*
  • další portály..
  • ..
  • .
 
Národní síť zdravých měst
Portál NSZM ČR pro udržitelný rozvoj
pixel
 
Info-systém podpořen ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo životního prostředíInfo-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
úvodní stránka › Profil Zdravého města a MA21

Profil Zdravého města a MA21

tisk
je on-line přehled provozovaný Národní sítí Zdravých měst ČR k porovnání a vzájemné inspiraci praxe pokročilých měst i městských částí.
V Profilu jsou sledovány prvky důležité zejména pro postup Zdravých měst, obcí a regionů a dalších realizátorů MA21, případně jiných nástrojů pro udržitelné municipality.
Pokud máte zájem o založení nového Profilu ZM a MA21, kontaktujte prosím Kancelář NSZM ČR na adrese: nszm@nszm.cz


x Chrudim
x Litoměřice
x Kopřivnice
x Dačice
x Havlíčkův Brod
x Hlučín
x Jihlava
x Jilemnice
x Klatovy
x Krnov
x Letovice
x Liberec
x Moravská Třebová
x Opava
x Prachatice
x Praha 07
x Praha 08
x Praha 12
x Praha 14
x Praha 18
x Praha 20
x Praha 21
x Praha-Slivenec
x Prostějov
x Tábor
x Třeboň
x Valašské Meziříčí
x Velké Meziříčí
x Vsetín
x Český Brod
x Ústí nad Labem
x Přeštice
x Rokytnice nad Jizerou
Aktualizováno v roce201720162016201620162016201620172017201620172017201620172016201620162017201620172016201620172017201620162017201720162016201720162017
Chrudim Litoměřice Kopřivnice Dačice Havlíčkův Brod Hlučín Jihlava Jilemnice Klatovy Krnov Letovice Liberec Moravská Třebová Opava Prachatice Praha 07 Praha 08 Praha 12 Praha 14 Praha 18 Praha 20 Praha 21 Praha-Slivenec Prostějov Tábor Třeboň Valašské Meziříčí Velké Meziříčí Vsetín Český Brod Ústí nad Labem Přeštice Rokytnice nad Jizerou
C.6.1
Deklarace ZM / MA21
Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
C.8.1
Plány a hodnocení ZM / MA21
Hodnotící zpráva ZM / MA21
A
Výroční zpráva ZM a MA 21 je přílohou č.1 výroční zprávy Městského úřadu Chrudim, kterou schvaluje Rada města -
A
vypracována samostatně za ZM a MA21, předkládána RM
N
Výroční zpráva ZM a MA 21 obsažena ve Zprávě o činnosti Městského úřadu města Kopřivnice vždy pro jednotlivý rok. Předkládána RM.
ANA
1x ročně předkládána radě města
N
Magistrát města Jihlavy nevydává pravidelné Výroční zprávy, pouze závěrečný účet města
NAA
Výroční zpráva ZM a MA 21 je předkládána na schůzi ZM.
A
Její součástí je vyhodnocení Plánu zlepšování MA21
A
Výroční zpráva ZM a MA 21 je součástí výroční zprávy Městského úřadu Moravské Třebové www.moravskatrebova.cz/cs/radnice/dokumenty.html
NNAN
Z důvodu zahájení implementace MA21 v MČ Praha 8 v březnu 2015, bude Výroční zpráva prvně zpracována za rok 2016
AAA
Výroční zpráva je každoročně předkládána Radě MČ
www.letnany.cz/clanky.php
A
Roční zpráva MA21 je součástí Výroční zprávy MČ a je uveřejněna na odkazu: www.praha21.cz/dokumenty-a-publikace/kancelar-starosty-a-tajemnika/vyrocni-zpravy-mc-praha-21.html
NA
Výroční zprávu každoročně schvaluje RM i ZM 3.4.2017
A
Hodnotící zpráva je zpracovávána každoročně na konci roku. Schvaluje rada i zastupitelstvo.
A
Výroční zprávu schvaluje RM v rámci Zprávy o projektu Zdravé město a místní Agendě 21
NA
Výroční zpráva o MA 21 je prezentace z obhajob - volně dostupná na webu města
www.mestovsetin.cz/obhajoba-ma-21/ds-18938/archiv=1&p1=6528
AA
Schvalována RM
A
pravidelně projednávána a schvalována radou města nejpozději v únoru následujícího roku, je součástí výroční zprávy města
Ano
Hodnotící zpráva MA 21 je předkládána Radě města.
Plán zlepšování ZM / MA21
A
Plán zlepšování je schvalován v Radě města (usnesení), stejně tak i vyhodnocení plánu za uplynulý rok -
vyhodnocení 2016 -


A
Roční Akční plán zlepšování a jeho vyhodnocení schvalováno RM
A
Schvalován V Radě města (usnesení) a projednán v Zastupitelstvu města. Stejně tak i vyhodnocení plánu za uplynulý rok.
A
Aktuální plán zlepšování je každoročně schvalován v radě města spolu s hodnotící zprávou MA21 za uplynulý rok.
www.dacice.cz/mesto-3/zdrave-mesto-a-ma21-1/plan-zlepsovani-2016/
A
plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2016 schválen radou města dne 18.04.2016 usnesením č. 313/16.
AA
Plán zlepšování je vždy schvalován Radou města Jihlavy (usnesením), obdobně i vyhodnocení plánu za uplynulý rok
A
Plán zlepšování je schvalován v zastupitelstvu města (usnesení), stejně tak i Hodnotící zpráva s vyhodnocením  plánu za minulý rok
A
Plán zlepšování a hodnotící zpráva za uplynulý rok je schvalován v Radě města
A
Plán zlepšování je schvalován v Zastupitelstvu města (usnesení), stejně tak i vyhodnocení plánu za uplynulý rok.
A
Akční plán zlepšování je vždy schvalován Radou města  Letovic (usnesením), obdobně i hodnotící zpráva za uplynulý rok.
A
Plán zlepšování je schvalován v Radě města (usnesení), stejně tak i vyhodnocení plánu za uplynulý rok
A
Plán zlepšování je každoročně pravidelně předložen radě města a zastupitelstvu města ke schválení.
Současně předkládáme vyhodnocení za uplynulý rok.
A
Plán zlepšování 2017 je schválen Radou města.
A
Projednáváno vžy začátkem roku v Radě města
A
Roční Plán zlepšování a Hodnotící zprávu sestavuje Komise MA21, RMČ schvaluje
A
RMČ Praha 8 schválila 3.2.2016 Plán zlepšování procesu MA21.

