*
  • další portály..
  • ..
  • .
 
Portál NSZM ČR pro udržitelný rozvoj
pixel
 


Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
úvodní stránka › Profil Zdravého města a MA21

Profil Zdravého města a MA21

tisk
je on-line přehled provozovaný Národní sítí Zdravých měst ČR k porovnání a vzájemné inspiraci praxe pokročilých měst i městských částí.
V Profilu jsou sledovány prvky důležité zejména pro postup Zdravých měst, obcí a regionů a dalších realizátorů MA21, případně jiných nástrojů pro udržitelné municipality.
Pokud máte zájem o založení nového Profilu ZM a MA21, kontaktujte prosím Kancelář NSZM ČR na adrese: nszm@nszm.cz


x Chrudim
x Litoměřice
x Kopřivnice
x Dačice
x Havlíčkův Brod
x Hlučín
x Jihlava
x Jilemnice
x Klatovy
x Krnov
x Letovice
x Liberec
x Moravská Třebová
x Opava
x Ostrava - Poruba
x Prachatice
x Praha 07
x Praha 08
x Praha 12
x Praha 13
x Praha 14
x Praha 18
x Praha 20
x Praha 21
x Praha-Slivenec
x Prostějov
x Turnov
x Tábor
x Třeboň
x Valašské Meziříčí
x Velké Meziříčí
x Vsetín
x Český Brod
x Ústí nad Labem
x Nový Jičín
x Přeštice
x Rokytnice nad Jizerou
Aktualizováno v roce2017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201620172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720162017
Chrudim Litoměřice Kopřivnice Dačice Havlíčkův Brod Hlučín Jihlava Jilemnice Klatovy Krnov Letovice Liberec Moravská Třebová Opava Ostrava - Poruba Prachatice Praha 07 Praha 08 Praha 12 Praha 13 Praha 14 Praha 18 Praha 20 Praha 21 Praha-Slivenec Prostějov Turnov Tábor Třeboň Valašské Meziříčí Velké Meziříčí Vsetín Český Brod Ústí nad Labem Nový Jičín Přeštice Rokytnice nad Jizerou
Deklarace ZM / MA21
Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva: 2001
Chrudim: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva: 2002
Litoměřice: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva: 2003
Kopřivnice: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva: 2011
Dačice: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva:
Havlíčkův Brod: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva: 2007
Hlučín: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva: 2007
Jihlava: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva: 2007
Jilemnice: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva: 2011
Klatovy: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva: 2012
Krnov: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva: 2001
Letovice: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva: 2013
Liberec: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva: 2001
Moravská Třebová: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva: 2011
Opava: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva: 2009
Prachatice: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva: 2008
Praha 07: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva: 2015
Praha 08: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva: 2012
Praha 12: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva: 2009
Praha 14: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva: 2009
Praha 18: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva: 2013
Praha 20: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva: 2011
Praha 21: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva: 2008
Praha-Slivenec: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva: 2001
Prostějov: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva: 2011
Turnov: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva: 2008
Tábor: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva: 2004
Třeboň: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva: 2001
Valašské Meziříčí: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva: 2003
Velké Meziříčí: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva: 2002
Vsetín: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva: 2009
Český Brod: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva: 2004
Ústí nad Labem: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva: 2015
Nový Jičín: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva: 2007
Přeštice: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Deklarace Zdravého města
Závazek zastupitelstva: 2015
Rokytnice nad Jizerou: Deklarace ZM / MA21 - Deklarace zastupitelstva k ZM / MA21
Plány a hodnocení ZM / MA21
Hodnotící zpráva ZM / MA21 za minulý rok
A
Výroční zpráva ZM a MA 21 je přílohou č.1 výroční zprávy Městského úřadu Chrudim, kterou schvaluje Rada města -
A
Výroční zpráva ZM a MA21 je předkládána RM.
N
Výroční zpráva ZM a MA 21 obsažena ve Zprávě o činnosti Městského úřadu města Kopřivnice vždy pro jednotlivý rok. Předkládána RM.
AA
Hodnotící zpráva za rok 2016 schválená RM
A
1x ročně předkládána radě města
ANAA
Výroční zpráva ZM a MA 21 je předkládána na schůzi ZM.
A
Její součástí je vyhodnocení Plánu zlepšování MA21
A
Výroční zpráva ZM a MA 21 je součástí výroční zprávy Městského úřadu Moravské Třebové www.moravskatrebova.cz/cs/radnice/dokumenty.html
A
Hodnotící zpráva za rok 2016 byla radou města schválena dne 25. 1.2017 č. usnesení 1928/54 RM17.
NNAA
Hodnotící zpráva o stavu implementace MA21 v roce 2017 schválená ZMČ Praha 8 www.praha8.cz/appo/usn/677
AAA
Výroční zpráva je každoročně předkládána Radě MČ
www.letnany.cz/clanky.php
Roční plán zlepšování zveřejněno na www.zdravehornipocernice.cz/
A
Roční zpráva MA21 je součástí Výroční zprávy MČ a je uveřejněna na odkazu: www.praha21.cz/dokumenty-a-publikace/kancelar-starosty-a-tajemnika/vyrocni-zpravy-mc-praha-21.html
NA
Výroční zprávu každoročně schvaluje RM i ZM 3.4.2017
A
Výroční zpráva ZM a MA21 je předkládána a projednávána Radou města a Zastupitelstvem města.
A
Poslední Hodnotící zprávu za rok 2016 schválilo Zastupitelstvo města Tábora dne 7. 11. 2016.
A
Hodnotící zpráva je zpracovávána každoročně na konci roku. Schvaluje rada i zastupitelstvo.
A
Výroční zprávu schvaluje RM v rámci Zprávy o projektu Zdravé město a místní Agendě 21
NA
Výroční zpráva o MA 21 je prezentace z obhajob - volně dostupná na webu města
www.mestovsetin.cz/obhajoba-ma-21/ds-18938/archiv=1&p1=6528
AA
Schvalována RM
A
Hodnotící zpráva je schvalována Zastupitelstvem města.
A
pravidelně projednávána a schvalována radou města nejpozději v únoru následujícího roku, je součástí výroční zprávy města
Ano
Hodnotící zpráva MA 21 je předkládána Radě města.
Plán zlepšování ZM / MA21 pro aktuální rok
Plán zlepšování - Chrudim [58 kB, pdf]
Chrudim: A
Plán zlepšování - Litoměřice [200.6 kB, pdf]
Litoměřice: A
Plán zlepšování - Kopřivnice [304 kB, pdf]
Kopřivnice: A
Plán zlepšování - Dačice [1000 kB, zip]
Dačice: A
Plán zlepšování - Havlíčkův Brod [1018.7 kB, pdf]
Havlíčkův Brod: A
Plán zlepšování - Hlučín [67.5 kB, doc]
Hlučín: A
Plán zlepšování - Jihlava [152.7 kB, pdf]
Jihlava: A
Plán zlepšování - Jilemnice [2.1 MB, zip]
Jilemnice: A
Plán zlepšování - Klatovy [42.4 kB, docx]
Klatovy: A
Plán zlepšování - Krnov [100.8 kB, pdf]
Krnov: A
Plán zlepšování - Letovice [32.8 kB, pdf]
Letovice: A
Plán zlepšování - Liberec [349.7 kB, pdf]
Liberec: A
Plán zlepšování - Moravská Třebová [237.4 kB, docx]
Moravská Třebová: A
Plán zlepšování - Opava [398.4 kB, pdf]
Opava: A
Plán zlepšování - Ostrava - Poruba [690.2 kB, zip]
Ostrava - Poruba: N
Plán zlepšování - Prachatice [138.8 kB, pdf]
Prachatice: A
Plán zlepšování - Praha 07 [1.2 MB, pdf]
Praha 07: A
Plán zlepšování - Praha 08 [604.9 kB, pdf]
Praha 08: A
Plán zlepšování - Praha 12 [65.5 kB, doc]
Praha 12: A
Plán zlepšování - Praha 13 [190.4 kB, pdf]
Praha 13:
Plán zlepšování - Praha 14 [330.4 kB, pdf]
Praha 14: A
Plán zlepšování - Praha 18 [232.5 kB, pdf]
Praha 18: A
Plán zlepšování - Praha 20 [1.8 MB, pdf]
Praha 20: ano
Plán zlepšování - Praha 21 [392.6 kB, pdf]
Praha 21: A
Plán zlepšování - Prostějov [343.4 kB, pdf]
Prostějov: A
Plán zlepšování - Turnov [379.9 kB, pdf]
Turnov: N
Plán zlepšování - Tábor [123.4 kB, pdf]Plán zlepšování - Tábor [, TXT]
Tábor: A
Plán zlepšování - Třeboň [101.6 kB, pdf]
Třeboň: A
Plán zlepšování - Valašské Meziříčí [248.8 kB, pdf]
Valašské Meziříčí: A
Plán zlepšování - Velké Meziříčí [554 kB, pdf]
Velké Meziříčí: N
Plán zlepšování - Vsetín [522 kB, doc]
Vsetín: A
Plán zlepšování - Český Brod [672.8 kB, pdf]
Český Brod: A
Plán zlepšování - Ústí nad Labem [21.3 kB, docx]
Ústí nad Labem: A
Plán zlepšování - Nový Jičín [379.6 kB, pdf]
Nový Jičín: N
Plán zlepšování - Přeštice [178.5 kB, doc]
Přeštice: A
Plán zlepšování - Rokytnice nad Jizerou [1.6 MB, pdf]
Rokytnice nad Jizerou: Ano
Politik ZM / MA21
politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
Řezníček Petr, starosta
Chrudim: politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
Hermann Petr, předseda Komise ZM a MA21
Litoměřice: politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
Kopečný Miroslav, starosta
Kopřivnice: politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
Macků Karel, starosta
Dačice: politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
Tecl Jan, starosta
Havlíčkův Brod: politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
Kotrlová Blanka, místostarostka
Hlučín: politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
Chloupek Rudolf, primátor
Jihlava: politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
Čechová Jana, starostka
Jilemnice: politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
Kříž Martin, politik Projektu Zdravé město a místní Agendy 21
Klatovy: politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
Krkoška Jan, místostarosta
Krnov: politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
Kuda Bohuslav, radní města
Letovice: politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
Korytář Jan, Náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
Liberec: politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
Brettschneider Pavel, místostarosta
Moravská Třebová: politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
Halátek Dalibor, náměstek primátora
Opava: politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
N Mrázová Hana, radní
Prachatice: politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
Vosecký František, Radní pro sport, místní Agendu 21 a podporu podnikání
Praha 07: politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
Vilgus Petr, zástupce starosty
Praha 08: politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
Maruštík Milan, starosta
Praha 12: politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
Mgr. Štěpán Hošna uvolněná radní
Mgr. I. Kolmanová
Řepová Michaela, zástupkyně starosty
Praha 18: politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
Moravcová Hana, starostka
Praha 20: politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
Roušar Pavel, neuvolněný místostarosta
Praha 21: politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
Kudláková Lenka, místostarostka
Praha-Slivenec: politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
Rašková Alena, primátorka
Prostějov: politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
Houšková Petra, místostarostka
Turnov: politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
Bláhová Kateřina, místostarostka
Tábor: politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
Jenisová Terezie, starostka
Třeboň: politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
Wojaczková Yvona, místostarostka
Valašské Meziříčí: politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
Komínek Josef, místostarosta
Velké Meziříčí: politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
Hlaváčová Simona, 1. místostarostka
Vsetín: politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
Nekolný Jakub, starosta
Český Brod: politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
Madar Jiří, náměstek primátorky
Ústí nad Labem: politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
Syrovátka Ondřej, zastupitel
Nový Jičín: politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
Hájek Richard, pověřený politik
Přeštice: politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
Matyáš Petr, starosta
Rokytnice nad Jizerou: politik ZM / MA21 (jméno, funkce)
politik ZM / MA21 (polit. strana)
SNK ED
nez.
nez.
ODS
KDU-ČSLODSANO 2011
v současné době bez politického zařazení
ČSSD
nez.
TOP 09ANOKDU-ČSL
KDU-ČSL
Změna pro Li
Změna pro Liberec
SNK ED
nez.
N
Změna pro Opavu
NNezávislí
nez.
Koal. PRO 7SZ
Strana zelených
ANO 2011
Hnutí ANO 2011
ČSSDTOP09
TOP09
hnutí
Šance pro Počernice
Otevř. ÚjezdSTANČSSD
ČSSD
N
nez.
Tábor 2020KDU-ČSLANOČSSDKDU-ČSLODSUFOSZ
nezávislý
SLK
Koordinátor ZM / MA21
koordinátor v rámci úřadu (úvazek, zařazení, kombinace s jinou prac. náplní)
1,0
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje - Zdravé město
1,0
Útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje
1,0
Odbor rozvoje města, odd. strategického plánování - koordinátorka pro Zdravé město a MA21
0,5
Útvar tajemníka
- Projekt Zdravé město Dačice a MA21
- Sekretariát místostarosty
- Dobrovolné svazky obcí
- Benchmarking
A
kombinace s funkcí vedoucí oddělení řízení projektů v rámci pracovní náplně
0,3
spojeno s funkcí koordinátora Komunitního plánování Hlučínska + asistenta prevence kriminality
1,0
Kancelář primátora
0,5
Koordinátor je vedoucím odboru rozvoje, investic a majetku
1,0
Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
0,2
spojeno s funkcí vedoucího odboru strategického rozvoje
0,2
Odbor výstavby a ŽP - Zdravé město
A
manažer oddělení rozvojové koncepce
0,5
Odbor rozvoje města,kombinace s prac. náplní-investiční akce dotačního i nedot. charakteru
1,0
Odbor rozvoje města a strategického plánování
(referent odboru 1,0 úvazek + koordinátor MA21). Od 1.1.2017 schváleno radou města zřízení nového pracovního místa - koordinátor projektu (č. usnesení 1458/42RM 16/1b).
N0,2
vedoucí odboru životního prostředí
1,01,0
koordinátorka MA21, zároveň vedoucí oddělení strategického rozvoje a MA21
plný úvazek
Změna organizačního řádu s účinnosti od 1.2.2016
1
Odbor kanceláře starosty
asistentka předsedů výborů ZMČ, koordinátorka MA 21
1,0
Koordinátor pracuje na oddělení Strategického plánování a komunikace.

