N
součástí "velkého" veřejného fóra jsou dva stoly mladých - ZŠ a SŠ
A
... 2016 - Kulatý stůl mládeže na téma Volnočasové aktivity pro neorganizovanou mládež
NA
na školách - na veřejném fóru
A
Fórum mladých proběhlo 2.3.2016 v DIODu.
A
Dětské fórum zdravého města Jilemnice – DESATERO PROBLÉMŮ OČIMA DĚTÍ, 7. dubna 2014 s účastí 52 žáků
www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/7184/zapisdf2014.pdf
reportáž : vimeo.com/91280729
NA
2014 - Dětské fórum aneb Desatero problémů města Krnova očima žáků a studentů základních a středních škol - kolem 50 dětí
2014 - Kulatý stůl mladých "Nedělám to pro sebe"
NNA
2011 - Dětské fórum za účasti 26 žáků ze základních škol
NNNNNA
9.3.2017, spolupráce s Žákovským zastupitelstvem, SEVER - středisko ekologické výchovy Litoměřice
NNNNA
pravidelně každý rok
N
pouze stůl mládeže při klasickém fóru
A
Studenti se pravidelně účastní Fóra Zdravého města u tzv. "mladého stolu". Pravidelně probíhá Dětské slyšení - setkávání vedení města s dětmi (řízená diskuze)
NA
V rámci fóra - pracovní skupina mladých
N
85
Rada seniorů (oficiální poradní orgán)
NNNNNNNA
Rada seniorů města Jihlavy
NNNNNNNA
Rada seniorů při RM
NNANNNNNNNNA
V rámci Komunitního plánu sociálních služeb
AN
87a
Aalborské závazky (oficiálně přijaté zastupitelstvem)
A
přijaty zastupitelstvem 2009
A
zakotveno v rámci SPRM
A
V roce 2014 budou dopracovány již všechny audity UR.
A
V roce 2014 dopracovány již všechny audity UR.
NNNA
Zastupitelstvo města Jihlavy přijalo Aalborgské závazky (usnesení č.55/15-ZM ze dne 15.2.2015)
NNNNNNNNNNNN
je připravováno zapojení MČ do evropské kampaně udržitelných měst a obcí
NNNA
přijaty zastupitelstvem města
NNNNAN
87b
Bezpečná komunita (WHO)
A
certifikována v roce 2009
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
bezbariérové přechody v celé MČ, bezbariérový úřad
NNNA
certifikováno v roce 2009
NNA
Comunity policing
N
88
Zdravé školy
5
1MŠ, 3ZŠ, 1SŠ
1
LINGUA UNIVERSAL - soukromá základní a mateřská škola a ZŠ Litoměřice, Havlíčkova
A
1ZŠ, 1MŠ
2
ZŠ Vsetín Luh, ZŠ Vsetín Rokytnice
NNN1
ZŠ Otokara Březiny
NN5
1ZŠ,3MŠ,1SŠ
A
4 MŠ
A
Základní škola Čs. armády, Moravská Třebová
N1
Zdravá MŠ
NA
Mateřská škola Bojasova, Mateřská škola Sokolovská, Základní a mateřská škola U Školské zahrady, Základní a mateřská škola Ústavní
NN
ZŠ Gen.Janouška www.zsgenjanouska.cz/
NNNN4
2 ZŠ ve městě, 2 vesnické ZŠ
A
MŠ Sokolovská
A
ZŠ Na Sadech
N
ZŠ Vyhlídka usiluje o titul Škola podporující zdraví
NA
V rámci ŠVP každé ZŠ
AN
89
Bezpečné školy (WHO)
1
MŠ Dr.J.Malíka