www.praha8.cz/appo/usn/676
A
Plán zlepšování na rok 2017  Zprávu o naplňování MA21 za rok 2016 schválila Rada MČ dne 22.11.2016.
www.praha12.cz/dokumenty-k-ma21/d-46070
A
Plán zlepšování je schvalován v Radou města a Zastupitelstvem, stejně tak i vyhodnocení plánu za uplynulý rok
www.praha14.cz/samosprava/wp-content/uploads/sites/3/2017/02/PZ2017.pdf
A
Roční Plán zlepšování sestavuje Komise MA21, RMČ ho schvaluje a zároveň vyhodnocuje plnění předchozího roku
ano
Roční Plán zlepšování sestavuje Komise pro projekt Zdravá MČ a MA21, RMČ ho schvaluje a zároveň vyhodnocuje plnění předchozího roku.
zdravehornipocernice.cz/
A
Roční Plán zlepšování sestavuje Komise MA21, RMČ ho schvaluje a zároveň vyhodnocuje plnění předchozího roku
www.praha21.cz/informace/mistni-agenda-21
A
Pravidelný roční plán zlepšování připravuje Komise pro MA21 a schvaluje zastupitelstvo.
A
Roční Akční plán zlepšování a jeho vyhodnocení schvalováno RM 24. 1. 2017
A
Plán zlepšování je schvalován v RM (usnesení). Hodnotící zpráva předkládána zastupitelstvu města.
A
Plán zlepšování je schvalován radou i zastupitelstvem města.
A
Plán zlepšování schvaluje každý rok Rada města a Zastupitelstvo (usnesení), plán zde: www.valasskemezirici.cz/doc/43888/
NA
Hodnotící zpráva spolu s akčním plánem zlepšování MA 21 jsou schvalovány zastupitelstvem města v 1. polovině kalendářního roku
A
Plán zlepšování je schvalován RM (usnesení ze dne 8.6.2016), stejně tak i vyhodnocení plánu za uplynulý rok - www.cesbrod.cz/section/zdravy-brod-ma21-a-zdrave-mesto
A
Schvalován RM
A
Plán zlepšování i hodnotící zprávu za předchozí rok projednává a schvaluje rada města
Ano
Plán zlepšování je schvalován v Radě města - usnesením. Hodnocení plánu zlepšování za uplynulý rok se též předkádá Radě města.
vyhodnocení Plánu zlepšování ZM / MA21
A
vyhodnocení je připraveno v rámci komise ZM a MA 21, je předloženo RM ke schválení (usnesení) - vyhodnocení za rok 2016 -
A
Roční vyhodnocení Plánu zlepšování je předloženo RM na vědomí
A
Vyhodnocení je připraveno v rámci komise PZM a MA 21, je předkládáno Radě města i Zastupitelstvu města ke schválení.
AA
Hodnotící zpráva realizace místní Agendy 21 za kalendářní rok 2015 byla schválena radou města dne 18.04.2016 usnesením číslo 312/16.
AA
vyhodnocení plánu připravuje koordinátorka, je projednáni na komisi PZM a MA21 a je předloženo ke schválení Radě města Jihlavy (usnesení)
A
vyhodnocení je připraveno v rámci komise ZM a MA 21, je předloženo zastupitelstvu města ke schválení (usnesení)
AA
Roční vyhodnocení Plánu zlepšování je předloženo ZM.
A
Hodnotící zprávu zpracovává koordinátor a je předložena Radě města.  
A
Hodnotící (výroční zpráva) je předkládána RM
A
Hodnocení za uplynulý rok je připraveno a projednáno v rámci komise ZM a MA21 a bude předloženo radě města ke schválení
N
Vyhodnocení zprávy MA21 za rok 2016 je připraveno na další jednání Komise ZM a MA21. Bude předloženo RM a následně ZM na vědomí společně s 10 TOP problémy v rámci Fóra.
A
Vyhodnocení předloženo RM ke schválení
A
Roční Plán zlepšování a Hodnotící zprávu sestavuje Komise MA21, RMČ schvaluje
A
Hodnotící zpráva za předchozí rok a za období leden až květen 2016 byla schválena usnesením RMČ dne 1.6.2016

www.praha8.cz/appo/usn/676
N
Vyhodnocení Plánu zlepšování na rok 2016 bude na předloženo Skupině pro MA21
A
Hodnotící zpráva je součástí Plánu zlepšování MA21 a je  projednávána Komisí pro komunitní plánování a MA21,RMČ a ZMČ
,pravidelně každý rok je zpracována zpráva hodnotící zapojování veřejnosti tzv. Zpráva o participaci veřejnosti

AAno
Vyhodnocení připravuje Komise pro projekt Zdravá MČ a MA21 a předkládá prostřednictvím zodpovědného politika MA21 Radě a Zastupitelstvu MČ
A
Vyhodnocení připravuje Komise MA21 a předkládá prostřednictvím koordinátora MA21 Radě MČ
A
Zpracovává koordinátor a schvaluje (bere na vědomí) zastupitelstvo.
A
Schváleno radou města 7. 3. 2017
A
Hodnotící zpráva za uplynulý rok  předkládána zastupitelstvu města.
A
Plán zlepšování se vyhodnocuje na konci roku pouze v rámci komise.
A
Vyhodnocení je připraveno v rámci komise ZM a MA21 a předloženo RM v rámci zprávy o projektu MA21 a ZM za daný rok (usnesení)
NA
Vyhodnocení vždy na poslední komisi MA 21 v kalendářním roce a následně v hodnotící zprávě o MA 21.
A
Průběžně po celý rok na poradách s politikem MA21
A
pravidelně projednávána a schvalována radou města nejpozději v únoru následujícího roku
N
D.1.1
Politik ZM / MA21
politik ZM / MA21 (funkce)
starostazastupitelstarostazastupitelstarostamístostarostkaprimátorstarostkamístostarostamístostarostazastupitelnáměstek primátoramístostarostanáměstek
Mgr. Dalibor Halátek dle usnesení č. 107/06 ZM 11 bod 2
Radníradnízástupce starosty MČstarosta
uvolněný členy Rady MČ, politik zodpovědný za MA21,životní prostředí,organizování správy areálu Viničního domku
uvolněná radní
Mgr. I. Kolmanová
zástupkyně starostyHana Moravcová
starostka,usnesení RMČ č.1/2.7/14 potvrzení ve funkci zodpovědného politika pro projekt Zdravá MČ a MA21
zastupitelMgr. Lenka Kudláková
zástupkyně starostky
primátorka od 5.10.2místostarostkastarostkamístostarostkamístostarosta1. místostarostka starosta1. náměstek zastupitel
předseda komise Zdravého města Přeštice
starosta
politik ZM / MA21 (polit. strana)
SNK ED
nez.
nez.
ODS
KDU-ČSLODS
ANO 2011
ČSSD
nez.
TOP 09ANOKDU-ČSL
KDU-ČSL
Změna pro Li
Změna pro Liberec
bez polit. pN
Změna pro Opavu
Nezávislí
nez.
Koal. PRO 7SZ
Strana zelených
ANO 2011
Hnutí ANO 2011
TOP09
TOP09
hnutí
Šance pro Počernice
Otevř. ÚjezdSTANČSSD
ČSSD
Tábor 2020
KDU-ČSL
ANOČSSDKDU-ČSLODSUFO
nezávislý
SLK
D.1.2
Koordinátor ZM / MA21
koordinátor v rámci úřadu (úvazek, zařazení, kombinace s jinou prac. náplní)
1,0
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje - Zdravé město
1,0
Útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje
1,0
Odbor rozvoje města, odd. strategického plánování - koordinátorka pro Zdravé město a MA21
0,5
Útvar tajemníka
- Projekt Zdravé město Dačice a MA21
- Sekretariát místostarosty
- Dobrovolné svazky obcí
- Benchmarking
A
kombinace s funkcí vedoucí oddělení řízení projektů v rámci pracovní náplně
0,3
spojeno s funkcí koordinátora Komunitního plánování Hlučínska + asistenta prevence kriminality
1,0
Kancelář primátora
0,5
Koordinátor je vedoucím odboru rozvoje, investic a majetku
1,0
Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
0,2
spojeno s funkcí vedoucího odboru strategického rozvoje
0,2
Odbor výstavby a ŽP - Zdravé město
A
manažer oddělení rozvojové koncepce
0,5
Odbor rozvoje města,kombinace s prac. náplní-investiční akce dotačního i nedot. charakteru
1,0
Odbor rozvoje města a strategického plánování
(referent odboru 1,0 úvazek + koordinátor MA21). Od 1.1.2017 schváleno RM přesun na pozici koordinátora Zdravého města na 1,0 úvazek
0,2
vedoucí odboru životního prostředí
1,01,0
koordinátorka MA21, zároveň vedoucí oddělení strategického rozvoje a MA21
plný úvazek
Změna organizačního řádu s účinnosti od 1.2.2016
1,0
Koordinátor pracuje na oddělení Strategického plánování a komunikace.

