*
  • další portály..
  • ..
  • .
 
Portál NSZM ČR pro udržitelný rozvoj
pixel
 
Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
úvodní stránka › Základní informace a kontakty

Základní informace a kontakty

DataPlán - portál NSZM ČR pro udržitelný rozvoj

... DataPlán je unikátní informační portál Národní sítě Zdravých měst ČR a současně systém pro řízení k udržitelnému rozvoji

... jedná se o uživatelsky jednoduché on line řešení bez nutné SW instalace

... veřejně se zde prezentují např. termíny a výstupy mnoha desítek veřejných setkání po celé ČR (Fóra Zdravých měst a „10P“, mladá i školní fóra), dále také vybrané údaje k porovnání podmínek a úspěšnosti realizace MA21 v praxi našich členů, strategie a koncepce na místní úrovni a mnohé další

... v interním prostředí nabízí DataPlán komplexní podporu nejen pro práci koordinátora Zdravého města, obce, regionu (vzdělávání, termíny, kontakty a mnohé další), ale jsou připravovány nástroje např. pro evidenci majetku města s propojením na energetický management, nástroj pro správu dotačních titulů a mnohé další

DataPlán NSZM byl v roce 2006 oceněn Cenou Ministerstva vnitra ČR za inovaci.

Ke stažení

Leták (ČJ i EN verze)
Leták - Základní informace (ČJ verze)


Kontakt: Národní síť Zdravých měst ČR nszm@nszm.cz

*