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN1
MŠ Smetanova ul., Prostějov
NNNNN
90
Ekoškoly
1
MŠ Strojařů
1
1 ZŠ - Na Valech
A
ZŠ Štramberská
1
ZŠ Rokytnicce
NNN1
ZŠ Jungmannova
1
Škola udržitelného rozvoje ZŠ Jana Harracha
NNA
3 ZŠ,
NN2
ZŠ Zlatá stezka, ZŠ Národní - škoal pro udržitelný život
NAA
ZŠ T.G. Masaryka
2
ZŠ Gen.Janouška www.zsgenjanouska.cz/, ZŠ Šimanovská (titul dočasně pozastaven)
NANo
ZŠ Ratibořická
NN1A
MŠ a ZŠ, Čs.armády
NA
ZŠ Křižná
NA
3 školy
N
91
Spolupráce s Besip
A
Besip Pard. - Chrudim
A
Besip Ústí n.L.
A
Besip Ostrava
A
Besip Zlín
A
BESIP České Budějovice
A
Besip Jihlava
A
Besip Ostrava
A
krajský koordinátor BESIP pro kraj Vysočina
A
Besip Liberec
NANA
při kampani Den s IZS, dopravní soutěž pro základní školy
NA
Besip Č.Budějovice
NA
BESIP Praha v rámci kampaní Dny zdraví a Evropský týden mobility
NA
Besip Praha
A
Besip Praha
Ano
Na akci S kolem bezpečně na prázdniny v rámci kampaně ke Dnům bez úrazu. Besip Praha
A
Besip Praha
NA
Besip Praha, Olomouc
A
Den Besipu - každoročně
A
Pravidelné akce s Besip JH, červen bez úrazů
A
BESIP Valašské Meziříčí
NA
Akce Den bez aut.
AA
v rámci Týdne mobility a soutěže mladých záchranářů
92
Spolupráce s centrem EVVO - speciální aktivity MA21
A
Ekocentrum Paleta Chrudim
A
místní pobočka Střediska SEVER - Litoměřice, Shinebean
A
Od 2012 - spoluprásce s novým provozovatelem ekologického centra Hájenka - Rada dětí Moravskoslezského kraje, o.s. Spolupráce s HM Partners - podpora projektů na vzdělávání k UR.
A
Líska o.s. Vsetín
NA
Chaloupky Horní Krupá
NA
Environmentální centrum PodpoVRCH v ZOO Jihlava (leden 2007 - vybudování CEV součástí Programového prohlášení Rady města Jihlavy, 11.11.2011 v 11 hodin - slavnostní otevření CEV PodpoVRCH)
A
spolupráce se střediskem SEVER
NA
spolupráce se střediskem SEVER v rámci Dětského fóra v roce 2014
NNNA
CEV Dřípatka Prachatice, koordinátorka jmenována členkou komise EVVO při krajském úřadě Jihočeského kraje
NNA
Agentura Koniklec - 20. 9. VÝZNAMNÉ STROMY - DŮLEŽITÁ SOUČÁST VEŘEJNÉHO PROSTORU
A
spolupráce s ZŠ Gen. Janouška www.zsgenjanouska.cz/
pravidlená záštita setkání koordinátorů environmentální výchovy Hlavního města Prahy
NANO
Ve spolupráci s Ekodomovem byl připravený program (divadelní představení Vivat Kompostela) v rámci oslav ke Dni Země určený pro širokou veřejnost
N
spolupráce s místním environmentálním spolkem Újezdský STROM na aktivitách MA21
NA
Ekocentrum IRIS Prostějov,
Podané ruce
A
Středisko SEVER Rýchory - Mládežnické fórum
Ochrana fauny ČR, Kalypta - Den Země
NA
Ekocentrum Valašské Meziříčí