Koordinátor - projektový manažer P. George
A
0,5
1,0
koordinátorka projektu Zdravá MČ a MA21. Plný úvazek se zařazením přímo pod tajemníka úřadu
1,0
referentka grantové podpory a koordinátorka MA21, referent odboru školství, kultury a MA21
0,3
referent doprava a životní prostředí,
místní správa
1,0
koordinátor je zařazen do struktury magistrátu jako samostatný pracovník Odboru kancelář primátora
1
Kancelář tajemníka - tisková mluvčí města a koordinátor ZM a MA21.
1,0
samostatné funkční místo zařazené přímo pod místostarostku (političku Zdravého města a MA21)
0,75
Pracovní smlouva jako koordinátor MA21
0,5
Kancelář starosty - odd. rozvoje města
1,0
Správní odbor - Zdravé město
1,0
odbor školství a kultury         - koordinátor MA 21 a fairtradového města, PR oddělení
1,0
PR manažerka,odbor tajemníka
0,5
vedoucí odd. cestovního ruchu, Odbor strategického rozvoje
0,5
Kancelář úřadu, Oddělení rozvoje a strategického plánování
0,1
vykonává tajemník úřadu
N
Úsek rozvoje města a investic
koordinátor ZM / MA21 (jméno)
Trunečková Šárka
Chrudim: Koordinátor ZM / MA21 - koordinátor jméno
Vodičková Irena
Litoměřice: Koordinátor ZM / MA21 - koordinátor jméno
Mužíková Barbora
Kopřivnice: Koordinátor ZM / MA21 - koordinátor jméno
Brabencová Ilona
Dačice: Koordinátor ZM / MA21 - koordinátor jméno
Kudrnová Marie
Havlíčkův Brod: Koordinátor ZM / MA21 - koordinátor jméno
Šimánková Tereza
Hlučín: Koordinátor ZM / MA21 - koordinátor jméno
Krátká Soňa
Jihlava: Koordinátor ZM / MA21 - koordinátor jméno
Šnorbert Martin
Jilemnice: Koordinátor ZM / MA21 - koordinátor jméno
Kunešová Alena
Klatovy: Koordinátor ZM / MA21 - koordinátor jméno
Kolárik Tomáš
Krnov: Koordinátor ZM / MA21 - koordinátor jméno
Květenská Ivana
Letovice: Koordinátor ZM / MA21 - koordinátor jméno
Putíková Michaela
Liberec: Koordinátor ZM / MA21 - koordinátor jméno
Lišková Ludmila
Moravská Třebová: Koordinátor ZM / MA21 - koordinátor jméno
Bendíková Barbora
Opava: Koordinátor ZM / MA21 - koordinátor jméno
Peřinková Marie
Prachatice: Koordinátor ZM / MA21 - koordinátor jméno
Kolínský Ondřej
Praha 07: Koordinátor ZM / MA21 - koordinátor jméno
Hájková Iva
Praha 08: Koordinátor ZM / MA21 - koordinátor jméno
Hladovec Jiří
Praha 12: Koordinátor ZM / MA21 - koordinátor jméno
Hana Zelenková Pavlína George Zahradníková Blanka
Praha 18: Koordinátor ZM / MA21 - koordinátor jméno
Tomsová Lenka
Praha 20: Koordinátor ZM / MA21 - koordinátor jméno
Blinková Kateřina
Praha 21: Koordinátor ZM / MA21 - koordinátor jméno
Valtrová Jana
Praha-Slivenec: Koordinátor ZM / MA21 - koordinátor jméno
Dvořáková Alena
Prostějov: Koordinátor ZM / MA21 - koordinátor jméno
Šupíková Anna
Turnov: Koordinátor ZM / MA21 - koordinátor jméno
Lorencová Jana
Tábor: Koordinátor ZM / MA21 - koordinátor jméno
Veselá Alena
Třeboň: Koordinátor ZM / MA21 - koordinátor jméno
Střítezská Alena
Valašské Meziříčí: Koordinátor ZM / MA21 - koordinátor jméno
Švec Josef
Velké Meziříčí: Koordinátor ZM / MA21 - koordinátor jméno
Mikuš Marek
Vsetín: Koordinátor ZM / MA21 - koordinátor jméno
Ištvániková Petra
Český Brod: Koordinátor ZM / MA21 - koordinátor jméno
Slawischová Hana
Ústí nad Labem: Koordinátor ZM / MA21 - koordinátor jméno
Imrýšková Kateřina
Nový Jičín: Koordinátor ZM / MA21 - koordinátor jméno
Kokoška Ondřej
Přeštice: Koordinátor ZM / MA21 - koordinátor jméno
Pávl Ondřej
Rokytnice nad Jizerou: Koordinátor ZM / MA21 - koordinátor jméno
Certifikované vzdělání koordinátora ZM / MA21
Zlatý certifikát
Chrudim: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21

Litoměřice: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21
Zlatý certifikát
Kopřivnice: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21

Dačice: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21
Zlatý certifikát
Havlíčkův Brod: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21
Zlatý certifikát
Hlučín: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21
Zlatý certifikát
Jihlava: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21
Zlatý certifikát
Jilemnice: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21

Klatovy: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21
Zlatý certifikát
Krnov: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21
Zlatý certifikát
Letovice: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21
Zlatý certifikát
Liberec: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21
Zlatý certifikát
Moravská Třebová: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21
Zlatý certifikát
Opava: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21
Zlatý certifikát
Ostrava - Poruba: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21
Zlatý certifikát
Prachatice: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21

Praha 07: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21
Zlatý certifikát
Praha 08: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21
Zlatý certifikát
Praha 12: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21

Praha 13: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21
Zlatý certifikát
Praha 14: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21
Zlatý certifikát
Praha 18: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21
Zlatý certifikát
Praha 20: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21

Praha 21: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21

Praha-Slivenec: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21
Zlatý certifikát
Prostějov: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21

