• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

úvodní stránkaÚvodní stránka › Základní informace a kontakty  

Úvodní stránka

i
tisk
 

Základní informace a kontakty

DataPlán - informační systém NSZM ČR pro řízení k udržitelnosti

... DataPlán je informační systém Národní sítě Zdravých měst ČR pro řízení municipalit a regionů k udržitelnému rozvoji

... veřejně se zde prezentují např. termíny a výstupy mnoha desítek veřejných setkání po celé ČR (Fóra Zdravých měst a „10P“, mladá i školní fóra), dále také vybrané údaje k porovnání podmínek a úspěšnosti realizace MA21 v praxi našich členů, strategie a koncepce na místní úrovni a mnohé další

... v interním prostředí nabízí DataPlán komplexní podporu nejen pro práci koordinátora programu Zdravé město, obec, region (vzdělávání, termíny, kontakty a mnohé další), ale jsou připravovány nástroje např. pro evidenci majetku města s propojením na energetický management, nástroj pro správu dotačních titulů a mnohé další

DataPlán NSZM byl v roce 2006 oceněn Cenou Ministerstva vnitra ČR za inovaci.

Na platformě DataPlánu NSZM je od roku 2011 provozována a rozvíjena Databáze strategií v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.

Ke stažení

Leták (ČJ i EN verze)
Leták - Základní informace (ČJ verze)


Kontakt: Národní síť Zdravých měst ČR
NSZM@nszm.cz
ZdravaMesta.cz

TISK
i