NA
V rámci projektů Ekoškola.
AN
93
Transparentní investice – zveřejňování zakázek města na webu (nad rámec zákona)
A
veškeré veřejné zakázky města
(speciální web):
www.chrudim.eu/obcan/verejne-zakazky.html
NA
nad rámec zákonné povinnosti zveřejněny zakázky vč. malého rozsahu na webu města - samostatná stránka
www.koprivnice.cz/index.php
A
jedná se o všechny zakázky nad 50 000 Kč
A
Veškeré veřejné zakázky města jsou na:
zakazky.dacice.cz/
AAA
veškeré veřejné zakázky na webu města
www.jihlava.cz/vyberova-rizeni/p1=49348
A
Veřejné zakázky v hodnotě nad 200 000 tis. Kč se všemi údaji na speciálním webu : www.mestojilemnice.cz/cz/verejne-zakazky/
NA
nový systém EZA-K
zakazky.krnov.cz/
A
veřejné zakázky v hodnotě nad 200 000,- Kč,www.letovice.net
AA
zakázky města v hodnotě nad 100 tis.Kč bez DPH www.mtrebova.cz/rozvoj/verejne-zakazky
NA
www.prachatice.eu/mesto/verejne-zakazky Na webu města je vedena evidence veřejných zakázek v rozsahu:Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb.
Veřejné zakázky malého rozsahu dle směrnice č. 5/2011
Veřejné zakázky - přímé zadání
Archiv