Turnov: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21

Tábor: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21
Zlatý certifikát
Třeboň: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21
Zlatý certifikát
Valašské Meziříčí: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21
Zlatý certifikát
Velké Meziříčí: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21
Zlatý certifikát
Vsetín: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21
Zlatý certifikát
Český Brod: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21
Zlatý certifikát
Ústí nad Labem: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21

Nový Jičín: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21

Přeštice: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21

Rokytnice nad Jizerou: Certifikované proškolení koordinátora ZM / MA21
asistent koordinátora ZM / MA21 příp. jiný oficiálně ustanovený spolupracovník ZM / MA21 v rámci úřadu (úvazek, zařazení, kombinace s jinou prac. náplní)
1,0
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje - Zdravé město
1,0
Útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje
NNNe
Asistentem je vedoucí oddělení rozvoje a investic
NAN
Odbor výstavby a ŽP - Zdravé město
A
specialista na zapojování veřejnosti do rozhodování
neNN0,2
referent pro samosprávu a komunitní plánování
1,0
specialistka pro komunitní plánování, koordinuje projekty MA21 a UR
A
Koordinátor je zařazen v odboru Kancelář úřadu a je pod přímým řízením tajemníka. Koordinátor spolupracuje s operativní skupinou pro MA21 (neformální skupina ).
Munzbergerov
Martina Munzbergerová
1,0
Asistent koordinátora - referent rozpočtu dotací a komunitního plánování Z. Straková
asistent neníNNNNNNNNA
Ing. Bohumil Pobořil - Oddělení rozvoje a strategického plánování
N
Komise rady města pro ZM / MA21
samostatná komise ZM / MA21
A
Komise připravuje a vyhodnocuje Akční plán zlepšování, má schválený Plán činnosti komise, připravuje témata Grantů ZM a MA 21, vyhodnocuje granty apod.
A
Komise připravuje a vyhodnocuje Akční plán zlepšování, připravuje náplně kampaní a spravuje Dotační program Zdravého města a MA21
A
Komise připravuje a podílí se na vyhodnocení Akčního plánu zlepšování. Jsou zde řešeny všechny připravované akce týkající se Projektu Zdravé město a MA 21.
A
Komise Zdravého města Dačice a místní Agendy 21
A
Komise RM pro Zdravé město a místní Agendu 21 - Havlíčkův Brod. Připravuje Akční plán zlepšování a zpracovává hodnotící zprávu realizace místí Agendy 21
AA
Komise Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 (zřízena usnesením č. 143/14-RM ze dne 4.12.2014)
A
Komise se vyjadřuje k Akčnímu plánu zlepšování a hodnotící zprávě, řeší aktuální podněty občanů a podílí se na přípravě kampaní
A
Komise připravuje a vyhodnocuje Akční plán zlepšování.
A
od roku 2013
A
Komise rozděluje fin.prostředky(granty ZM),  organizuje kampaně a další akce.
A
Komise pro MA 21
A
Komise připravuje a vyhodnocuje Akční plán zlepšování, připravuje témata grantového systému, podílí se aktivně na přípravě kampaní a dalších aktivit
A
Komise Zdravého města a MA21 připravuje, vyhodnocuje Akční plán zlepšování, má schválený Jednací řád Komise, vyhodnocuje výzvu Nápady pro Opavu v rámci zavedeného participativního rozpočtu 2017, na který zastupitelé města schválily finanční alokaci 300.000,- Kč.
NA
Komise jmenovaná RM, celý název Komise zdravého města, MA21, životního prostředí a environmentální výchovy. Je rozdělená na tři samostatné sekce, které na společném jednání komise informují o své činnosti a komise pak k tomu přijme usnesení. Komise připravuje a vyhodnocuje Plán zlepšování, připravuje jednotlivé kampaně a aktivity
AAA
Komise pro místní Agendu 21 jmenovaná Radou MČ.
Výbor pro Agendu 21 Zastupitelstva městské části Praha 13

Předseda:
Mgr. Štěpán Hošna

Místopředseda:
Ing. Josef Zobal

Členové:
Ing. Radek Dlesk, MBA
Ing. Vít Bobysud
Luboš Petříček, Dis.

Tajemnice:
Ing. Dana Céová

www.praha13.cz/Vybor-pro-Agendu-21
A
Komise pro komunitní plánování a MA21, zřízena usnesením č.709/RMČ/2014 - Komise je poradním orgánem RMČ v oblasti rozvoje městské části sledující zdraví, udržitelný rozvoj, kvalitu života, sociální služby a služby pro občany v nepříznivé sociální situaci. Podílí se na zlepšování Zdravé městské části, místní Agendy 21, vnějších vztahů a spolupráci s neziskovými organizacemi.
Zápisy lze najít na: www.praha14.cz/samosprava/komise-rady/
A
Komise Zdravého města a MA21 spolupracuje na přípravě kampaní a dalších akcí, na veřejných projednáních, navrhuje Radě MČ Plán zlepšování a průběžně ho vyhodnocuje.
www.letnany.cz/clanky.php
ano
Komise RMČ pro projekt Zdravá MČ a MA21 je ustavena usnesením č.4/2.1/14 z 16.12.2014, změna ve složení komise schválena RMČ usnesením č.45/2,5/16 z 2.2.2016,zápisy a složení komise na www.pocernice.cz/samosprava/rada/komise/komise-pro-nszm-a-ma21/zapisy-komise-pro-projekt-zdrava-mc-a-ma21/
A
Komise Zdravé MČ a MA21 je stanovena usnesením RMČ41/0697/2016 ze dne 30.8.2016. Komise spolupracuje na přípravě kampaní, na veřejných projednáních a záležitostech týkajících se komunitní úrovně. Navrhuje Radě MČ Plán zlepšování a průběžně ho vyhodnocuje. Vyjadřuje se k výsledkům anket, dotazníkových šetření. Organizačně zajišťuje veřejné fórum.
Zápisy a statut komise jsou uveřejněny na adrese:
www.praha21.cz/komise-rady/komise-zdrave-mestske-casti-a-mistni-agendy-21
A
Komise je ustanovena Pokynem č. 35 starostky (při výkonu funkce rady)
A
Komise připravuje a vyhodnocuje plnění Akčního pánu zlepšování, rozděluje finanční prostředky - granty ZM, organizuje kampaně a další akce, ...
A
Komise Zdravé město a místní Agendy 21 (zřízena ZM usnesením č. 433/2016 ze dne 13. července 2016)
A
Komise životního prostředí, Zdravého města a MA21 - připravuje a vyhodnocuje Plán zlepšování, vyhodnocuje žádosti o dotace.
A
Schvaluje Plán zlepšování, navrhuje garanty pro fórum ZM, přináší podněty pro práci ZM, atd.
A
Komise připravuje a vyhodnocuje Plán zlepšování ZM a MA21 a plánuje akce pod záštitou projektu Zdravé město, vyhodnocuje granty.
A
Komise připravuje Akční plán zlepšování, má schválený Plán činnosti komise, připravuje témata Grantů ZM a MA21, vyhodnocuje granty apod.
A
komise připravuje a vyhodnocuje Akční plán zlepšování pro daný rok, dále se podílí na přípravě akcí pro veřejnost
A
Bc. Jakub Nekolný - předseda, zodpovědný, politik, starosta města Český Brod
Petra Ištvániková - místopředsedkyně, koordinátorka MA21, veřejný sektor
Irena Vomáčková - veřejný sektor
Renata Neufusová - neziskový sektor, LECCOS, z.s.,
Petr Fořt - podnikatelský sektor, Ameba Production spol. s r.o.
A
Komise pro sociální a zdravotní problematiku a místní Agendu 21
A
Komise Zdravého města a místní Agendy 21. Podílí se na tvorbě aktivit ZM a MA 21 ve městě Nový Jičín, vyhodnocuje Plán zlepšování.
A
komise zpracovává všechny oficiální dokumenty MA 21 a ZM, připravuje i návrh komunitního plánu zdraví a kvality života
Ano
Komise připravuje a vyhodnocuje Akční plán zlepšování, má schválený Plán činnosti komise.
předseda komise ZM / MA21 (funkce)
starosta
politik ZM a MA 21
zastupitel
politik ZM a MA21
starosta
politik ZM a MA 21
Ing. Kateřina MarkováA - starosta
odpovědný politik MA 21
Tereza Šimánková- koordinátor Ing. Milan Brychta
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ředitel odboru hygieny obecné a komunální, primátor a politik odpovědný za PZM a MA21 je stálým hostem Komise PZM a MA21
zastupitel
MUDr. Alexandra Opluštilová
místostarosta
politik ZM a MA21
A
politik ZM a MA21
zastupitel
politik ZM a MA 21
náměstek primátora
politik ZM a MA21
místostarosta
politik ZM a MA 21
Mgr. Dalibor Halátek
politik Zdravého města, náměstek primátora
Nradní
politička ZM a MA21 je členkou komise a pověřená vedením sekce Zdravé město
radní
politik ZM a MA 21
politik MA21
MgA. Petr Vilgus, Ph.D
A
předseda komise
zastupitel
Z. Jelenová -  Pro Prahu a KDU - ČSL
zástupkyně starosty
politik ZM a MA21
Mgr.Karolína Klímová
zastupuje SRPMŠ Chodovická z.s.
člen ZO Český zahrádkář. svazZástupkyně starostky
odpovědný politik MA21
primátorka
politička ZM a MA21
Mgr. Petra Houšková
politik ZM a MA 21
členka politického hnutí Jinakstarostka
politik ZM
odborník
jednatelka Národní sítě podpory zdraví, o.s.
člen komiseprojektový manažer AERV o.p.s.A
Bc. Jakub Nekolný
Mgr. Lenka JaremováMístostarosta
Politik ZM a MA21
zastupitel
politik ZM a MA 21
Ano
Starosta, politik PZM A MA 21
web komise ZM / MA21
http://www.praha13.cz/Vybor-pr https://www.praha14.cz/samosprava/komise-rady/ http://www.praha21.cz/komise-rady/komise-zdrave-mestske-casti-a-mistni-agendy-21
Praha 21: Komise rady města pro ZM / MA21 - web komise ZM / MA21
Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města, obce, regionu
počet účastníků fóra
151
Chrudim: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města, obce, regionu - počet účastníků fóra
200
Litoměřice: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města, obce, regionu - počet účastníků fóra
114
Kopřivnice: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města, obce, regionu - počet účastníků fóra
76
Dačice: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města, obce, regionu - počet účastníků fóra
122
Havlíčkův Brod: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města, obce, regionu - počet účastníků fóra
104
Hlučín: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města, obce, regionu - počet účastníků fóra
62
Jihlava: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města, obce, regionu - počet účastníků fóra
68
Jilemnice: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města, obce, regionu - počet účastníků fóra
56
Klatovy: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města, obce, regionu - počet účastníků fóra
71
Krnov: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města, obce, regionu - počet účastníků fóra
66
Letovice: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města, obce, regionu - počet účastníků fóra
95
Moravská Třebová: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města, obce, regionu - počet účastníků fóra
56
Opava: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města, obce, regionu - počet účastníků fóra
118
Prachatice: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města, obce, regionu - počet účastníků fóra
60
Praha 07: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města, obce, regionu - počet účastníků fóra
122
Praha 08: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města, obce, regionu - počet účastníků fóra
118
Praha 12: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města, obce, regionu - počet účastníků fóra
70
2017
166
2017
63
Praha 18: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města, obce, regionu - počet účastníků fóra
51
Praha 20: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města, obce, regionu - počet účastníků fóra
81
Praha 21: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města, obce, regionu - počet účastníků fóra
62
Prostějov: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města, obce, regionu - počet účastníků fóra
55
Turnov: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města, obce, regionu - počet účastníků fóra
54
Tábor: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města, obce, regionu - počet účastníků fóra
70
Třeboň: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města, obce, regionu - počet účastníků fóra
76
Valašské Meziříčí: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města, obce, regionu - počet účastníků fóra
64
Velké Meziříčí: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města, obce, regionu - počet účastníků fóra
119
Vsetín: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města, obce, regionu - počet účastníků fóra
78
Český Brod: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města, obce, regionu - počet účastníků fóra
94
Ústí nad Labem: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města, obce, regionu - počet účastníků fóra
94
Nový Jičín: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města, obce, regionu - počet účastníků fóra
65
Přeštice: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města, obce, regionu - počet účastníků fóra
92
Rokytnice nad Jizerou: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města, obce, regionu - počet účastníků fóra
související informace k fóru