Koordinátor - projektový manažer P. George
A
0,5
kombinace
referentka Odboru místního hospodářství odd.péče o zeleň. funkce koordinátora zakotvena v organizačním řádu
1,0
referentka grantové podpory a koordinátorka MA21, referent odboru školství, kultury a MA21
0,3
referent doprava a životní prostředí,
místní správa
1,0
koordinátor je zařazen do struktury magistrátu jako samostatný pracovník Odboru kancelář primátora
1,0
zařazení přímo pod tajemníkem města + odbor životního prostředí
0,75
Pracovní smlouva jako koordinátor MA21
0,5
Kancelář starosty - odd. rozvoje města
1,0
Správní odbor - Zdravé město
1,0
odbor školství a kultury         - koordinátor MA 21 a fairtradového města
1,0
PR manažerka
0,5
vedoucí odd. cestovního ruchu, Odbor strategického rozvoje
0,1
vykonává tajemník úřadu
N
Úsek rozvoje města a investic
Certifikované vzdělání koordinátora ZM / MA21
A
platný do 31.12.2016
A
19. 3. 2015
A
přezkoušení při nadcházející škole NSZM (Ostrava)
A
platný do 31. 12. 2017
A
platný do 31.12.2017
NA
platný do 31.12.2017
A
platný do 31.12.2015
NA
platný do 31.12.2015
A
platný do 31.12.2017
A
platný do 31.12.2017
A
planost do 31.12.2017
N2010
platný do 31.12.2016
A
Získáno 4. 11. 2016 na Podzimní škole ZM v Krnově
ANA
platný od roku 2015 do 31.12.2017
Aano
zlatý certifikát od 2014
N
nový koordinátor od 1.5.2016
A
Koordinátor získal Zlatý certifikát 4. 11. 2016
A
platný do 31. 12. 2016
A
platný do 31.12.2016
- obnoven v r.2016
A
platný do 31.12.2016
A
Platný do 31.12.2016, dále dle podmínek vzdělávací instituce
NN
postupné absolvování školení koordinátora vedoucí k získání zlatého certifikátu
NA
3 certifikáty + zlatý certifikát
A
od 2014
Ano
Platný do 31. 12. 2018.
asistent koordinátora ZM / MA21 příp. jiný oficiálně ustanovený spolupracovník ZM / MA21 v rámci úřadu (úvazek, zařazení, kombinace s jinou prac. náplní)
1,0
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje - Zdravé město
1,0
Útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje
NNA
v kombinaci s pracovní náplní projektového manažera oddělení řízení projektů
0,5
Kancelář primátora, pracovník na DPČ
Asistentem je vedoucí oddělení rozvoje a investic
NAN
Odbor výstavby a ŽP - Zdravé město
A
specialista na zapojování veřejnosti do rozhodování
neN0,2
referent pro samosprávu a komunitní plánování
1,0
specialistka pro komunitní plánování, koordinuje projekty MA21 a UR
A
Koordinátor je zařazen v odboru Kancelář úřadu a je pod přímým řízením tajemníka. Koordinátor spolupracuje s operativní skupinou pro MA21 (neformální skupina ).
1,0
Asistent koordinátora - referent rozpočtu dotací a komunitního plánování Z. Straková
asistent neníNNNNNN
D.1.3
C.5.1
Komise rady města pro ZM / MA21
samostatná komise ZM / MA21
A
Komise připravuje a vyhodnocuje Akční plán zlepšování, má schválený Plán činnosti komise, připravuje témata Grantů ZM a MA 21, vyhodnocuje granty apod.
A
Komise připravuje a vyhodnocuje Akční plán zlepšování, připravuje náplně kampaní a spravuje Integrovaný grantový systém ZM a MA21
A
Komise připravuje a podílí se na vyhodnocení Akčního plánu zlepšování. Jsou zde řešeny všechny připravované akce týkající se Projektu Zdravé město a MA 21.
A
Komise Zdravého města Dačice a místní Agendy 21
A
Komise RM pro Zdravé město a místní Agendu 21 - Havlíčkův Brod. Připravuje Akční plán zlepšování a zpracovává hodnotící zprávu realizace místí Agendy 21
AA
Komise Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 (zřízena usnesením č. 143/14-RM ze dne 4.12.2014)
A
Komise se vyjadřuje k Akčnímu plánu zlepšování a hodnotící zprávě, řeší aktuální podněty občanů a podílí se na přípravě kampaní
A
Komise připravuje a vyhodnocuje Akční plán zlepšování.
A
od roku 2013
A
Komise rozděluje fin.prostředky(granty ZM),  organizuje kampaně a další akce.
A
Komise pro MA 21
A
Komise připravuje a vyhodnocuje Akční plán zlepšování, připravuje témata grantového systému, podílí se aktivně na přípravě kampaní a dalších aktivit
N
Komise Zdravého města a MA21 připravuje, vyhodnocuje Akční plán zlepšování, má schválený Jednací řád Komise, vyhodnocuje výzvu Nápady pro Opavu v rámci zavedeného participativního rozpočtu 2017, na který zastupitelé města schválily finanční alokaci 300.000,- Kč.
A
Komise jmenovaná RM, celý název Komise zdravého města, MA21, životního prostředí a environmentální výchovy. Je rozdělená na tři samostatné sekce, které na společném jednání komise informují o své činnosti a komise pak k tomu přijme usnesení. Komise připravuje a vyhodnocuje Plán zlepšování, připravuje jednotlivé kampaně a aktivity
AAA
Komise pro místní Agendu 21 jmenovaná Radou MČ.
A
Komise pro komunitní plánování a MA21, zřízena usnesením č.709/RMČ/2014 - Komise je poradním orgánem RMČ v oblasti rozvoje městské části sledující zdraví, udržitelný rozvoj, kvalitu života, sociální služby a služby pro občany v nepříznivé sociální situaci. Podílí se na zlepšování Zdravé městské části, místní Agendy 21, vnějších vztahů a spolupráci s neziskovými organizacemi.
Zápisy lze najít na: www.praha14.cz/samosprava/komise-rady/
A
Komise Zdravého města a MA21 spolupracuje na přípravě kampaní a dalších akcí, na veřejných projednáních, navrhuje Radě MČ Plán zlepšování a průběžně ho vyhodnocuje.
www.letnany.cz/clanky.php
ano
Komise RMČ pro projekt Zdravá MČ a MA21 je ustavena usnesením č.4/2.1/14 z 16.12.2014, změna ve složení komise schválena RMČ usnesením č.45/2,5/16 z 2.2.2016,zápisy a složení komise na www.pocernice.cz/samosprava/rada/komise/komise-pro-nszm-a-ma21/zapisy-komise-pro-projekt-zdrava-mc-a-ma21/
A
Komise Zdravé MČ a MA21 je stanovena usnesením RMČ41/0697/2016 ze dne 30.8.2016. Komise spolupracuje na přípravě kampaní, na veřejných projednáních a záležitostech týkajících se komunitní úrovně. Navrhuje Radě MČ Plán zlepšování a průběžně ho vyhodnocuje. Vyjadřuje se k výsledkům anket, dotazníkových šetření. Organizačně zajišťuje veřejné fórum.
Zápisy a statut komise jsou uveřejněny na adrese:
www.praha21.cz/komise-rady/komise-zdrave-mestske-casti-a-mistni-agendy-21
A
Komise je ustanovena Pokynem č. 35 starostky (při výkonu funkce rady)
A
Komise připravuje a vyhodnocuje plnění Akčního pánu zlepšování, rozděluje finanční prostředky - granty ZM, organizuje kampaně a další akce, ...
A
Komise životního prostředí, Zdravého města a MA21 - připravuje a vyhodnocuje Plán zlepšování, dotace
A
Schvaluje Plán zlepšování, navrhuje garanty pro fórum ZM, přináší podněty pro práci ZM, atd.
A
Komise připravuje a vyhodnocuje Plán zlepšování ZM a MA21 a plánuje akce pod záštitou projektu Zdravé město, vyhodnocuje granty.
A
Komise připravuje Akční plán zlepšování, má schválený Plán činnosti komise, připravuje témata Grantů ZM a MA21, vyhodnocuje granty apod.
A
komise připravuje a vyhodnocuje Akční plán zlepšování pro daný rok, dále se podílí na přípravě akcí pro veřejnost
A
Bc. Jakub Nekolný - předseda, zodpovědný, politik, starosta města Český Brod
Petra Ištvániková - místopředsedkyně, koordinátorka MA21, veřejný sektor
Irena Vomáčková - veřejný sektor
Renata Neufusová - neziskový sektor, LECCOS, z.s.,
Petr Fořt - podnikatelský sektor, Ameba Production spol. s r.o.
A
Komise pro sociální a zdravotní problematiku a místní Agendu 21
A
komise zpracovává všechny oficiální dokumenty MA 21 a ZM, připravuje i návrh komunitního plánu zdraví a kvality života
N
předseda komise ZM / MA21 (funkce)
starosta
politik ZM a MA 21
zastupitel
politik ZM
starosta
politik ZM a MA 21
starostaA
odpovědný politik MA 21
Tereza Šimánková- koordinátor MgA. Karolína Koubová
zastupitelka - Fórum Jihlava, primátor a politik odpovědný za PZM a MA21 je stálým hostem Komise PZM a MA21
zastupitel
MUDr. Alexandra Opluštilová
místostarosta
politik ZM a MA21
A
politik ZM a MA21
zastupitel
politik ZM a MA 21
náměstek primátora
politik ZM a MA21
místostarosta
politik ZM a MA 21
Mgr. Dalibor Halátek
politik Zdravého města, náměstek primátora
radní
politička ZM a MA21 je členkou komise a pověřená vedením sekce Zdravé město
radní
politik ZM a MA 21
politik MA21A
předseda komise
zastupitel
J. Hron - TOP09
zástupkyně starosty
politik ZM a MA21
Mgr.Karolína Klímová
zastupuje SRPMŠ Chodovická z.s.
člen ZO Český zahrádkář. svazZástupkyně starostky
odpovědný politik MA21
primátorka
politička ZM a MA21
člen politického hnutí Jinakstarostka
politik ZM
odborník
jednatelka Národní sítě podpory zdraví, o.s.
člen komiseprojektový manažer AERV o.p.s.A
Bc. Jakub Nekolný
Mgr. Lenka Jaremovázastupitel
politik ZM a MA 21
N
web komise ZM / MA21
C.10.1
Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města, obce, regionu
počet účastníků
135
2016
(90.0%)
220
2015
(110.0%)
105
2015
(105.0%)
110
2015
(137.5%)
2015
(nan%)
120
2015
(150.0%)
110
2015
(157.1%)
75
2016
(107.1%)
60
2016
(inf%)
80
2015
(106.7%)
90
2016
(163.6%)
115
2016
(inf%)
70
2015
(87.5%)
53
2016
(88.3%)
145
2015
(145.0%)
90
2015
(180.0%)
2015
(nan%)
92
2016
(131.4%)
85
2015
(121.4%)
85
2016
(94.4%)
55
2015
(110.0%)
120
2015
(109.1%)
40
2016
(inf%)
65
2016
(100.0%)
120
2015
(141.2%)
100
2015
(142.9%)
65
2016
(65.0%)
63
2016
(84.0%)
155
2015
(110.7%)
2015
(0.0%)
62
2016
(62.0%)
60
2015
(85.7%)
2016
(nan%)
související informace k akci
Další komunitní plánování a participace
komunitní kampaně
participativní rozpočet
NA
Participativní rozpočet, Vize 2050 (spolupráce COŽP UK)
NNNNNNNneN
V rámci Fóra 2017 měli občané možnost losování o velmi zajímavé ceny: kurz první pomoci (4 hod. s osvědčením), volný vstup na městské koupaliště, propagační předměty města
NNNNneNNENNNNNA
připravujeme
NN
D.2.1
proškolení úřadu v metodách komunikace
A
Institut komunitního rozvoje Ostrava - vzdělávací modul na téma "Zapojování veřejnosti s vazbou na UR" za účasti 21 úředníků MěÚ opakovaně (již 3x), připravuje se i v roce 2016 - tentokrát s propojením na energetický management,
A
školení probíhá v rámci workshopů Strategického týmu udržitelného rozvoje.
A
Pro vybrané pracovníky v r. 2008,
2 další školení v letech 2011 a 2012 - Občanské sdružení Občan v akci (Veřejná setkání, Zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů), v rámci projektu Strategický plán města Kopřivnice 2013/2014 - Berman group, s.r.o (Principy a metody SP)
NA
Dne 19.05.2016 - vzdělávací akce na téma udržitelný rozvoj, místní Agenda 21 a komunikace s veřejností
AA
15. - 16. září 2016 - dvoudenní školení pro vedení města a úředníky MMJ (převážně vedoucí odborů) k MA21 a Auditu UR, školitel Institut komunitního rozvoje Ostrava - Ing. Dana Diváková.
NNNNA
Proškolení úředníků v rámci zvyšování kvality řízení - komunikační strategie - v roce 2016 plánované 3 dny.
N
V roce 2017 proběhlo školení určené zaměstnancům úřadu - Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života (vedený ředitel NSZM - Ing. Petrem Švecem).
V květnu 2017 proběhl workshop Pocitové mapy města Opavy vedený Mgr. Jiřím Pánkem, Ph.D.
A
Významné investiční akce jsou projednávány s veřejností. Proškolení úřadu v metodách komunikace s veřejností - v únoru 2016.
NA
V roce 2013 v rámci projektu Otevřený úřad. Další školení bude uskutečněno v roce 2017.
A
investiční akce jsou projednávány. Aktuální termíny veřejných projednání jsou zveřejňovány na wwww.praha12.cz
A
V rámci projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 - Komunikační dovednosti při jednání s klienty, Komunikace a jednání s problémovými klienty, Asertivita v jednání s klienty, Řešení konfliktů a vyjednávání, Zvládání stresu