Ka každé zakázce jsou uvedeny informace.
AAAAA
veřejné zakázky uveřejněny na odkazu:
www.letnany.cz/clanky.php
A
veřejné zakázky uveřejněny na odkazu: www.praha21.cz/sluzby-od-a-do-z/verejne-zakazky.html
NAAAANAAA
www.prestice-mesto.cz (samospráva - úřední deska - veřejné zakázky)
95a
Mateřské / Rodinné centrum
AA
SKP Klubíčko
AA
RMC Sluníčko
A
Rodinné centrum Křižovatka
www.katolicky-dum.cz/index.html
A
Mateřské centrum Zvoneček Havlíčkův Brod
NA
Mateřské centrum Macík
Rodinné centrum Krteček
Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina
Centrum pro rodinu Vysočina, z.s.
ANNA
DOMEČEK - centrum pro rodiče, prarodiče a děti
A
více mateřských center
A
slunickomtrebova.dcpr.cz/
Mateřské centrum Sluníčko
NA
MC Sluníčko, Klub Bezinka
AA
Centrum pro rodinu, příspěvková organizace,  sdružuje Klub Ďáblík, Klub Krabík, Klub Karlík a Klub Mapa. Další rodinné centrum provozuje spolek Centrum pro integraci dětí.

www.praha8.cz/Osmicka-pro-rodinu
A
Klub Sluníčko
Mateřské centrum Balónek
Rodinné centrum KOMŮRKA
Sdružení pro alternativní školní a volnočasové aktivity  
Dětské centrum V trávě

www.praha12.cz/spolky-a-sdruzeni/ds-1143/p1=2051


A
Mateřské centrum Klubíčko -www.mcklubicko.cz/old/index.php
Centrum pro rodinu ZASTÁVKA v KD Kyje - www.neposeda.org
Centrum 14 - www.centrum14.cz/
Dětské studio Pohádka - www.pohadka-praha14.cz/
JAHODA - www.jahoda.cz/
KC Motýlek - www.motylek.org/
MC Pastelka - mcpastelka.cz/
Centrum slunečnsice - slun.cz/
farní charita Kyje - praha14.charita.cz/
Neposeda o.s., www.neposeda.org/
A
Letnice - mateřské centrum a dětský klub
klubletnice.cz/materske-centrum/
ano
Rodinné centrum MUM. Spolupráce při zajišťování hlídání na akcích MČ : Počernické formanské slavnosti, Veřejné fórum a Počernice v pohybu
A
Centrum pro rodinu, Neposeda o.s., www.neposeda.org/
A
Při Sliveneckém klubu Švestka působí Rodinné centrum Pecka. Klub Švestka a RC Pecka jsou stálými partnery při akcích pořádaných městskou částí.
www.praha-slivenec.cz/kultura-a-sport/klub-svestka/
www.klubsvestka.cz/
klubsvestka.cz/pecka.php
A
MC Cipísek
A
Rodičovské centrum Radost
AANAAA
95b
Kluby seniorů
A
scházejí se pravidelně každý týden v CSSP Chrudim
A
Klub seniorů a při knihovně Klub aktivního stáří a literární spolek LiPen
A
3 kluby s pravidelnou účastí zástupců OSV a hostů - v Kopřivnici, a ve dvou místních částech
A
Scházejí se, jak zdraví dovolí
A
Klub seniorů se schází 2x měsíčně v DPS Dačice.
Výbor Svazu tělesně postižených se schází 1x týdně v DPS Dačice.
A
Senior Point Havlíčkův Brod
A
v Hlučíně působí 4 kluby seniorů
A
Klub seniorů Jihlava - Okružní
Senior point - akce pro veřejnost v domě s pečovatelskou službou jídelna DPS
NNA
Městský klub důchodců Letovice
A
Komunitní středisko Kontakt
NNA
Pravidelné každotýdenní setkávání s různým programmem
A
Klub seniorů MČ Praha 7
A
Pražská OSMA - virtuální klub
www.praha8.cz/Prazska-OSMA-novy-virtualni-klub-pro-seniory-Prahy-8.html

Centrum aktivačních programů v Burešově ulici

Čtyři kluby Křížíkova, Burešova, Taussigova, Bulovka
A
Elpida plus www.elpida.cz/
A
Klub seniorů
Nízkoprahový klub seniorů - schází se 1xměsíčně www.cckp9.cz/nase-cinnost/nizkoprahovy-klub-senioru/