Chrudim: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města - související informace k fóru

Litoměřice: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města - související informace k fóru

Kopřivnice: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města - související informace k fóru

Dačice: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města - související informace k fóru

Havlíčkův Brod: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města - související informace k fóru

Hlučín: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města - související informace k fóru

Jihlava: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města - související informace k fóru

Jilemnice: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města - související informace k fóru

Klatovy: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města - související informace k fóru

Krnov: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města - související informace k fóru

Letovice: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města - související informace k fóru

Liberec: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města - související informace k fóru

Moravská Třebová: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města - související informace k fóru

Opava: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města - související informace k fóru

Prachatice: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města - související informace k fóru

Praha 07: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města - související informace k fóru

Praha 08: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města - související informace k fóru

Praha 12: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města - související informace k fóru
http://www.praha13.cz/6-verejne-forum-18-9-2017.html https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/zdrava-mestska-cast-mistni-agenda-21/
Praha 18: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města - související informace k fóru

Praha 20: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města - související informace k fóru

Praha 21: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města - související informace k fóru

Prostějov: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města - související informace k fóru

Turnov: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města - související informace k fóru

Tábor: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města - související informace k fóru

Třeboň: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města - související informace k fóru

Valašské Meziříčí: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města - související informace k fóru

Velké Meziříčí: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města - související informace k fóru

Vsetín: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města - související informace k fóru

Český Brod: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města - související informace k fóru

Ústí nad Labem: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města - související informace k fóru

Nový Jičín: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města - související informace k fóru

Přeštice: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města - související informace k fóru

Rokytnice nad Jizerou: Veřejné fórum k udržitelnému rozvoji města - související informace k fóru
Další komunitní plánování a participace
komunitní kampaně
7
Kampaně, participativní rozpočet a další akce na odkazu www.praha8.cz/Akce-projekty-a-kampane.html
Ano N
participativní rozpočet
NA
Participativní rozpočet
NNNNNNNneA
Schválení zavedení participativního rozpočtu ZM 12/2016 , - spuštění výzvy Nápady pro Opavu 2017 na webových stránkách Zdravého města Opava. Finanční alokace na Nápady pro Opavu 2017 ve výši 300.000,- Kč.
NNNANAano
Investice na přání více na www.zdravehornipocernice.cz/
NNEN
Můj projekt pro Turnov 2017
NNNNNA
připravujeme
NNN
proškolení úřadu v metodách komunikace
A
Institut komunitního rozvoje Ostrava - vzdělávací modul na téma "Zapojování veřejnosti s vazbou na UR" za účasti 21 úředníků MěÚ opakovaně (již 3x), připravuje se i v roce 2016 - tentokrát s propojením na energetický management,
A
školení probíhá v rámci workshopů Strategického týmu udržitelného rozvoje.
A
Pro vybrané pracovníky v r. 2008,
2 další školení v letech 2011 a 2012 - Občanské sdružení Občan v akci (Veřejná setkání, Zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů), v rámci projektu Strategický plán města Kopřivnice 2013/2014 - Berman group, s.r.o (Principy a metody SP)
A
Ing. Radim Martynek, Akademie nevšedního vzdělávání, Etiketa a normy v písemném styku (31. 1. 2017)
N A A
15. - 16. září 2016 - dvoudenní školení pro vedení města a úředníky MMJ (převážně vedoucí odborů) k MA21 a Auditu UR, školitel Institut komunitního rozvoje Ostrava - Ing. Dana Diváková.
N N N N A
Proškolení úředníků v rámci zvyšování kvality řízení - komunikační strategie - v roce 2016 plánované 3 dny.
A
V roce 2017 proběhlo školení určené zaměstnancům úřadu - Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života (vedený ředitel NSZM - Ing. Petrem Švecem).
V květnu 2017 proběhl workshop Pocitové mapy města Opavy vedený Mgr. Jiřím Pánkem, Ph.D.
N A
Významné investiční akce jsou projednávány s veřejností. Proškolení úřadu v metodách komunikace s veřejností - v únoru 2016.
N A
V roce 2017 bylo proškoleno 15 úředníků v rámci akreditovaného celodenního semináře.
A
investiční akce jsou projednávány. Aktuální termíny veřejných projednání jsou zveřejňovány na wwww.praha12.cz
A
V rámci projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 - Komunikační dovednosti při jednání s klienty, Komunikace a jednání s problémovými klienty, Asertivita v jednání s klienty, Řešení konfliktů a vyjednávání, Zvládání stresu


Hromadné kurzy pro úředníky MČ Praha 14:Komunikace v obtížných situacích,  Komunikace s veřejností – základy komunikace, Řešení konfliktních situací, Prevence stresu
A
Vzdělávací kurzy pro úředníky MČ Praha 18: Jednání s lidmi, Řešení konfliktních situací, Asertivní chování, Rétorika a komunikace
ano N N
Tempo Trading Ostrava, Aproxi Zlín - probíhá školení vybraných  pracovníků
A A
Institut komunitního rozvoje - vzdělávací seminář "MA21 a udržitelný rozvoj" za účasti 14 lidí (úředníků a vedení města)
A
Pravidelné vzdělávání uředníků
N N A N N A
Komunikační dovednosti - pro zaměstnance na přepážkách
N
Aktivní zapojení škol, dětí a mládeže
Mladé fórum
3.5.2017

Chrudim: Mladé fórum
15.3.2017

Litoměřice: Mladé fórum
21.4.2017

Kopřivnice: Mladé fórum
20.2.2014

Dačice: Mladé fórum
8.3.2017

Jihlava: Mladé fórum
7.4.2014

Jilemnice: Mladé fórum
20.6.2014

Krnov: Mladé fórum
12.11.2013

Moravská Třebová: Mladé fórum
31.5.2013

Opava: Mladé fórum
N 13.2.2014

Prachatice: Mladé fórum
28.3.2017

Praha 08: Mladé fórum
A
9.3.2017, spolupráce s Žákovským zastupitelstvem, SEVER - středisko ekologické výchovy Litoměřice
17.12.2013

Turnov: Mladé fórum
13.6.2017

Tábor: Mladé fórum
13.10.2016

Velké Meziříčí: Mladé fórum
Školní fórum
15.2.2017

Litoměřice: Aktivní zapojení škol, dětí a mládeže - Školní fórum
30.5.2017

Klatovy: Aktivní zapojení škol, dětí a mládeže - Školní fórum
9.5.2017

Praha 20: Aktivní zapojení škol, dětí a mládeže - Školní fórum
Městský studentský parlament / dětské zastupitelstvo
https://www.facebook.com/pages/Zastupitelstvo-ml%C3%A1de%C5%BEe-Litom%C4%9B%C5%99ice/1553734758219347
Litoměřice: Městský studentský parlament / dětské zastupitelstvo
https://www.jihlava.cz/1-vyjezd-zakovskych-parlament-17-19-5-2017/gs-5050
Jihlava: Městský studentský parlament / dětské zastupitelstvo
http://www.mestojilemnice.cz/cz/zdrave-mesto/detsky-parlament/
Jilemnice: Městský studentský parlament / dětské zastupitelstvo
http://ozdm.webnode.cz/
Opava: Městský studentský parlament / dětské zastupitelstvo
N https://www.facebook.com/SZP7-Studentsk%C3%A9-zastupitelstvo-Prahy-7-504498129592542/?fref=ts
Praha 07: Městský studentský parlament / dětské zastupitelstvo
http://www.praha8.cz/zm
Praha 08: Městský studentský parlament / dětské zastupitelstvo
A
Žákovské zastupitelstvo Prahy  14 koordinace úřad MČ Praha 14 a DDM Praha 9, činnost od 9/2013
www.facebook.com/zakovskezastupitelstvo/