Hromadné kurzy pro úředníky MČ Praha 14:Komunikace v obtížných situacích,  Komunikace s veřejností – základy komunikace, Řešení konfliktních situací, Prevence stresu
A
Vzdělávací kurzy pro úředníky MČ Praha 18: Jednání s lidmi, Řešení konfliktních situací, Asertivní chování, Rétorika a komunikace
ano
uskutečnilo se participativní rozpočtováni se žáky třech základních škol, vítězný projekt Chvalská matematická kostka byl předán žákům ZŠ Stoliňská v září 2016, druhý v pořadí Pumptrack se připravuje realizaci na jaře 2017. Pro vedoucí pracovníky ÚMČ byl byl ve spolupráci s Institutem komunitního vzdělávání připraven celodenní seminář "Komunikačních a prezentačních dovednosti pro prezentaci aktivit MA21
NN
Tempo Trading Ostrava, Aproxi Zlín - probíhá školení vybraných  pracovníků
A
Institut komunitního rozvoje - vzdělávací seminář "MA21 a udržitelný rozvoj" za účasti 14 lidí (úředníků a vedení města)
A
Pravidelné vzdělávání uředníků
NNANA
Komunikační dovednosti - pro zaměstnance na přepážkách
N
Aktivní zapojení škol, dětí a mládeže
Mladé fórum
AA
od 2011
A
od 2010
A
... 2016 - Kulatý stůl mládeže na téma Volnočasové aktivity pro neorganizovanou mládež
NA
na školách - na veřejném fóru
A
Fórum mladých proběhlo 2.3.2016 v DIODu.
A
Dětské fórum zdravého města Jilemnice – DESATERO PROBLÉMŮ OČIMA DĚTÍ, 7. dubna 2014 s účastí 52 žáků
www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/7184/zapisdf2014.pdf
reportáž : vimeo.com/91280729
NA
2014 - Dětské fórum aneb Desatero problémů města Krnova očima žáků a studentů základních a středních škol - kolem 50 dětí
2014 - Kulatý stůl mladých "Nedělám to pro sebe"
NNA
2011 - Dětské fórum za účasti 26 žáků ze základních škol
NNNNNA
9.3.2017, spolupráce s Žákovským zastupitelstvem, SEVER - středisko ekologické výchovy Litoměřice
NNNNA
pravidelně každý rok
N
pouze stůl mládeže při klasickém fóru
A
Studenti se pravidelně účastní Fóra Zdravého města u tzv. "mladého stolu". Pravidelně probíhá Dětské slyšení - setkávání vedení města s dětmi (řízená diskuze)
NN
součástí "velkého" veřejného fóra jsou dva stoly mladých - ZŠ a SŠ
A
V rámci fóra - pracovní skupina mladých
NN
Školní fórum
Studentský parlament / Dětské zastupitelstvo
A
Studentský parlament
A
Zastupitelstvo mládeže Litoměřice
A
Dětské zastupitelstvo Kopřivnice
A
Studentský parlament
NNA
Žákovský parlament funguje v 5 základních školách, v roce 2015 proběhlo setkání - www.jihlava.cz/ostatni/ms-89146/p1=89146, v roce 2017 připravujeme výjezdy žákovských parlamentů v rámci projektu "Zlepšení MA21 v Jihlavě" ze SFŽP ČR
A
Dětský parlament (děti ze 6.- 9. třídy + prima až kvarta gymnázia)
NA
Studentský parlament
NNNA
pravidelná účast na Fórech Zdravého města
A
Studentská rada
AA
Zastupitelstvo mladých vytvořeno v červnu 2016.