Liduška - klub aktivních seniorů, Farní charita Praha 14
www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/wp-content/uploads/sites/4/2015/08/Farn%C3%AD-charita-P14-LIDU%C5%A0KA-prospekt-2015.pdf
A
Klub seniorů, Klub aktivního stáří
anoA
senioři se scházejí v Místní organizaci Českého zahrádkářského svazu, Klubu aktivních seniorů a Svazu postižených civilizačními chorobami
A
V budově úřadu má Klub seniorů svojí klubovnu, kde se konají pravidelné schůzky a různé aktivity, např. kurz trénování paměti apod.
www.praha-slivenec.cz/kultura-a-sport/volny-cas/klub-senioru/
Klub důchodců - členové klubu se setkávaji  jednou za měsíc v přednáškovém sále ND (200 osob)
A
Klub vojenských důchodců
A
scházejí se pravidelně cca 1x měsíčně
A
Klub seniorů Valašské Meziříčí
NA
Aktivity v penzionu ANNA
AA
při Kulturním akomunitním centru
95c
Podnikatelský inkubátor / Inovační centrum, transfer technologií
A
Klub chrudimských podnikatelů
NA
Existence prům. zóny - založena městem - celkem 6 firem, 2 994 zaměstnanců. Město v této oblasti rovněž spolupracuje s agenturou CzechInvest
A
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o. p. s.
NNNA
VTP Vysočina (Vědeckotechnický park v Jihlavě) - vědeckotechnický park, podnikatelský inkubátor, centrum transferu technologií
NNNNNNN
Projekt "Podnikavá 7"
NNA
Projekt - Training Network for Innovation and Entrepreneurship in Emerging Sustainable Economic Sectors (i.e. SMART,Hlavním bodem projektu pro Prahu 14 je vytvoření SMART pointu -kontaktního místa, které je otevřeno v budově úřadu Městské části Praha14.Smart point je  místo, kam mohou začínající podnikatelé přijít se svými dotazy a potřebami a je přímo propojeno s Inovacentrem ČVUT.
N
na ÚMČ Praha 18 je pobočka Hospodářské komory
NNN
Podnikatelské snídaně - organizátor ČČK Prostějov
NNNNAN
95d
Místní zvelebovací soutěže (Rozkvetlá ulice aj.)
A
Rozkvetlé město
A
komunitní úklidové akce
A
Hymna Kopřivnice
A
Né vysloveně soutěž, ale lidé si mohli adoptovat truhlíky v centru města
ANNNN
Jilemnice krásná a rozkvetlá pořádaná 2009 - 2012.
NA
Šedivé, či zelené
A
Soutěž "Rozkvetlé Letovice 2016"
NA
Každoroční soutěž Rozkvetlé město - ve spolupráci s místní skupinou zahrádkářů
NNANNA
komunitní úklidové akce
A
Soutěž o nejhezčí zahrádku či předzahrádku, balkon či okno.
NA
Soutěž o rozkvetlý Újezd, ocenění Občan roku za dobrovolnické aktivity
NA
Soutěž o nejhezčí zahradu mateřské školy
A
Květinová soutěž
A
V rámci projektu Města v rozletu soutěž o nejkrásnější výlohu obchodu
N
Rozkvetlé město - pro nezájem obyvatel zrušeno
NNAA
Nejhezčí balkón
96
Propagace nekuřáckých provozoven (nad rámec zákona - motivace ze strany města)
AA
certifikované nekuřácké provozovny (25), hvězdy podle rozsahu zdravemesto.litomerice.cz/nekuacke-provozovny.html
A
13 certifikovaných provozoven - www.koprivnice.cz/index.php
A
certifikované nekuřácké provozovny (5)
A
V rámci osvětové kampaně Den bez tabáku
NNA
Síť nekuřáckých restaurací v Jihlavě (certifikace, označení provozovny samolepkou, propagační leták, databáze na webu města)
www.jihlava.cz/uvod/d-484903/p1=71323
NNNA
4 provozovny
NNNA
udělování certifikátů nekuřácká provozovna, 4 provozovny
NNNNNNNNNA
k 31.5.2017 nerelevantní dotaz (den účinnosti tzv. protikuřáckého zákona)
NNN
97
Family-pointy
A
dětský koutek na MěÚ, místnost s přebalovacím pultem
A
na sociálním odboru
A
dětský koutek na MěÚ, dále také místnost s přebalovacím pultem
A
3, jeden přímo na MěÚ
NA
Family point Havlíčkův Brod
NA
Kraj Vysočina provozuje v Jihlavy Family pointu i Senior Point.
NNNNNNNA
dětský koutek na MěÚ, přebalovací pult
NNNA
odbor sociálních věcí a zdravotnictví, pobočky městské knihovny
A
na odboru sociální péče a zdravotnictví, na ÚMČ a v místní knihovně volný přístup na internet
NA
V místní knihovně volný přístup na internet
N
V regionálním informačním centru je místnost s přebalovacím pultem.