www.praha14.cz/samosprava/dulezite-informace/projekty/zakovske-zastupitelstvo/
http://sportcentrumddm.cz/zdmmp/
Prostějov: Městský studentský parlament / dětské zastupitelstvo
http://pmmt.cz/
Turnov: Městský studentský parlament / dětské zastupitelstvo
http://usti.kpdmuk.cz/
Ústí nad Labem: Městský studentský parlament / dětské zastupitelstvo
Propagace ZM / MA21
webové stránky ZM / MA21
http://www.chrudim.eu/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=5429&id_ktg=1160&n=o%2Dprojektu&p1=1962
Chrudim: Webové stránky ZM / MA21
http://zdravemesto.litomerice.cz/
Litoměřice: Webové stránky ZM / MA21
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=zakladni-informace-o-projektu-zdrave-mesto-koprivnice
Kopřivnice: Webové stránky ZM / MA21
http://www.dacice.cz/mesto-3/zdrave-mesto-a-ma21-1/
Dačice: Webové stránky ZM / MA21
http://www.muhb.cz/mistni-agenda-21/ds-28355
Havlíčkův Brod: Webové stránky ZM / MA21
http://www.hlucin.cz/cs/urad-a-samosprava/mistni-agenda-21/
Hlučín: Webové stránky ZM / MA21
http://www.jihlava.cz/zdrave-mesto/
Jihlava: Webové stránky ZM / MA21
http://www.mestojilemnice.cz/cz/zdrave-mesto
Jilemnice: Webové stránky ZM / MA21
http://www.klatovy.cz/zdravemesto
Klatovy: Webové stránky ZM / MA21
http://www.krnov.cz/zdravemesto
Krnov: Webové stránky ZM / MA21
http://www.letovice.net/informace-o-meste/zdrave-mesto/
Letovice: Webové stránky ZM / MA21
http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/zdrave-mesto/
Liberec: Webové stránky ZM / MA21
http://www.moravskatrebova.cz/cs/rozvoj/zdrave-mesto-a-mistni-agenda-21.html
Moravská Třebová: Webové stránky ZM / MA21
https://zdravemestoopava.cz/
Opava: Webové stránky ZM / MA21
N http://www.prachatice.eu/zivotni-prostredi/zdrave-mesto/aktualne
Prachatice: Webové stránky ZM / MA21
http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/Zdrave-mesto-a-MA-21
Praha 07: Webové stránky ZM / MA21
http://www.praha8.cz/ma21
Praha 08: Webové stránky ZM / MA21
http://www.praha12.cz/mistni-agenda-21/ds-1323/p1=9256
Praha 12: Webové stránky ZM / MA21
http://www.praha13.cz/Mistni-agenda-22 A http://www.letnany.cz/zdrave-mesto-a-ma21/ds-2194/p1=33864
Praha 18: Webové stránky ZM / MA21
http://www.zdravehornipocernice.cz/
Praha 20: Webové stránky ZM / MA21
http://ma21.praha21.cz/
Praha 21: Webové stránky ZM / MA21
http://www.praha-slivenec.cz/zmc/
Praha-Slivenec: Webové stránky ZM / MA21
http://www.prostejov.eu/cs/samosprava/zdrave-mesto-prostejov-a-mistni-agenda-21/zdrave-mesto-a-mistni-agenda-21-aktualne/
Prostějov: Webové stránky ZM / MA21
http://www.turnov.cz/cs/mesto/zdrave-mesto-turnov-a-ma21/
Turnov: Webové stránky ZM / MA21
http://www.taborcz.eu/zdrave-mesto-a-nbsp-ma21/ms-66071/p1=66071
Tábor: Webové stránky ZM / MA21
http://www.mesto-trebon.cz/zdrave-mesto-a-ma-21.html
Třeboň: Webové stránky ZM / MA21
http://www.valasskemezirici.cz/zdrave-mesto/ds-1203/p1=17904
Valašské Meziříčí: Webové stránky ZM / MA21
http://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21
Velké Meziříčí: Webové stránky ZM / MA21
http://www.mestovsetin.cz/zdrave-mesto-vsetin-a-ma-21/ms-48909/p1=48909
Vsetín: Webové stránky ZM / MA21
http://www.cesbrod.cz/zdravy-brod/
Český Brod: Webové stránky ZM / MA21
http://www.usti-nad-labem.cz/cz/zivot-mesta/projekt-zdrave-mesto/
Ústí nad Labem: Webové stránky ZM / MA21
http://www.novyjicin.cz/zdravemesto/
Nový Jičín: Webové stránky ZM / MA21
http://www.prestice-mesto.cz/organizace-mesta/clenstvi-mesta-v-organizacich/narodni-sit-zdravych-mest-1/
Přeštice: Webové stránky ZM / MA21
http://www.mesto-rokytnice.cz/mesto/zdrave-mesto/aktuality
Rokytnice nad Jizerou: Webové stránky ZM / MA21
facebook pouze pro ZM / MA21
https://www.facebook.com/pages/Zdrave-MESTO-Chrudim/588630844523438?fref=pb&hc_location=profile_browser
Chrudim: Propagace ZM / MA21 - facebook ZM / MA21
https://www.facebook.com/pages/Zdrav%C3%A9-m%C4%9Bsto-Litom%C4%9B%C5%99ice-a-MA21/171730349659115?fref=pb&hc_location=profile_browser
Litoměřice: Propagace ZM / MA21 - facebook ZM / MA21
https://www.facebook.com/zdravemesto
Kopřivnice: Propagace ZM / MA21 - facebook ZM / MA21
https://www.facebook.com/zdravedacice/?fref=ts
Dačice: Propagace ZM / MA21 - facebook ZM / MA21

Havlíčkův Brod: Propagace ZM / MA21 - facebook ZM / MA21

Hlučín: Propagace ZM / MA21 - facebook ZM / MA21
https://www.facebook.com/mesto.jihlava/
Jihlava: Propagace ZM / MA21 - facebook ZM / MA21

Jilemnice: Propagace ZM / MA21 - facebook ZM / MA21

Klatovy: Propagace ZM / MA21 - facebook ZM / MA21
https://www.facebook.com/zdravemestokrnov?fref=pb&hc_location=profile_browser
Krnov: Propagace ZM / MA21 - facebook ZM / MA21

Letovice: Propagace ZM / MA21 - facebook ZM / MA21
https://www.facebook.com/zdravemestoliberec/?fref=ts
Liberec: Propagace ZM / MA21 - facebook ZM / MA21

Moravská Třebová: Propagace ZM / MA21 - facebook ZM / MA21

Opava: Propagace ZM / MA21 - facebook ZM / MA21

Prachatice: Propagace ZM / MA21 - facebook ZM / MA21

Praha 07: Propagace ZM / MA21 - facebook ZM / MA21

Praha 08: Propagace ZM / MA21 - facebook ZM / MA21
https://www.facebook.com/pages/Praha-12/1010733405609946
Praha 12: Propagace ZM / MA21 - facebook ZM / MA21
https://www.facebook.com/StastnaTrinactka/?fref=ts A
FB - Městská část Praha 14 www.facebook.com/mcpraha14/

Praha 18: Propagace ZM / MA21 - facebook ZM / MA21
https://www.facebook.com/pages/Zdrav%C3%A9-Horn%C3%AD-Po%C4%8Dernice/274128826092510
Praha 20: Propagace ZM / MA21 - facebook ZM / MA21
https://www.facebook.com/praha21/
Praha 21: Propagace ZM / MA21 - facebook ZM / MA21

Praha-Slivenec: Propagace ZM / MA21 - facebook ZM / MA21

Prostějov: Propagace ZM / MA21 - facebook ZM / MA21

Turnov: Propagace ZM / MA21 - facebook ZM / MA21

Tábor: Propagace ZM / MA21 - facebook ZM / MA21

Třeboň: Propagace ZM / MA21 - facebook ZM / MA21

Valašské Meziříčí: Propagace ZM / MA21 - facebook ZM / MA21

Velké Meziříčí: Propagace ZM / MA21 - facebook ZM / MA21

Vsetín: Propagace ZM / MA21 - facebook ZM / MA21
https://www.facebook.com/M%C4%9Bsto-%C4%8Cesk%C3%BD-Brod-123322837876534/
Český Brod: Propagace ZM / MA21 - facebook ZM / MA21
https://www.facebook.com/magistratusti
Ústí nad Labem: Propagace ZM / MA21 - facebook ZM / MA21
https://www.facebook.com/zdravemestonovyjicin
Nový Jičín: Propagace ZM / MA21 - facebook ZM / MA21

Přeštice: Propagace ZM / MA21 - facebook ZM / MA21

Rokytnice nad Jizerou: Propagace ZM / MA21 - facebook ZM / MA21
Vzdělávání k udržitelnému rozvoji
akreditovaný vzdělávací seminář k UR pro zastupitele, úřad a komisi
A
Institut komunitního rozvoje Ostrava - vzdělávací modul na téma "Zapojování veřejnosti s vazbou na UR" pro zaměstnance MěÚ je připraven i na rok 2015 (10.- 11.6.2015)
seminář pro zastupitelé města a veřejnost na téma "Seminář na téma "Co je projekt Zdravé město a místní Agenda 21"
www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/plakat-co-je-projekt-zm-a-ma21_2015.pdf; www.facebook.com/588630844523438/photos/a.588745907845265.1073741828.588630844523438/822967144423139/;
seminář pro zastupitele města, zaměstnance MěÚ a veřejnost s Pavlem Nováčkem  téma „Udržitelný rozvoj - reálná šance nebo jen "zbožné přání"?“   - www.youtube.com/watch ; www.facebook.com/588630844523438/photos/a.588745907845265.1073741828.588630844523438/809370585782795/
seminář na téma strategické plánování a řízení pro zaměstnance MěÚ a zastupitelé města
A
2016 - školení k principům UR a udržitelné energetice                2015 - workshop k auditů UR
Seminář pro zaměstnance úřadu k udržitelnému rozvoji - implementace MA21 v municipalitě kategorie B (20 úředníků). 2014
A
Seminář pro Tým pro sledování udržitelného rozvoje města Kopřivnice - Ekologická stopa Kopřivnice a udržitelný rozvoj (RNDr. Viktor Třebický, Ph.D.).
A
Téma: Jak se daří světu? Na cestě k udržitelnosti... zaměřeno na plýtvání s potravinami (2015)
Přednášející: Michal Broža, Informační centrum OSN v Praze
Určené pro Městský úřad Dačice a komisi Zdravého města Dačice a MA21