www.praha8.cz/zm
NA
Žákovské zastupitelstvo Prahy  14 koordinace úřad MČ Praha 14 a DDM Praha 9, činnost od 9/2013
www.facebook.com/zakovskezastupitelstvo/

www.praha14.cz/samosprava/dulezite-informace/projekty/zakovske-zastupitelstvo/
NNA
Žákovské zastupitelstvo Újezd nad Lesy vzniklo v roce 2011 jako neformální skupina mladých lidí, informace uveřejněny na odkazu: www.praha21.cz/kontakty/skolstvi/zakovske-zastupitelstvo.html
NA
Dětské zastupitelstvo (10 let historie)
- organizují besedy s politiky i kulaté stoly - prezentace proběhla na Fóru ZM 3. 6. 2014
NNA
Městský dětský a studentský parlament pod Střediskem volného času Domeček
NA
Dětský parlament (koordinuje DDM Alcedo)
A
Ve spolupráci s Informačním centrem pro mládež  (ICM) se školními parlamenty
ANN
Školy pro udržitelný život
Ekoškoly
1
MŠ Strojařů
1
1 ZŠ - Na Valech
A
ZŠ Štramberská
NNN1
ZŠ Jungmannova
1
Škola udržitelného rozvoje ZŠ Jana Harracha
NNA
3 ZŠ,
NN2
ZŠ Zlatá stezka, ZŠ Národní - škoal pro udržitelný život
NAA
ZŠ T.G. Masaryka
2
ZŠ Gen.Janouška www.zsgenjanouska.cz/, ZŠ Šimanovská (titul dočasně pozastaven)
NANo
ZŠ Ratibořická
NN1A
MŠ a ZŠ, Čs.armády
NA
ZŠ Křižná
N1
ZŠ Rokytnicce
A
3 školy
NN
Zdravé školy
5
1MŠ, 3ZŠ, 1SŠ
1
LINGUA UNIVERSAL - soukromá základní a mateřská škola a ZŠ Litoměřice, Havlíčkova
A
1ZŠ, 1MŠ
NNN1
ZŠ Otokara Březiny
A
ZŠ Klatovy Čapkova ulice
N5
1ZŠ,3MŠ,1SŠ
A
4 MŠ
A
Základní škola Čs. armády, Moravská Třebová
N1
Zdravá MŠ
NA
Mateřská škola Bojasova, Mateřská škola Sokolovská, Základní a mateřská škola U Školské zahrady, Základní a mateřská škola Ústavní
NN
ZŠ Gen.Janouška www.zsgenjanouska.cz/
NNNN4
3 ZŠ ve městě, 2 vesnické ZŠ
A
MŠ Sokolovská
A
ZŠ Na Sadech
N
ZŠ Vyhlídka usiluje o titul Škola podporující zdraví
N2
ZŠ Vsetín Luh, ZŠ Vsetín Rokytnice
A
V rámci ŠVP každé ZŠ
ANN
Bezpečné školy
1
MŠ Dr.J.Malíka
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN1
MŠ Smetanova ul., Prostějov
NNNNNNN
C.3.1
Propagace ZM / MA21
webové stránky ZM / MA21
A
na hlavní stránce města je v pravém horním rohu umístěno logo ZM a MA 21
www.chrudim.eu
www.chrudim.eu/zdrave-mesto.html
A
odkaz z hlavní webové  města LTM
www.litomerice.cz, zdravemesto.litomerice.cz/
A
V pravé střední části stránek města www.koprivnice.cz přímý proklik na stránky Zdravého města Kopřivnice www.koprivnice.cz/index.php
A
Přes webové stránky města www.dacice.cz je možný vstup na ZM a MA21 dvěma způsoby, a to buď přes levé menu nebo přes banner umístěný na pravé straně
www.dacice.cz/mesto-3/zdrave-mesto-a-ma21-1/
A
na hlavní stránce města je umístěno logo MA 21

AA
na hlavní stránce je vpravo dole banner odkazující na web Zdravého města (obsahuje informace o MA21)
www.jihlava.cz/
A
na hlavní stránce města je v levém horním rohu řádek s odkazem na Zdravé město www.mestojilemnice.cz/
A
www.klatovy.cz/mukt/ pravá lišta logo NSZM
A
Na hlavní stránce města je v dolní části stránky umístěn přímý odkaz na ZM: krnov.cz/
A
Na stránce města je na levé straně ZDRAVÉ MĚSTO
www.letovice.net
AA
na hlavní stránce je dole logo ZM a MA21 - www.mtrebova.cz

A
Zdravé město Opava má od 1.3. 2017 nové webové stránky www.zdravemestoopava.cz. Kde naleznete nejen informace o MA21, Fórech, veřejných projednáváních. Ale také o indikátorech udržitelného rozvoje, výzvy Nápady pro Opavu 2017 v rámci zavedeného participativního rozpočtu. Naleznete zde projekty, které město připravuje, probíhají nebo se již zrealizovali.
A
Na hlavní stránce je v pravém sloupci logo ZM doplněné textem projekt Zdravé město a MA21 - na www.prachatice.eu
AAAAAanoAAA
na stránce města je v dolní části logo ZM a MA21
www.prostejov.eu