Probíhají jednání o zavedení Senior-point
N
Family Point v SVČ Domeček, na MěÚ místnost s přebalovacím pultem
NA
Akce v Městské knihovně a v MAS Region Pošembeří, které jsme členem.
AA
dětský koutek v informačním centru a v městské knihovně
98
Využívání fairtrade výrobků v úřadu
A
káva, čaj, čokoláda - občerstvení na komisích ZM a MA 21, při setkáních v kanceláři koordinátora, starosty, jednání RM
A
v rámci komise PZM a MA 21 a kanceláře starosty - káva, čaje, v rámci akcí ZM - fórum, propagace a prodej výrobků;
A
navíc koření - jako dárkové předměty (soutěže pro veřejnost, kampaně, …)
A
Město Vsetín používá výrobky FT na akcích. K dostání zejména káva, čaj, čokolády, sušenky, ovoce, drobné dárky
NNNN
Rozhodujícím kritériem pro nákup výrobků je v současné době cena.
A
v rámci veřejné fóra ZM, Den Země
NNNNNNA
místní produkty
NA
Ve všech sekretariátech radních, tajemníka a oddělení strategického rozvoje a MA21 je využíváno fairtradové občerstvení, zároveň je podáváno na zasedání Komise MA21
NA
nákup dárků (fairtrade) pro děti/dospělé na akce pořádané MČ Praha 14
A
fairtrade káva a jiné výrobky
NNNA
při některých akcích Magistrátu města Prostějova,
Městská knihovna pravidelně organizuje FT snídani
A
káva, čokoláda, cukr - pro potřeby kanceláře starostky
NNNN
99
Farmářské trhy nebo jiná speciální akce k prodeji místních / reg. výrobků
A
2001 - Biojarmark, Den Země
od roku 2007 ve spolupráci s Ekocentrem Paleta - partnerem ZM a MA 21
A
Farm. trhy - od 2011,
A
od roku 2011, doposud se každoročně realizují 4 trhy
A
Farmářské trhy, od dubna do října každou druhou sobotu
A
Od roku 2013 pořádáme 2x ročně farmářské trhy
A
Farmářské trhy každou první sobotu v měsíci od května do září
A
Dětský ranč Hlučín, Mírové náměstí Hlučín
A
Biojarmark - dotace města
A
V roce 2016 pravidelně konány každých 14 dnů na Masarykově náměstí.
NA
každoročně - Den Země
od roku 2013 1x měsíčně Farmářské trhy na Hlavním náměstí
NA
farmářské trhy
A
od března do konce roku každý pátek Farmářské trhy na náměstí T. G. Masaryka - každoročně od roku 2014
NA
Farmářské trhy, od 2011;kamenná farmářská prodejna v Prachaticích, která připravuje svačiny a polévky z místních surovin
AA
Karlínské farmářské trhy

www.praha8.cz/Karlinske-farmarske-trhy-5.html
A
Sofijské náměstí, Modřany
A
2x týdně (stř. metro Rajská Zahrada a pát. metro Černý Most) od 4 /2014do 12/2014
A
Farmářské trhy 1x týdně
NA
Druhým rokem jako součást Újezdského zářijového posvícení, od září 2014 farmářské trhy každou sobotu dopoledne na prostranství u polyfunkčního domu Level
NA
3 x týdně trhy na městské tržnici, Ekoprodejna na Makovec, 4 automaty na mléko, otevřena nová prodejna s farmářskými výrobky 03/2014 Náš grunt
A
každou středu na hlavním náměstí trhy s produkty místních výrobců
A
tradice od roku 2011
A
Od jara do podzimu každých 14 dní farmářské trhy na náměstí
NAAA
nepravidelně
100
Využívání regionálních výrobků v úřadu
A
certifikace "Regionální produkt Železné hory" - v rámci MAS, propagace na akcích města, dárky pro hosty
A
akce ZM - výrobky regionálních ovocnářů, místních farmářů a firem
A
dárky pro návštěvy - med
A
Zejména při vítání delegací, zajišťování akcí, konferencí, kampaní apod.
NNA
hlučínské koláče
A
občerstvení od místních firem
A
Občerstvení - chlebíčky z místního řeznictví (suroviny z místní zemědělské společnosti jejíž součástí je i zmíněné řeznictví)
NNNNNA
občerstvení - místní firmy z regionálních prosuktů
NNNNNNN
Občerstvení místní firmy na Jarních dnech zdraví - Občerstvení Jelínek
A
výrobky místních řemeslníků využívány jako dary pro delegace a návštěvy
A
2017 - město usiluje o získání titulu Fairtradové město, na radnici budou nabízeny FT a regionální produkty
NA
Příležitostně na jednáních u strosty města a na RM.
N
101
Adopce na dálku (děti z rozvojových zemí)
A
Prostřednictvím MŠ Strojařů a Mama klubu, SZeŠ a VOŠ Chrudim a OA Chrudim
A
podpora škol v Keni (spolupráce s místní organizací Shine Bean)
A
1 dítě - Uganda
A
MěÚ má adoptované dítě
NNNA
Prostřednictvím ZŠ T.G.M., jde o dívku z Indie.
NNNN--NNNNNNNNNNA
ICM Prostějov má adoptované 2 děti v Indii
NA
parnter Charita Valašské Meziříčí, ADRA
NNN
102
Bezpečná cesta do školy
A
realizace projektu spolu s MŠ Valy pro Nadaci Partnerství Na zelenou, sledování Bezpečné cesty do školy
A
každoročně v září od 2008
A
Dobrovolná činnost maminek - po proškolení Odborem dopravy hlídkují u přechodů
A
od roku 2004
NA
asistence městské a státní policie na přechodech v blízkosti škol v době  začátku a konce vyučování
NA
2012, 2013 ve spolupráci se ZŠ Jungmannova, ZŠ Seifertova
N
Pouze shromážděné podněty z dětského parlamentu
NNNNNA
ZŠ Zlatá stezka, besedy s policisty na všech ZŠ a MŠ
ANNNNNA
Od roku 2010 realizace BCDŠ ve spolupráci s Masarykovou základní školou Újezd nad Lesy a žákovským zastupitelstevm. Výstupy byly podkladem pro Cyklogenerel a Dopravní generel MČ Praha 21 (koncepce schválené ZMČ Praha 21 16.12.2013)
NA
2011
NA
Nadace Partnerství Na zelenou - Škola pro sluchově postižené - vytipování nebezpečných úseků
NA
Ve spolupráci s O.S. Českobroďák - bezpečnost na přechodech pro chodce
AN
103
Fairtraidové město
A
udělen status FT město v říjnu 2014
A
FT město (od 2011)
FT škola (od 2012)
NA
FT město (od 2011)
FT škola (od 2012) od roku 2015 již 2
NNNN
Zatím vedení města o tomto kroku neuvažuje.
NNNNNNNNN
MČ Praha 8 získala na Národní fairtradové konferenci 10.11.2016 titul první Fairtradová městská část Praha 8