21.03.2017 Konference - Ekologické hospodaření s energiemi a vodou
25.05.2017 Seminář - Ryby, vodní ekosystém (pro učitele)
29.05.2017 Ryby, vodní ekosystém (pro žáky)
15.09.2017 Seminář - Základy rybníkářského hospodaření
A
Dne 17.03.2017 - vzdělávací akce na téma udržitelný rozvoj,  místní Agenda 21  - Ing. Petr Švec NSZM
A
Seminář MA21 a udržitelný rozvoj pro vedení města, vedoucí odborů a tiskovou mluvčí města
A
15. - 16. září 2016 - dvoudenní školení pro vedení města a úředníky MMJ (převážně vedoucí odborů) k MA21 a Auditu UR, školitel Institut komunitního rozvoje Ostrava - Ing. Dana Diváková.
14. - 15. září 2017 - dvoudenní školení pro vedení města a úředníky MMJ (převážně vedoucí odborů) k MA21 a Auditu UR, školitel Institut komunitního rozvoje Ostrava - Ing. Dana Diváková.
A
Školení na téma "udržitelný rozvoj a MA21", lektora Dana Diváková - Institut komunitního rozvoje.
A
V loňském roce se konal seminář, který vedl ředitel NSZM pan Ing. Petr Švec.
A
21.11.2014 - seminář "Strategický plán jako nástroj pro udržitelný rozvoj měst a obcí"
NA
Institut komunitního rozvoje Ostrava, téma - Udržitelný rozvoj a MA21
A
2017 - EKO-KOM,a.s. - školení zaměstnanců MÚ a Tech. služeb na téma "Hospodaření s komunálními odpady ve smyslu udržitelného rozvoje - význam třídění odpadů". Školení navázalo na zavedení nového systému třídění odpadů ve městě (MESOH).


2016 "Procesní řízení -
optimalizace procesů pro oblasti udržitelného rozvoje" ATTN Consulting, s.r.o. za účasti 14 úředníků v roce 2014.
Druhý cyklus školení zaměstnanců k udržitelnému rozvoji - oblast Komunikační strategie úřadu - za účasti 62 úředníků v roce 2015
A
V roce 2016 zapojení města do projektu MOZAIKA. Vedení města a vedoucí pracovníci vybraných odborů se jednání účastnili.
NN
v říjnu 2016 proběhlo vzdělávání členů komise
A
Udržitelný rozvoj a místní Agenda 21
1
Seminář pro úředníky k zadávání odpovědných veřejných zakázek v rámci představení Studie udržitelné spotřeby MČ Praha 8
www.praha8.cz/Praha-8-prukopnikem-socialne-odpovedneho-zadavani-verejnych-zakazek.html

Seminář pro Zastupitelstvo mladých "Udržitelná města a obce pro rozvoj"
www.praha8.cz/Seminar-Udrzitelna-mesta-a-obce-pro-rozvoj-1.html
A
1.4. 2016 Akreditovaný vzdělávací program NSZM ČR - PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V NÁVAZNOSTI
NA STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A KVALITU ŽIVOTA
A
2012 - seminář UR a MA21 (NSZM)
2013 - seminář UR a strategické plánování Úmč Praha 14 v praxi

2014 - Udržitelné nakládání s odpady –  „ Kompostování“

2015 - Dobrá praxe – Místní Agenda 21 aneb Litoměřice inspirují městské části Prahy v realizaci MA21

2015 - Školení o indikátorech udržitelnosti v MČ Praha 14

2016 - Udržitelná energetika - Nová zelená úspora

2016 - Udržitelný rozvoj - Co je to odpad

2017 - Zodpovědná móda s Prahou 14
A
V březnu 2015 proběhl seminář Principy UR v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života
ano
byl realizován seminář "Dobrá praxe - Místní Agenda 21 aneb Litoměřice inspirují městské části Prahy v realizaci MA21
A
11.11.2016 - vzdělávací program pro průběžné vzdělávání úředníků - Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života. Školitel: Petr Švec
A
1.4.2016 všichni úředníci ÚMČ absolvovali vzdělávací program „Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života“. Seminář organizovala NSZM, školetelem byl Ing. Petr Švec.
seminář k MA21 a UR pro úřad a partnery se uskutečnil v roce 2012 (NSZM)

UDRŽITELNÉ a ENVIROMENTÁLNÍ NAKLÁDÁNÍ s ODPADY v PŘÍRODĚ ANEB VLIV ODPADŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - lektorka je krajská koordinátorka programu Škola pro udržitelný život

NA
Institut komunitního rozvoje - vzdělávací seminář "MA21 a udržitelný rozvoj" za účasti 14 lidí (úředníků a vedení města)
A
První seminář proběhl v roce 2013 pod vedením Ing. Petra Švece pro cca 30 zaměstnanců úřadu, ředitelů škol a dalších institucí v Třeboni. Zúčastnilo se i několik zájemců z řad veřejnosti.Další seminář proběhl v roce 2016.
N
2017: v plánu proškolení zaměstnanců MěÚ, zastupitelů
NA
Dílčí prezentace za pomoci organizací ve městě do MA 21 zapojených na zastupitelstvu města 2013, 2014. V roce 2015 proškolil Petr Švec vedoucí odborů.
A
Osvětový seminář „Udržitelný rozvoj - udržitelná doprava“ se věnoval kromě pojmům udržitelný rozvoj a MA21 rozvoji dopravy s důrazem na využití cyklistiky v našem městě. Přinesl také příklady dobré praxe ze zahraničí.
A
Školení k udržitelnému rozvoji pro úřad proběhlo 17.10.2017. Jeho náplní byl udržitelný rozvoj a MA21, jeho náplní bude vysvětlení pojmu udržitelný rozvoj a jeho principů, aktuální stav a problémy UR atd.
1
Příprava strategického plánu rozvoje města podle zásad udržitelného rozvoje - pro členy ZM, úředníky MÚ i zájemce z řad občanů
Ano
Vzdělávání k UR v roce 2017 probíhalo formou semináře na téma Udržitelný rozvoj. Na toto téma přednášeli renomovaní lektoři pan Viktor Třebický a Josef Novák ze společnosti CI2, o. p. s.
Strategické řízení
Audit UR
Audit UR
Chrudim: Strategické řízení - Audit UR
Audit UR
Litoměřice: Strategické řízení - Audit UR
Audit UR
Kopřivnice: Strategické řízení - Audit UR
Audit UR
Jihlava: Strategické řízení - Audit UR
strategie rozvoje
Územní plán města Chrudim (2013)
Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015-2030

Chrudim: Strategie rozvoje
Strategický plán rozvoje města Litoměřice (2012)

Litoměřice: Strategie rozvoje
Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2007-2022 [akt. 2014]

Kopřivnice: Strategie rozvoje
Strategický plán rozvoje města Dačice 2016-2025 (s výhledem do roku 2030)

Dačice: Strategie rozvoje
Strategický plán rozvoje města Havlíčkův Brod 2014-2024

Havlíčkův Brod: Strategie rozvoje
Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Hlučína 2008-2018 [akt. 2012]

Hlučín: Strategie rozvoje
Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020
Programové prohlášení Rady města Jihlavy 2017-2018
Územní plán města Jihlavy (2001)

Jihlava: Strategie rozvoje
Strategický plán města Jilemnice 2008-2025

Jilemnice: Strategie rozvoje
Strategie rozvoje města Klatovy 2017-2025

Klatovy: Strategie rozvoje
Aktualizace Strategického plánu města Krnova 2016-2023

Krnov: Strategie rozvoje
Aktualizace Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014-2020

Liberec: Strategie rozvoje
Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová 2007-2020 / Akční plán

Moravská Třebová: Strategie rozvoje
Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy 2015-2020

Opava: Strategie rozvoje
Strategický plán rozvoje města Prachatice 2015-2022

Prachatice: Strategie rozvoje
Strategický plán rozvoje městské části Praha 7 pro období 2016-2022

Praha 07: Strategie rozvoje
Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 8 2017-2026

Praha 08: Strategie rozvoje
Strategický plán trvale udržitelného rozvoje MČ Praha 12 2013-2020

Praha 12: Strategie rozvoje
Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015-2025

Praha 14: Strategie rozvoje
Strategický plán rozvoje MČ Praha 20 2013-2020

Praha 20: Strategie rozvoje
Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 2012-2022

Praha 21: Strategie rozvoje
Strategický plán rozvoje městské části Praha - Slivenec 2007-2015 [akt. 2011]

Praha-Slivenec: Strategie rozvoje
Strategický plán rozvoje města Prostějova 2010-2020

Prostějov: Strategie rozvoje
Strategický plán města Turnova (2013)

Turnov: Strategie rozvoje
Strategický plán rozvoje města Tábor 2014-2020

Tábor: Strategie rozvoje
Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020

Třeboň: Strategie rozvoje
Strategický plán rozvoje města Valašské Meziříčí 2014-2020

Valašské Meziříčí: Strategie rozvoje
Integrovaný plán rozvoje města Velké Meziříčí 2013-2020

Velké Meziříčí: Strategie rozvoje
Strategický plán města Vsetín (2008)
Strategický plán rozvoje města Vsetína pro období 2016-2023

Vsetín: Strategie rozvoje
Strategický plán města Český Brod do roku 2022 (2007) [akt. 2011]

Český Brod: Strategie rozvoje
Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020

Ústí nad Labem: Strategie rozvoje
Strategický plán rozvoje města Přeštice (2006)

Přeštice: Strategie rozvoje
energetická koncepce
Energetická politika města Chrudim (2014)
EMAS - Systém environmentálního řízení a auditu města Chrudimi (2009)

Chrudim: energetická koncepce
Energetický plán města Litoměřice 2014-2030
Územní energetická koncepce města Litoměřice (2008)

Litoměřice: energetická koncepce
Energetický plán města Kopřivnice 2010-2022

Kopřivnice: energetická koncepce
Územní energetická koncepce města Jihlavy [akt. 2011]
Generel veřejného osvětlení Jihlava (2016)

Jihlava: energetická koncepce
Energetický plán Jilemnice 2010-2025

Jilemnice: energetická koncepce
Územní energetická koncepce Prostějov (2013)

Prostějov: energetická koncepce
Koncepce kvality a šetrnosti k přírodě města Vsetín (2004)