www.prostejov.eu/cs/samosprava/zdrave-mesto-prostejov/A
na hlavní straně webových stránek města na levé straně logo Zdravého města Tábora www.taborcz.eu
A
www.mesto-trebon.cz/  odkaz na web MA21 v pravém horním rohu u sloganu "Město pro zdraví těla i ducha"
A
V levé liště dole je umístěno logo ZM a MA21 města Valašské Meziříčí, www.valasskemezirici.cz/doc/30435/
NAAA
Na hlavní stránce města je ve "filmovém pásu" umístěno logo ZM
www.usti-nad-labem.cz
Ano
facebook ZM / MA21
C.7.2
Vzdělávání k udržitelnému rozvoji
akreditovaný vzdělávací seminář k UR pro zastupitele, úřad a komisi
A
Institut komunitního rozvoje Ostrava - vzdělávací modul na téma "Zapojování veřejnosti s vazbou na UR" pro zaměstnance MěÚ je připraven i na rok 2015 (10.- 11.6.2015)
seminář pro zastupitelé města a veřejnost na téma "Seminář na téma "Co je projekt Zdravé město a místní Agenda 21"
www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/plakat-co-je-projekt-zm-a-ma21_2015.pdf; www.facebook.com/588630844523438/photos/a.588745907845265.1073741828.588630844523438/822967144423139/;
seminář pro zastupitele města, zaměstnance MěÚ a veřejnost s Pavlem Nováčkem  téma „Udržitelný rozvoj - reálná šance nebo jen "zbožné přání"?“   - www.youtube.com/watch ; www.facebook.com/588630844523438/photos/a.588745907845265.1073741828.588630844523438/809370585782795/
seminář na téma strategické plánování a řízení pro zaměstnance MěÚ a zastupitelé města
A
2016 - školení k principům UR a udržitelné energetice                2015 - workshop k auditů UR
Seminář pro zaměstnance úřadu k udržitelnému rozvoji - implementace MA21 v municipalitě kategorie B (20 úředníků). 2014
A
Seminář pro Tým pro sledování udržitelného rozvoje města Kopřivnice - Ekologická stopa Kopřivnice a udržitelný rozvoj (RNDr. Viktor Třebický, Ph.D.).
A
Téma: Jak se daří světu? Na cestě k udržitelnosti... zaměřeno na plýtvání s potravinami (2015)
Přednášející: Michal Broža, Informační centrum OSN v Praze
Určené pro Městský úřad Dačice a komisi Zdravého města Dačice a MA21
A
Dne 19.05.2016 - vzdělávací akce na téma udržitelný rozvoj, místní Agenda 21 a komunikace s veřejností
A
Seminář MA21 a udržitelný rozvoj pro vedení města, vedoucí odborů a tiskovou mluvčí města
A
15. - 16. září 2016 - dvoudenní školení pro vedení města a úředníky MMJ (převážně vedoucí odborů) k MA21 a Auditu UR, školitel Institut komunitního rozvoje Ostrava - Ing. Dana Diváková.
A
Školení na téma "udržitelný rozvoj a MA21", lektora Dana Diváková - Institut komunitního rozvoje.
A
V loňském roce se konal seminář, který vedl ředitel NSZM pan Ing. Petr Švec.
A
21.11.2014 - seminář "Strategický plán jako nástroj pro udržitelný rozvoj měst a obcí"
NN
plánováno - Institut komunitního rozvoje Ostrava
A
"Procesní řízení - optimalizace procesů pro oblasti udržitelného rozvoje" ATTN Consulting, s.r.o. za účasti 14 úředníků v roce 2014.
Druhý cyklus školení zaměstnanců k udržitelnému rozvoji - oblast Komunikační strategie úřadu - za účasti 62 úředníků v roce 2015
N
V roce 2016 zapojení města do projektu MOZAIKA. Vedení města a vedoucí pracovníci vybraných odborů se jednání účastnili.
N
v říjnu 2016 proběhlo vzdělávání členů komise
A
Udržitelný rozvoj a místní Agenda 21
1
Seminář pro úředníky 31.5.2016, kteří mají na starosti catering nebo zabezpečení občerstvení sekretariátů.

www.praha8.cz/Urad-Prahy-8-vzdelava-sve-pracovniky-v-oblasti-udrzitelneho-rozvoje-1.html

A
1.4. 2016 Akreditovaný vzdělávací program NSZM ČR - PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V NÁVAZNOSTI
NA STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A KVALITU ŽIVOTA
A
2012 - seminář UR a MA21 (NSZM)
2013 - seminář UR a strategické plánování Úmč Praha 14 v praxi

2014 - Udržitelné nakládání s odpady –  „ Kompostování“

2015 - Dobrá praxe – Místní Agenda 21 aneb Litoměřice inspirují městské části Prahy v realizaci MA21

2015 - Školení o indikátorech udržitelnosti v MČ Praha 14

2016 - Udržitelná energetika - Nová zelená úspora

2016 - Udržitelný rozvoj - Co je to odpad

2017
A
V březnu 2015 proběhl seminář Principy UR v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života
ano
byl realizován seminář "Dobrá praxe - Místní Agenda 21 aneb Litoměřice inspirují městské části Prahy v realizaci MA21
A
11.11.2016 - vzdělávací program pro průběžné vzdělávání úředníků - Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života. Školitel: Petr Švec
A
1.4.2016 všichni úředníci ÚMČ absolvovali vzdělávací program „Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života“. Seminář organizovala NSZM, školetelem byl Ing. Petr Švec.
seminář k MA21 a UR pro úřad a partnery se uskutečnil v roce 2012 (NSZM)

UDRŽITELNÉ a ENVIROMENTÁLNÍ NAKLÁDÁNÍ s ODPADY v PŘÍRODĚ ANEB VLIV ODPADŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - lektorka je krajská koordinátorka programu Škola pro udržitelný život

A
Institut komunitního rozvoje - vzdělávací seminář "MA21 a udržitelný rozvoj" za účasti 14 lidí (úředníků a vedení města)
A
První seminář proběhl v roce 2013 pod vedením Ing. Petra Švece pro cca 30 zaměstnanců úřadu, ředitelů škol a dalších institucí v Třeboni. Zúčastnilo se i několik zájemců z řad veřejnosti.Další seminář proběhl v roce 2016.
N
2017: v plánu proškolení zaměstnanců MěÚ, zastupitelů
NA
Dílčí prezentace za pomoci organizací ve městě do MA 21 zapojených na zastupitelstvu města 2013, 2014. V roce 2015 proškolil Petr Švec vedoucí odborů.
A
Seminář na téma udržitelný rozvoj zeleně v obcích a ve městech. www.cesbrod.cz/item/seminar-na-meu-probehl-uspesne
1
Příprava strategického plánu rozvoje města podle zásad udržitelného rozvoje - pro členy ZM, úředníky MÚ i zájemce z řad občanů
Ano
Vzdělávání k UR v roce 2017 probíhalo formou semináře na téma Udržitelný rozvoj. Na toto téma přednášeli renomovaní lektoři pan Viktor Třebický a Josef Novák ze společnosti CI2, o. p. s.
B.11.1
Strategické řízení
Audit UR
strategie rozvoje
2015 - 2030
14.3.2016 byl ZM schválen Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015 - 2030
www.chrudim.eu/mesto/strategicke-dokumenty/strategicky-plan-udrzitelneho-rozvoje-mesta-chrudimi-2015--2030-.html
2012-2030
Strategický plán rozvoje města Litoměřice - aktualizace 2012 www.litomerice.cz/strategicky-plan
2007-2022
Strategický plán rozvoje města Kopřivnice
2016 - 2020
... 2016 byl ZM schválen Strategický plán rozvoje města Dačice na období 2016 - 2020
A
strategický plán rozvoje města Havlíčkův Brod
2008-2018
Strategický plán rozvoje města Hlučína 2008-2018
A do 2020
Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 v současnosti probíhá příprava Integrovaného plánu rozvoje území statutárního města Jihlavy 2014 - 2020 (IPRÚ)
www.jihlava.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta-jihlavy/d-500097/p1=72158
2008 -2025NA
Strategický plán rozvoje města Krnova
- v průběhu roku 2015 dojde k aktualizaci nového strategického plánu
A2014 - 2020
Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014 - 2020
NN2016-2022
Strategický plán rozvoje MČ Praha 7 2016 - 2022 schválení v Zastupitelstvu leden/únor 2016
A
V současné době je zpracováván SPUR, který bude předložen ke schválení do ZMČ v prosinci 2016.
A
Strategický plán MČ Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj; schválen dne 4.12.2012 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-20-010-12.
<a href="www.praha12.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx">www.praha12.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx</a>
NN2012 - 2022
Strategický plán rozvoje MČ Praha 21, uveřejněn na odkazu: www.praha21.cz/sluzby-a-informace/udrzitelny-rozvoj-mc/strategicky-plan-mc.html
N2010-2020A
Strategický plán rozvoje Tábora 2014 - 2020
A
Strategický plán rozvoje města Třeboně 2008 - 2020
www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/strategicky-plan.html
2003-2020
Strategický plán rozvoje města VM 2014-2020 www.valasskemezirici.cz/doc/39493/,
Strategie dobrého vládnutí města Valašské Meziříčí (2014)
NA
Strategický plán města Vsetín, BSC platnost do roku 2020 www.mestovsetin.cz/strategicke-rozvojove-dokumenty/ds-12766/p1=6911
A
Aktualizovaný Strategický plán Města Český Brod do roku 2022 - prosinec 2011 www.cesbrod.cz/media/3/05_pdf/stratplakt1211.pdf
A
Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020
A
Strategický plán rozvoje města, komunitní plány
2013 - 2030
Strategický plán rouvoje města Rokytnice nad Jizerou byl schválen zastupitelstvem města dne 19. 6. 2013 usnesením č. 462.
energetická koncepce
A
Energetický management schválen ZM 29.9.2014
Environmentální politika schválena také v ZM
A
Energetická koncepce (1995), aktualizace plánována na 2011
Energetický plán města Litoměřice 2014 - 2030 (schváleno2014)
A
Energetický plán města na období 2010 - 2022, energetický management
N N N A
Územní energetická koncepce města Jihlavy - poslední aktualizace v roce 2011, další aktualizace se předpokládá v roce 2015.
Doporučené formy zásobování energií v jednotlivých typech území (částech města) a zásady zásobování energií u nových staveb byly schváleny v rámci změn č.8 ÚP města Jihlavy s účinností od 19. 2. 2013.
A N A
Byly provedeny analýzy jednotlivých objektů a správních budov v majetku města, z které vyplynuly nějaké požadavky na snížení energetické náročnosti budov, které se postupně realizují.
N
zpracovává se
N N N N N N N
V rámci projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 je zpracovávána energetická koncepce - dokončena bude v roce 2018, je zaveden energetický management
A
energetická koncepce je zajištěna pravidelnými aukcemi vedoucími ke snížení energetické náročnosti a úsporám
N N N A
Územní energetická koncepce 2013
C:\Users\dvorakova alena\Desktop\UEK 2013
A
součástí územního plánu města řešení energetické koncepce
N A
Územní energetická koncepce (2007)
N A
Energetická koncepce - probíhá aktualizace a celá oblast povýšena na energetický management
A
Zpracované energetické štítka a tepelné audity na vybraných budovách v majetku města.
N N
dopravní koncepce
A
Generel dopravy v centru města, Plán udržitelné mobility bude zpracován po otevření 2. etapy obchvatu města
A
Plán udržitelné mobility 2017
A
Komplexní dopravní studie (2009), Cyklostrategie (2014)
NA
generel dopravy v klidu středu města Havlíčkův Brod
NA
Dopravní koncepce města Jihlavy, Generel cyklistické dopravy města Jihlavy, Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Jihlavy
NNNNN
zpracovává se
NNNNA
Generel bezmotorové dopravy