www.praha8.cz/Praha-8-ziskala-titul-Fairtradova-mestska-cast-2.html
NNNNNNNN
Postupně se s problematikou FT seznamujeme. V květnu Snídaně na Zemi
N
2017 - město usiluje o získání titulu Fairtradové město
NNN
104
Značení regionálních výrobků ("Domácí výrobek")
A
V rámci MAS Chrudimsko, které je Chrudim členem, certifikace 10 regionálních produktů
A
od roku 2015 označení regionálních výrobků "České středohoří regionální produkt"
A
2011 i 2012 - med - vyrobeno v Beskydech - pro prezentaci
A
Vyrobeno v Beskydech v rámci MR Bílé Karpaty
NNNNA
Krkonoše - originální produkt
(MAS Krkonoše)
NNNNNA
Originální šumavský produkt
NNNNNNNNA
Haná region produkt
NA
Značení regionálních produktů "Pravé valašské"
NNAN
105
Energetické programy (Display ap.)
A
EPC na 11 městských objektech, modernizace veřejného osvětlení, schválena energetická politika, energetický management, vytvořena od roku 2015 nově pozice energetického manažera
A
od roku 2015 EPC na městských objektech, od 2011 pozice energetického manažera (vysoké úspory), Display, projekt Sunflower
A
2012 ne, 2012 - besedy pro seniory a studie o možnosti financování formou EPC - vytipování objektů v maj. města, kt. budou vhodné k realizaci energet. opatření formou EPC.
A
Display 2010 - monitorování ovzduší
NNNA
EPC na objektu plaveckého bazénu E. Rošického
NNNNA
EPC na 5 městských objektech, RUEPAL - realizace úspor energií ZŠ Palackého, úspory veřejného osvětlení
NNNNNNNNNNA
EnergyBroker - sledování spotřeby a vyhodnocování úspor energieenergetický manažer schválen RM 21.10.2014
2015
SMART CITY - připojení do projektu
NA
Modernizace veřejného osvětlení (instalace úsporných LED žárovek), v některých ulicích režim "polotma" - svítí každý třetí sloup VO
NNN
106
Úmluva starostů k energetice (EU)
A
Asociace energetických manažerů
A
Asociace energetických manažerů                 Pakt starostů a primátorů  
NNNNNNNNNA
Pakt starostů
NNNNNNNNNNNNNNNN
107
LivCom (OSN)
A
zlato - 1.místo 2010, zlato 2. místo 2009 - celoměstský projekt, zlato 3. místo Městské lesy na Podhůře - ekologicky udrž.projekt, Bursary 2009, 2011 Zlatá cena Muzeum barokních soch, zlatá cena Zdravý životní styl, stříbrná cena celé město, 2012 - Zlatá cena pro město, Zlatá cena pro kritérium Kultura a dědictví
NNNNNNA
Celoměstský projekt - 2011 3. místo a stříbrná cena, 2012 3. místo a zlatá cena, 2009 zlatá cena za Životní prostředí a 2012 zlatá cena za Strategické plánování
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
108
Stříbrná cena MV za kvalitu ve veř. správě za MA21
A
2013
A
každoročně od 2008 do 2013
A
2010, 2011, 2012, 2013
A
2013, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNA
2011, 2012
Cenu MV ČR za kvalitu ve veřejné správě za rok 2011 – stříbrný stupeň – za implementaci modelu CAF 2006/2009
Cenu MV ČR za kvalitu ve veřejné správě za rok 2012 – stříbrný stupeň -  za metodu místní Agenda 21
NNNNA
2006, 2008, 2010
N
109
Bronzová cena MV za kvalitu ve veř. správě za MA21
NA
2007
NNNNA
2009, 2010, 2011, 2012, 2013
A
2013
A
2008 MA 21
2009 MA 21
NNA
2007, 2010
NNNA
2x, za rok 2010 a za rok 2012
NNNNNNA
2012, 2013
N
2013
2013NA
2011, 2012
NNA
2010,2011,2013
110
Stříbrná cena MV za kvalitu ve veř. správě (za jiné metody)
A
2010 CAF
2012 EMAS
NA
2010, 2013 CAF                      
NNNNNNNNNNNNNNNNA
Cena za kvalitu ve veřejné správě za rok 2007 - Organizace dobré veřejné služby, za zavedení sysému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2000
NNNNA
CAF 2011
NNNNA
2013 ISO 9001 -2008
111
Bronzová cena MV za kvalitu ve veř. správě (za jiné met.)
A
2010 EMAS
NNNNNA
2008
NA
2011 CAF
2012 EMAS
NNNNNNNNNNNNNNN
Cenu MV ČR za kvalitu ve veřejné správě za rok 2009 „Organizace dobré veřejné služby“ za realizaci projektu CAF, za realizaci projektu Zdravé město a místní Agendy 21
Cenu MV  ČR  Za inovaci ve veřejné správě 2009
Cenu MV ČR za kvalitu ve veřejné správě za rok 2011 – stříbrný stupeň – za implementaci modelu CAF 2006/2009
NNNNA
2010 ISO 9001-2008
112
Cena MV za inovace ve veř. správě
2008
EMAS
NA
2013 - Organizace dobré veřejné služby
A
2010 za dynamické BSC
NNA
2007
A
2013 - Projekt Připomínkování územního plánu online - tzv. PUPík
Aplikace PUPík, která jihlavské veřejnosti umožňuje připomínkovat územní plán, se stala IT projektem roku 2014.
NNNNNA
2005 -Cena Ministerstva vnitra ČR za inovaci v územní veřejné správě za rok 2005 za zavedení originálních postupů a procesů v občanském informačním centru.