Vsetín: energetická koncepce
dopravní koncepce
Koncepce parkovacího systému na území širšího centra města Jihlavy (2012)
Dopravní koncepce města Jihlavy (2005)
Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Jihlavy (2005)

Jihlava: A
Generel dopravy městské části Praha 14 pro období 2015-2025

Praha 14: A
Bílá kniha dopravy Velkého Meziříčí (2013)

Velké Meziříčí: N
koncepce adaptace na klimatické změny
koncepce podpory zdraví (Zdravotní plán)
Zdravotní plán města Chrudim 2015-2018

Chrudim: A
Zdravotní plán města Litoměřice 2015-2020

Litoměřice: A
Zdravotní plán města Kopřivnice 2017-2019

Kopřivnice: A
Zdravotní plán města Jihlavy 2015-2017

Jihlava: A
Zdravotní plán města Prachatice 2015-2017

Prachatice: A
Plán rozvoje městského zdraví v MČ Praha 21 (2017)

Praha 21: N
Zdravotní plán města Tábor 2016-2019

Tábor: A
využívaní metodiky Health Impact Assesment (HIA) pro strategie
NNNNNNN
Sledování mezinárodních indikátorů UR
indikátor: Ekologická stopa
90229.36[gha]  2015

Chrudim: Sledování mezinárodních indikátorů UR - indikátor: Ekologická stopa
113622.0897[gha]  2013

Litoměřice: Sledování mezinárodních indikátorů UR - indikátor: Ekologická stopa
128314.8712[gha]  2012

Kopřivnice: Sledování mezinárodních indikátorů UR - indikátor: Ekologická stopa
61659.8405[gha]  2010

Hlučín: Sledování mezinárodních indikátorů UR - indikátor: Ekologická stopa
407125.4451[gha]  2010

Jihlava: Sledování mezinárodních indikátorů UR - indikátor: Ekologická stopa
38844.6237[gha]  2010

Jilemnice: Sledování mezinárodních indikátorů UR - indikátor: Ekologická stopa
N
60117.1274[gha]  2010

Prachatice: Sledování mezinárodních indikátorů UR - indikátor: Ekologická stopa
N
58493.284[gha]  2013

Velké Meziříčí: Sledování mezinárodních indikátorů UR - indikátor: Ekologická stopa
147271.1055[gha]  2010

Vsetín: Sledování mezinárodních indikátorů UR - indikátor: Ekologická stopa
indikátor: Spokojenost s místním společenstvím
A
2004, 2007, 2009, 2012, 2015 - www.chrudim.eu/zdrave-mesto/spolecne-evropske-indikatory.html
(viz A.21.2)
A
2007, 2011, 2014, 2017
A
2005,2008,2010,2012,2014
(viz A.21.2)
NNA
2010,2013,2016
AA
2011, 2013, 2015 sledování v rámci projektu Jilemnice - udeřžitelná
www.mestojilemnice.cz/cz/zdrave-mesto/indikatory/
NNNNNANA
anketa v roce 2009
NANA
Prvně v roce 2015 - A1 - Spokojenost s místním společenstvím
výsledky na odkazu:

indikatory.ci2.co.cz/cs/profil/praha-14
NANANNNNANNNN
Grantový systém ZM / MA21
samostatný grantový systém pro ZM / MA21
A
komise MA21 navrhuje pravidla a témata, a doporučuje schválení projektů
www.chrudim.eu/zdrave-mesto/granty-zm.html
A
Dotační program Zdravého města Litoměřice na rozvoj města, podporuje oblasti UR, spravuje ho komise ZM a MA21
A
Dotační program 1/ORM/2015 - Zdravé město: více na www.koprivnice.cz/index.php
NNA
Dotační program města na podporu MA21 (sport, kultura, osvěta a další)
A
Dotační program Projektu Zdravé město a MA21 od roku 2013 (Usnesení č. 23_16-RM_Pravidkla pro poskytování dotací +22_16-RM Výzva_7.1.2016). Komise PZMA a MA21 navrhuje pravidla a výzvy a doporučuje projekty ke schválení Radě města Jihlavy
www.jihlava.cz/dotacni-program-projektu-zdrave-mesto-a-ma21/ds-55072/p1=89149
N
zástupci z komise ZM a MA21jsou součástí  grantové komise z pozice posouzení projektů z hlediska udržitelného rozvoje (pravidla , výzvy , výsledky viz odkaz: www.mestojilemnice.cz/cz/infoserver/odbory-uradu/odbor-financni/granotvy-program/
NN
v řešení
A
Na rok 2016 byly schváleny žádosti, které splňovaly  kritéria dle vypracovaného  Programu zdravého města.  
NA
Komise ZM a MA21 navrhuje témata a doporučuje projekty ke schválení. Grantový systém zastřešuje finanční odbor MÚ.
NNNNA
Mikrogranty na zvelebování vzhledu veřejného prostoru MČ Praha 8 pro rok 2017