www.praha8.cz/Genrel-bezmotorove-dopravy.html
NAA
Bylazpracována studie řešení dopravní situace v klidu, jejímž cílem je zlepšení celé dopravní infrastruktury a parkování v oblasti Letňan.
NA
Generel a cyklogenerel schválen usnesením ZMČ17/0212/13 dne 16. 12. 2013
www.praha21.cz/stranky/173-aktuality/3077-novy-dopravni-generel-a-cyklisticky-generel-v-mc-praha-21.html
NA
Koncepce dopravní infrastruktury součástí ÚP, Generel cyklistické dopravy
Příprava cyklogenerelu plánována příští rok.
N
Centrem městěm prochází mezinárodní silnice a silnice I.tř. - řešení je na úrovni kraje (obchvat města v řešení)
NA
Existují dopravní studie z roku 2006, dále jen AZ za oblast doprava
A
Generel dopravy v centru města
A
Bude součástí nového ÚP.
NN
koncepce adaptace na klimatické změny
koncepce podpory zdraví (Zdravotní plán)
A
Zdravotní plán města Chrudim 2015 - 2018 - schválen ZM v květnu 18.5.2015, vychází z aktuální zdravotní analýzy obyvatel města Chrudim
www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/koncepce/zdravotni-plan-mesta-chrudim-2015-2018
A
Zdravotní plán 2015 - 2017 (aktualizace 2015), Aktualizace Zdravotní analýzy 2016
A
2012 - zpracována Analýza ukazatelů zdravotního stavu, jako 1. krok, Zdravotní plán města Kopřivnice pro období 2014 - 2016, www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/zdravotni_plan.pdf
NNNA
Zdravotní plán města Jihlavy, v současnosti se zpracováná aktualizce na léta 2015 - 2017
www.jihlava.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx
N
Zdravotní plán bude zpracováván v letech 2017 - 2018 v rámci schváleného projektu "Rozvoj MA21 v Jilemnici".
NNNNNNA
Schválen Zdravotní plán města
NNNN
Státní zdravotní ústav nesleduje data za jednotlivé městské části, ale za Prahu
A
MČ Praha 18 má zpracován Projekt podpory zdraví. Byl nám udělen titul Podnik podporující zdraví. V rámci projektu regenerace sídliště Letňanské Lentilky se provádí proměna ploch na plochy s herními prvky a relaxačními zónami.
NN
Státní zdravotní ústav nevede data po městských částech, ale jako celek za Prahu
N
plánuje se v roce 2012 - zpracovaná analýza zdravotního stavu obyvatel
www.dataplan.info/cz/prostejov/rozvojove-zamery/koncepce/zdravotni-plan-mesta-prostejov-2013-2015
A
Zdravotní plán
NA
Zdravotní plán města Valašské Meziříčí na léta 2015-2017 www.valasskemezirici.cz/assets/File.ashx
NA
Zdravotní plán (od 2008), v roce 2012 zpracován Koncept podpory zdravotnictví -  www.mestovsetin.cz/dilci-koncepce/ds-18955/archiv=0&p1=6911
v roce 2015 vytvořen nový zdravotní plán města
A
V rámci Komunitního plánu služeb.
A
Vznikne v rámci tvorby nové strategie rozvoje města.
NN
využívaní metodiky Health Impact Assesment (HIA) pro strategie
B.16
Sledování mezinárodních indikátorů UR
indikátor: Ekologická stopa
A
ES města podrobný výpočet - 2004, 2009, 2011,2015
dále je každoročně od roku 2011 prováděn výpočet pomocí kalkulátoru na www.ekostopa.cz
ES úřadu - 2009, 2010, 2011, 2012, 2015,
uhlíková stopa 2012, 2016
A
ES 2007, 2014
uhlíková stopa 2014
A
ES města =5,87, biokapacita=0,41
NNA
ES města, v roce 2011
A
ES města 2011, 2015
A
ES města
NA
od roku 2008
NNNN
V roce 2015 město začalo sledovat indikátory udržitelného rozvoje:
- ES 2015
- Spokojenost obyvatel s místním příslušenstvím
- Mobilita a přeprava cestujících
- Místně specifické indikátory
indikatory.ci2.co.cz/cs/profil/opava
A
ES města
NNNN
bude provedena ekologická stopa TIMUR
NN
Ekologická stopa by měla být prvně stanovena v roce 2015
NA
řešení v r. 2012
NNNA
ES města, od 2011
NNN
indikátor: Spokojenost s místním společenstvím
A
2004, 2007, 2009, 2012, 2015 - www.chrudim.eu/zdrave-mesto/spolecne-evropske-indikatory.html
(viz A.21.2)
A
2007, 2011, 2014
A
2005,2008,2010,2012,2014
(viz A.21.2)
NNA
2010,2013,2016
AA
2011, 2013, 2015 sledování v rámci projektu Jilemnice - udeřžitelná
www.mestojilemnice.cz/cz/zdrave-mesto/indikatory/
NNNNNNA
anketa v roce 2009
NNNA
Prvně v roce 2015 - A1 - Spokojenost s místním společenstvím
výsledky na odkazu:

indikatory.ci2.co.cz/cs/profil/praha-14
NANANNNANNN
C.9.1
B.13.1
Grantový systém ZM / MA21
samostatný grantový systém pro ZM / MA21
A
komise MA21 navrhuje pravidla a témata, a doporučuje schválení projektů
www.chrudim.eu/zdrave-mesto/granty-zm.html
A
Dotační program Zdravého města Litoměřice na rozvoj města, podporuje oblasti UR, spravuje ho komise ZM a MA21
A
Dotační program 1/ORM/2015 - Zdravé město: více na www.koprivnice.cz/index.php
NNA
Dotační program města na podporu MA21 (sport, kultura, osvěta a další)
A
Dotační program Projektu Zdravé město a MA21 od roku 2013 (Usnesení č. 23_16-RM_Pravidkla pro poskytování dotací +22_16-RM Výzva_7.1.2016). Komise PZMA a MA21 navrhuje pravidla a výzvy a doporučuje projekty ke schválení Radě města Jihlavy
www.jihlava.cz/dotacni-program-projektu-zdrave-mesto-a-ma21/ds-55072/p1=89149
N
zástupci z komise ZM a MA21jsou součástí  grantové komise z pozice posouzení projektů z hlediska udržitelného rozvoje (pravidla , výzvy , výsledky viz odkaz: www.mestojilemnice.cz/cz/infoserver/odbory-uradu/odbor-financni/granotvy-program/
NN
v řešení
A
Na rok 2016 byly schváleny žádosti, které splňovaly  kritéria dle vypracovaného  Programu zdravého města.  
NA
Komise ZM a MA21 navrhuje témata a doporučuje projekty ke schválení. Grantový systém zastřešuje finanční odbor MÚ.
NNNA
Mikrogranty na zvelebování vzhledu veřejného prostoru MČ Praha 8 pro rok 2016

www.praha8.cz/Mikrogranty-2016
NA
V rámci grantového/dotačního řízení MČ je podporována podoblast "podpora realizace projektu Zdravá MČ a MA21"
www.praha14.cz/samosprava/dulezite-informace/dotace/
A
Dotační systém MČ Praha 18 podporuje MA21
ano
účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 v celkové částce 50 tisíc Kč.
zdravehornipocernice.cz/
ANA
komise PZM a MA21 vypisuje témata dotační systému, doporučuje přidělení fin.částky
A
Program města Tábora na podporu Zdravého města - prioritní témata dle Zdravotního plánu, Program města Tábora na podporu ochrany ŽP
NA
komise MA21 posuzuje žádosti o granty, vyhodnocuje je. Rozvoj komunitního života je oblastí pro poskytování grantů a finančních podpor malého rozsahu z rozpočtu města
NA
pro každý rok jsou schvalována schémata grantů na celoroční činnost a sociálního grantu
AA
Komise navrhuje témata a doporučuje RM ke schválení
NN
Příklady dobré praxe
příklady dobré praxe
střípky (malé příklady)
videa k dobré praxi
Mezinárodní závazky k UR
Aalborské závazky (oficiálně přijaté zastupitelstvem)
A
přijaty zastupitelstvem 2009
A
zakotveno v rámci SPRM
A
V roce 2014 budou dopracovány již všechny audity UR.
NNNA
Zastupitelstvo města Jihlavy přijalo Aalborgské závazky (usnesení č.55/15-ZM ze dne 15.2.2015)
NNNNNNNNNNNN
je připravováno zapojení MČ do evropské kampaně udržitelných měst a obcí
NNNA
přijaty zastupitelstvem města
NNNA
V roce 2014 dopracovány již všechny audity UR.
NANN
Pakt starostů k energetice (Covenant of Mayors)
A
Asociace energetických manažerů
A
Asociace energetických manažerů                 Pakt starostů a primátorů  
NNNNNNNNA
Pakt starostů
NNNNNNNNNNNNNNNNNN
Globální spolupráce a rozvojová pomoc
Fairtradové město
A
udělen status FT město v říjnu 2014
A
FT město (od 2011)
FT škola (od 2012)
NNNNN
Zatím vedení města o tomto kroku neuvažuje.
NNNNNNNNN
MČ Praha 8 získala na Národní fairtradové konferenci 10.11.2016 titul první Fairtradová městská část Praha 8

www.praha8.cz/Praha-8-ziskala-titul-Fairtradova-mestska-cast-2.html
NNNNNNNN
Postupně se s problematikou FT seznamujeme. V květnu Snídaně na Zemi
N
2017 - město usiluje o získání titulu Fairtradové město
NA
FT město (od 2011)
FT škola (od 2012) od roku 2015 již 2
NNN
Fond pro rozvojovou pomoc
partnerské město v rozvojové zemi
Další programy a inovativní prvky
Bezpečná komunita - program prevence úrazů
A
certifikována v roce 2009
NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
bezbariérové přechody v celé MČ, bezbariérový úřad
NNNA
certifikováno v roce 2009
NNNA
Comunity policing
NN
Rada seniorů (oficiální poradní orgán)
NNNNNNA
Rada seniorů města Jihlavy
NNNNNNNA
Rada seniorů při RM
NNANNNNNNNNNA
V rámci Komunitního plánu sociálních služeb
ANN
A.20
Management kvality v rámci úřadu
ZM
MA21
ISO
EFQM
CAF
CSR
EMAS
ISO 14000
Získaná ocenění
Národní cena za kvalitu ve veřejné správě
Stříbrná cena MV za kvalitu ve veř. správě
A
2013
A
každoročně od 2008 do 2013
A
2010, 2011, 2012, 2013
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNA
2011, 2012
Cenu MV ČR za kvalitu ve veřejné správě za rok 2011 – stříbrný stupeň – za implementaci modelu CAF 2006/2009
Cenu MV ČR za kvalitu ve veřejné správě za rok 2012 – stříbrný stupeň -  za metodu místní Agenda 21
NNNA
2013, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006
NA
2006, 2008, 2010
NN
Bronzová cena MV za kvalitu ve veř. správě
NA
2007
NNNA
2009, 2010, 2011, 2012, 2013
A
2013
A
2008 MA 21
2009 MA 21
NNA
2007, 2010
NNNA
2x, za rok 2010 a za rok 2012
NNNN
Cena MV za kvalitu ve veřejné správě za rok 2016,organizace zvyšující kvalitu veřejné správy - bronzový stupeň
NNA
2012, 2013
N
2013
2013NA
2011, 2012
NNNA
2010,2011,2013
N
Přívětivý úřad
Obec přátelská rodině (MPSV)
A
2010 - 3. místo
A
2016 - 2. místo                    2009 - 2. místo
NNNNNA
2008 - 4. místo
NNNNNNA
2011 - 2.místo
NN
MČ Praha 8 zvítězila ve své kategorii a získala finance ve výši 1,1 mil. Kč na realizaci komunitně rodinného centra v Čimicích
www.mpsv.cz/files/clanky/27439/Vysledky_souteze_OPR_2015_poradi.pdf
NNNNNNNA
žádosti podány v letech 2012, 2013
A
2010 - 2. místo, 2016 - 1.místo
NA
2008 - 2. místo, 2009 - 3. místo
NNN
Cena Makropulos (MZd)
A
2009
NNNNNNNNNNNNNA
2014
NNNNNNNNNNNNNNN
Cesty městy (N.Partnerství)
NNNNNNNN
pouze účast s projektem Revitalizace Masarykova náměstí 2010 a kruhový objezd Na Drahách 2011
NA
Cyklostezky městem Krnov získaly zvláštní cenu společnosti Škoda Auto v rámci 11. ročníku v roce 2012 dopravní soutěže Nadace Partnerství „Cesty městy“ v kategorii „Harmonizace automobilové a nemotorové dopravy“
NNa
2015 - město se zúčastnilo soutěže s investičními akcemi na Knížecí louce
NA
2011 - 1.místo
NNNNNNNNN2014, 2016
2014 - 1. místo kategorie liniová řešení - Revitalizace Tismenického údolí - II.et., 2.stavba
2016 -  Nábřežní zóna (Čestné uznání hodnotící komise za příkladnou revitalizaci nábřeží Lužnice)
A
2016 Čestné uznání za dopravní řešení v centru města
NNNANN
Zapojení do mezinárodních organizací
člen ICLEI
člen Energy-Cities
člen NSZM ČR
Profil byl vytvořen v rámci projektu NSZM ČR „STRATEG-2“ financovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
Návazné úpravy jsou hrazeny z dalších zdrojů.
*