2007 - Cena Ministerstva vnitra ČR za za kvalitu ve veřejné správě za rok 2007 Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby za realizaci projektu Zdravé město a místní Agenda 21.

2009 - Cenu Ministerstva vnitra ČR za za kvalitu ve veřejné správě za rok 2009 Organizace dobré veřejné služby za zavedení systému managementu bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC 27001:2006.

2015 Certifikát potvrzující, že systém managementu bezpečnosti informací v organizaci Město Moravská Třebová byl prověřen a shledán v souladu s požadavky ČSN ISO/IEC 27001 : 2006 pro obor: Výkon veřejné správy v samostatné a přenesené působnosti.

2016 Atest shody Informačního systému MěÚ Moravská Třebová s požadavky zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.2005 za zavedení originálních postupů a procesů v občanském informačním centru.
AA
2010: Poradní sbor zdravotně postižených a seniorů
2012: E-Utility report
NNNNNNNNA
2009 - zavedení koordinátorů kvality na úřadě
NNNNN
113
O lidech s lidmi (CpKP)
NA
2009
A
2009, 2007, 2002
NN2011
1.místo
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
114
Vesnice roku (MMR)
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
115
Obec přátelská rodině (MPSV)
A
2010 - 3. místo
A
2016 - 2. místo                    2009 - 2. místo
NA
2008 - 2. místo, 2009 - 3. místo
NNNNA
2008 - 4. místo
NNNNNNA
2011 - 2.místo
NN
MČ Praha 8 zvítězila ve své kategorii a získala finance ve výši 1,1 mil. Kč na realizaci komunitně rodinného centra v Čimicích
www.mpsv.cz/files/clanky/27439/Vysledky_souteze_OPR_2015_poradi.pdf
NNNNNNNA
žádosti podány v letech 2012, 2013
A
2010 - 2. místo, 2016 - 1.místo
NNN
116
Cena Makropulos (MZd)
A
2009
NNNNNNNNNNNNNNA
2014
NNNNNNNNNNNNN
117
Cesty městy (N.Partnerství)
NNNNNNNNN
pouze účast s projektem Revitalizace Masarykova náměstí 2010 a kruhový objezd Na Drahách 2011
NA
Cyklostezky městem Krnov získaly zvláštní cenu společnosti Škoda Auto v rámci 11. ročníku v roce 2012 dopravní soutěže Nadace Partnerství „Cesty městy“ v kategorii „Harmonizace automobilové a nemotorové dopravy“
NNa
2015 - město se zúčastnilo soutěže s investičními akcemi na Knížecí louce
NA
2011 - 1.místo
NNNNNNNNN2014, 2016
2014 - 1. místo kategorie liniová řešení - Revitalizace Tismenického údolí - II.et., 2.stavba
2016 -  Nábřežní zóna (Čestné uznání hodnotící komise za příkladnou revitalizaci nábřeží Lužnice)
A
2016 Čestné uznání za dopravní řešení v centru města
NNAN
118
Solární liga (LEA)
NA
2008, 2006, 2004 (2.místo)
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
119
"Půl na půl" (MV)
NNNNNNA
2010 - 2.místo
NNNNNNNA
za rok 2012 získal Městský úřad Prachatice 1.místo mezi obcemi ORP v soutěži MVCR
NNNNA
2009 - 3. místo, 2010 - 1. místo, 2011 - 1. místo, 2012 - 1. místo, 2013 - 2. místo, 2014 - 1. místo, 2015 - 1. místo, 2016 - 2. místo
NNNNNNNN
120
jiné soutěže se vztahem k MA21
A
Historické město roku 2013 - systém MA 21 je zde také zastoupen
A
2016 - Historické město kraje, Přívětivý úřad,                  2014 - Místo přátelské rodině (ocenění CKP UK)                     2012 - ocenění za mapu bezbariérovosti (3. místo)                  
stavba roku 2014 - Hrad Litoměřice
A
2010 EHP a Norsko - projekt Rozvoj měst (soutěž v zapojování obyvatel), 2013 - Cena sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, 2013, 2014, 2015 - Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost,  
NNNNA
2014 - druhý nejkvalitnější organizátor veřejných stavebních prací v ČR, druhé nejlepší krajské město v kvalitě dotačních pravidel
A
Historické město roku 2012
NA
soutěž „Zelená informacím“ o nejzdařilejší prezentaci o životním prostředí na oficiálních internetových stránkách měst - od roku 2010 - 2013
NNNNA
2010 - Cena Mosty; 2003 - Entente Florale Europe - stříbrné ocenění; 2002 - Historické město roku
NNNN
cena Skokan roku v soutěži Zlatý erb 2015, odborníci i veřejnost hodnotí weby a elektronické služby měst a obcí
www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/cena-pro-prahu-14/
A
Podnik podporující zdraví, Personalista roku, Přívětivý úřad - 2016 2. místo celorepublikově, 1. místo v Praze, Národní cena kvality podle modelu CAF
NNNA
Národní cena kvality České republiky model CAF EXELENTNÍ ORGANIZACE 2013
MOODY´S RATING: Aal.cz s pozitivním výhledem 25.3.2014
Město pro byznys 2011
2014
Jihočeská ratolest - 1.místo v kat. A: Obce, svazy obcí, mikroregiony s projektem "Podpora třídění odpadů v Táboře – naučná recyklační stezka"
A
Historické město roku, Město pro byznys
A
Mezinárodní soutěž Zlatý decibel - Décibel d´Or Praha 2012 za protihlukovou vyhlášku - 1. místo, zlaté ocenění za Nejlepší finanční tým ve veřejné správě 2012
NA
Diplom za účast ve finální soutěži obcí O křišťálovou popelnici 2014 www.cesbrod.cz/item/tridim-tridis-tridime
N
121
MA21 spolupracuje v celostátní asociaci MA21
NSZMNSZMNSZMNSZMNA
členem NSZM od roku 2016
NSZMNSZMNSZMNNSZMNSZMNSZMA
NSZM
NNSZMNSZMA
NSZM ČR
NA
Asociace cykloměst, NSZM
NSZMANONSZMNA
NSZM
A
NSZM
AA
NSZM ČR
NNSZMNSZMA
NSZM
Profil byl vytvořen v rámci projektu NSZM ČR „STRATEG-2“ financovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
Návazné úpravy jsou hrazeny z dalších zdrojů.
*