www.praha8.cz/Mikrogranty-verejny-prostor-2017
NA
V rámci grantového/dotačního řízení MČ je podporována podoblast "podpora realizace projektu Zdravá MČ a MA21"
www.praha14.cz/samosprava/dulezite-informace/dotace/
A
Dotační systém MČ Praha 18 podporuje MA21
ano
účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 v celkové částce 70 tisíc Kč.
zdravehornipocernice.cz/
ANA
komise PZM a MA21 vypisuje témata dotační systému, doporučuje přidělení fin.částky
NA
Program města Tábora na podporu Zdravého města - prioritní témata dle Zdravotního plánu, Program města Tábora na podporu ochrany ŽP
NA
komise MA21 posuzuje žádosti o granty, vyhodnocuje je. Rozvoj komunitního života je oblastí pro poskytování grantů a finančních podpor malého rozsahu z rozpočtu města
NA
pro každý rok jsou schvalována schémata grantů na celoroční činnost v oblasti sportu, kultury a sociálního grantu a od roku 2016 také na obnovu historických staveb
AA
Komise navrhuje témata a doporučuje RM ke schválení
NNN
Příklady dobré praxe
příklady dobré praxe (poslední zveřejněný)
Chrudim: Systematické vzdělávání úřadu v metodách zapojování veřejnosti (23.11.2015)
Chrudim: příklady dobré praxe (poslední zveřejněný)
Litoměřice: Pasport nemovitostí v majetku města (8.2.2017)
Litoměřice: příklady dobré praxe (poslední zveřejněný)
Kopřivnice: Dlouhodobý projekt "Trestní odpovědnost a občanský průkaz (TOOP)" pro žáky ZŠ (2.3.2017)
Kopřivnice: příklady dobré praxe (poslední zveřejněný)
Havlíčkův Brod: Dobrovolník dobrovolníkům - školení předlékařské první pomoci (12.12.2013)
Havlíčkův Brod: příklady dobré praxe (poslední zveřejněný)
Hlučín: Výukové DVD o odpadech "Popeláčci" (14.1.2011)
Hlučín: příklady dobré praxe (poslední zveřejněný)
Jihlava: Připomínkování územního plánu online (6.3.2013)
Jihlava: příklady dobré praxe (poslední zveřejněný)
Jilemnice: Urbanistická studie sídliště Spořilov (22.6.2016)
Jilemnice: příklady dobré praxe (poslední zveřejněný)
Klatovy: Dobročinný vánoční bazar pro stacionář (22.3.2012)
Klatovy: příklady dobré praxe (poslední zveřejněný)
Letovice: Festival 3+1 (28.4.2009)
Letovice: příklady dobré praxe (poslední zveřejněný)
Moravská Třebová: Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství (MESOH)  (21.4.2017)
Moravská Třebová: příklady dobré praxe (poslední zveřejněný)
Opava: Den sociálních služeb (18.8.2013)
Opava: příklady dobré praxe (poslední zveřejněný)
Prachatice: Studentská firma JUNGO (19.4.2017)
Prachatice: příklady dobré praxe (poslední zveřejněný)
Praha 7: "Podnikavá 7" – podnikatelský inkubátor městské části (3.6.2017)
Praha 07: příklady dobré praxe (poslední zveřejněný)
Praha 8: První "Fairtradová městská část" v Česku (13.12.2016)
Praha 08: příklady dobré praxe (poslední zveřejněný)
Praha 12: Filmový festival mládeže "Antifetfest" (20.10.2017)
Praha 12: příklady dobré praxe (poslední zveřejněný)
A
Vybíralka 25 - pilotní projekt revitalizace pražských sídlišť www.iprpraha.cz/vybiralova
Praha 20: Sociální podnikatelský projekt "Podaná ruka" (7.10.2017)
Praha 20: příklady dobré praxe (poslední zveřejněný)
Praha 21: Strategické řízení městské části (26.3.2014)
Praha 21: příklady dobré praxe (poslední zveřejněný)
Praha-Slivenec: Nízkoenergetická rekonstrukce základní školy (8.8.2010)
Praha-Slivenec: příklady dobré praxe (poslední zveřejněný)
Prostějov: Chůze s holemi Nordic Walking (20.8.2012)
Prostějov: příklady dobré praxe (poslední zveřejněný)
Tábor: Lavičky pro teenagery (5.12.2011)
Tábor: příklady dobré praxe (poslední zveřejněný)
Valašské Meziříčí: Inovativní řízení výdajů Města pomocí procesů (25.5.2017)
Valašské Meziříčí: příklady dobré praxe (poslední zveřejněný)
Velké Meziříčí: Centrum zaměstnanosti v mikroregionu (1.8.2014)
Velké Meziříčí: příklady dobré praxe (poslední zveřejněný)
Vsetín: Město dává práci dlouhodobě nezaměstnaným (5.9.2016)
Vsetín: příklady dobré praxe (poslední zveřejněný)
Ústí n.L.: Popularizace dobrovolnictví u mladých lidí v kraji (5.5.2014)
Ústí nad Labem: příklady dobré praxe (poslední zveřejněný)
další příklady a střípky dobré praxe
Střípky dobré praxe
Chrudim: další příklady a střípky dobré praxe (malé příklady)
Střípky dobré praxe
Litoměřice: další příklady a střípky dobré praxe (malé příklady)
Střípky dobré praxe
Kopřivnice: další příklady a střípky dobré praxe (malé příklady)
Střípky dobré praxe
Dačice: další příklady a střípky dobré praxe (malé příklady)
Střípky dobré praxe
Havlíčkův Brod: další příklady a střípky dobré praxe (malé příklady)
Střípky dobré praxe
Hlučín: další příklady a střípky dobré praxe (malé příklady)
Střípky dobré praxe
Jihlava: další příklady a střípky dobré praxe (malé příklady)
Střípky dobré praxe
Jilemnice: další příklady a střípky dobré praxe (malé příklady)
Střípky dobré praxe
Klatovy: další příklady a střípky dobré praxe (malé příklady)
Střípky dobré praxe
Krnov: další příklady a střípky dobré praxe (malé příklady)
Střípky dobré praxe
Letovice: další příklady a střípky dobré praxe (malé příklady)
Střípky dobré praxe
Liberec: další příklady a střípky dobré praxe (malé příklady)
Střípky dobré praxe
Moravská Třebová: další příklady a střípky dobré praxe (malé příklady)
Střípky dobré praxe
Opava: další příklady a střípky dobré praxe (malé příklady)
Střípky dobré praxe
Prachatice: další příklady a střípky dobré praxe (malé příklady)
Střípky dobré praxe
Praha 07: další příklady a střípky dobré praxe (malé příklady)
Střípky dobré praxe
Praha 08: další příklady a střípky dobré praxe (malé příklady)
Střípky dobré praxe
Praha 12: další příklady a střípky dobré praxe (malé příklady)
Střípky dobré praxe
Praha 18: další příklady a střípky dobré praxe (malé příklady)
Střípky dobré praxe
Praha 20: další příklady a střípky dobré praxe (malé příklady)
Střípky dobré praxe
Praha 21: další příklady a střípky dobré praxe (malé příklady)
Střípky dobré praxe
Praha-Slivenec: další příklady a střípky dobré praxe (malé příklady)
Střípky dobré praxe
Prostějov: další příklady a střípky dobré praxe (malé příklady)
Střípky dobré praxe
Turnov: další příklady a střípky dobré praxe (malé příklady)
Střípky dobré praxe
Tábor: další příklady a střípky dobré praxe (malé příklady)
Střípky dobré praxe
Třeboň: další příklady a střípky dobré praxe (malé příklady)
Střípky dobré praxe
Valašské Meziříčí: další příklady a střípky dobré praxe (malé příklady)
Střípky dobré praxe
Velké Meziříčí: další příklady a střípky dobré praxe (malé příklady)
Střípky dobré praxe
Vsetín: další příklady a střípky dobré praxe (malé příklady)
Střípky dobré praxe
Český Brod: další příklady a střípky dobré praxe (malé příklady)
Střípky dobré praxe
Ústí nad Labem: další příklady a střípky dobré praxe (malé příklady)
Střípky dobré praxe
Nový Jičín: další příklady a střípky dobré praxe (malé příklady)
Střípky dobré praxe
Přeštice: další příklady a střípky dobré praxe (malé příklady)
Střípky dobré praxe
Rokytnice nad Jizerou: další příklady a střípky dobré praxe (malé příklady)
videa k dobré praxi
Videa k dobré praxi
Chrudim: Příklady dobré praxe - videa k dobré praxi
Videa k dobré praxi
Litoměřice: Příklady dobré praxe - videa k dobré praxi
Videa k dobré praxi
Kopřivnice: Příklady dobré praxe - videa k dobré praxi
Videa k dobré praxi
Dačice: Příklady dobré praxe - videa k dobré praxi
Videa k dobré praxi
Havlíčkův Brod: Příklady dobré praxe - videa k dobré praxi
Videa k dobré praxi
Hlučín: Příklady dobré praxe - videa k dobré praxi
Videa k dobré praxi
Jihlava: Příklady dobré praxe - videa k dobré praxi
Videa k dobré praxi
Jilemnice: Příklady dobré praxe - videa k dobré praxi
Videa k dobré praxi
Klatovy: Příklady dobré praxe - videa k dobré praxi
Videa k dobré praxi
Krnov: Příklady dobré praxe - videa k dobré praxi
Videa k dobré praxi
Letovice: Příklady dobré praxe - videa k dobré praxi
Videa k dobré praxi
Liberec: Příklady dobré praxe - videa k dobré praxi
Videa k dobré praxi
Moravská Třebová: Příklady dobré praxe - videa k dobré praxi
Videa k dobré praxi
Opava: Příklady dobré praxe - videa k dobré praxi
Videa k dobré praxi
Prachatice: Příklady dobré praxe - videa k dobré praxi
Videa k dobré praxi
Praha 07: Příklady dobré praxe - videa k dobré praxi
Videa k dobré praxi
Praha 08: Příklady dobré praxe - videa k dobré praxi
Videa k dobré praxi
Praha 12: Příklady dobré praxe - videa k dobré praxi
Videa k dobré praxi
Praha 18: Příklady dobré praxe - videa k dobré praxi
Videa k dobré praxi
Praha 20: Příklady dobré praxe - videa k dobré praxi
Videa k dobré praxi
Praha 21: Příklady dobré praxe - videa k dobré praxi
Videa k dobré praxi
Praha-Slivenec: Příklady dobré praxe - videa k dobré praxi
Videa k dobré praxi
Prostějov: Příklady dobré praxe - videa k dobré praxi
Videa k dobré praxi
Turnov: Příklady dobré praxe - videa k dobré praxi
Videa k dobré praxi
Tábor: Příklady dobré praxe - videa k dobré praxi
Videa k dobré praxi
Třeboň: Příklady dobré praxe - videa k dobré praxi
Videa k dobré praxi
Valašské Meziříčí: Příklady dobré praxe - videa k dobré praxi
Videa k dobré praxi
Velké Meziříčí: Příklady dobré praxe - videa k dobré praxi
Videa k dobré praxi
Vsetín: Příklady dobré praxe - videa k dobré praxi
Videa k dobré praxi
Český Brod: Příklady dobré praxe - videa k dobré praxi
Videa k dobré praxi
Ústí nad Labem: Příklady dobré praxe - videa k dobré praxi
Videa k dobré praxi
Nový Jičín: Příklady dobré praxe - videa k dobré praxi
Videa k dobré praxi
Přeštice: Příklady dobré praxe - videa k dobré praxi
Videa k dobré praxi
Rokytnice nad Jizerou: Příklady dobré praxe - videa k dobré praxi
Mezinárodní závazky k UR
Aalborské závazky (oficiálně přijaté zastupitelstvem)
2009
Chrudim: A
Pakt starostů k energetice (Covenant of Mayors)

Chrudim: A

Litoměřice: A

Kopřivnice: N

Dačice: N

Havlíčkův Brod: N

Hlučín: N

Jihlava: N

Jilemnice: N

Klatovy: N

Krnov: N

Letovice:

Liberec: A

Moravská Třebová: N

Opava: N

Ostrava - Poruba: N

Prachatice: N

Praha 07: N

Praha 08: N

Praha 12: N

Praha 13:

Praha 14: N

Praha 18: N

Praha 20: N

Praha 21: N

Praha-Slivenec: N

Prostějov: N

Turnov: N

Tábor:

Třeboň: N

Valašské Meziříčí:

Velké Meziříčí: N

Vsetín: N

Český Brod: N

Ústí nad Labem:

Nový Jičín: N

Přeštice: N

Rokytnice nad Jizerou: N
Management kvality v rámci úřadu
ZM
2001-2017
Chrudim: Management kvality v rámci úřadu - ZM
MA21
kategorie C*
Praha 20: Management kvality v rámci úřadu - MA21
Ano, pomocí IBM Notes.
Český Brod: Management kvality v rámci úřadu - MA21
ISO 9000
N
Český Brod: Management kvality v rámci úřadu - ISO 9000
EFQM
N
Český Brod: Management kvality v rámci úřadu - EFQM
CAF
N
Český Brod: Management kvality v rámci úřadu - CAF
CSR
N
Český Brod: Management kvality v rámci úřadu - CSR
EMAS
N
Český Brod: Management kvality v rámci úřadu - EMAS
ISO 14000
N
Český Brod: Management kvality v rámci úřadu - ISO 14000
jiný nástroj řízení kvality
ISO9001:2016
schváleno zavádění metody kvality v roce 2017
ISO9001:2009
Na základě výsledků auditu udělil certifikační orgán Úřadu městské části Praha 14 v letech 2009, 2012 a 2015 Certifikát shody systému managementu kvality s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009.
benchmarkingN
N
Získaná ocenění a tituly
Národní cena za kvalitu ve veřejné správě
N
Stříbrná cena MV za kvalitu ve veř. správě
2008-2013
Litoměřice: Stříbrná cena MV za kvalitu ve veř. správě za MA21
N A
V roce2007 udělilo Ministerstvo vnitra ČR Úřadu MČ Praha 14 za zavedení systému řízení kvality cenu za kvalitu ve veřejné správě za rok 2007 „Organizace dobré veřejné služby“.
Bronzová cena MV za kvalitu ve veř. správě
2007
Litoměřice: Bronzová cena MV za kvalitu ve veř. správě za MA21
N A
2017 -Cena MV za kvalitu ve veřejné správě za rok 2016,organizace zvyšující kvalitu veřejné správy - bronzový stupeň
Přívětivý úřad
N
Obec přátelská rodině (MPSV)
N N
Cena Makropulos (MZd)
2009
Chrudim: Cena Makropulos (MZd)
N N
Bezpečná komunita - program prevence úrazů
A
certifikována v roce 2009
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
bezbariérové přechody v celé MČ, bezbariérový úřad
NNNNA
certifikováno v roce 2009
NNNA
Comunity policing
NNN
Fairtradové město
2014-2017
Chrudim:
2011-2017
Litoměřice: A
2016-2017
Praha 08: N
2011-2017
Vsetín: A
Zapojení do mezinárodních organizací
člen ICLEI
N
člen Energy-Cities
Člen Energy-Cities od roku 2014

Litoměřice: Zapojení do mezinárodních asociací - člen Energy-Cities
N
člen NSZM ČR
A A
od 1.1.2016
N Ano
od 2013
N N
Profil byl vytvořen v rámci projektu NSZM ČR „STRATEG-2“ financovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
Návazné úpravy jsou hrazeny z dalších zdrojů.
*